De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

informeert ouders, leerlingen, leerkrachten van de derde graad:

Verwante presentaties


Presentatie over: "informeert ouders, leerlingen, leerkrachten van de derde graad:"— Transcript van de presentatie:

1 informeert ouders, leerlingen, leerkrachten van de derde graad:
december 2006 VCLB LEUVEN informeert ouders, leerlingen, leerkrachten van de derde graad: OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Filip Mels VCLB Leuven

2 Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Schoolloopbaanbegeleiding Leren en studeren Psychisch en sociaal functioneren Gezondheidspreventie …op uw vraag

3 Voor vrij en gemeentelijk onderwijs
VCLB Leuven Voor vrij en gemeentelijk onderwijs We zijn zelf actief in het secundair onderwijs: Vrij Katholiek Gemeentelijk Vrij Steiner We garanderen objectieve informatie over het volledige aanbod Met respect voor uw keuze

4 december 2006 VCLB Leuven

5 Brochure “Naar de 1ste graad”
Informatie opzoeken Brochure “Naar de 1ste graad” Ouders van leerlingen 6de leerjaar hebben een exemplaar gekregen Info / Op stap naar het secundair onderwijs Presentatie infoavond Interessante links

6

7

8 Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting
december 2006 Inhoud Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Mijn uiteenzetting bestaat uit vier delen. 1. Eerst bespreek ik de structuur van het secundair onderwijs. 2. Nadien presenteer ik enkele bedenkingen over het kiezen van een studierichting en een school. 3. Tenslotte geef ik een overzicht van activiteiten die school en CLB organiseren om leerlingen en ouders te ondersteunen in het keuzeproces 4. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen VCLB Leuven

9 Structuur van het secundair onderwijs
december 2006 Structuur van het secundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

10 Algemeen secundair onderwijs
december 2006 Algemeen secundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

11 ASO: Algemeen secundair onderwijs
december 2006 ASO: Algemeen secundair onderwijs Doel Voorbereiden op hoger onderwijs Geen directe voorbereiding op het beroepsleven Inhoud Brede waaier algemeen vormende vakken Hervorming ASO (sinds 2002) Reductie aantal richtingen 2de graad Versterkte basisvorming talen/wiskunde in 2de graad Zelfstandig werk / projectwerk in 3de graad Doel Algemene vorming en voorbereiden op H.O. Geen directe voorbereiding op beroepsleven (VDAB) Inhoud Brede waaier algmeen vormende, theoretische vakken Recente hervorming van het ASO in de 2de graad - gestart in 02-03 - 2de graad reductie van aantal richtingen (dadelijk aanbod) optrekken van basispakket talen en wiskunde : wiskunde minimaal 4 (van 3-5 naar 4-5) iedereen Duits in 4de jaar - 3de graad Stimulans om zeker in bepaalde uren (vrije ruimte) meer vakoverschrijdend te werken. Meer kans voor projectwerk, zelfstandigwerk. VCLB Leuven

12 ASO: richtingen met klassieke talen
december 2006 ASO: richtingen met klassieke talen Tweede graad Grieks-Latijn Grieks Latijn Derde graad Grieks-Latijn Grieks-wiskunde Grieks-wetenschappen Latijn-moderne talen Latijn-wetenschappen Latijn-wiskunde p. 18 Richtingen met klassieke talen 2de en 3de graad 2de graad beperkt tot 3. Derde graad meer keuze. vb / Latijn  LMT – LWe - LWi VCLB Leuven

13 ASO: Richtingen zonder klassieke talen
december 2006 ASO: Richtingen zonder klassieke talen Derde graad Economie-moderne talen Economie-wiskunde Economie-wetenschappen Humane wetenschappen Moderne talen-wetenschappen Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-sport Wetenschappen-wiskunde Wetenschappen-topsport Steinerpedagogiek / Yeshiva Tweede graad Economie Humane wetenschappen Sport Wetenschappen Wetenschappen-topsport Steinerpedagogiek / Yeshiva Aanbod richtingen zonder klassieke talen 2de graad : Economie – Humane wet. - Sport - Wetenschappen - Topsport 3de graad : meer keuze : Wet  WW – MtWi – MtWe Yeshiva + Steiner VCLB Leuven

14 Beroepssecundair onderwijs
december 2006 Beroepssecundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

15 BSO: Beroeps secundair onderwijs
december 2006 BSO: Beroeps secundair onderwijs Doel Voorbereiden op het beroepsleven Inhoud Nadruk op praktijkvakken en stage Aanbod Auto, Basismechanica, Bouw, Haarzorg, Kantoor, Land- en tuinbouw, Restaurant en keuken, Verkoop, Verzorging, … Doorstroming Job 7de jaar: diploma secundair onderwijs 4de graad BSO – Hoger onderwijs Doel : voorbereiden op beroepsleven Inhoud : Nadruk op praktijk en in hogere jaren ook al stage Aanbod : breed : p studiegebieden : Handel: Ka / Ve Doorstroming : job specialisatiejaar : diploma so verder studeren : 4de graad / ho (minder en moeilijker) VCLB Leuven

16 Structuur van het secundair onderwijs
december 2006 Structuur van het secundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

17 KSO: Kunst secundair onderwijs
december 2006 KSO: Kunst secundair onderwijs Doel Algemene vorming Ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden Inhoud Algemene vakken + kunstvakken : theorie en praktijk Drie sectoren Ballet Beeldende kunsten: vorming - kunsten Podiumkunsten: Muziek, Woordkunst-drama Doorstroming Vaak naar kunstrichtingen in het hoger onderwijs Andere richtingen blijven mogelijk Doel : ontplooien van artistieke, creatieve vaardigheden Aanbod p. 20 drie sectoren : ballet, beeldende kunsten, podiumkunsten profiel theoretischer en doorstroming : vorming AVV, BAV praktischer : kunsten : BAK, VBK Doorstroming vaak naar kunstrichtingen in HO andere richtingen blijven mogelijk VCLB Leuven

18 Structuur van het secundair onderwijs
december 2006 Structuur van het secundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

