De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsmogelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsmogelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsmogelijkheden
Ondersteunen en samenwerken Project Oudlandpolder Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie Opmaak lichtvisie Stimuleren Hinderreglement Informeren

2

3 Situering Oudlandpolder
Haven van Zeebrugge Kustlijn Oostende Brugge

4 Project Oudlandpolder
Samenwerkingsverband tussen 3 gemeenten & de provincie Versterken en ontwikkelen buitengebied Projecten rond verbetering beeldkwaliteit landschap, ook rond lichthinder

5 Inventarisatie lichthinder
Uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw Ook opgenomen als voorbeeldproject Dulomi “Lokale besturen verlichten zonder hinder” Onderscheid lichtbronnen voor 0.30 u en na 0.30 u Onderscheid tussen bronnen binnen projectgebied en binnen studiegebied

6 Grootschalig inschatten bronnen hemelgloed
Uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw 5 meetpunten digitale fotografie in alle richtingen beeldverwerking GIS-verwerking

7 Gemiddelde hemelluminantie voor 0.30u

8 Gemiddelde hemelluminantie na 0.30u

9 Gedetailleerde inventarisatie lichtbronnen
Uitgevoerd met hulp van lokale vrijwilligers (natuurverenigingen en sterrenkundige verenigingen) Opleiding voor vrijwilligers door Preventie Lichthinder vzw Handleiding opgemaakt door BBL (Dulomi)

10 Waarnemingsformulier
Overtredingen bestaande wetgeving Type lichtbron (punt-lijn-vlak) Type verlichting Beschrijving lichthinder

11 Lichthinderbronnen voor 0.30u

12 Lichthinderbronnen na 0.30u

13

14 Aanleiding Buitengebied nog relatief donker  staat onder druk bij verschillende projecten (dorpskernvernieuwing, aanleg fietspaden, …) Toenemende bekommernis voor energieverbruik en lichthinder Snel wijzigende regelgeving en techniek

15 Uitvoering studie Provinciebestuur en 3 partners (WVI, Intercommunale Leiedal en VLM) Studie uitgevoerd door Omgeving en Atelier Roland Jéol Ruime begeleidingsgroep (AWV, netwerkbeheerders, LNE, POM, vzw Preventie Lichthinder,…)

16 Opzet Meer kwalitatieve projecten en realisaties rond publieke verlichting Actief toepasbaar beleidsdocument Leidraad voor uitvoering van projecten op terrein Initiëren en ondersteunen pilootprojecten

17 Inhoud document Lichtvisie
Informatief deel Visie openbare verlichting buitengebied Verlichting per ruimtecategorie

18 Informatief gedeelte Basisbegrippen Wetgeving en regelgeving
Beheersaspecten van goede openbare verlichting

19 Visie verlichting buitengebied
4 kwaliteitseisen Functionaliteit Belevingswaarde Energieverbruik Lichthinder Code voor goede praktijk Te aanvaarden door de 4 partners 14 basisprincipes

20 Verlichting per ruimtecategorie (1)
9 types ruimtes Doortocht en dorpskern aan weg met veel verkeer Doortocht en dorpskern aan lokale weg Weg tussen 2 dorpen Woonwijk of verkaveling Fietsweg Dorpskerk en identiteitsbepalende gebouwen en patrimonium Parkeerterrein Sportterrein Bedrijventerrein Openbaar groendomein

21 Verlichting per ruimtecategorie (2)
Beleids- en beheerscontext – informatief gedeelte Doelen en principes – te volgen code van goede praktijk Toepassing in de praktijk – richtinggevende aspecten met technische fiche

22 Voorbeeldprojecten Dorpskernvernieuwing Ingooigem
Dorpskernvernieuwing Vlissegem Dorpskernvernieuwing Reninge Fietsweg Stroroute Sportterrein Wingene Regionaal bedrijventerrein Beveren

23 Vervolg Opgedane kennis mag niet verloren gaan Voorbeeldfunctie
Bijhouden nieuwe ontwikkelingen Organiseren van vorming Begeleiden van proefprojecten Voorbeeldfunctie

24 Provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie

25 Hinderreglement Sinds 2008 – herwerkt in 2010
Subsidie voor innovatieve projecten die hinder reduceren Voor gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband of organisatie zonder winstoogmerk

26 Subsidiebedrag Minimale kostprijs project: 1250 euro
Subsidie = 50% van de kostprijs Maximaal 5000 euro per project Kan gecombineerd worden met andere subsidies

27 Criteria Resultaatgerichtheid Daadwerkelijk hinderreducerend effect
Overdraagbaarheid Samenwerking met andere doelgroepen Opvolging van het project Innovatieve karakter Ligging in aandachtsgebieden provincie

28 Voorbeeld: project Izegem
Dimmen van openbare straatverlichting Zelf onderzoek gedaan naar mogelijke systemen om individuele lampen te dimmen of doven Vervangen voorschakelapparatuur

29 Voorbeeld: project Izegem
Terugbrengen vermogen van watt tot 4650 watt Verminderen van lichtniveau en lichtpollutie Grote besparing van energiekosten


Download ppt "Beleidsmogelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google