De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. 2 Leerlingenbegeleiding…  Schoolloopbaanbegeleiding  Leren en studeren  Psychisch en sociaal functioneren  Gezondheidspreventie …op uw vraag Centrum.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. 2 Leerlingenbegeleiding…  Schoolloopbaanbegeleiding  Leren en studeren  Psychisch en sociaal functioneren  Gezondheidspreventie …op uw vraag Centrum."— Transcript van de presentatie:

1 1

2 2 Leerlingenbegeleiding…  Schoolloopbaanbegeleiding  Leren en studeren  Psychisch en sociaal functioneren  Gezondheidspreventie …op uw vraag Centrum voor Leerlingenbegeleiding

3 3 We zijn zelf actief in het secundair onderwijs:  Vrij Katholiek  Gemeentelijk  Vrij Steiner We garanderen  objectieve informatie  over het volledige aanbod  Met respect voor uw keuze VCLB Leuven Voor vrij en gemeentelijk onderwijs

4 4

5 5 Informatie opzoeken  Brochure “Naar de 1 ste graad”  Ouders van leerlingen 6 de leerjaar hebben een exemplaar gekregen  www.vclbleuven.be www.vclbleuven.be  Info / Op stap naar het secundair onderwijs  Presentatie infoavond  Interessante links

6 6

7 7

8 8 Inhoud 1.Structuur van het secundair onderwijs 2.Kiezen van een richting 3.Kiezen van een school 4.Keuzebegeleiding door school en CLB 5.Vragen

9 9 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

10 10 Algemeen secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

11 11 ASO: Algemeen secundair onderwijs  Doel  Voorbereiden op hoger onderwijs  Geen directe voorbereiding op het beroepsleven  Inhoud  Brede waaier algemeen vormende vakken  Hervorming ASO (sinds 2002)  Reductie aantal richtingen 2 de graad  Versterkte basisvorming talen/wiskunde in 2 de graad  Zelfstandig werk / projectwerk in 3 de graad

12 12 Derde graad  Grieks-Latijn  Grieks-wiskunde  Grieks-wetenschappen  Latijn-moderne talen  Latijn-wetenschappen  Latijn-wiskunde Tweede graad  Grieks-Latijn  Grieks  Latijn ASO: richtingen met klassieke talen

13 13 ASO: Richtingen zonder klassieke talen Derde graad Economie-moderne talen Economie-wiskunde Economie-wetenschappen Humane wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-sport Wetenschappen-wiskunde Wetenschappen-topsport Steinerpedagogiek / Yeshiva Tweede graad Economie Humane wetenschappen Sport Wetenschappen Wetenschappen-topsport Steinerpedagogiek / Yeshiva

14 14 Beroepssecundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

15 15 BSO: Beroeps secundair onderwijs  Doel  Voorbereiden op het beroepsleven  Inhoud  Nadruk op praktijkvakken en stage  Aanbod  Auto, Basismechanica, Bouw, Haarzorg, Kantoor, Land- en tuinbouw, Restaurant en keuken, Verkoop, Verzorging, …  Doorstroming  Job  7 de jaar: diploma secundair onderwijs  4 de graad BSO – Hoger onderwijs

16 16 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

17 17 KSO: Kunst secundair onderwijs  Doel  Algemene vorming  Ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden  Inhoud  Algemene vakken + kunstvakken : theorie en praktijk  Drie sectoren  Ballet  Beeldende kunsten: vorming - kunsten  Podiumkunsten: Muziek, Woordkunst-drama  Doorstroming  Vaak naar kunstrichtingen in het hoger onderwijs  Andere richtingen blijven mogelijk

18 18 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

19 19 TSO: Technisch secundair onderwijs  Inhoud  Algemene vakken  Theoretisch-technische vakken  Praktijk  Brede waaier aan studierichtingen  Niet enkel industrieel-technische richtingen

