De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA."— Transcript van de presentatie:

1 FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA

2 10-7-2014Titel presentatie2 Inhoud PensioenAkkoord, verhoging pensioenleeftijd (vervolg); DGA, pensioen & dividend; Afstempelen DGA in eigen beheer; Beschikbare premie in eigen beheer; Jurisprudentie DGA; Betaalbaarheid werknemerspensioen.

3 10-7-2014Titel presentatie PensioenAkkoord (1) AOW: 2013 start, → 66 jaar in 2018, 2021 → 67 jaar; geen vervroeging of uitstel; ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan AOW- leeftijd; AOW vanaf verjaardag; alle (C)AO’s aangepast!; geen vitaliteitsregeling; wel doorwerkbonus: 61-65; Overgangsregeling levensloop blijft.

4 10-7-2014Titel presentatie PensioenAkkoord (2) Witteveenkader: verhoging pensioen(richt)leeftijd in: 2014 naar 67 jaar; daarna bij stijging levensverwachting; 2015: 68? Opbouwpercentage: 1,5%, PG: €100.000,-; Lijfrente: 12,5%, (f)OR: 10,9%, A: 7,2%. Actuariële oprenting 65-67 buiten 100%; Essentieel: invaren opgebouwde rechten bij pensioenfondsen

5 10-7-2014Titel presentatie Pensioen & Dividend (1) Commerciële waarde hoger dan fiscale; Uitgangspunt: besluit 3 juli 2008; rekenrente < 4%, indexatie (2%), lft.terugstellingen, direct ingaand NP, kosten. RJ 271: fiscale waarde; BW: 2:105, vrije reserves; CAP: CW is bepalend ‘afzien’ van pensioen!

6 10-7-2014Titel presentatie Pensioen & Dividend (2) Uitgangspunten commerciële verplichting: 1. Koopsom ter dekking WP; 2. Meest recente sterftetafel met -2 en -3; 3. rekenrente u rendement (of rekenrente verzekeraar); 4. Indexatie: 2%; 5. Kosten (3,5 – 5%).

7 Pensioen & Dividend (3) Balans Vaste activa150.000AK18.000 VlottendAlgemene reserves100.000 debiteuren150.000Pensioenverpl.100.000 Rek.courant DGA50.000Crediteuren100.000 Liquide middelen50.000Schulden aan Groepsmij-en82.000 400.000 BV is winstgevend Jaaromzet 500.000 Winst 100.000 Loon DGA, 45 jaar, 100.000 WEV Pensioen 200.000 Rek.courant DGA is comsumtief gebruikt Vraag: mag er dividend uitgekeerd worden, zo ja, hoeveel? Antwoord: Nee!

8 10-7-2014Titel presentatie V & A Pensioen 12-004: Pensioenrichtlijftijd vóór 67 jaar; pensioendatum, 70/72 jaar, 100%; 12-008: Terugbetalen AK en uitkeren dividend; waardering NP!;

9 10-7-2014Titel presentatie Afzien van pensioen DGA Artikel 19 b lid 9 LB; Voorwaarden: 75% fiscale reserve; bedrijfseconomische oorzaak; vrijval t.g.v. winst; op pensioendatum + t/m 2015; schuldvorderingen en dividend; 10 jaar terug; niet voor bezwaar vatbare beschikking.

10 10-7-2014Titel presentatie Beschikbare premie in eigen beheer Netto staffels (b.v.k. staffel I of II); Rendement van bank- of beleggingsrekening; Voordelen: eenvoudigheid; geen discrepancies fiscale- en commerciële PV; kapitaal gedekt; risico vooroverlijden direct verzekeren (of Box III); pensioendatum: shoppen of in e.b. afwikkelen.

11 10-7-2014Titel presentatie Jurisprudentie DGA Rb Haarlem: Gelijkheidsbeginsel belastingheffing: Pensioenbrief na 1 juni 2004. Rb Breda: Aftrekbeperking overgedragen pensioenverplichting: rekenrente onder 4% wel aftrekbaar (HB/Cassatie).

12 10-7-2014Titel presentatie Betaalbaarheid werknemerspensioen Oplopende kosten door vergrijzing, rendement(sgaranties), ‘kosten van de regeling’; OP 67 jaar; Risico beleggingen; Pensioenknip; Aankoop pensioen bij bank? Communicatie.

13 10-7-2014Titel presentatie. Hartelijk dank!


Download ppt "FB Kring Gelderland e.o. Pensioen Actualiteiten 21 januari 2013 Mr. Peter A. ter Beest MPLA."

Verwante presentaties


Ads door Google