19 TSO: Technisch secundair onderwijs
december 2006 TSO: Technisch secundair onderwijs Inhoud Algemene vakken Theoretisch-technische vakken Praktijk Brede waaier aan studierichtingen Niet enkel industrieel-technische richtingen Inhoud : 3 soorten vakken: algemene, theoretisch-technische vakken en praktijk ttv : theorie over vakgebied : vb: Elektriciteit, Boekouden praktijk: praktische vaardigheden inoefenen Beeldvorming over TSO : vaak weinig genuanceerd beeld over TSO - qua aanbod : niet enkel industriële richtingen. verschillende studiegebieden p. 18 en 19 : ME - Handel - Personenzorg - Chemie - Sport - qua moeilijkheid en doorstromingskansen naar hoger onderwijs VOLGENDE DIA VCLB Leuven

20 Drie types TSO-richtingen
december 2006 Drie types TSO-richtingen Accent op theorie en doorstroming Industriële wet., Techniek-wet., Biotechn. wet., … Accent op praktijk en beroepsgericht Autotechnieken, Tuinbouwtechnieken, Elekrotechnieken, Grafische technieken, … Gericht op doorstroming en beroep Handel, Elektromechanica, Jeugd- en gehandicaptenzorg, Secretariaat-talen, Schoonheidsverzorging, … 3 types TSO theorie en doorstroming : IW, TW, BW, GW veel praktijk en eerder beroepsgericht : Autotechnieken, Hotel, MVT zowel doorstroming als beroepsgericht : Handel, Jeugd- en gehandicaptenzorg VCLB Leuven

21 1e leerjaar 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2 BVL 1 1 B
december 2006 1e leerjaar 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

22 Eerste leerjaar A: lessentabel
december 2006 Eerste leerjaar A: lessentabel Gemeenschappelijke basisvorming 27/28 u Keuzegedeelte /4 u Totaal u Totaal : 32 lesuten van 50’ Gemeenschappelijk jaar : u Keuzegedeelte : 4 / 5 Als 4 u : 1 u vormen van : SA, leren leren, titularisuur VCLB Leuven

23 Gemeenschappelijke basisvorming 1A
december 2006 Gemeenschappelijke basisvorming 1A KATHOLIEK GEMEENSCHAPS ONDERWIJS GEMEENTELIJK Godsdienst / zedenleer 2 Nederlands 5 4 Frans Engels - Wiskunde Aardrijkskunde Biologie 1 Geschiedenis Lichamelijke opvoeding Muzikale opvoeding Plastische opvoeding Technologische opvoeding Informatie- & communicatietechnologie Gemeenschappelijke vorming in 1A : p. 7 Meeste vakken zijn bekend Technologische opvoeding communicatie, energie, informatietechnologie, wonen Verschillen tussen netten : K.O. Katholieke Godsdienst Officieel : andere Godsdiensten / Zedenleer G.O. Engels K.O. 2de jaar GITO’s : programma K.O. (niet in Zaventem) VCLB Leuven

24 Keuzemogelijkheden in 1A
december 2006 Keuzemogelijkheden in 1A Zeer vele invullingen mogelijk Geen officiële benamingen Een mogelijke indeling Latijn Algemene vakken (“Moderne”) Technische vakken Kunstvakken Sport - Topsport 4 / 5 u keuzegedeelte : Leerling kan zelf kiezen (p. 8) Zeer vele mogelijkheden School heeft grote vrijheid Benamingen : Geen officiële regels Latijnse – Moderne : bestaat officieel niet Voorstel : L – M – T – K VCLB Leuven

25 Latijn 4/5 u Klassieke studiën / Latijn Woordenschat ( 750 woorden)
december 2006 Latijn 4/5 u Klassieke studiën / Latijn Woordenschat ( 750 woorden) Grammatica (verbuigingen, vervoegingen, …) Eenvoudige zinnen vertalen Romeinse geschiedenis en cultuur Kennismaking met het Grieks (alfabet) Mogelijkheid 2 u Latijn + aanvulling N, F, W Kennismaking: Benaming : Klassieke studiën / Latijn Inhoud Woordenschat ( woorden) Grammatica (verbuigingen, vervoegingen, …) Eenvoudige zinnen vertalen Romeinse geschiedenis en cultuur (meer dan vroeger) Kennismaking met het Grieks (alfabet) in functie van keuze 2de jaar Mogelijkheid 2 u Latijn + aanvulling N, F, W Weinig aangeboden Aansluiten in 2de jaar Latijn : niet vanzelfsprekend VCLB Leuven

26 Algemene vakken (“Moderne”)
december 2006 Algemene vakken (“Moderne”) Uitbreiding algemene vakken Extra uren Nederlands, Frans, Wiskunde Extra inoefenen, herhaling Vooral in Katholiek onderwijs Andere vakken Wetenschappelijk werk Lichamelijke, Muzikale, Plastische opvoeding Economie Vooral in GO! Moderne = uitbreiding algemene vakken Verschiilend in KO / GO Katholiek :extra N, F, W : meestal geen uitbreiding extra inoefening/verdieping leerstof school bepaalt zelf hoeveel uur aan welk vak GO : - Wetenschappelijk werk : via demonstraties en experimenten kennismaken met NW, vooral thema’s uit de biologie - 2 u PO / LO / MO VCLB Leuven

27 Technische vakken (“Technische”)
december 2006 Technische vakken (“Technische”) 4 / 5 u Technologische opvoeding / activiteiten Praktische vaardigheden inoefenen Inhoud is verschillend per school! Handel, Hotel-voeding, Sociale en technische vorming, Nijverheidstechnieken, … Vaak: 2 u Technologische act. + 2 u Ne, Fr, Wi 4 / 5 u Technologische opvoeding / activiteiten Inoefenen van aantal praktische vaardigheden. Invulling verschilt per school (ifv bovenbouw) Nijverheidstechnieken, Handel, STV, Hotel-voeding Vaak 2 u TA gecombineerd met uitbreiding N,F,W VCLB Leuven

