De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Code van goede praktijk LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND studiedag | slotmanifestatie eco 2 profit | 09-13.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Code van goede praktijk LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND studiedag | slotmanifestatie eco 2 profit | 09-13."— Transcript van de presentatie:

1 code van goede praktijk LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND studiedag | slotmanifestatie eco 2 profit | 09-13

2 OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland studie lichtvisie. 4 partners: provincie, wvi, leiedal, vlm. ruime begeleidingsgroep met AWV, netwerkbeheerders Eandis & Infrax, LNE, POM, gemeenten, vzw preventie lichthinder

3 OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland aanleiding & opzet. platteland = nog relatief donker = kwaliteit > staat bij projecten dorpsvernieuwing, fietspaden, sfeerverlichting onder druk. toenemende bekommernis voor energieverbruik en lichthinder & lichtvervuiling. snel wijzigende regelgeving en techniek > vele experimenten > nood aan visie op openbare verlichting in plattelandscontext (spaarzaam, zorgvuldig, kwaliteit, op maat van dorpen, zonder veiligheid en functioneren in het gedrang te brengen)

4 OPZET STUDIE | lichtvisie west-vlaams platteland aanleiding & opzet > actief toepasbaar beleidsdocument. leidraad voor uitvoering in projecten (met consensus over aantal belangrijke opties + ruimte voor specifieke invulling en verdere discussie). initiëren en ondersteunen pilootprojecten. vooral voor openbare verlichting (in bedrijventerreinen ook private verlichting) / ruimere structurele benadering van private verlichting is noodzakelijk, maar valt buiten deze studie > code van goede praktijk

5 CONTEXT OPENBARE VERLICHTING | lichtvisie west-vlaams platteland context. snel evoluerende context: nieuwe Europese norm + Belgische doorvertaling al veel zaken genormeerd, maar veelal met minima, weinig met maxima. snelle evolutie in techniek (nieuwe lampensoorten, dimming, LED, gedifferentieerde en aangestuurde verlichting)

6 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes • meer dan functionele verlichting alleen

7 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes • respecteert de ruimte

8 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvise west-vlaams platteland basisprincipes • bepaalt nachtelijke sfeer; zorgt objectieve en subjectieve veiligheid

9 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes • verhoogt comfort, vooral door dimmen en beter richten van licht / vermijdt lichthinder

10 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes • gebruikt efficiënte verlichting; draagt bij tot rationeler energiegebruik

11 BASISPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes • goed samenspel van openbare en private verlichting, met openbare verlichting als basis

12 VISIE & UITGANGSPUNTEN | lichtvisie west-vlaams platteland samenspel vier kwaliteitsaspecten • functionaliteit • belevingswaarde • energiegebruik • lichthinder > steeds vakbekwaam ontwerp nodig, liefst samen met inrichting en groen

13 9 THEMA’s | lichtvisie west-vlaams platteland code van goede praktijk – basisprincipes en richtinggevende opties voor 9 soorten ruimten :. doortochten door dorpskernen. wegen tussen twee dorpen. vrijliggende fietswegen. woonwijkje / verkaveling. dorpskerken & identiteitsbepalende gebouwen. parkeerterreinen. sportterreinen. bedrijventerreinen. openbare groendomeinen

14 THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes voor verlichting van een doortocht. maakt integraal deel uit van ontwerp openbaar domein. kwalitatief warm wit licht met goede kleurweergave. zeker in het dorpscentrum: lichtpunten op lagere hoogte (< 7 m). verlichtingsmaterieel aan gevels (als die hoog genoeg zijn). markeert toegang, als er geen functionele verkeerssluis is, door aanlichting waardevol patrimonium (voorkeur), object of beplanting (uitzonderlijk)

15 THEMA DOORTOCHT | lichtvisie west-vlaams platteland.

16 .

17 .

18 THEMA PARKEERTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes voor verlichting van parkeerterreinen. behalve de toegangen, zo min mogelijk verlichten. met gedifferentieerd regime in tijd en ruimte verschillen met klassieke verlichting van parkeerterreinen. minder materiaal en lager verbruik

19 THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland basisprincipes voor verlichting van bedrijventerreinen. installatie dimbaar in tijd en ruimte (delen dimmen of doven). niet-doorgaande straten in lokale terreinen: semi-permanent regime (alleen avonden en winterochtenden). bij verkoops- of erfpachtvoorwaarden: steeds afsprakenkader voor private verlichting en reclames verschillen met klassieke verlichting van bedrijventerreinen. beduidend minder verbruik, minder lichthinder en lichtvervuiling

20 THEMA BEDRIJVENTERREIN | lichtvisie west-vlaams platteland

21

22

23 VOORBEELD BEDRIJVENTERREIN BEVEREN | lichtvisie west-vlaams platteland.

24 .

25 EFFECT ENERGIEGEBRUIK & LICHTHINDER | lichtvisie west-vlaams platteland beduidend lager energiegebruik. minder zones en routes verlichten. meer werken met reflectoren. dikwijls gedifferentieerd regime (tijd en ruimte) en dimming. lichtpunten aan gevels = minder materiaal en energie minder lichtvervuiling. weinig verlichting buiten dorpen. goede afstelling toestellen (alleen op de gebouwen, velden, …). lagere vermogens = minder weerkaatsing

26 CONCLUSIE | lichtvisie west-vlaams platteland. materie die sterk in evolutie is > experimenten zinvol. goede openbare verlichting = vakbekwaam ontwerp, samen met inrichting en groen. goede openbare verlichting = steeds afweging van functionaliteit, belevingswaarde, energieverbruik en lichthinder. kwaliteit van donker buitengebied kan behouden worden als gemeente daarvoor kiest (regelgeving laat toe en verplicht deels)

27 voorbeeldcase: bedrijventerrein beveren te roeselare LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND studiedag | slotmanifestatie eco 2 profit | 09-13

28 LICHTPLAN GENTSE KANAALZONE | globaal lichtplan

29 GLOBAAL LICHTPLAN | lichtplan gentse kanaalzone

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 LICHTPLAN GENTSE KANAALZONE | globaal lichtplan toelichting voor bestuursorganen van partners | oktober 2012


Download ppt "Code van goede praktijk LICHTVISIE WEST-VLAAMS PLATTELAND studiedag | slotmanifestatie eco 2 profit | 09-13."

Verwante presentaties


Ads door Google