De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsmogelijkheden  Ondersteunen en samenwerken  Project Oudlandpolder  Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie  Opmaak lichtvisie  Stimuleren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsmogelijkheden  Ondersteunen en samenwerken  Project Oudlandpolder  Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie  Opmaak lichtvisie  Stimuleren."— Transcript van de presentatie:

1 Beleidsmogelijkheden  Ondersteunen en samenwerken  Project Oudlandpolder  Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie  Opmaak lichtvisie  Stimuleren  Hinderreglement  Informeren 1

2 2

3 3 Situering Oudlandpolder Kustlijn Brugge Oostende Haven van Zeebrugge

4 Project Oudlandpolder  Samenwerkingsverband tussen 3 gemeenten & de provincie  Versterken en ontwikkelen buitengebied  Projecten rond verbetering beeldkwaliteit landschap, ook rond lichthinder 4

5 5 Inventarisatie lichthinder  Uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw  Ook opgenomen als voorbeeldproject Dulomi “Lokale besturen verlichten zonder hinder”  Onderscheid lichtbronnen voor 0.30 u en na 0.30 u  Onderscheid tussen bronnen binnen projectgebied en binnen studiegebied

6 6 Grootschalig inschatten bronnen hemelgloed  Uitgevoerd door Preventie Lichthinder vzw  5 meetpunten  digitale fotografie in alle richtingen  beeldverwerking  GIS-verwerking

7 7 Gemiddelde hemelluminantie voor 0.30u

8 8 Gemiddelde hemelluminantie na 0.30u

9 9 Gedetailleerde inventarisatie lichtbronnen  Uitgevoerd met hulp van lokale vrijwilligers (natuurverenigingen en sterrenkundige verenigingen)  Opleiding voor vrijwilligers door Preventie Lichthinder vzw  Handleiding opgemaakt door BBL (Dulomi)

10 10 Waarnemingsformulier  Overtredingen bestaande wetgeving  Type lichtbron (punt-lijn-vlak)  Type verlichting  Beschrijving lichthinder

11 Lichthinderbronnen voor 0.30u 11

12 Lichthinderbronnen na 0.30u 12

13 13

14 14 Aanleiding  Buitengebied nog relatief donker  staat onder druk bij verschillende projecten (dorpskernvernieuwing, aanleg fietspaden, …)  Toenemende bekommernis voor energieverbruik en lichthinder  Snel wijzigende regelgeving en techniek

15 15 Uitvoering studie  Provinciebestuur en 3 partners (WVI, Intercommunale Leiedal en VLM)  Studie uitgevoerd door Omgeving en Atelier Roland Jéol  Ruime begeleidingsgroep (AWV, netwerkbeheerders, LNE, POM, vzw Preventie Lichthinder,…)

16 16 Opzet  Meer kwalitatieve projecten en realisaties rond publieke verlichting  Actief toepasbaar beleidsdocument  Leidraad voor uitvoering van projecten op terrein  Initiëren en ondersteunen pilootprojecten

17 17 Inhoud document Lichtvisie  Informatief deel  Visie openbare verlichting buitengebied  Verlichting per ruimtecategorie

18 18 Informatief gedeelte  Basisbegrippen  Wetgeving en regelgeving  Beheersaspecten van goede openbare verlichting

19 19 Visie verlichting buitengebied  4 kwaliteitseisen  Functionaliteit  Belevingswaarde  Energieverbruik  Lichthinder  Code voor goede praktijk  Te aanvaarden door de 4 partners  14 basisprincipes

20 20 Verlichting per ruimtecategorie (1)  9 types ruimtes  Doortocht en dorpskern aan weg met veel verkeer  Doortocht en dorpskern aan lokale weg  Weg tussen 2 dorpen  Woonwijk of verkaveling  Fietsweg  Dorpskerk en identiteitsbepalende gebouwen en patrimonium  Parkeerterrein  Sportterrein  Bedrijventerrein  Openbaar groendomein

21 21 Verlichting per ruimtecategorie (2)  Beleids- en beheerscontext – informatief gedeelte  Doelen en principes – te volgen code van goede praktijk  Toepassing in de praktijk – richtinggevende aspecten met technische fiche

22 22 Voorbeeldprojecten  Dorpskernvernieuwing Ingooigem  Dorpskernvernieuwing Vlissegem  Dorpskernvernieuwing Reninge  Fietsweg Stroroute  Sportterrein Wingene  Regionaal bedrijventerrein Beveren

23 23 Vervolg  Opgedane kennis mag niet verloren gaan  Bijhouden nieuwe ontwikkelingen  Organiseren van vorming  Begeleiden van proefprojecten  Voorbeeldfunctie

24 Provinciaal subsidiereglement voor projecten inzake milieuhinderreductie 24

25 25 Hinderreglement  Sinds 2008 – herwerkt in 2010  Subsidie voor innovatieve projecten die hinder reduceren  Voor gemeente, intergemeentelijk samenwerkingsverband of organisatie zonder winstoogmerk

26 26 Subsidiebedrag  Minimale kostprijs project: 1250 euro  Subsidie = 50% van de kostprijs  Maximaal 5000 euro per project  Kan gecombineerd worden met andere subsidies

27 27 Criteria  Resultaatgerichtheid  Daadwerkelijk hinderreducerend effect  Overdraagbaarheid  Samenwerking met andere doelgroepen  Opvolging van het project  Innovatieve karakter  Ligging in aandachtsgebieden provincie

28 28 Voorbeeld: project Izegem  Dimmen van openbare straatverlichting  Zelf onderzoek gedaan naar mogelijke systemen om individuele lampen te dimmen of doven  Vervangen voorschakelapparatuur

29 29 Voorbeeld: project Izegem  Terugbrengen vermogen van 11950 watt tot 4650 watt  Verminderen van lichtniveau en lichtpollutie  Grote besparing van energiekosten


Download ppt "Beleidsmogelijkheden  Ondersteunen en samenwerken  Project Oudlandpolder  Inspireren en vervullen voorbeeldfunctie  Opmaak lichtvisie  Stimuleren."

Verwante presentaties


Ads door Google