De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013
Mr. Peter A. ter Beest MPLA

2 PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg);
Inhoud PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg); DGA, pensioen & dividend; Afstempelen DGA in eigen beheer; Beschikbare premie in eigen beheer; Jurisprudentie DGA; Betaalbaarheid werknemerspensioen.

3 PensioenAkkoord (1) AOW:
2013 start, → 66 jaar in 2018, 2021 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW-leeftijd; AOW vanaf verjaardag; alle (C)AO’s aangepast!; geen vitaliteitsregeling; wel doorwerkbonus: 61-65; Overgangsregeling levensloop blijft.

4 Opbouwpercentage: 1,5%, PG: €100.000,-;
PensioenAkkoord (2) Witteveenkader: verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar; daarna bij stijging levensverwachting; 2015: 68? Opbouwpercentage: 1,5%, PG: € ,-; Lijfrente: 12,5%, (f)OR: 10,9%, A: 7,2%. Actuariële oprenting buiten 100%; Essentieel: invaren opgebouwde rechten bij pensioenfondsen

5 Commerciële waarde hoger dan fiscale;
Pensioen & Dividend (1) Commerciële waarde hoger dan fiscale; Uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; rekenrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. RJ 271: fiscale waarde; BW: 2:105, vrije reserves; CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen!

6 Pensioen & Dividend (2) Uitgangspunten commerciële verplichting:
1. Koopsom ter dekking WP; 2. Meest recente sterftetafel met -2 en -3; 3. rekenrente u rendement (of rekenrente verzekeraar); 4. Indexatie: 2%; 5. Kosten (3,5 – 5%).

7 Pensioen & Dividend (3) Balans Vaste activa 150.000 AK 18.000 Vlottend
Algemene reserves debiteuren Pensioenverpl. Rek.courant DGA 50.000 Crediteuren Liquide middelen Schulden aan Groepsmij-en 82.000 BV is winstgevend Jaaromzet Winst Loon DGA, 45 jaar, WEV Pensioen Rek.courant DGA is comsumtief gebruikt Vraag: mag er dividend uitgekeerd worden, zo ja, hoeveel? Antwoord: Nee!

8 12-004: Pensioenrichtlijftijd vóór 67 jaar;
V & A Pensioen 12-004: Pensioenrichtlijftijd vóór 67 jaar; pensioendatum, 70/72 jaar, 100%; 12-008: Terugbetalen AK en uitkeren dividend; waardering NP!;

9 Afzien van pensioen DGA
Artikel 19 b lid 9 LB; Voorwaarden: 75% fiscale reserve; bedrijfseconomische oorzaak; vrijval t.g.v. winst; op pensioendatum + t/m 2015; schuldvorderingen en dividend; 10 jaar terug; niet voor bezwaar vatbare beschikking.

10 Beschikbare premie in eigen beheer
Netto staffels (b.v.k. staffel I of II); Rendement van bank- of beleggingsrekening; Voordelen: eenvoudigheid; geen discrepancies fiscale- en commerciële PV; kapitaal gedekt; risico vooroverlijden direct verzekeren (of Box III); pensioendatum: shoppen of in e.b. afwikkelen.

11 Rb Haarlem: Gelijkheidsbeginsel belastingheffing:
Jurisprudentie DGA Rb Haarlem: Gelijkheidsbeginsel belastingheffing: Pensioenbrief na 1 juni 2004. Rb Breda: Aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar (HB/Cassatie).

12 Betaalbaarheid werknemerspensioen
Oplopende kosten door vergrijzing, rendement(sgaranties), ‘kosten van de regeling’; OP 67 jaar; Risico beleggingen; Pensioenknip; Aankoop pensioen bij bank? Communicatie.

13 . Hartelijk dank!


Download ppt "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google