28 Kunstvakken 4 / 5 u Beeldende vorming Inhoud Waar?
december 2006 Kunstvakken 4 / 5 u Beeldende vorming Inhoud Artistieke opvoeding, expressie, tekenen, muzische vorming, bewegingsleer, dans, … Waar? In enkele KSO-scholen (vb: Sint-Lukas Brussel) Wel in meer scholen vanaf 2de jaar In enkele secundaire scholen die KSO aanbieden, kunen leerlingen vanaf 1ste jaar een keuzegedeelte Beeldende vorming kiezen. Hier in de regio is dit enkel in Sint-Lukas Brussel VCLB Leuven

29 Meerdere sporten – één sport Niet zo veel scholen (GO!) Topsport
december 2006 Sport - Topsport 4 / 5 u Sport Meerdere sporten – één sport Niet zo veel scholen (GO!) Topsport Enkel mits selectie In enkele secundaire scholen die KSO aanbieden, kunnen leerlingen vanaf 1ste jaar een keuzegedeelte Beeldende vorming kiezen. Hier in de regio is dit enkel in Sint-Lukas Brussel Wel meer scholen die basisoptie AV aanbieden vanaf 2de jaar. VCLB Leuven

30 Eerste leerjaar A methodeonderwijs
december 2006 Eerste leerjaar A methodeonderwijs Middelbare Steinerschool Methodeonderwijs Middenschool Ring (gemeenschapsonderwijs volgens Freinetpedagogiek) VCLB Leuven

31 Eerste leerjaar A aanbod in Leuven
december 2006 Eerste leerjaar A aanbod in Leuven KSLeuven: Latijn, Moderne, Technologie (1 school: VML) Provinciaal en Gemeenschapsonderwijs (GO!): Latijn, Sport, verschillende combinaties wetenschappen, technologie, artistieke vorming VCLB Leuven

32 Eerste leerjaar B Voor leerlingen die Nederlands, Frans, Wiskunde
december 2006 Eerste leerjaar B Voor leerlingen die moeilijkheden of achterstanden hebben met basisleerstof taal en/of rekenen zich beter voelen bij een meer praktijkgerichte opleiding Nederlands, Frans, Wiskunde Herhaling 4de, 5de, (6de) leerjaar Andere vakken (Mavo, Natuurwetenschappen, …) Minder theoretisch Technologische opvoeding Praktische kennismaking met verschillende domeinen p. 11 Voor wie in BaO moeilijk heeft met basisleerstof taal en / of rekenen Inhoud - N, F, W : herhaling leerstof 4, 5, (6de) leerjaar - andere vakken minder theoretisch (NW, Mavo) - Technologische opvoeding: - Praktische kennismaking met aantal technologische domeinen: eenvoudig computergebruik, voeding, verzorging, hout, metaal, elektriciteit, .. - Wat : grondstoffen, gereedschappen, werkwijze (planmatig, nauwkeurig en veilig) VCLB Leuven

33 Eerste leerjaar B Kleinere klasgroepen
december 2006 Eerste leerjaar B Kleinere klasgroepen Meer differentiatie en remediëring Werken aan zelfvertrouwen en motivatie “Nu behaal ik ook eens een 8!” Aanbod Scholen met in bovenbouw minstens BSO/KSO/TSO Aanpak - kleine klasgroepen (10) : meer rekening houden met individuele verschillen en remediëring - werken aan zelfvertouwen en motivatie Aanbod Z : ZAVO+KAZ (niet K) O : SMO+Gito T : Gito VCLB Leuven

34 Overgangen tijdens het schooljaar
december 2006 Overgangen tijdens het schooljaar Van 1A naar 1B of omgekeerd 1B  1A: 15 november 1A  1B: 15 januari Veranderen van keuzegedeelte Wettelijk: altijd In de praktijk: tot na de Kerstvakantie Als er nog plaats is Nog al eens vragen van ouders. Als we een bepaalde keuze maken, kunnen we dan nog veranderen tijdens het schooljaar. Onderscheid A/B en keuzegedeelte in 1A VCLB Leuven

35 Structuur van het secundair onderwijs
december 2006 Structuur van het secundair onderwijs 7 6 5 ASO TSO KSO BSO ASO TSO KSO BSO 4 3 2de leerjaar (A) basisopties 2 BVL Volgen in brochure : Reeds ontvangen Teruggeven einde van de avond Op de transparant is de structuur van het s.o. weergegeven (p. 5 ) 3 graden van 2 jaar : telkens ook getuigschrift - 1ste graad : veel gemeenschappelijk maar toch al keuzes maken A / B 1A: beperkt keuzegedeelte - Vanaf 2de graad : Verschillen worden groter Vier onderwijsvormen met elke een eigen profiel Let op : 1ste graad officieel geen onderscheid ASO, TSO, … Wat volgt? Eerst onderwijsvormen toelichten Nadien stapje terug : programma’s 1ste en 2de jaar 1ste leerjaar (A) keuzegedeelte 1 1 B VCLB Leuven

36 Het tweede leerjaar (A)
december 2006 Het tweede leerjaar (A) Programma Gemeenschappelijke vorming : 24 u Basisoptie : 7/5 u Complementair gedeelte : 1/3 u Basisopties Voorbereidend op ASO: GL, Lat, MW Voorbereidend op theoretisch TSO: Ha, IW, TW, … Voorbereidend op praktisch TSO: ME, HV, … Voorbereidend op KSO: Artistieke vorming, Ballet Brochure p Ook 2de jaar is nog grotendeels gemeenschappelijk 24/ 32 u Gemeenschappelijke vakken ongeveer zelfde als 1ste jaar : Engels Keuzegedeelte wordt al iets uigebreider en er zijn meer mogelijkheden Basisopties : 17 : te verdelen in 4 groepen VCLB Leuven

37 Beroepsvoorbereidend leerjaar
december 2006 Beroepsvoorbereidend leerjaar Gemeenschappelijke vorming Beroepenvelden Metaal-elektriciteit Kantoor-verkoop–verzorging-voeding …. Sterk praktijkgericht: ± 10 u praktijk Meer specifieke keuze in het 3de jaar 2de jaar : BVL. Zoals naam aangeeft voorbereiden op BSO Leerlingen kiezen voor 2 beroepenvelden : vb ME / KVVV Naast zekere theoretische basis vooral op praktische manier kennismaken met de gekozen domeinen. Ongeveer u praktijk Derde jaar meer specifieke keuze : K – V - VV VCLB Leuven

