De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pensioen in moderne tijden!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pensioen in moderne tijden!"— Transcript van de presentatie:

1 Pensioen in moderne tijden!
Mr. Peter A. ter Beest MPLA Directeur Akkermans & Partners Pensioen Netwerken

2 Programma inleiding; Pensioenwet; communicatie; commissies; conclusie;
hoe nu verder?

3 Inleiding nieuwe pensioenwereld; wettelijk kader: geen pensioenplicht;
afstandsverklaringen? wettelijk vermoeden? verdeling kosten werkgever/werknemer? juridische stukken.

4 Pensioenovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst
Driehoeksverhouding Werkgever Uitvoerder Werknemer Pensioenovereenkomst Uitvoeringsovereenkomst Startbrief Pensioenreglement

5 Pensioenwet opnameleeftijd maximaal 21 jaar;
melding premieachterstand bij verzekeraars; wettelijk recht op ‘collectieve’ waardeoverdracht; exitvoorwaarden; informatieverstrekking. Op 1 januari 2008 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 8, lid 5: Gelijke behandeling werknemers. Vermoeden van bestaan van een pensioenregeling. art. 11: Geen pensioenuitkeringen in beleggingseenheden. Art. 14: Opnameleeftijd maximaal 21 jaar. art. 15: Ouderdomspensioen altijd levenslang. art. 16: Gelijke behandeling van partnerpensioen voor samenwonenden partners en gehuwde partners, indien er een partnerpensioen voor samenwonende is toegezegd. art. 29: Melding premieachterstand bij verzekeraars. art. 38 t/m 45, 46, 48, 50: Informatieverstrekking. art. 52: Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. art. 55, lid 5 en 56: Voortzetting partnerpensioen bij verlof en WW-periode. art. 58: Gelijke behandeling bij toeslagen. art. 61, lid 1 en 3 t/m 6: Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. Op 1 januari 2009 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 37: Sluiten overeenkomst met Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. art. 61, lid 2 en lid 7 t/m 9: Bepalingen over uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. art. 10: Vaststelling karakter pensioenovereenkomst. art. 21: Startbrief. art. 25: Uitvoeringsovereenkomst. art. 35: Opstellen pensioenreglement.  De bepalingen over pensioenovereenkomst, startbrief, uitvoeringovereenkomst en pensioenreglement betreft bestaande contracten. Voor nieuwe collectieve contracten zijn die bepalingen op 1 januari 2008 ingegaan.

6 Pensioenwet (2) exitvoorwaarden: belang werkgever én verzekeraar:
contract verlengen; premievrij achterlaten; collectieve waardeoverdracht. belang werkgever én verzekeraar: tarieven; voorwaarden; geen wurgcontracten meer; onderhandelen verplicht! Op 1 januari 2008 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 8, lid 5: Gelijke behandeling werknemers. Vermoeden van bestaan van een pensioenregeling. art. 11: Geen pensioenuitkeringen in beleggingseenheden. Art. 14: Opnameleeftijd maximaal 21 jaar. art. 15: Ouderdomspensioen altijd levenslang. art. 16: Gelijke behandeling van partnerpensioen voor samenwonenden partners en gehuwde partners, indien er een partnerpensioen voor samenwonende is toegezegd. art. 29: Melding premieachterstand bij verzekeraars. art. 38 t/m 45, 46, 48, 50: Informatieverstrekking. art. 52: Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. art. 55, lid 5 en 56: Voortzetting partnerpensioen bij verlof en WW-periode. art. 58: Gelijke behandeling bij toeslagen. art. 61, lid 1 en 3 t/m 6: Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. Op 1 januari 2009 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 37: Sluiten overeenkomst met Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. art. 61, lid 2 en lid 7 t/m 9: Bepalingen over uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. art. 10: Vaststelling karakter pensioenovereenkomst. art. 21: Startbrief. art. 25: Uitvoeringsovereenkomst. art. 35: Opstellen pensioenreglement.  De bepalingen over pensioenovereenkomst, startbrief, uitvoeringovereenkomst en pensioenreglement betreft bestaande contracten. Voor nieuwe collectieve contracten zijn die bepalingen op 1 januari 2008 ingegaan.

7 Communicatie werkgever verstrekt binnen 1 maand informatie over aanbod en uitvoerder; soort pensioenregeling: uitkering-, kapitaal-, of premieovereenkomst; soorten pensioen: ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheids-pensioen.

