De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leidraad voor strategisch commercieel plan Inter-provinciale studie detailhandel KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen Leidraad voor Strategisch Commercieel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leidraad voor strategisch commercieel plan Inter-provinciale studie detailhandel KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen Leidraad voor Strategisch Commercieel."— Transcript van de presentatie:

1 Leidraad voor strategisch commercieel plan Inter-provinciale studie detailhandel KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen Leidraad voor Strategisch Commercieel Plan

2 2  Provincies actief op gebied van detailhandel > studies mbt aanbodanalyse, koopstromenanalyse > visie ontwikkeling > specifieke acties ter ondersteuning van gemeenten > aanboddata (Locatus) in prov. Antwerpen  veel hefbomen maar in verspreide slagorde KennisNetwerk Detailhandel

3 3 2. Samenwerkingsakkoord mbt detailhandel – juli 2011 Afstemming voor een coherente aanpak tussen de 5 provincies, AO en VVSG.  Provincies: bovenlokale visievorming, bovenlokaal locatiebeleid, provinciale instrumentaria aanbieden, individuele ondersteuning van de gemeenten,  AO: regie, uitbouw Vlaams kenniscentrum, afstemming verschillende instrumenten  VVSG: dienstverlening aan steden en gemeenten via o.a. overlegtafels

4 4 KennisNetwerk Detailhandel  Inter-provinciale studie m.b.t. detailhandel ( 2012-2014 ) A. Uitgangspunten > in de diepte per provincie > transversaal afgestemd met de 5 provincies  op basis van eenduidige methodiek  met vergelijkbaar en uitwisselbaar materiaal  aanboddata naar de 308 gemeenten

5 5 KennisNetwerk Detailhandel B. Analyse - Inter-provinciale studie ( nov 2012- juni 2013)  Probleempunten in kaart  Aanboddata en analyses (WVO,..)  Vraaganalyse: Koopstromen- passantentellingen,..  Alg. soc.econ. context  Concurrentieanalyse  SWOT-fiches per gemeente

6 6 KennisNetwerk Detailhandel C. Verwerking resultaten met gemeenten  Aanboddata op maat van gemeente ( gebruiksvriendelijk) > op basis van capiciteit lokale econ.-RO /gemeente > training rond aanpak aanboddata  SWOT fiches evaluatie en verwerking  Modellen/cases als referentiemateriaal

7 7 KennisNetwerk Detailhandel D. Provinciale en inter-provinciale visie opstellen  Resultaten van studie vertalen naar beleidslijnen op provinciaal en inter-provinciaal niveau  I.s.m. steden en gemeenten  Aansturing vanuit Provinciale platforms detailhandel  Bovenregionale resultaten en beleidsopties worden aangeleverd aan KennisNetwerk Detailhandel  Elke gemeente kan op basis van dit materiaal haar eigen beleid bepalen mbt detailhandel

8 8 KennisNetwerk Detailhandel 4. KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen > Opdracht vanuit Winkelnota (voorstudie Ideaconsult) > regie : Agentschap ondernemen > Inter-provinciale studie: hefboom en onderdeel van KennisNetwerk

9 9 KennisNetwerk Detailhandel A. Missie KennisNetwerk  Bouwstenen voor sterk DH beleid  Platform voor stakeholders detailhandel  Relatiebeheer, kennismanagement op Vlaams niveau

10 10 KennisNetwerk Detailhandel B. Taken KennisNetwerk  Informatiemanagement  Opzetten portaalsite detailhandel: studies, rapporten, bibliotheek, tools, helpdesk gemeenten  Monitoring ontwikkelingen op vlak van DH  Beleidsondersteunend ifv beleidsvoorbereidend werk.  Onderzoeksagenda opstellen cfr inter-prov. studie.

11 11 KennisNetwerk Detailhandel C. Begeleiding & aansturing KennisNetwerk  Stakeholdersplatform: - actoren op Vlaams, provinciaal, gemeentelijk niv. - verteg. private sector - ad hoc werkgroepen fur à mesure  Team/stuurgroep: - projectleider AO - provinciale ankerpunten

12 12 KennisNetwerk Detailhandel D. Realisatie KennisNetwerk  Partnerschap Provincies & AO AO 5 provincies EFRO D2 project 2012-2014

13 13 KennisNetwerk Detailhandel 5. Duurzaam ondersteuningskader  AO beheert het KennisNetwerk en wordt gevoed vanuit de diverse stakeholders; opvolging van beleidstopics  Provincies - 1vaste stafkracht per provincie ifv detailhandel - opvolging analyse ( studie) via overleg met gemeenten ifv commercieel strategisch plan - structureel overleg ( PPD) met gemeenten - aanboddata gefinancierd door provincies  VVSG - informatie en uitwisseling op OT met gemeenten - thematische verdieping op Vlaams niveau

14 14 KennisNetwerk Detailhandel  Contact per provincie Prov. Vlaams-Brabant: johan.guldix@vlaamsbrabant.be


Download ppt "Leidraad voor strategisch commercieel plan Inter-provinciale studie detailhandel KennisNetwerk Detailhandel Vlaanderen Leidraad voor Strategisch Commercieel."

Verwante presentaties


Ads door Google