20 20 Drie types TSO-richtingen  Accent op theorie en doorstroming  Industriële wet., Techniek-wet., Biotechn. wet., …  Accent op praktijk en beroepsgericht  Autotechnieken, Tuinbouwtechnieken, Elekrotechnieken, Grafische technieken, …  Gericht op doorstroming en beroep  Handel, Elektromechanica, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Secretariaat-talen, Schoonheidsverzorging, …

21 21 1 e leerjaar ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

22 22 Eerste leerjaar A: lessentabel  Gemeenschappelijke basisvorming 27/28 u  Keuzegedeelte 5/4 u  Totaal 32 u

23 23 Gemeenschappelijke basisvorming 1A KATHOLIEK GEMEENSCHAPS ONDERWIJS GEMEENTELIJK Godsdienst / zedenleer222 Nederlands554 Frans444 Engels-2- Wiskunde454 Aardrijkskunde222 Biologie212 Geschiedenis112 Lichamelijke opvoeding222 Muzikale opvoeding111 Plastische opvoeding212 Technologische opvoeding222 Informatie- & communicatietechnologie--1

24 24 Keuzemogelijkheden in 1A  Zeer vele invullingen mogelijk  Geen officiële benamingen  Een mogelijke indeling  Latijn  Algemene vakken (“Moderne”)  Technische vakken  Kunstvakken  Sport - Topsport

25 25 Latijn  4/5 u Klassieke studiën / Latijn  Woordenschat (  750 woorden)  Grammatica (verbuigingen, vervoegingen, …)  Eenvoudige zinnen vertalen  Romeinse geschiedenis en cultuur  Kennismaking met het Grieks (alfabet)  Mogelijkheid 2 u Latijn + aanvulling N, F, W  Kennismaking: www.digiclb.be/slb/latijnwww.digiclb.be/slb/latijn

26 26 Algemene vakken (“Moderne”) Uitbreiding algemene vakken  Extra uren Nederlands, Frans, Wiskunde  Extra inoefenen, herhaling  Vooral in Katholiek onderwijs  Andere vakken  Wetenschappelijk werk  Lichamelijke, Muzikale, Plastische opvoeding  Economie  Vooral in GO!

27 27 Technische vakken (“Technische”)  4 / 5 u Technologische opvoeding / activiteiten  Praktische vaardigheden inoefenen  Inhoud is verschillend per school!  Handel, Hotel-voeding, Sociale en technische vorming, Nijverheidstechnieken, …  Vaak: 2 u Technologische act. + 2 u Ne, Fr, Wi

28 28 Kunstvakken  4 / 5 u Beeldende vorming  Inhoud  Artistieke opvoeding, expressie, tekenen, muzische vorming, bewegingsleer, dans, …  Waar?  In enkele KSO-scholen (vb: Sint-Lukas Brussel)  Wel in meer scholen vanaf 2 de jaar

29 29 Sport - Topsport  4 / 5 u Sport  Meerdere sporten – één sport  Niet zo veel scholen (GO!)  Topsport  Enkel mits selectie

30 30 Eerste leerjaar A methodeonderwijs  Middelbare Steinerschool  Methodeonderwijs Middenschool Ring (gemeenschapsonderwijs volgens Freinetpedagogiek)

31 31 Eerste leerjaar A aanbod in Leuven  KSLeuven: Latijn, Moderne, Technologie (1 school: VML)  Provinciaal en Gemeenschapsonderwijs (GO!): Latijn, Sport, verschillende combinaties wetenschappen, technologie, artistieke vorming

32 32 Eerste leerjaar B  Voor leerlingen die  moeilijkheden of achterstanden hebben met basisleerstof taal en/of rekenen  zich beter voelen bij een meer praktijkgerichte opleiding  Nederlands, Frans, Wiskunde  Herhaling 4 de, 5 de, (6 de ) leerjaar  Andere vakken (Mavo, Natuurwetenschappen, …)  Minder theoretisch  Technologische opvoeding  Praktische kennismaking met verschillende domeinen

