De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SGBP3: doelafleiding voor het eggie “Een haalbare en betaalbare stip op de horizon” Wim Twisk & Gert van Ee.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SGBP3: doelafleiding voor het eggie “Een haalbare en betaalbare stip op de horizon” Wim Twisk & Gert van Ee."— Transcript van de presentatie:

1 SGBP3: doelafleiding voor het eggie “Een haalbare en betaalbare stip op de horizon” Wim Twisk & Gert van Ee

2 Aanleiding: Brussel Rol waterschappen:  technisch advies GEP  benoemen zinvolle maatregelen  uitvoeren deel maatregelen  inschatting effect alle maatregelen

3 Aanleiding: Rijk Verkleinen doelgat door 25% door betere indicator dan ‘one-out-all- out’  50% door aanvullende generieke en gebiedsgerichte maatregelen  25% door realistischere doelformulering waterbeheerder

4 Aanleiding: eigen omgeving Al jaren discussie over gewenste toestand Klachten over slechte én over goede waterkwaliteit Verbetering lukt niet of maar mondjesmaat Financiën (waterkwaliteit) onder druk Ervaringen met GEP afleiding en toetsingsresultaten  Waterschap de “probleemeigenaar”

5 Waterschappen: de uitdaging Benoemen opgave en oplossingen Vertalen maatschappelijke wensen naar “waterkwaliteitsbeelden” Vertalen van watersysteem eigenschappen naar (on)mogelijkheden Begrijpbaar verhaal voor alle betrokkenen Mogelijk maken interactieve besluitvorming …….  Geaccepteerd en herkenbaar doel dat (hopelijk) wordt gehaald

6 Aanpak: visueel gezondheid recreatie beleving landbouw Ecologie

7 Aanpak: aanzet werkschema

8 Instrumenten Toestand en beoordeling: KRW Maatlatten Instructie bemonstering Evaluatie beoordelingen Herkenbare presentatie

9 Instrumenten Systeemanalyse ESF’s 1-3 ESF’s 4-8 ESF’s 9

10 Instrumenten Verkenner: Effect EKR Koppeling met ESF’s Tijd

11 Instrumenten Maatschappelijke sleutelfactoren (MSF’s): Kosten Opbrengsten Beleving Gebruik

12 Informatie Huidige kwaliteit Generiek beleid Autonome ontwikkelingen Wensen gebruikers

13 Proces Keuze opties: beperkt aantal toestanden en maatregelpakketten Interactieve besluitvorming: schaal, tijd, partijen Meningen, advies en besluiten: wie doet wat?

14 Vervolg Uitvoeren eigen verkenning Gezamenlijke behoefte?  Gezamenlijke aanpak!

15 Stelling De maatschappelijke sleutelfactoren zijn voor de keuze van waterkwaliteitsdoelen veel belangrijker dan de ecologische sleutelfactoren. MSF’s >>> ESF’s


Download ppt "SGBP3: doelafleiding voor het eggie “Een haalbare en betaalbare stip op de horizon” Wim Twisk & Gert van Ee."

Verwante presentaties


Ads door Google