De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden"— Transcript van de presentatie:

1 Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden
ir. Harry van Huut Leven met water: citaat uit watercanon VOORSTELLEN: programma-organisatie Gedetacheerd bij programma-organisatie PRESENTATIE IN DE VORM VAN EEN GESPREK

2 ‘DIENSTREGELING’ DELTAPROGRAMMA RIJNMOND-DRECHTSTEDEN AANPAK
VRAGEN, DISCUSSIE

3 KLIMAATSCENARIO’S KNMI
VIER SCENARIO’S LEIDEN TOT CONSEQUENTIES VOOR WAT BETREFT: GEMIDDELDE TEMPERATUUR KOUDSTE OF WARMSTE DAG PER JAAR GEMIDDELDE NEERSLAGHOEVEELHEID AANTAL NATTE DAGEN ZEESPIEGELSTIJGING UITGESPLITST NAAR ZOMER EN WINTER Voor twee jaartallen: 2050 en 2100

4 DELTACOMMISSIE (‘VEERMAN’)
achterstand in veiligheid en achterhaalde normen zeespiegel stijgt sneller dan verwacht rivieren: in de zomer minder afvoer en in de winter meer afvoer stijgende zeespiegel samen met afnemende afvoer leidt tot problemen met zoetwatervoorziening MAATREGELEN: veiligheidsniveau factor 10 omhoog buitendijks wonen: bewoners zijn verantwoordelijk Rijnmond-Drechtsteden: afsluitbaar open afvoer hoogwater via Zeeuwse Delta aanvoer zoetwater via IJsselmeergebied

5 Advies Deltacommissie:
De dreiging is niet acuut, maar de opgave voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening is wel urgent! Aanbevelingen: Deltaprogramma Deltawet, Deltafonds, Deltacommissaris Voor Rijnmond geldt: Aandacht voor hoogte en stabiliteit van de waterkeringen Zoetwaterinname Gouda en Bernisse moet vaker worden gestaakt Invloedsgebied zee verschuift rivieropwaarts Verhoogde rivierafvoeren

6 DELTAPROGRAMMA DRIE GENERIEKE (DEEL)PROGRAMMA’S veiligheidsnormering
zoetwatervoorziening nieuwbouw- en herstructurering ZES GEBIEDSGERICHTE (DEEL)PROGRAMMA’S Wadden kust IJsselmeergebied rivieren Zuidwestelijke Delta Rijnmond-Drechtsteden

7 RIJNMOND-DRECHTSTEDEN
PROBLEEMSTELLING ZEESPIEGELSTIJGING (DIVERSE SCENARIO’S) -> VAKER SLUITEN -> STREMMINGEN FAALKANSEN VAN KERINGEN KANS OP OVERSTROMING NEEMT TOE -> RANDSTAD IS DIJKRING 14 INKLINKING VAN DE BODEM MAAKT HET ALLEMAAL NOG ERGER VEEL BUITENDIJKSE GEBIEDEN (KANS OP SCHADE & MOEILIJKE HERSTRUCTURERING) ZOETWATERVOORZIENING TOENEMENDE ZOUTINDRINGING TOENEMENDE BEHOEFTEN VANUIT DIVERSE SECTOREN

8 HUIDIGE KERINGEN SLUITINGSREGIME FAALKANSEN AFSCHRIJVING

9 URGENTIE…………..? KLIMAATVERANDERING IS EEN LANGE TERMIJNVRAAGSTUK -> 2100 HOE URGENT IS DIT VRAAGSTUK: WEL URGENT MAAR NIET ACCUUT RUIMTELIJKE AMBITIES GEFORMULEERD MET ZICHTTERMIJN -> 2040 OPLOSSEN MET LANGE TERMIJN SCENARIO’S URGENTIE LATEN VASTSTELLEN DOOR OPDRACHTGEVERS VIJF ARGUMENTEN: GEEN GELD IN HET WATER GOOIEN DUIDELIJKHEID GEWENST IN VERBAND MET RUIMTELIJKE INVESTERINGEN RELATIE MET ANDERE GEBIEDEN AFWEGING EN REALISATIE KOST TIJD VERTROUWEN WEKKEN

10 VIER ALTERNATIEVEN OPDRACHT IS OM EEN KABINETSKEUZE VOOR TE BEREIDEN
IN SAMENHANG MET ANDERE DEELPROGRAMMA’S SYNERGIE CREËREN MET RUIMTELIJKE ONTWIKKELING DAARVOOR MOET JE GEBIEDSAMBITIES KENNEN MIRT - GEBIEDSAGENDA

11 VIJF GEBIEDSAMBITIES HET BEVORDEREN VAN EEN STERKE INNOVATIEVE ECONOMIE BEREIKBARE REGIO STEDELIJKE INTENSIVERING LANDSCHAP DICHTER BIJ HUIS ENERGIE EN WATERKANSEN BENUTTEN NOG UIT TE WERKEN IN MAATREGELEN EN PROJECTEN ONZE OPGAVE IS DUS: KOPPEL EEN VEILIGE REGIO MET EEN DUURZAME ZOETWATERVOORZIENING AAN DE ONTWIKKELING VAN EEN STERKE, SOCIALE, DUURZAME EN AANTREKKELIJKE REGIO BRUGGETJE: PRESENTEREN VAN DE AANPAK, DIE WE VOOR ONSZELF HEBBEN GEFORMULEERD VOOR DP-RD

12 PROCESARCHITEKTUUR (politiek) opdrachtgever gezamenlijke wil
Project organisatie gezamenlijke kennis OPDRACHT: BELANGRIJK ANDERS ‘OPLOSSING ZOEKT PROBLEEM’ GOEDE MIDDEN ZOEKEN TUSSEN COMPLEXITEITSREDUCTIE COMMITMENT VAN BETROKKEN PARTIJEN IS EEN MUST DUS: GEZAMENLIJK FORMULEREN PROJECTORGANISATIE: ZONDER VOOROPGEZETTE OPVATTINGEN EN MENINGEN MULTIDISCIPLINAIR EN INTERGOUVERNEMENTEEL SAMENGESTELD OPDRACHTGEVER VAN ONDERZOEK PROCESBEGELEIDING ADVIEZEN AAN BESTUUR ONDERZOEK: REFLECTIEGROEPEN BESTUURLIJK GESTUURD ONDERZOEKSPROGRAMMA ADVIESGROEP: BEÏNVLOEDING EN DRAAGVLAK GOEDE AFSPIEGELING VAN DE BELANGEN DIE IN HET GEDING ZIJN

13

14

15 KLIMAATSCENARIO’S KNMI
VIER SCENARIO’S LEIDEN TOT CONSEQUENTIES VOOR WAT BETREFT: GEMIDDELDE TEMPERATUUR KOUDSTE OF WARMSTE DAG PER JAAR GEMIDDELDE NEERSLAGHOEVEELHEID AANTAL NATTE DAGEN ZEESPIEGELSTIJGING UITGESPLITST NAAR ZOMER EN WINTER Voor twee jaartallen: 2050 en 2100


Download ppt "Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden"

Verwante presentaties


Ads door Google