De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur"— Transcript van de presentatie:

1 Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur
PAO-cursus: Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Inleiding cursus en blok1 10 november 2004, FOS1 A. Vrijburcht Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur Bouwdienst Rijkswaterstaat

2 Inleiding cursus en blok1
Inhoud: Cursus algemeen Overzicht Blok 1 (10 en 11 nov.) PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

3 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (1) Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies Doel cursus Opzet cursus Middelen van overdracht Bouwdienst Rijkswaterstaat PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

4 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (2) Functioneel ontwerpen van waterbouwkundige constructies: Waterbouwkundige constructies: Constructies gerelateerd aan veiligheid, watertransport, waterkwaliteit, scheepvaart, etc. In deze cursus grotere Ned. schutsluizen, spuisluizen en afsluitbare hoogwaterkeringen Functioneel ontwerpen: Ontwerp voldoet zo goed mogelijk aan de gestelde functionele eisen en aan het economisch optimum, met inachtneming van de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de in acht te nemen randvoorwaarden. PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

5 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (3) Doelstelling cursus: Inzicht geven in ontwerpproces Overdragen van civiel-technische zaken Inzicht geven in aanverwante niet civiel-technische zaken Presenteren ervaringen dmv. voorbeelden en nieuwe ontwikkelingen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

6 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (4) Opzet cursus: 1e blok, met nadruk op algemeen ontwerp Ontwerpproces Betrouwbaarheid / beschikbaarheid Hydraulica 2e blok, met nadruk op uitwerking ontwerp Technische aspecten Nieuwe ontwikkelingen Voorbeelden en excursie PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

7 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (5) Kennisoverdracht: Mondelinge presentaties van docenten incl. ruimte voor vragen en discussie Uitgereikt worden Handboek “Ontwerp van schutsluizen” en diverse syllabi Verder nog: Roostertijden worden zo veel mogelijk aangehouden Vragen stellen binnen het lesuur of in pauze aan docent Aanvullende wensen in FOS15 Evaluatieformulieren na afloop invullen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

8 Inleiding cursus en blok1
Cursus Algemeen (6) Bouwdienst: Rijkswaterstaat met hoofddirectie, regionale directies en specialistische diensten Bouwdienst als raadgevend overheidsingenieursbureau vormt brug tussen beleid en realisatie Trend om steeds meer over te laten aan de markt Nieuwe organisatie met 3 secties: (1) Bedrijfsvoering (2) Verkeersinfrastructuur (Civiele techniek, Staal&Werktuigbouw&Installatietechniek, Ontwikkeling&Innovatie en Instandhouding (3) Watersystemen (Projectmanagement, Infra-ontwikkeling, Waterbouw&Milieu) PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

9 Inleiding cursus en blok1
Inhoud Blok 1 (1) Ontwerpproces: Verkenningsfase, planstudie en realisatiefase Functioneel ontwerpen Programma van Eisen Hoofdafmetingen en lay-out Voorbeeld inpassing PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

10 Blok 1, FOS8: Ontwerpen in een MER-procedure F.G.M. Hoogenboom
Planstudie in het planproces MER Ontwerpen in een MER-procedure [ES]2 PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

11 Blok 1, FOS2: Functioneel ontwerpen J.T. de Vries
Ontwerpfilosofie schutsluizen Functionele analyse Constructieve veiligheid Niet-beschikbaarheid PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

12 Blok 1, FOS3: Programma van Eisen G.W.J. van de Haterd
Contractvorm / eisen- specificatie Systeem structuur Functionele eisen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

13 Inleiding cursus en blok1
Blok 1, FOS6: Hoofdafmetingen en layout van schutsluizen en voorhavens E.M. van der Kuil Classificatie van vaarwegen/ schepen Hoofdafmetingen Layout vanuit nautiek Ruimtegebruik PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

14 Inleiding cursus en blok1
Blok 1, FOS7: Voorbeeld inpassing Nieuwe Zeesluis IJmuiden F.M. Bockhoudt Planstudie Inpassing in bestaande layout Aspecten betreffende nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering Nieuwe, goedkopere alternatieven -          Onderzoekstraject -          Inpassing in bestaande layout Aspecten betreffende nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

15 Inleiding cursus en blok1
Inhoud Blok 1 (2) Betrouwbaarheid / beschikbaarheid: Probabilistisch ontwerpen Veiligheidsfilosofie volgens TAW Veiligheid Nederland in kaart Onderhoud in het ontwerp PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

16 Blok 2, FOS24: Probabilistisch ontwerpen J.K. Vrijling
Kansrekening Risico-analyse Betrouwbaarheid van elementen en systemen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

17 Blok 1, FOS5: Veiligheidsfilosofie volgens de TAW M. van der Meer
Waterkeringen Hydraulische Randvoorwaarden 2001 Leidraad kunstwerken Toetsproblematiek Veiligheidsconcept PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

18 Blok 1, FOS9: Veiligheid Nederland in Kaart H.J. van der Graaf
Van overschrijdingskans naar overstromingskans Beoordelen kunstwerken Eerste resultaten -          Onderzoekstraject -          Inpassing in bestaande layout Aspecten betreffende nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

19 Blok 1, FOS12: Onderhoud in het ontwerp H.J. van der Graaf
Doelstelling onderhoud in het ontwerp 10 geboden Ontwerpkeuzes Beheer- en onderhoudsplan Overdracht kennis aan beheerder PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

20 Inleiding cursus en blok1
Inhoud Blok 1 (3) Hydraulica: Hydraulische aspecten van schutsluizen Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies Bodembescherming en erosiekuilen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

21 Blok 1, FOS4: Hydraulische aspecten van schutsluizen A. Vrijburcht
Vul- en ledigingssystemen Nivelleertijd vs. troskrachten Hydraulische belastingen deuren door deurbeweging Hydraulische belastingen deuren door externe oorzaken PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

22 Inleiding cursus en blok1
Blok 1, FOS10: Hydraulische aspecten van spuisluizen en hoogwaterkeringen A. Vrijburcht Soorten stroomconstructies Stroomsluizen Afsluitbare hoogwaterkeringen Schuifbelastingen -          Onderzoekstraject -          Inpassing in bestaande layout Aspecten betreffende nautiek, civiele techniek en hoogwaterkering PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

23 Inleiding cursus en blok1
Blok 1, FOS13: Hydraulisch onderzoek naar waterbouwkundige constructies T.H.G. Jongeling Schaalmodel vs. rekenmodel Stromingen en golven Dynamica PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

24 Blok 1, FOS14: Bodembescherming en erosiekuilen T.H.G. Jongeling
Stromingen bij schutsluizen, spuisluizen en hoogwaterkeringen Berekening toplaag stortsteen Plaats, lengte en opbouw bestorting Erosiekuilen PAO 2004 Inleiding cursus en blok1

25 Blok 1, FOS11: Voorbeeld Nieuwe Spuisluizen Afsluitdijk P.L.M. Jansen
Functionele eisen Overzicht typen spuisluis en keuze voorontwerp Uitwerking voorontwerp PAO 2004 Inleiding cursus en blok1


Download ppt "Afdeling Constructieve Waterbouw, Natte Infrastructuur"

Verwante presentaties


Ads door Google