33 33 Eerste leerjaar B  Kleinere klasgroepen  Meer differentiatie en remediëring  Werken aan zelfvertrouwen en motivatie  “Nu behaal ik ook eens een 8!”  Aanbod  Scholen met in bovenbouw minstens BSO/KSO/TSO

34 34 Overgangen tijdens het schooljaar  Van 1A naar 1B of omgekeerd  1B  1A: 15 november  1A  1B: 15 januari  Veranderen van keuzegedeelte  Wettelijk: altijd  In de praktijk: tot na de Kerstvakantie  Als er nog plaats is

35 35 Structuur van het secundair onderwijs ASOTSOKSOBSO 4343 2de leerjaar (A) basisopties 2BVL 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 11 B 765765 ASOTSOKSOBSO

36 36 Het tweede leerjaar (A)  Programma  Gemeenschappelijke vorming: 24 u  Basisoptie : 7/5 u  Complementair gedeelte : 1/3 u  Basisopties  Voorbereidend op ASO: GL, Lat, MW  Voorbereidend op theoretisch TSO: Ha, IW, TW, …  Voorbereidend op praktisch TSO: ME, HV, …  Voorbereidend op KSO: Artistieke vorming, Ballet

37 37 Beroepsvoorbereidend leerjaar  Gemeenschappelijke vorming  Beroepenvelden  Metaal-elektriciteit  Kantoor-verkoop–verzorging-voeding  ….  Sterk praktijkgericht: ± 10 u praktijk  Meer specifieke keuze in het 3 de jaar

38 38 Attesten op het einde van 1A  A-attest: geslaagd  Toegelaten in alle basisopties 2 de jaar  B-attest: geslaagd maar  Geen Grieks-Latijn, Latijn  Geen Grieks-Latijn, Latijn, Moderne wet.  Geen 2 de leerjaar A  C-attest (niet geslaagd)  Overstappen naar BVL kan toch

39 39 Attesten op het einde van 1B  A-attest  Geslaagd  Eventueel getuigschrift basisonderwijs  Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A)  B-attest  Bestaat niet in 1B  C-attest  Niet geslaagd  Leerling kan toch naar BVL

40 40 Enkele cijfers (Vlaanderen) 1B: 13%1A: 87%1 2A: 82%BVL: 18%2 BSO 25%ASO: 44% KSO: 2% TSO: 30% 4343 ASO: 40% KSO: 2% TSO: 34%BSO: 24% 6565 Klassieke talen: 1 ste j: ? 2 de j: 18% 2 de gr: 13% 3 de gr: 10% Leuvense situatie: meer Klassieke talen 1 e graad

41 41 www.destapgent.be/stapper

42 42

43 43

44 44

45 45 www.studiekiezer.be

46 46 Inhoud 1.Structuur van het secundair onderwijs 2.Kiezen van een richting 3.Kiezen van een school 4.Keuzebegeleiding door school en CLB 5.Vragen

47 47 Kiezen voor 1A of 1B?  Voor wie is 1B een goede keuze?  ± 13% start in 1B  Overgang vanuit buitengewoon onderwijs  Moeilijkheden met basisleerstof  Lage resultaten of geen getuigschrift  Resultaten ondermijnen zelfvertrouwen  Best leerkracht en CLB contacteren  Bij twijfel: 1A proberen?

