De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid"— Transcript van de presentatie:

1 Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2 Het ABC van het nieuwe FTK
Transparante toedeling risico's: "compleet contract" Uniforme communicatie: over koopkracht en risico Stabiel beoordelingskader: minder volatiliteit Stijging levensverwachting accommoderen Beter rekening houden met indexatie

3 A. Transparante toedeling risico's
Besturen moeten met een "staffel" op voorhand duidelijk maken hoe tekorten (en overschotten) worden verdeeld Want: zolang tekorten niet zijn toegedeeld, zijn ze van niemand... ...en is het aantrekkelijk om de verantwoordelijkheid af te schuiven op DNB en de politiek door te pleiten voor uitstel of andere regels "Geen verstoppertje spelen"

4 B. Uniforme communicatie
"Dichten van de verwachtingskloof" Informatie over koopkrachtontwikkeling maakt effect van indexatiekortingen zichtbaar Indicatie van risico: laten zien dat pensioen met risico omgeven is Komt nog een aparte notitie over

5 C. Stabiel beoordelingskader
"Rol dagkoersen verminderen" Marktwaardering blijft uitgangspunt Stabiliteit zoeken in beleidsreactie Dekkingsgraadmiddeling 12 mnd (i.p.v. dagkoers en wachttijd)) "Ultimate forward rate": stabiele LT-rente

6 Zoek de verschillen!

7 Levensverwachtingaanpassingsmechanisme

8 Hogere levensverwachting, extra kosten
indexatie Extra aanspraak 67 88 87 Bij stijging levensverwachting wordt pensioen (bijv.) 1 jaar langer uitgekeerd Opgebouwde aanspraken duurder Hogere premie nieuwe opbouw

9 Opvang kosten bestaande aanspraken
Nu ineens via korting aanspraak gespreid via indexatiekorting ineens via interen op buffer 105% 120% "De hoogte van de dekkingsgraad is bepalend voor hoe de extra kosten worden opgevangen"

10 Opvang kosten bestaande aanspraken: LAM
Lagere indexatie... Extra aanspraak ...of nominale korting 88 67 87

11 Zoek de verschillen! Nu 105% 120% LAM ineens via korting aanspraak
gespreid via indexatiekorting ineens via interen op buffer 105% 120% gespreid via korting aanspraak gespreid via indexatiekorting LAM

12 Materiële effecten LAM
Elke generatie betaalt mee aan eigen kosten van langer leven Gepensioneerden: ontzien door spreiding Deelnemers: door korting indexatie -> langer doorwerken voor zelfde pensioenresultaat Gevolg: pensioenperiode voor opeenvolgende generaties ongeveer gelijk

13 Verhoging AOW-leeftijd: geen effect!
"Actuarieel fair" 67 68 88 "Pensioen gaat later in, met compensatie"

14 De aanspraak: van nominaal naar reëel

15 Aanspraak nominale contract
Voorwaardelijke indexatie Aanspraak = "beschermd" (maar geen harde garantie)

16 Aanspraak reële contract
Voorwaardelijke aanspraak Aanspraak = geheel voorwaardelijk Binnen aanspraak geen verschil tussen nominale opbouw en indexatie

17 Zoek de verschillen! Nominale contract Reële contract

18 Sturing: norm en bijsturen

19 Norm: nominale vs reële contract
Beneden grens geen volledige indexatie Nominale dekkingsgraad Reële dekkingsgraad 128% 100% Aanspraken (incl. indexatie) 125% Buffer (t.b.v 97,5%) 100% Nominale aanspraken

20 Bijsturen: nominaal korten
Nominale contract Reële contract

21 Bijsturen: meerdere schokken
Nominale contract Reële contract Vaste hersteltermijn ook bij meerdere schokken Vaste spreidingsperiode voor elke schok

22 De deelnemer

23 + = Wat merkt de deelnemer? Opbouw + Indexatie - Korting UPO eind 2011
"Een ander achterliggende berekening + communicatie over koopkracht en risico"

24 Het nominale contract + - "motorkap" (Gedeeltelijke) Opbouw
Indexatie Nominale korting + -

25 Eerst indexatie- dan nominale korting
Het reële nieuwe contract "motorkap" Opbouw + Indexatie Eerst indexatie- dan nominale korting -

26 Globaal beeld CPB-sommen
In reële contract vaker nominale kortingen dan in nominale contract Echter de gemiddelde korting is veel kleiner Per saldo stabielere indexatie bij reële contract

27 invaren

28 Juridische aspecten invaren
Invaren is in beginsel juridisch mogelijk (Toets EVRM) De wetgever schept voorwaarden (wijziging Pensioenwet) De beslissing aan sociale partners en pensioenfondsbestuurders op decentraal niveau Besluitvorming vergt zorgvuldige motivering op basis van specifieke fondssituatie en doorlopen medezeggenschapstraject Na keuze nieuw pensioencontract volgt een collectieve waardeoverdracht voor bestaande aanspraken/rechten

29 Oplossing

30 Instrumenten en generatie-effecten
Bij invaren in het nieuwe systeem zal er sprake zijn van generatie-effecten Finetuning is mogelijk door: - Buffer/egalisatiereserve - Lengte hersteltermijn/spreidingsperiode - Overgangsregelgeving

31 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Het nieuwe FTK Jan Koeman Hoofd afdeling Pensioenbeleid"

Verwante presentaties


Ads door Google