38 Attesten op het einde van 1A
december 2006 Attesten op het einde van 1A A-attest: geslaagd Toegelaten in alle basisopties 2de jaar B-attest: geslaagd maar Geen Grieks-Latijn, Latijn Geen Grieks-Latijn, Latijn, Moderne wet. Geen 2de leerjaar A C-attest (niet geslaagd) Overstappen naar BVL kan toch Nu we zicht hebben op mogelijkheden in 2de jaar, zal u ook beter begrijpen welke verschillende attesten leerlingen op het einde van het eerste jaar kunnen behalen. Drie mogelijke attesten VCLB Leuven

39 Attesten op het einde van 1B
december 2006 Attesten op het einde van 1B A-attest Geslaagd Eventueel getuigschrift basisonderwijs Leerling mag naar BVL of 1A (niet naar 2A) B-attest Bestaat niet in 1B C-attest Niet geslaagd Leerling kan toch naar BVL VCLB Leuven

40 Enkele cijfers (Vlaanderen)
december 2006 Enkele cijfers (Vlaanderen) ASO: 40% KSO: 2% TSO: 34% BSO: 24% 6 5 BSO 25% ASO: 44% KSO: 2% TSO: 30% 4 3 1B: 13% 1A: 87% 1 2A: 82% BVL: 18% 2 Ik zal dit eerste deel afsluiten met enkele cijfers over het percentage leerlingen in de verschillende structuuronderdelen. 1ste jaar: 88-12 Geen officiële cijfers over aantal leerlingen dat in 1A Latijn, AV, TV of KV volgt. Tiental jaren geleden in OVl: telkens ongeveer 30% L/AV/TV Wij hebben cijfers voor ons werkingsgebied in kaart gebracht: veel Latijn/V , weinig TV vanaf 1ste jaar 2de jaar B-stroom: 12  18% Klassieke talen: nog maar 18% Meest gevolgd basisoptie = MS (37%) Andere: voorbereiden op TSO/KSO: 27% 2de graad: vier onderwijsvormen Meeste ASO: 44% - TSO: 30 BSO + deeltijds BSO: 25% KSO: slechts 2% 3de graad: ASO neemt af tot 37% (aandeel KT gedaald tot 8%) TSO en BO nemen nog lichtjes toe Klassieke talen: 1ste j: ? de j: 18% de gr: 13% de gr: 10% Leuvense situatie: meer Klassieke talen 1e graad VCLB Leuven

41 december 2006 VCLB Leuven

42 december 2006 VCLB Leuven

43

44

45 december 2006 VCLB Leuven

46 Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting
december 2006 Inhoud Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Ik ben vrij lang blijven stilstaan bij de structuur van het secundair onderwijs. Een goed inzicht in de structuur en het aanbod is een belangrijke voorwaarde om in het 1ste jaar en ook in de hogere jaren een goede studiekeuze te kunnen maken. In het tweede deel van mijn presentatie zal ik een aantal overwegingen naar voren bengen over het kiezen van een richting in het eerste jaar. Hiermee belanden we op het terrein van de afwegingen die meer subjectief en waardengebonden zijn. Het is niet mijn bedoeling jullie te overtuigen van mijn persoonlijke mening. Ik wil jullie wel stimuleren om de eigen opvattingen in dit verband explicieter en scherper te stellen … Twee keuzes : A – B en keuzegedeelte binnen 1A VCLB Leuven

47 Voor wie is 1B een goede keuze?
december 2006 Kiezen voor 1A of 1B? Voor wie is 1B een goede keuze? ± 13% start in 1B Overgang vanuit buitengewoon onderwijs Moeilijkheden met basisleerstof Lage resultaten of geen getuigschrift Resultaten ondermijnen zelfvertrouwen Best leerkracht en CLB contacteren Bij twijfel: 1A proberen? Voor wie is 1B een goede keuze? - kleine groep : 8-10% in Vlaanderen - moeilijkheden met basisleerstof taal : niet : dt wel : o/g, fonetisch schrijven, moeilijk technisch/ begrijpend lezen rekenen : niet : vraagstukken, metend rekenen wel : hoofdbewerkingen - lage resultaten of geen getuigschrift BaO - zwakke resultaten ondermijnen zelfvertrouwen en motivatie vele leerlingen hebben in 1B terug vertrouwen en motivatie teruggevonden ervaren ook eens wat het is om een 8, 9 of 10 te behalen vele ouders van B-klassers signaleren dit op 1ste oudercontact Best leerkracht en CLB contacteren als beiden B-klas adviseren : best op ingaan Bij twijfel : 1A proberen meer doorstromingsmogelijkheden overstap van 1A naar 1B kan nog tot 15 januari kan altijd naar BVL, ook met C-attest VCLB Leuven

48 Keuze van een richting in 1A
december 2006 Keuze van een richting in 1A Combinatie: Troeven van de richtingen Kenmerken van uw kind Motivatie voor LEREN: Interesse Uitdaging Goede plaats in groep Voor de meeste ouders is het duidelijk dat dochter/zoon naar de A-klas gaat. Voor hen stelt zicht eerder de vraag welke richting ze binnen 1A best kiezen. Ik zal deze vraag vanuit een drietal invalshoeken belochten : Cijfers over aantal leerlingen dat kiest Troeven van de verschillende richtingen Met welke kenmerken van uw kind VCLB Leuven

49 Kiezen voor Latijn? Troeven
december 2006 Kiezen voor Latijn? Troeven Vormende waarde Geheugen, analytisch denken, andere talen, cultuur Vraagt behoorlijke studie-inzet Stimulans om te leren werken Alle mogelijkheden blijven open Doorgaans gemotiveerde groepen positieve invloed Vormende waarde : geheugen, analytisch denken, andere talen Vraagt behoorlijke studie-inzet stimulans om te leren werken Alle mogelijkheden blijven open Doorgaans erg gemotiveerde groep positieve invloed Tot daar de reclame. VCLB Leuven