48 48 Keuze van een richting in 1A  Combinatie:  Troeven van de richtingen  Kenmerken van uw kind  Motivatie voor LEREN:  Interesse  Uitdaging  Goede plaats in groep

49 49 Kiezen voor Latijn? Troeven  Vormende waarde  Geheugen, analytisch denken, andere talen, cultuur  Vraagt behoorlijke studie-inzet  Stimulans om te leren werken  Alle mogelijkheden blijven open  Doorgaans gemotiveerde groepen  positieve invloed

50 50 Kiezen voor Latijn? Beperkingen  Vorming kan ook via andere vakken  Latijn is geen “must” voor hoger onderwijs  Kan nadelig zijn voor sommige leerlingen  Waterval: kans op negatieve schoolbeleving, mislukking

51 51 Kiezen voor Algemene vakken?  Heterogene groep  Stevige basis Nederlands, Frans, wiskunde  Kennismaking met wetenschappen, economie  Extra uren PO - MO  Maken het pakket boeiend en evenwichtiger

52 52 Kiezen voor Technische vakken, kunstvakken of sport?  Voor leerlingen met specifieke interesse  Leerlingen die graag praktisch bezig zijn  een concreet resultaat of werkstuk  Handige, cratieve, sportieve leerlingen kunnen hun talenten tonen en ontwikkelen  Gunstiger situering in de klasgroep

53 53 Een vakkenpakket kiezen is belangrijk  Maar toch:  is maar één aspect van schoollopen  en kan elk jaar bijgestuurd worden

54 54 Kenmerken van uw kind  Belangstelling  Mogelijkheden  Inzet en zelfvertrouwen  De mening van je dochter / zoon

55 55  Hoe inschatten?  Weten wat specifieke vakken inhouden  Mini-lesje Latijn (www.digiclb.be/slb/latijn) Mini-lesje Latijn (www.digiclb.be/slb/latijn)  Huidige voorkeur voor vakken  Vrije tijd  In welke mate rekening mee houden?  Als je iets (niet) graag doet,...  Op 12 jaar …. ?  “Hiërarchische” overwegingen verdringen vaak belang van belangstelling Belangstelling

56 56

57 57 Mogelijkheden  Belang?  Instroom en moeilijkheidsgraad van opties  Verschillen maar ook overlap  Haalbare uitdagingen  Hoe inschatten?  Resultaten 6 de leerjaar: n positie - verschillen per vak - hoe behaald?  Ervaren leerkracht weet wat resultaten betekenen  Testonderzoek door CLB? (A- of B-klas)

58 58 Inzet en zelfvertrouwen  Bij goede inzet nu  Je kan meegaan in een “ambitieuze” keuze  Bij geringe inzet nu  Stimuleer maar wees realistisch  Bij minder zelfvertrouwen  Gevoeligheid voor goede resultaten en klaspositie  Een gunstige klaspositie heeft voordelen

59 59 De mening van je dochter / zoon  Stimuleer het formuleren van een eigen mening  Houd er rekening mee  Als de meningen verschillen … ?

60 60 Inhoud 1.Structuur van het secundair onderwijs 2.Kiezen van een richting 3.Kiezen van een school 4.Keuzebegeleiding door school en CLB 5.Vragen

61 61

62 62 Kiezen van een school  Mogelijke aandachtspunten  Hoe informeren over scholen?  Inschrijven in een school

63 63 Mogelijke aandachtspunten  Wat vindt u belangrijk?  Vragenlijst als inspiratiebron en hulpmiddel Vragenlijst als inspiratiebron en hulpmiddel  Overlopen van de vragenlijst  Enkele aandachtpunten toelichten  Resultaten onderzoek vermelden

64 64 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Algemene gegevens  Onderwijsnet (60%)  Praktische gegevens  Bereikbaarheid (50% < 5 km.)  Open-dagen en inschrijvingsprocedure  Infomomenten  Inschrijvingsprocedure - inschrijvingsstop

65 65 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Studie-aanbod:  Schooltypes qua aanbod -Enkel ASO -Enkel BSO -TSO -Enkel KSO -Breed aanbod: ASO - BSO - TSO - (KSO)  Een mogelijke loopbaan tot in het 6 de jaar?

