De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar"— Transcript van de presentatie:

1 Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar
Jan Paauw PPO-AGV Lelystad

2 Mestgebruik 2002 belangstelling neemt af
“geld toe” maar € 2 - 2,5 per ton uitrijden kost € 2 - 2,5 per ton alg. opmerking: mest kost geld => waarde 25 ton varkensdrijfmest (N, P2O5, K2O) per ha in voorjaar is € 160,-

3 Opbouw Doel van de proef Proefopzet Resultaten Conclusies objecten
mestmachines inwerken Resultaten Conclusies

4 Doel van de proef Meten ammoniakemissie (IMAG)
Meten gewasschade (PPO-AGV): uitrijden: dieper inwerken onderwerken sporen

5 Proefopzet (1) zaaidata: data van mest uitrijden: 9 oktober 2001
27 november 2001 data van mest uitrijden: 28 maart 2002 23 april 2002

6 Proefopzet (2) machines mesttoepassing: onderwerken:
sleufkouterbemester 5,3 m zodebemester 6 m onderwerken: hatzenbichler 12 m

7 Groeistadia mesttoepassing
28 maart: zaai 9 oktober: uitstoeling zaai 27 november: begin uitstoeling 23 april: zaai 9 oktober: tweede knoop stadium zaai 27 november: uitstoeling

8 Sleufkouterbemester

9 Zodebemester met snijdende schijven

10 Eisen mesttoepassing in wintertarwe
mest in geultjes van max. 5 cm breed mest mag niet buiten de geultjes treden uitrijden en onderwerken in twee direct opeenvolgende werkzaamheden: mest wordt in de grond gebracht mest wordt intensief met de grond vermengd

11 Mesttoepassing van de sleufkouter

12 Spoor van de sleufkouter

13 Zodebemester begin uitstoeling

14 Sleufkouterbemester begin uitstoeling

15 Sleufkouterbemester begin uitstoeling

16 Zodebemester begin uitstoeling

17 Sleufkouterbemester begin uitstoeling

18 Eggen na de mesttoepassing

19 Tanden eg instelbaar

20 Eggen na zodebemester (stadium DC32)

21 Schade in de sporen vochttoestand grond grondsoort
bandenkeuze en bandenspanning groeistadium gewas

22 Kunstmest zonder sporen

23 Spoor zodebemester (tijdens uitstoeling)

24 Spoor zodebemester (tijdens uitstoeling)

25 Spoor sleufkouter (tijdens uitstoeling)

26 Spoor sleufkouter (tijdens uitstoeling)

27 Spoor sleufkouter (tijdens tweede knoop)

28 Opbrengst (ton/ha) bij zaaien op 9 okt 2001

29 Opbrengst (ton/ha) bij zaaien op 27 nov 2001

30 Concusies (1) mesttoepassing technisch mogelijk
toepassen van uitstoeling tot begin strekken opbengsteffefct: mesttoepassing op 28 maart niet nadelig; op 23 april betrouwbaar lager

31 Conclusies (2) ineggen meestal nodig schade door eggen:
tijdens uitstoeling kg/ha in strekkingsfase ca. 700 kg/ha schade-effect sporen: tijdens uitstoeling kg/ha tijdens strekking ca. 500 kg/ha

32 Economie bemestingswaarde mest €160,- per ha
opbrengstderving bij mesttoepassing: toepassing op 28 maart kost geen opbrengst 9 okt.zaai + mest 23 april: 1,4 ton x €110,- = €154,- 27 nov.zaai + mest 23 april: 0,8 ton x €110,- = €88,-


Download ppt "Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google