50 Kiezen voor Latijn? Beperkingen
december 2006 Kiezen voor Latijn? Beperkingen Vorming kan ook via andere vakken Latijn is geen “must” voor hoger onderwijs Kan nadelig zijn voor sommige leerlingen Waterval: kans op negatieve schoolbeleving, mislukking Latijn is geen must en kan zelfs risico’s inhouden Vorming kan ook via andere vakken KT is geen must voor H.O. - Arts, Rechten kan, perfect zonder Latijn - Enkel Klassieke talen, Geschiedenis van de Oudheid - Eerder eisen wiskunde / wetenschappen - 3de graad : slechts 10% volgt K.T. Velen kiezen positief voor WW ifv H.O. Een risico voor minder sterke leerlingen dubbel verschil minder sterke leerlingen riskeren minder goede basis voor N,F,W VCLB Leuven

51 Kiezen voor Algemene vakken?
december 2006 Kiezen voor Algemene vakken? Heterogene groep Stevige basis Nederlands, Frans, wiskunde Kennismaking met wetenschappen, economie Extra uren PO - MO Maken het pakket boeiend en evenwichtiger Heterogene groep leerlingen die vlot Latijn zouden aankunnen KO Beste kansen voor goede basis N,F,W (K.O.) zeker voor leerling die iets moeilijker hebben kan goede keuze zijn GO boeiende kennismaking met natuurwetenschappen (G.O.) extra uren LO/PO/MO zij welkome afwisseling VCLB Leuven

52 Kiezen voor Technische vakken, kunstvakken of sport?
december 2006 Kiezen voor Technische vakken, kunstvakken of sport? Voor leerlingen met specifieke interesse Leerlingen die graag praktisch bezig zijn een concreet resultaat of werkstuk Handige, cratieve, sportieve leerlingen kunnen hun talenten tonen en ontwikkelen Gunstiger situering in de klasgroep Voor leerlingen met specifieke interesse Leerlingen die graag op praktische manier bezig zijn Einde les niet alleen papier maar ook concreet resultaat of werkstuk Sommige handige leerlingen kunnen ook eens uitblinken Gunstigere situering in de klasgroep groep is doorgaans iets minder sterk zwakkere leerlingen iets gunstigere situering VCLB Leuven

53 Een vakkenpakket kiezen is belangrijk
Maar toch: is maar één aspect van schoollopen en kan elk jaar bijgestuurd worden

54 Inzet en zelfvertrouwen De mening van je dochter / zoon
december 2006 Kenmerken van uw kind Belangstelling Mogelijkheden Inzet en zelfvertrouwen De mening van je dochter / zoon Tot hier enkele troeven van de verschillende keuzemogelijkheden. Bij het kiezen van een richting is het uiteraard belangrijk rekening te houden met de eigenheid van uw dochter/zoon. Ik zal enkele kenemerken overlopen die van belang kunnern zijn. VCLB Leuven

55 In welke mate rekening mee houden?
december 2006 Belangstelling Hoe inschatten? Weten wat specifieke vakken inhouden Mini-lesje Latijn ( Huidige voorkeur voor vakken Vrije tijd In welke mate rekening mee houden? Als je iets (niet) graag doet, ... Op 12 jaar …. ? “Hiërarchische” overwegingen verdringen vaak belang van belangstelling Hoe inschatten? - goed weten wat specifieke vakken inhouden Latijn - TA : handboek - gesprek - werkstukken - huidige voorkeur voor vakken geschiedenis, taal --> Latijn ook beetje Technologie in WO - vrije tijd lezen - cultuur - toekijken, helpen bij praktisch taken, tekenles In welke mate rekening mee houden? - Als je iets (niet) graag doet, Inzetten, voldoening/welbevinden probeer er rekening mee te houden als iets uitgesproken graag of niet graag doet - maar op 12 jaar: vaak nog niet zo uitgesproken of stabiel opletten met al te vroeg te specifieke richting te kiezen - In de praktijk speelt belangstelling vaak een te kleine rol, ook in hogere jaren. (volgende dia) In Vlaanderen gebeuren vele studiekeuzes in eerste instantie op grond van hiërarchische of statusoverwegen. Richtingen of onderwijsvormen worden geordend van zogezegd “hoog naar laag” en dat bepaalt vaak meer de keuze dan het aspect belangstelling. VCLB Leuven

56 december 2006 In de praktijk speelt belangstelling vaak een te kleine rol, ook in hogere jaren. In Vlaanderen gebeuren vele studiekeuzes in eerste instantie op grond van hiëraruische of statusoverwegen. Richtingen of onderwijsvormen worden geordend van zogezegd “hoog naar laag” en dat bepaalt vaak meer de keuze dan het aspect belangstelling. VCLB Leuven

57 Mogelijkheden Belang? Hoe inschatten?
december 2006 Mogelijkheden Belang? Instroom en moeilijkheidsgraad van opties Verschillen maar ook overlap Haalbare uitdagingen Hoe inschatten? Resultaten 6de leerjaar: positie - verschillen per vak - hoe behaald? Ervaren leerkracht weet wat resultaten betekenen Testonderzoek door CLB? (A- of B-klas) Belang - Moeilijkheidsgraad en instroom van opties verschillen L = 83% M = 74% T/H = 65% (niet veralgemenen) Verschillen maar ook overlap Haalbare uitdagingen Hoe inschatten? - kijk naar resultaten die nu in 6de leerjaar behaalt plaats verschillen per vak (vb : duidelijk minder taal : opletten L) hoe werd behaald? zelfstandig of door continu naast te zitten - ervaren leerkracht weet wat resultaten betekenen - testonderzoek door CLB op uitdrukkelijke vraag (twijfel tussen A- en B-klas) VCLB Leuven

58 Inzet en zelfvertrouwen
december 2006 Inzet en zelfvertrouwen Bij goede inzet nu Je kan meegaan in een “ambitieuze” keuze Bij geringe inzet nu Stimuleer maar wees realistisch Bij minder zelfvertrouwen Gevoeligheid voor goede resultaten en klaspositie Een gunstige klaspositie heeft voordelen goede inzet nu je kan meegaan in keuze voor een moeilijke richting geringe inzet nu stimuleer maar wees realistisch als je er nu al constant moet achterzitten, zal niet ineens veranderen in het s.o. minder zelfvertrouwen sommige leerlingen zijn erg gevoelig voor goede resultaten en situering in de klasgroep. een gunstige positie in de klasgroep heeft voordelen VCLB Leuven

