De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA."— Transcript van de presentatie:

1 FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA

2 Titel presentatie2 Inhoud PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg); DGA, pensioen & dividend; Afstempelen DGA in eigen beheer; Beschikbare premie in eigen beheer; Jurisprudentie DGA; Betaalbaarheid werknemerspensioen.

3 Titel presentatie PensioenAkkoord (1) AOW: 2013 start, → 66 jaar in 2018, 2021 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW- leeftijd; AOW vanaf verjaardag; alle (C)AO’s aangepast!; geen vitaliteitsregeling; wel doorwerkbonus: 61-65; Overgangsregeling levensloop blijft.

4 Titel presentatie PensioenAkkoord (2) Witteveenkader: verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar; daarna bij stijging levensverwachting; 2015: 68? Opbouwpercentage: 1,5%, PG: € ,-; Lijfrente: 12,5%, (f)OR: 10,9%, A: 7,2%. Actuariële oprenting buiten 100%; Essentieel: invaren opgebouwde rechten bij pensioenfondsen

5 Titel presentatie Pensioen & Dividend (1) Commerciële waarde hoger dan fiscale; Uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; rekenrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. RJ 271: fiscale waarde; BW: 2:105, vrije reserves; CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen!

6 Titel presentatie Pensioen & Dividend (2) Uitgangspunten commerciële verplichting: 1. Koopsom ter dekking WP; 2. Meest recente sterftetafel met -2 en -3; 3. rekenrente u rendement (of rekenrente verzekeraar); 4. Indexatie: 2%; 5. Kosten (3,5 – 5%).

7 Pensioen & Dividend (3) Balans Vaste activa AK VlottendAlgemene reserves debiteuren Pensioenverpl Rek.courant DGA50.000Crediteuren Liquide middelen50.000Schulden aan Groepsmij-en BV is winstgevend Jaaromzet Winst Loon DGA, 45 jaar, WEV Pensioen Rek.courant DGA is comsumtief gebruikt Vraag: mag er dividend uitgekeerd worden, zo ja, hoeveel? Antwoord: Nee!

8 Titel presentatie V & A Pensioen : Pensioenrichtlijftijd vóór 67 jaar; pensioendatum, 70/72 jaar, 100%; : Terugbetalen AK en uitkeren dividend; waardering NP!;

9 Titel presentatie Afzien van pensioen DGA Artikel 19 b lid 9 LB; Voorwaarden: 75% fiscale reserve; bedrijfseconomische oorzaak; vrijval t.g.v. winst; op pensioendatum + t/m 2015; schuldvorderingen en dividend; 10 jaar terug; niet voor bezwaar vatbare beschikking.

10 Titel presentatie Beschikbare premie in eigen beheer Netto staffels (b.v.k. staffel I of II); Rendement van bank- of beleggingsrekening; Voordelen: eenvoudigheid; geen discrepancies fiscale- en commerciële PV; kapitaal gedekt; risico vooroverlijden direct verzekeren (of Box III); pensioendatum: shoppen of in e.b. afwikkelen.

11 Titel presentatie Jurisprudentie DGA Rb Haarlem: Gelijkheidsbeginsel belastingheffing: Pensioenbrief na 1 juni Rb Breda: Aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar (HB/Cassatie).

12 Titel presentatie Betaalbaarheid werknemerspensioen Oplopende kosten door vergrijzing, rendement(sgaranties), ‘kosten van de regeling’; OP 67 jaar; Risico beleggingen; Pensioenknip; Aankoop pensioen bij bank? Communicatie.

13 Titel presentatie. Hartelijk dank!


Download ppt "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA."

Verwante presentaties


Ads door Google