66 66 Scholengids  Wat?  Contactgegevens  Data infomomenten  Overzicht van het studieaanbod  Regio’s in bundel  Overijse-Tervuren-Zaventem  Leuven  Andere regio’s  Brussel en Vilvoorde: vanavond beschikbaar  www.digiclb.be/scholengids www.digiclb.be/scholengids

67 67 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Aantal leerlingen en klassamenstelling  Grootte van de school  Aantal leerlingen in het 1 ste jaar - per klas  Evenwicht jongens - meisjes  Samenstelling klassen  Wensen i.v.m. samen zitten

68 68 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Evaluatie  Hoe vaak is er een rapport?  Verhouding dagelijks werk - examens  Aantal A-, B- en C-attesten  Organisatie van activiteiten  School is er niet enkel om te leren  Speeltijden en middagpauze: sport, spel,...  Naschools: cultureel, sport, schoolreizen, …

69 69 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Leerlingenbegeleiding  Interne leerlingenbegeleiding  Inhaallessen: welke vakken, welke jaren?  Aanbod bij bijzondere noden: dyslexie, ADHD,...  Leren leren, studiekeuzebegeleiding  Preventie: sociale vaardigheden, pesten, verslaving  Contact met ouders: oudercontact,...  Samenwerking met CLB: welk, wie, wanneer  Opvoedingsklimaat  Welke waarden staan centraal?  Discipline: wat kan wel en niet?

70 70 Aandachtspunten bij schoolkeuze  Doorstroming naar Hoger onderwijs of arbeidsmarkt  Vele ouders vinden dit belangrijk (70%)  Doorstroming en slaagcijfers in het Hoger onderwijs  Niveauverschillen tussen scholen?  Doorstroming naar arbeidsmarkt  Keuze van leerling of ouders?  Invloed klasgenoten  Als de meningen verschillen … ?

71 71 Hoe informeren over scholen?  Scholen zelf  Brochures en schoolreglement  Website: kalender - projecten - foto’s -...  Info-avonden en open-deurdagen  Meer onafhankelijke bronnen  Andere ouders met kinderen in de school  Leerkracht 6 de leerjaar  CLB-medewerker van de secundaire school  Doorlichtingsverslag (www.schooldoorlichtingen.be)www.schooldoorlichtingen.be

72 72 Inschrijven in een school (zie tekst)  Basisprincipe: recht op inschrijving  Instemmen met pedagogisch project en schoolreglement  Registratie in het inschrijvingsregister  Aanmelding  Intentie tot inschrijving kenbaar maken  Niet in alle scholen mogelijk  Vb. KS Leuven: telefonische aanmelding  Gerealiseerde inschrijving  Leerling kan ook effectief starten in de school  Weigering  Niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden  Capaciteit is overschreden (volgorde!)  School moet melden aan ouders

73 73 Inschrijven in een school  Voorrang voor bepaalde leerlingen?  Broers en zussen  Kinderen van eenzelfde gezin (“leefeenheid”)  Scholen moeten voorrang geven  Kansarme of niet-kansarme leerlingen  Scholen kunnen voorrang geven  Onder bepaalde voorwaarden  Gebeurt in de praktijk zelden

74 74 Start inschrijvingen 1 e jaar  Ten vroegste op 1 september van voorgaand schooljaar  Voorrangsperiode (broers en zussen…)  Moet voorafgaan aan andere inschrijvingen en maximaal 6 weken  School verwittigt ouders Gegevens van de scholen: zie overzicht in scholengids  Scholengemeenschap Drieklank  Broers-zussen: 9 maart – 27 maart 2009  Andere leerlingen: 21 april 2009

75 75 Start inschrijvingen 1e jaar Katholieke Scholengemeenschap Leuven (www.ksleuven.be)www.ksleuven.be Bekommernissen  Respecteren keuzeproces  Vermijden van dubbele inschrijvingen  Maatregelen  Aanmelding start na infodagen meeste scholen  Telefonisch aanmelden VANAF 14 mei 2009  Start aanmeldingen via gratis inbelnummer (19 – 22 uur) n Slechts in 1 school van de scholengemeenschap n Opgeven van keuze 1A/1B n Daarna op school inschrijven (op uitnodiging)  Wie later inschrijft: gewoon op school inschrijvingsdocument invullen