59 De mening van je dochter / zoon
december 2006 De mening van je dochter / zoon Stimuleer het formuleren van een eigen mening Houd er rekening mee Als de meningen verschillen … ? Stimuleer dochter/zoon om eigen mening en voorkeur te verwoorden. Laat er ruimte voor Probeer ook rekening mee te houden. Zij zullern het moetn doen, niet de ouders Als kind en ouders dezelfde vorkeur uitspreken is geen probleem. Moeilijker wordt het als de meningen verschillen. Op de leeftijd van 12 kaar zal de stem van ouders bij de keuze meer wegen dan op leeftijd van 16 of 18 jaar. In ieder geval lijkt het me heel belangrijk om uw voorkeur en beslissing heel goed te verantwoorden. Het is essentieel dat uw dochter/zoon met een gevoel start dat het zelf achter de keuze kan stan. VCLB Leuven

60 Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting
december 2006 Inhoud Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Tot hier deel 2 over het kiezen van een richting. Voor vele ouders is het kiezen van een school minstens even belangrijk dan de studiekeuze. In deel 3 hebben we het over deze schoolkeuze. VCLB Leuven

61 december 2006 De ideale school voor alle leerlingen bestaat niet Kies een school die ... past bij uw dochter/zoon biedt wat u belangrijk vindt Zoals ook blijkt uit de cartoon zal dit niet voor iedereen hetzelfde zijn. VCLB Leuven

62 Mogelijke aandachtspunten Hoe informeren over scholen?
december 2006 Kiezen van een school Mogelijke aandachtspunten Hoe informeren over scholen? Inschrijven in een school Ik zal een drietal thema’s bespreken ivm de schoolkeuze Mogelijke aandachtspunten. Waarop kunnen we letten bij het kiezen van een school? Hoe informeren? Via welke wegen kan je informatie inwinnen Ten derde zal ik kort iets zeggen over het inschrijven in een secundaire school. VCLB Leuven

63 Mogelijke aandachtspunten
december 2006 Mogelijke aandachtspunten Wat vindt u belangrijk? Vragenlijst als inspiratiebron en hulpmiddel Overlopen van de vragenlijst Enkele aandachtpunten toelichten Resultaten onderzoek vermelden Om een schoolkeuze te maken is het belangrijk dat u zelf eens nadenkt wat u in het algemeen en meer specifiiek voor uw dochter/zoon belangrijk vindt. In de bundel zit een vragenlijst die u hierbij kan inspireren en kan helpen om scholen actief en gericht bevragen. Ik zal de vragenlijst overlopen en ook enkele cijfers vermelden van een over onderzoek naar wat ouders in het algemeen belangrijk vinden bij schoolkeuze VCLB Leuven

64 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Algemene gegevens Onderwijsnet (60%) Praktische gegevens Bereikbaarheid (50% < 5 km.) Open-dagen en inschrijvingsprocedure Infomomenten Inschrijvingsprocedure - inschrijvingsstop 1. Algemene gegevens net: 60% kiest bewust bepaald net: levensbeschouwing? 2. Praktische gegevens bereikbaarheid speelt in praktijk een belangrijke rol onderzoek : 50% liefst <5 km. Bijna alle ouders < 15 km. 3. Open-dagen en inschrijvingsprocedure infomomenten: open-deur - infoavonden: zie scholengids inschrijvingsprocedure : was er een stop vanaf wanneer inschrijven: komt straks nog aan bod VCLB Leuven

65 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Studie-aanbod: Schooltypes qua aanbod Enkel ASO Enkel BSO -TSO Enkel KSO Breed aanbod: ASO - BSO - TSO - (KSO) Een mogelijke loopbaan tot in het 6de jaar? 1. Studie-aanbod van de school: objectief element waarin scholen verschillen Schooltypes qua aanbod ASO (HHC) TSO-BSO (Gito) breed aanbod (Zavo - SMO) Ziet u in het aanbod van de school een loopbaan tot in 6de jaar? VCLB Leuven

66 Scholengids Wat? Regio’s in bundel Andere regio’s Contactgegevens
december 2006 Scholengids Wat? Contactgegevens Data infomomenten Overzicht van het studieaanbod Regio’s in bundel Overijse-Tervuren-Zaventem Leuven Andere regio’s Brussel en Vilvoorde: vanavond beschikbaar Scholengids per regio – overzicht van secundaire scholen Contactgegeven (web) Data infomomenen (i – o) Studieaanod 1 –7 jaar Andere regio’s: Brussel en Vilvoorde vanavond beschikbaar (Brussel) Andere regio’s via internet Lijst KOTZ tonen VCLB Leuven

67 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Aantal leerlingen en klassamenstelling Grootte van de school Aantal leerlingen in het 1ste jaar - per klas Evenwicht jongens - meisjes Samenstelling klassen Wensen i.v.m. samen zitten 2. Aantal leerlingen en samenstelling klassen grote of kleinschalige school aantal leerlingen in het 1ste jaar / per klas jongens - meisjes : evenwichtig - of duidelijk meerderheid j-m samenstelling klassen : L/M/T heterogeen - homogeen wensen i.v.m. samen zitten (voor leerlingen zelf belangrijk) VCLB Leuven

68 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Evaluatie Hoe vaak is er een rapport? Verhouding dagelijks werk - examens Aantal A-, B- en C-attesten Organisatie van activiteiten School is er niet enkel om te leren Speeltijden en middagpauze: sport, spel, ... Naschools: cultureel, sport, schoolreizen, … Evaluatie Hoe vaak is er een rapport? Verhouding DW - examens : 1ste jaar evolutie Aantal A-, B- en C-attesten Organisatie van activiteiten school is er niet enkel om te leren, is 6 jaar de leefwereld van leerlingen invulling speeltijden en middagpauze : sport, spel, ... naschools : cultureel, sport, schoolreizen, VCLB Leuven