8 Communicatie (2) Startbrief/pensioenreglement: UPO (2008);
juist, begrijpelijk en tijdig; transparant: sparen, risico en kosten; UPO (2008); indexatielabel (2010); pensioenregister (2011).

9 Commissies (1) Commissie Don: Commissie Frijns:
discussie over uitgangspunten rendement; voorzichtig versus optimistisch. Commissie Frijns: beleggingsbeleid kan beter; fondsen hebben te weinig deskundigheid; te weinig rendement door crisis én door fouten. Op 1 januari 2008 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 8, lid 5: Gelijke behandeling werknemers. Vermoeden van bestaan van een pensioenregeling. art. 11: Geen pensioenuitkeringen in beleggingseenheden. Art. 14: Opnameleeftijd maximaal 21 jaar. art. 15: Ouderdomspensioen altijd levenslang. art. 16: Gelijke behandeling van partnerpensioen voor samenwonenden partners en gehuwde partners, indien er een partnerpensioen voor samenwonende is toegezegd. art. 29: Melding premieachterstand bij verzekeraars. art. 38 t/m 45, 46, 48, 50: Informatieverstrekking. art. 52: Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. art. 55, lid 5 en 56: Voortzetting partnerpensioen bij verlof en WW-periode. art. 58: Gelijke behandeling bij toeslagen. art. 61, lid 1 en 3 t/m 6: Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. Op 1 januari 2009 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 37: Sluiten overeenkomst met Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. art. 61, lid 2 en lid 7 t/m 9: Bepalingen over uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. art. 10: Vaststelling karakter pensioenovereenkomst. art. 21: Startbrief. art. 25: Uitvoeringsovereenkomst. art. 35: Opstellen pensioenreglement.  De bepalingen over pensioenovereenkomst, startbrief, uitvoeringovereenkomst en pensioenreglement betreft bestaande contracten. Voor nieuwe collectieve contracten zijn die bepalingen op 1 januari 2008 ingegaan.

10 Commissies (2) Commissie Goudswaard: AFM:
pensioenpremie stijgt met 50%; of ambitie moet bijgesteld worden; verhoging pensioenleeftijd noodzakelijk; AFM: werknemer heeft geen inzicht in pensioen; schat pensioenresultaat dus veel te hoog in. Op 1 januari 2008 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 8, lid 5: Gelijke behandeling werknemers. Vermoeden van bestaan van een pensioenregeling. art. 11: Geen pensioenuitkeringen in beleggingseenheden. Art. 14: Opnameleeftijd maximaal 21 jaar. art. 15: Ouderdomspensioen altijd levenslang. art. 16: Gelijke behandeling van partnerpensioen voor samenwonenden partners en gehuwde partners, indien er een partnerpensioen voor samenwonende is toegezegd. art. 29: Melding premieachterstand bij verzekeraars. art. 38 t/m 45, 46, 48, 50: Informatieverstrekking. art. 52: Zorgplicht bij premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid. art. 55, lid 5 en 56: Voortzetting partnerpensioen bij verlof en WW-periode. art. 58: Gelijke behandeling bij toeslagen. art. 61, lid 1 en 3 t/m 6: Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. Op 1 januari 2009 zijn de volgende zaken in werking getreden: art. 37: Sluiten overeenkomst met Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen. art. 61, lid 2 en lid 7 t/m 9: Bepalingen over uitruil ouderdomspensioen naar partnerpensioen. art. 10: Vaststelling karakter pensioenovereenkomst. art. 21: Startbrief. art. 25: Uitvoeringsovereenkomst. art. 35: Opstellen pensioenreglement.  De bepalingen over pensioenovereenkomst, startbrief, uitvoeringovereenkomst en pensioenreglement betreft bestaande contracten. Voor nieuwe collectieve contracten zijn die bepalingen op 1 januari 2008 ingegaan.

11 Conclusie pensioenleeftijd moet omhoog; pensioenopbouw moet versoberd;
eigen verantwoordelijkheid werknemer; communicatie speerpunt; pensioen is altijd een issue voor een werkgever.

12 Hoe nu verder? rustig nadenken; keuzes maken; externe ondersteuning;
jaarlijks vinger aan de pols.

13 En tot slot …..pensioenpremies zijn geen kosten…
…..maar een investering… …..en die moet rendement opleveren!!

14 Hartelijk dank.


Download ppt "Pensioen in moderne tijden!"

Verwante presentaties


Ads door Google