De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inter-provinciale studie detailhandel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inter-provinciale studie detailhandel"— Transcript van de presentatie:

1 Inter-provinciale studie detailhandel
KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen Leidraad voor Strategisch Commercieel Plan Leidraad voor strategisch commercieel plan

2 KennisNetwerk Detailhandel
Provincies actief op gebied van detailhandel > studies mbt aanbodanalyse, koopstromenanalyse > visie ontwikkeling > specifieke acties ter ondersteuning van gemeenten > aanboddata (Locatus) in prov. Antwerpen  veel hefbomen maar in verspreide slagorde

3 KennisNetwerk Detailhandel
2. Samenwerkingsakkoord mbt detailhandel – juli 2011 Afstemming voor een coherente aanpak tussen de 5 provincies, AO en VVSG. Provincies: bovenlokale visievorming, bovenlokaal locatiebeleid, provinciale instrumentaria aanbieden, individuele ondersteuning van de gemeenten, AO: regie, uitbouw Vlaams kenniscentrum, afstemming verschillende instrumenten VVSG: dienstverlening aan steden en gemeenten via o.a. overlegtafels

4 KennisNetwerk Detailhandel
Inter-provinciale studie m.b.t. detailhandel ( ) A. Uitgangspunten > in de diepte per provincie > transversaal afgestemd met de 5 provincies  op basis van eenduidige methodiek  met vergelijkbaar en uitwisselbaar materiaal  aanboddata naar de 308 gemeenten

5 KennisNetwerk Detailhandel
B. Analyse - Inter-provinciale studie ( nov juni 2013) Probleempunten in kaart Aanboddata en analyses (WVO,..) Vraaganalyse: Koopstromen- passantentellingen,.. Alg. soc.econ. context Concurrentieanalyse  SWOT-fiches per gemeente

6 KennisNetwerk Detailhandel
C. Verwerking resultaten met gemeenten Aanboddata op maat van gemeente ( gebruiksvriendelijk) > op basis van capiciteit lokale econ.-RO /gemeente > training rond aanpak aanboddata SWOT fiches evaluatie en verwerking Modellen/cases als referentiemateriaal

7 KennisNetwerk Detailhandel
D. Provinciale en inter-provinciale visie opstellen Resultaten van studie vertalen naar beleidslijnen op provinciaal en inter-provinciaal niveau I.s.m. steden en gemeenten Aansturing vanuit Provinciale platforms detailhandel Bovenregionale resultaten en beleidsopties worden aangeleverd aan KennisNetwerk Detailhandel  Elke gemeente kan op basis van dit materiaal haar eigen beleid bepalen mbt detailhandel

8 KennisNetwerk Detailhandel
4. KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen > Opdracht vanuit Winkelnota (voorstudie Ideaconsult) > regie : Agentschap ondernemen > Inter-provinciale studie: hefboom en onderdeel van KennisNetwerk

9 KennisNetwerk Detailhandel
A. Missie KennisNetwerk Bouwstenen voor sterk DH beleid Platform voor stakeholders detailhandel Relatiebeheer, kennismanagement op Vlaams niveau

10 KennisNetwerk Detailhandel
B. Taken KennisNetwerk Informatiemanagement Opzetten portaalsite detailhandel: studies, rapporten, bibliotheek, tools, helpdesk gemeenten Monitoring ontwikkelingen op vlak van DH Beleidsondersteunend ifv beleidsvoorbereidend werk. Onderzoeksagenda opstellen cfr inter-prov. studie.

11 KennisNetwerk Detailhandel
C. Begeleiding & aansturing KennisNetwerk Stakeholdersplatform: - actoren op Vlaams, provinciaal, gemeentelijk niv. - verteg. private sector - ad hoc werkgroepen fur à mesure Team/stuurgroep: - projectleider AO - provinciale ankerpunten

12 KennisNetwerk Detailhandel
D. Realisatie KennisNetwerk Partnerschap Provincies & AO AO provincies EFRO D2 project

13 KennisNetwerk Detailhandel
5. Duurzaam ondersteuningskader AO beheert het KennisNetwerk en wordt gevoed vanuit de diverse stakeholders; opvolging van beleidstopics Provincies - 1vaste stafkracht per provincie ifv detailhandel - opvolging analyse ( studie) via overleg met gemeenten ifv commercieel strategisch plan - structureel overleg ( PPD) met gemeenten - aanboddata gefinancierd door provincies VVSG informatie en uitwisseling op OT met gemeenten thematische verdieping op Vlaams niveau

14 KennisNetwerk Detailhandel
Contact per provincie Prov. Vlaams-Brabant:


Download ppt "Inter-provinciale studie detailhandel"

Verwante presentaties


Ads door Google