69 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Leerlingenbegeleiding Interne leerlingenbegeleiding Inhaallessen: welke vakken, welke jaren? Aanbod bij bijzondere noden: dyslexie, ADHD, ... Leren leren, studiekeuzebegeleiding Preventie: sociale vaardigheden, pesten, verslaving Contact met ouders: oudercontact, ... Samenwerking met CLB: welk, wie, wanneer Leerlingenbegeleiding - interne leerlingenbegeleiders, klasleraren, groene leerkrachten? - inhaallessen : welke vakken, welke jaren? - aanbod bij bijzondere noden: dyslexie, ADHD, ... (workshop) - leren leren / studiekeuzebegeleiding - preventieprojecten : sociale vaardigheden, pesten, drugpreventie, ... - contact met ouders : oudercontact, ... samenwerking met CLB : welk, wie, wanneer Opvoedingsklimaat welke waarden staan centraal (opvoedingsproject) discipline : wat kan wel en niet (school verlaten, ...) Opvoedingsklimaat Welke waarden staan centraal? Discipline: wat kan wel en niet? VCLB Leuven

70 Aandachtspunten bij schoolkeuze
december 2006 Aandachtspunten bij schoolkeuze Doorstroming naar Hoger onderwijs of arbeidsmarkt Vele ouders vinden dit belangrijk (70%) Doorstroming en slaagcijfers in het Hoger onderwijs Niveauverschillen tussen scholen? Doorstroming naar arbeidsmarkt Keuze van leerling of ouders? Invloed klasgenoten Als de meningen verschillen … ? Doorstroming naar HO en job Belangrijk voor ouders : 70% van de ouders zoekt een school die goed voorbereidt op HO - Cijfers over doorstroming en slaagcijfers in het H.O. school beschikt over. Vraag erachter Soms op website Niveauverschillen tussen scholen? niet overdrijven (zelfde richting) algemene aanwijzing : eisen doorgaans hoger in scholen waar meer leerlingen kiezen voor zwaardere richtingen. - praktijkgerichte opleidingen: welke sectoren, bedrijven komen zoal terecht hoe verloopt instap? Keuze van leerling of ouders? - keuze van klasgenoten speelt belangrijke rol begrijpelijk: stap in het onbekende (van oudste - naar jongste) vrienden kunnen integratie in nieuwe school vergemakkelijken - Kan rekening mee houden als u ook om meer fundamentele redenen achter de schoolkeuze kan staan. VCLB Leuven

71 Hoe informeren over scholen?
december 2006 Hoe informeren over scholen? Scholen zelf Brochures en schoolreglement Website: kalender - projecten - foto’s Info-avonden en open-deurdagen Meer onafhankelijke bronnen Andere ouders met kinderen in de school Leerkracht 6de leerjaar CLB-medewerker van de secundaire school Doorlichtingsverslag ( Tot hier enkele mogelijke aandachtspunten bij schoolkeuze. Er zijn verschillende bronnen en manieren om als ouders informatie in te winnen over scholen. Aantal bronnen van de scholen zelf brochure, schoolreglement, website (moeite), infomomenten Uiteraard: van beste kant laten zien Meer onafhankelijke bronnen Leerkracht 6de leerjaar Ouders met meerdere kinderen op de school CLB-medewerker van de secundaire school Doorlichtingsverslag website (enkel recente) VCLB Leuven

72 Inschrijven in een school (zie tekst)
december 2006 Inschrijven in een school (zie tekst) Basisprincipe: recht op inschrijving Instemmen met pedagogisch project en schoolreglement Registratie in het inschrijvingsregister Aanmelding Intentie tot inschrijving kenbaar maken Niet in alle scholen mogelijk Vb. KS Leuven: telefonische aanmelding Gerealiseerde inschrijving Leerling kan ook effectief starten in de school Weigering Niet beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden Capaciteit is overschreden (volgorde!) School moet melden aan ouders Sinds vorig jaar nieuwe reglementering over inschrijvingsrecht. Ik zal de hoofdlijnen toelichten. Basisprincipe : gelijke rechten op inschrijving Inschrijving kan als instemt met PP en schoolreglement. Wordt genoteerd in register. Inschrijven betekent nog niet dat dochter/zoon ook effectief kan starten op 1/9. Onderscheid gerealiseeerde inschrijving en niet-gerealiseerde inschrijving of weigering. Weigering: Toelatingsvoorwaarden Capaciteit Moet melden aan ouders VCLB Leuven

73 Inschrijven in een school
december 2006 Inschrijven in een school Voorrang voor bepaalde leerlingen? Broers en zussen Kinderen van eenzelfde gezin (“leefeenheid”) Scholen moeten voorrang geven Kansarme of niet-kansarme leerlingen Scholen kunnen voorrang geven Onder bepaalde voorwaarden Gebeurt in de praktijk zelden Sinds vorig jaar nieuwe reglementering over inschrijvingsrecht. Ik zal de hoofdlijnen toelichten. Basisprincipe : gelijke rechten op inschrijving Inschrijving kan als instemt en op tijd bent Voorrang Verplicht voor broers/zussen (kinderen van eenzelfde gezin woonplaats/og 1 gem. ouder)i Kansarme of niet-kansaem leerlingen VCLB Leuven

74 Start inschrijvingen 1e jaar
december 2006 Start inschrijvingen 1e jaar Ten vroegste op 1 september van voorgaand schooljaar Voorrangsperiode (broers en zussen…) Moet voorafgaan aan andere inschrijvingen en maximaal 6 weken School verwittigt ouders Gegevens van de scholen: zie overzicht in scholengids Scholengemeenschap Drieklank Broers-zussen: 9 maart – 27 maart 2009 Andere leerlingen: 21 april 2009 Wanneer starten inschrijvingen? Voor 06-07: ten vroegste op 09/01/5 (nadien start vooorgaand schooljaar) Volgende schooljaren: ten vroegste start voorafgaand schooljaar Voorrangsperiode: vooraf en <6 weken Drieklank: broers/zussen: of andere 30 of 31/01 Andere scholen:website VCLB Leuven