76 76 Praktische aanbevelingen  Schrijf tijdig in  Vraag een schriftelijk bewijs van inschrijving of weigering  met datum/volgnummer  Bij vragen of problemen  Directie school  Coördinerende directie scholengemeenschap  CLB  Voorzitter Lokaal overlegplatform

77 77 Inhoud 1.Structuur van het secundair onderwijs 2.Kiezen van een richting 3.Kiezen van een school 4.Keuzebegeleiding door school en CLB 5.Vragen

78 Keuzebegeleiding door school en CLB  Keuzelessen  Keuzewerkboek “Op stap naar het s.o.”  Infoavonden + brochure “Naar de eerste graad”  Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze  Oudercontact met leerkracht - CLB-medewerker  BaSO-fiche door school + ouders  Begeleiding door CLB:  Zeker via gesprek  Eventueel testonderzoek (vooral bij A/B-twijfel)  Infomomenten: maak er gebruik van!

79 79 Je kind kennen: twee hulpmiddelen in de klas en thuis: “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS” bij het gesprek met de basis- en secundaire school: “DE BASO-FICHE”

80 80 “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS”  stap 1: Ik denk na over kiezen  stap 2: Ik leer mezelf kennen  stap 3: Ik verken de beroepenwereld  stap 4: Ik leer het secundair onderwijs kennen  stap 5: Ik maak een keuze

81 81 Opgave uit het keuzewerkboek Wat vind je zelf? Wat vinden je ouders? Ik ben handigja soms neen Ik ben goed in sportja soms neen Ik kan me vlot uitdrukkenja soms neen Ik leer gemakkelijkja soms neen Ik maak vlug vriendenja soms neen

82 82 In heel wat scholen: de BaSO-fiche  Ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school  05-06 voor de eerste keer toegepast in Katholiek onderwijs Leuven  daarna verdergezet en uitbreiding naar andere regio’s

83 83 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Bijzonderheden i.v.m.  Schoolloopbaan  Leer- en ontwikkelingsstoornissen,  Handicap, Geïntegreerd onderwijs (GON)  Sterke kanten  Aandachtspunten voor het gesprek met de secundaire school

84 84 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Zorgpunten en geboden ondersteunende aanpak voor :  Leervorderingen (taal, wiskunde…)  Leer- en werkhouding  Socio-emotioneel functioneren  Gezondheid Keuzeplan Zuinigheidsprincipe: wat geen bijzondere aandacht verdient wordt niet vermeld

85 85  Wat er op staat over uw kind:  Voorgesteld door het zorgteam  Overlegd met de ouders (gesprek!)  Eindredactie  door leerkracht 6e lj  Overhandigd aan leerling en ouders  Bestemming:  Ouders nemen het mee naar de secundaire school BaSO-fiche: voor een vlotte start in het secundair onderwijs

86 86 Weten  wat er te kiezen valt  wat je kind nodig heeft  welke stappen je kan zetten Een geslaagd keuzeproces

87 87 in samenspraak CLB-MEDEWERKER LEERLING LEERKRACHT BASISSCHOOL OUDERS SECUNDAIRE SCHOOL Een geslaagd keuzeproces

88 88 Vragen? 1.Nu 2.Straks, na de infoavond 3.Bij de CLB-anker in uw school

89 89 Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs vanaf 5 november 2007 nieuwe hoofdzetel Karel Van Lotharingenstraat 5 3000 Leuven 016 28 24 00 Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties? CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zorgen ook voor medische onderzoeken en vaccinaties. Gratis, vertrouwelijk en in het belang van de leerling.


Download ppt "1. 2 Leerlingenbegeleiding…  Schoolloopbaanbegeleiding  Leren en studeren  Psychisch en sociaal functioneren  Gezondheidspreventie …op uw vraag Centrum."

Verwante presentaties


Ads door Google