De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar Jan Paauw PPO-AGV Lelystad.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar Jan Paauw PPO-AGV Lelystad."— Transcript van de presentatie:

1

2 Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar Jan Paauw PPO-AGV Lelystad

3 Mestgebruik 2002  belangstelling neemt af  “geld toe” maar € 2 - 2,5 per ton  uitrijden kost € 2 - 2,5 per ton  alg. opmerking: mest kost geld  => waarde 25 ton varkensdrijfmest (N, P2O5, K2O) per ha in voorjaar is € 160,-

4 Opbouw  Doel van de proef  Proefopzet  objecten  mestmachines  inwerken  Resultaten  Conclusies

5 Doel van de proef  Meten ammoniakemissie (IMAG)  Meten gewasschade (PPO-AGV):  uitrijden: dieper inwerken  onderwerken  sporen

6 Proefopzet (1)  zaaidata:  9 oktober 2001  27 november 2001  data van mest uitrijden:  28 maart 2002  23 april 2002

7 Proefopzet (2)  machines mesttoepassing:  sleufkouterbemester 5,3 m  zodebemester 6 m  onderwerken:  hatzenbichler 12 m

8 Groeistadia mesttoepassing  28 maart:  zaai 9 oktober: uitstoeling  zaai 27 november: begin uitstoeling  23 april:  zaai 9 oktober: tweede knoop stadium  zaai 27 november: uitstoeling

9 Sleufkouterbemester

10 Zodebemester met snijdende schijven

11 Eisen mesttoepassing in wintertarwe  mest in geultjes van max. 5 cm breed  mest mag niet buiten de geultjes treden  uitrijden en onderwerken in twee direct opeenvolgende werkzaamheden:  mest wordt in de grond gebracht  mest wordt intensief met de grond vermengd

12 Mesttoepassing van de sleufkouter

13 Spoor van de sleufkouter

14 Zodebemester begin uitstoeling

15 Sleufkouterbemester begin uitstoeling

16

17 Zodebemester begin uitstoeling

18 Sleufkouterbemester begin uitstoeling

19 Eggen na de mesttoepassing

20 Tanden eg instelbaar

21 Eggen na zodebemester (stadium DC32)

22 Schade in de sporen  vochttoestand grond  grondsoort  bandenkeuze en bandenspanning  groeistadium gewas

23 Kunstmest zonder sporen

24 Spoor zodebemester (tijdens uitstoeling)

25

26 Spoor sleufkouter (tijdens uitstoeling)

27

28 Spoor sleufkouter (tijdens tweede knoop)

29 Opbrengst (ton/ha) bij zaaien op 9 okt 2001

30 Opbrengst (ton/ha) bij zaaien op 27 nov 2001

31 Concusies (1)  mesttoepassing technisch mogelijk  toepassen van uitstoeling tot begin strekken  opbengsteffefct:  mesttoepassing op 28 maart niet nadelig; op 23 april betrouwbaar lager

32 Conclusies (2)  ineggen meestal nodig  schade door eggen:  tijdens uitstoeling 100 - 400 kg/ha  in strekkingsfase ca. 700 kg/ha  schade-effect sporen:  tijdens uitstoeling 100 - 200 kg/ha  tijdens strekking ca. 500 kg/ha

33 Economie  bemestingswaarde mest €160,- per ha  opbrengstderving bij mesttoepassing:  toepassing op 28 maart kost geen opbrengst  9 okt.zaai + mest 23 april: 1,4 ton x €110,- = €154,-  27 nov.zaai + mest 23 april: 0,8 ton x €110,- = €88,-


Download ppt "Dierlijke mest in wintertarwe in het voorjaar Jan Paauw PPO-AGV Lelystad."

Verwante presentaties


Ads door Google