75 Start inschrijvingen 1e jaar
december 2006 Start inschrijvingen 1e jaar Katholieke Scholengemeenschap Leuven ( Bekommernissen Respecteren keuzeproces Vermijden van dubbele inschrijvingen Maatregelen Aanmelding start na infodagen meeste scholen Telefonisch aanmelden VANAF 14 mei 2009 Start aanmeldingen via gratis inbelnummer (19 – 22 uur) Slechts in 1 school van de scholengemeenschap Opgeven van keuze 1A/1B Daarna op school inschrijven (op uitnodiging) Wie later inschrijft: gewoon op school inschrijvingsdocument invullen VCLB Leuven

76 Praktische aanbevelingen
december 2006 Praktische aanbevelingen Schrijf tijdig in Vraag een schriftelijk bewijs van inschrijving of weigering met datum/volgnummer Bij vragen of problemen Directie school Coördinerende directie scholengemeenschap CLB Voorzitter Lokaal overlegplatform Schrijf tijdig in Schriftlelijk bewijs Vragen / problemn: directie school / scholengemenschap / CLB  Lop VCLB Leuven

77 Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting
december 2006 Inhoud Structuur van het secundair onderwijs Kiezen van een richting Kiezen van een school Keuzebegeleiding door school en CLB Vragen Tot slot nog heel kort aangeven wat school / CLB doen om leerlingen en ouders te ondersteunen in keuzeproces. VCLB Leuven

78 Keuzebegeleiding door school en CLB
december 2006 Keuzebegeleiding door school en CLB Keuzelessen Keuzewerkboek “Op stap naar het s.o.” Infoavonden + brochure “Naar de eerste graad” Overleg leerkracht - CLB: bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht - CLB-medewerker BaSO-fiche door school + ouders Begeleiding door CLB: Zeker via gesprek Eventueel testonderzoek (vooral bij A/B-twijfel) Infomomenten: maak er gebruik van! Keuzelessen Verantwoordelijkheid van de school. CLB stimuleert en ondersteunt Keuzewerkboek “op stap naar het S.O.” Of en hoe gebruikt wordt, hangt af van leerkracht CLB : Starten in het S.O. + infoavonden Overleg leerkracht - CLB : bespreking studiekeuze Oudercontact met leerkracht en eventueel CLB-medewerker Testonderzoek door CLB: Enkel op aanvraag en vooral bij A/B-twijfel Infodagen + Opendeurdagen: maak er gebruik van (lijst) VCLB Leuven

79 Je kind kennen: twee hulpmiddelen
december 2006 Je kind kennen: twee hulpmiddelen in de klas en thuis: “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS” bij het gesprek met de basis- en secundaire school: “DE BASO-FICHE” VCLB Leuven

80 “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS”
december 2006 “OP STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS” stap 1: Ik denk na over kiezen stap 2: Ik leer mezelf kennen stap 3: Ik verken de beroepenwereld stap 4: Ik leer het secundair onderwijs kennen stap 5: Ik maak een keuze VCLB Leuven

81 Opgave uit het keuzewerkboek
december 2006 Opgave uit het keuzewerkboek Wat vind je zelf? Wat vinden je ouders? Ik ben handig ja soms neen ja soms neen Ik ben goed in sport Ik kan me vlot uitdrukken Ik leer gemakkelijk Ik maak vlug vrienden Ook zinvol om als ouders eens door te nemen Aparte dia Ik leer mezelf kennen. Nadenken over eigen talenten en vaardigheden eigen beoordeling vergelijken met die van ouders VCLB Leuven

82 In heel wat scholen: de BaSO-fiche
december 2006 In heel wat scholen: de BaSO-fiche Ondersteuning van ouders bij de communicatie met de secundaire school 05-06 voor de eerste keer toegepast in Katholiek onderwijs Leuven daarna verdergezet en uitbreiding naar andere regio’s VCLB Leuven

83 BaSO-fiche: mogelijke inhoud
december 2006 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Bijzonderheden i.v.m. Schoolloopbaan Leer- en ontwikkelingsstoornissen, Handicap, Geïntegreerd onderwijs (GON) Sterke kanten Aandachtspunten voor het gesprek met de secundaire school VCLB Leuven

84 BaSO-fiche: mogelijke inhoud
december 2006 BaSO-fiche: mogelijke inhoud Zorgpunten en geboden ondersteunende aanpak voor : Leervorderingen (taal, wiskunde…) Leer- en werkhouding Socio-emotioneel functioneren Gezondheid Keuzeplan Zuinigheidsprincipe: wat geen bijzondere aandacht verdient wordt niet vermeld VCLB Leuven

85 BaSO-fiche: voor een vlotte start in het secundair onderwijs
december 2006 BaSO-fiche: voor een vlotte start in het secundair onderwijs Wat er op staat over uw kind: Voorgesteld door het zorgteam Overlegd met de ouders (gesprek!) Eindredactie door leerkracht 6e lj Overhandigd aan leerling en ouders Bestemming: Ouders nemen het mee naar de secundaire school VCLB Leuven

86 Een geslaagd keuzeproces
december 2006 Een geslaagd keuzeproces Weten wat er te kiezen valt wat je kind nodig heeft welke stappen je kan zetten VCLB Leuven

87 in samenspraak Een geslaagd keuzeproces OUDERS LEERLING LEERKRACHT
december 2006 Een geslaagd keuzeproces CLB-MEDEWERKER LEERLING LEERKRACHT BASISSCHOOL OUDERS SECUNDAIRE SCHOOL in samenspraak VCLB Leuven

88 Bij de CLB-anker in uw school
december 2006 Vragen? Nu Straks, na de infoavond Bij de CLB-anker in uw school Tot hier mijn verhaal. Bewust dat vrij lang is. Zeker gelegenheid om in te gaan op vragen. VCLB Leuven

89 Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid,
Centrum voor Leerlingenbegeleiding voor Vrij en Gemeentelijk Onderwijs Heb je vragen over leren, studiekeuze, gezondheid, gevoelens, gedrag of relaties? CLB-medewerkers helpen leerlingen, ouders en leerkrachten. Zij zorgen ook voor medische onderzoeken en vaccinaties. Gratis, vertrouwelijk en in het belang van de leerling. vanaf 5 november 2007 nieuwe hoofdzetel Karel Van Lotharingenstraat Leuven


Download ppt "informeert ouders, leerlingen, leerkrachten van de derde graad:"

Verwante presentaties


Ads door Google