De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PAO-cursus: Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Inleiding cursus en blok1 10 november 2004, FOS1 A. Vrijburcht Afdeling Constructieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PAO-cursus: Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Inleiding cursus en blok1 10 november 2004, FOS1 A. Vrijburcht Afdeling Constructieve."— Transcript van de presentatie:

1 PAO-cursus: Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Inleiding cursus en blok1 10 november 2004, FOS1 A. Vrijburcht Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur Bouwdienst Rijkswaterstaat

2 PAO 2004Inleiding cursus en blok12 Inhoud: Cursus algemeen Overzicht Blok 1 (10 en 11 nov.)

3 PAO 2004Inleiding cursus en blok13 Cursus Algemeen (1) Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Doel cursus Opzet cursus Middelen van overdracht Bouwdienst Rijkswaterstaat

4 PAO 2004Inleiding cursus en blok14 Cursus Algemeen (2) Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies: Waterbouwkundige constructies: Constructies gerelateerd aan veiligheid, watertransport, waterkwaliteit, scheepvaart, etc. In deze cursus grotere Ned. schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen Functioneel ontwerpen: Ontwerp voldoet zo goed mogelijk aan de gestelde functionele eisen en aan het economisch optimum, met inachtneming van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de in acht te nemen randvoorwaarden.

5 PAO 2004Inleiding cursus en blok15 Cursus Algemeen (3) Doelstelling cursus: Inzicht geven in ontwerpproces Overdragen van civiel-technische zaken Inzicht geven in aanverwante niet civiel- technische zaken Presenteren ervaringen dmv. voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen

6 PAO 2004Inleiding cursus en blok16 Cursus Algemeen (4) Opzet cursus: 1e blok, met nadruk op algemeen ontwerp Ontwerpproces Betrouwbaarheid / beschikbaarheid Hydraulica 2e blok, met nadruk op uitwerking ontwerp Technische aspecten Nieuwe ontwikkelingen Voorbeelden en excursie

7 PAO 2004Inleiding cursus en blok17 Cursus Algemeen (5) Kennisoverdracht: Mondelinge presentaties van docenten incl. ruimte voor vragen en discussie Uitgereikt worden Handboek “Ontwerp van schutsluizen” en diverse syllabi Verder nog: Roostertijden worden zo veel mogelijk aangehouden Vragen stellen binnen het lesuur of in pauze aan docent Aanvullende wensen in FOS15 Evaluatieformulieren na afloop invullen

8 PAO 2004Inleiding cursus en blok18 Cursus Algemeen (6) Bouwdienst: Rijkswaterstaat met hoofddirectie, regionale directies en specialistische diensten Bouwdienst als raadgevend overheidsingenieursbureau vormt brug tussen beleid en realisatie Trend om steeds meer over te laten aan de markt Nieuwe organisatie met 3 secties: (1) Bedrijfsvoering (2) Verkeersinfrastructuur (Civiele techniek, Staal&Werktuigbouw&Installatietechniek, Ontwikkeling&Innovatie en Instandhouding (3) Watersystemen (Projectmanagement, Infra-ontwikkeling, Waterbouw&Milieu)

9 PAO 2004Inleiding cursus en blok19 Inhoud Blok 1 (1) Ontwerpproces: Verkenningsfase, planstudie en realisatiefase Functioneel ontwerpen Programma van Eisen Hoofdafmetingen en lay-out Voorbeeld inpassing

10 PAO 2004Inleiding cursus en blok110 Blok 1, FOS8: Ontwerpen in een MER-procedure F.G.M. Hoogenboom Planstudie in het planproces MER Ontwerpen in een MER-procedure [ES]2

11 PAO 2004Inleiding cursus en blok111 Blok 1, FOS2: Functioneel ontwerpen J.T. de Vries Ontwerpfilosofie schutsluizen Functionele analyse Constructieve veiligheid Niet-beschikbaarheid

12 PAO 2004Inleiding cursus en blok112 Blok 1, FOS3: Programma van Eisen G.W.J. van de Haterd Contractvorm / eisen- specificatie Systeem structuur Functionele eisen

13 PAO 2004Inleiding cursus en blok113 Blok 1, FOS6: Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens E.M. van der Kuil Classificatie van vaarwegen/ schepen Hoofdafmetingen Layout vanuit nautiek Ruimtegebruik

14 PAO 2004Inleiding cursus en blok114 Blok 1, FOS7: Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden F.M. Bockhoudt Planstudie Inpassing in bestaande layout Aspecten betreffende nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering Nieuwe, goedkopere alternatieven

15 PAO 2004Inleiding cursus en blok115 Inhoud Blok 1 (2) Betrouwbaarheid / beschikbaarheid: Probabilistisch ontwerpen Veiligheidsfilosofie volgens TAW Veiligheid Nederland in kaart Onderhoud in het ontwerp

16 PAO 2004Inleiding cursus en blok116 Blok 2, FOS24: Probabilistisch ontwerpen J.K. Vrijling Kansrekening Risico-analyse Betrouwbaarheid van elementen en systemen

17 PAO 2004Inleiding cursus en blok117 Blok 1, FOS5: Veiligheidsfilosofie volgens de TAW M. van der Meer Waterkeringen Hydraulische Randvoorwaarden 2001 Leidraad kunstwerken Toetsproblematiek Veiligheidsconcept

18 PAO 2004Inleiding cursus en blok118 Blok 1, FOS9: Veiligheid Nederland in Kaart H.J. van der Graaf Van overschrijdingskans naar overstromingskans Beoordelen kunstwerken Eerste resultaten

19 PAO 2004Inleiding cursus en blok119 Blok 1, FOS12: Onderhoud in het ontwerp H.J. van der Graaf Doelstelling onderhoud in het ontwerp 10 geboden Ontwerpkeuzes Beheer- en onderhoudsplan Overdracht kennis aan beheerder

20 PAO 2004Inleiding cursus en blok120 Inhoud Blok 1 (3) Hydraulica: Hydraulische aspecten van schutsluizen Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies Bodembescherming en erosiekuilen

21 PAO 2004Inleiding cursus en blok121 Blok 1, FOS4: Hydraulische aspecten van schutsluizen A. Vrijburcht Vul- en ledigingssystemen Nivelleertijd vs. troskrachten Hydraulische belastingen deuren door deurbeweging Hydraulische belastingen deuren door externe oorzaken

22 PAO 2004Inleiding cursus en blok122 Blok 1, FOS10: Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen A. Vrijburcht Soorten stroomconstructies Stroomsluizen Afsluitbare hoogwaterkeringen Schuifbelastingen

23 PAO 2004Inleiding cursus en blok123 Blok 1, FOS13: Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies T.H.G. Jongeling Schaalmodel vs. rekenmodel Stromingen en golven Dynamica

24 PAO 2004Inleiding cursus en blok124 Blok 1, FOS14: Bodembescherming en erosiekuilen T.H.G. Jongeling Stromingen bij schutsluizen, spuisluizen en hoogwaterkeringen Berekening toplaag stortsteen Plaats, lengte en opbouw bestorting Erosiekuilen

25 PAO 2004Inleiding cursus en blok125 Blok 1, FOS11: Voorbeeld Nieuwe Spuisluizen Afsluitdijk P.L.M. Jansen Functionele eisen Overzicht typen spuisluis en keuze voorontwerp Uitwerking voorontwerp


Download ppt "PAO-cursus: Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Inleiding cursus en blok1 10 november 2004, FOS1 A. Vrijburcht Afdeling Constructieve."

Verwante presentaties


Ads door Google