De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In dialoog rond onderwijs Is dit nu beter voor mijn kind?

Verwante presentaties


Presentatie over: "In dialoog rond onderwijs Is dit nu beter voor mijn kind?"— Transcript van de presentatie:

1 In dialoog rond onderwijs Is dit nu beter voor mijn kind?
Waar gaat dit akkoord eigenlijk over? Is de matrix het juiste antwoord? In dialoog rond onderwijs

2 Wist u dat……. op 12 jaar 1 op de 5 kinderen één jaar achterstand heeft ? 1 op 3 leerlingen op het einde van zijn secundair minstens al één jaar overdoet? 1 op 10 leerlingen de school zonder diploma verlaat. Dit betekent dat vandaag leerlingen onversterkt op de arbeidsmarkt 6000 leerlingen het ASO verlaten en niet verder studeren? 1 op 4 van de jonge leerkrachten in de eerste 5 jaar afhaken en het onderwijs verlaten? de afgelopen 10 jaar het Technisch Onderwijs 25 % leerlingen verloor?

3 Totstandkoming Masterplan (1)
2009 In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering hebben alle regeringspartijen onderschreven dat er een hervorming van het secundair onderwijs moet komen. “Het SO wordt vernieuwd op basis van een breed draagvlak bij alle stakeholdersgroepen.” Het rapport Monard (april 2009), waarin een sterkte/zwakte-analyse van het SO is als basis voor discussie gebruikt.

4 Totstandkoming Masterplan (2)
2011 CD&V bereidde zich goed voor: In elke provincie een dialoogavond over de hervorming. 10 discussiesessies met onderwijs-experten en 30 directies en leerkrachten. In het Vlaams Parlement: hoorzittingen, discussies, maar geen akkoord. 2012 CD&V lanceert conceptnota over de hervorming.

5 In de conceptnota van CD&V:
Professionalisering van leerkrachten, CLB, directies, schoolbesturen Scholengemeenschappen versterken Leerling- en schoolbegeleiding verbeteren en afstemmen Debat ten gronde over de algemene vorming in het secundair onderwijs Lerarenopleiding hervormen + vakleerkrachten in het basisonderwijs Differentiatiepakketten in het basisonderwijs vanaf derde graad Reductie van het studieaanbod in Secundair onderwijs Afstemming van studieaanbod met arbeidsmarkt en Hoger onderwijs Nieuw landschap met domein of campusscholen Meer middelen voor onderzoek en vertaling ervan

6 Totstandkoming Masterplan (3)
Juni 2012: Vlaams Parlement vraagt aan de regering om een masterplan te ontwikkelen. Juli 2012: Meerderheid maakt werk van een masterplan. Juni 2013: Vlaamse Regering bereikt akkoord over Masterplan

7 Wat houdt de hervorming in?
Masterplan hervorming secundair onderwijs

8 Wat leeft er bij ouders ? Ons onderwijs is goed, behoort tot de top, waarom veranderen? Verandert er iets op 1 september 2014? Kan ik mijn kind volgend jaar inschrijven waar ik wil? Ze spreken over creativiteit stimuleren maar ik zie dat niet? Het ASO zal verdwijnen? Onze jeugd kan niet meer schrijven, noch rekenen noch tekenen, hoe gaan we dàt oplossen ? De leerlingen aso, bso en tso op één speelplaats legt niveau bso, tso te hoog en niveau aso wordt naar beneden getrokken. .

9 Wat leeft er bij leerkrachten?
Zwakke leerlingen versterken, is dat wel zo want we blijven ze benoemen als zwak en sterk? Differentiëren is mooi in theorie maar als leerkracht toch niet haalbaar? Hoe krijgen we dit rond? Dit is een hervorming in vorm, niet inhoud en ik zie geen versterking van de leerkracht Er wordt vooral van de leerkrachten weer veel meer gevraagd Er was geen overleg met de vakbonden?

10 Wat leeft er bij werkgevers?
Werkgevers vragen de hervorming van SO al lang maar men zal pas resultaten zien in 2016….op de lange baan? Werkgevers vinden voor hun vacatures (knelpuntberoepen) geen daartoe opgeleide jonge mensen De lasser die geen plan kan lezen, de magazijnier die geen it-vaardigheden heeft, de it-er die computer kan bekijken….hoe overleven die op de arbeidsmarkt? Betrek ons voldoende bij de concrete uitwerking en implementatie van de plannen

11 Wat wensen leerkrachten?
Wat wensen ouders? Dat hun kind het onderwijs krijgt die zijn talenten het beste aanspreekt. Dat hun kind een job leert waarmee het later centen kan verdienen Dat hun kind gelukkig wordt Wat wensen leerkrachten? Dat ze kinderen kunnen laten groeien Dat de kinderen kennis, creativiteit en inspiratie kunnen bijbrengen Dat ze daartoe de juiste omkadering krijgen om bezig te zijn met de essentie = het kind en niet = het papier. Wat wensen werkgevers? Dat ze goed opgeleide jongeren vinden voor de invulling van vacatures

12 CD&V: Ons verhaal Waarom steunt CD&V deze onderwijshervorming?
Meerwaarde voor leerling, ouder, leerkracht: Leerlingen met plezier naar school, uitgedaagd in hun talenten, gemotiveerde leerlingen Meerwaarde voor de Vlaamse samenleving: Jonge mensen die sterk in het leven staan, mondig en kritisch zijn Geen onderscheid tussen ‘sterken’ en ‘zwakken’ Meerwaarde voor de Vlaamse economie Handen en hersenen zijn de grondstof van Vlaanderen

13 CD&V: Ons verhaal CD&V Conceptnota is vertaald in Masterplan want:
Starten in het basisonderwijs: Differentiatie consolideren, attestering, vakleerkrachten Brede vorming in de eerste graad met differentiatie in abstractieniveaus Werkplekleren versterken Evolueren naar 5 domeinen met abstractieniveaus Reductie van studierichtingen Afstemming met de arbeidsmarkt en het hoger onderwijs Evolutie en incentives voor domeinscholen Leerlingbegeleiding versterken Bestuurlijke schaalvergroting Professionalisering

14 Rode draad: Kind staat centraal
Uit een CD&V-dialoog 4 mei 2013: Dialoog over ‘toekomst van onderwijs’ met 150 onderwijsmensen. Opdracht voor CD&V vanuit deze groep: Nood aan sterkere en professionele schoolbesturen. Professionalisering van leerkrachtenteams ifv omgaan met talenten en behoeften van kinderen Onderwijs moet zich sterker in netwerk plaatsen met ouders, verenigingen, bedrijven, … Rode draad: Kind staat centraal

15 CD&V en Innesto… Voorgestelde maatregelen in de Innesto-congrestekst die ook voorkomen in het Masterplan: Een brede basisvorming in alle richtingen van het secundair onderwijs. Het aantal studierichtingen in het secundair onderwijs sterk verminderen. De school terug geven aan de leerkrachten en de directie. We willen evolueren naar sterke schoolbesturen.

16 CD&V denkt verder, doet u mee?
Maatregelen voorgesteld in de Innesto-congrestekst: Werk maken van een buitengewoon onderwijs dat vertrekt vanuit de onderwijsnoden van het kind en niet vanuit een medisch model. Het buitengewoon onderwijs moet blijven bestaan voor wie dat nodig heeft. Brede scholen. Naast de cognitieve ontwikkeling hebben ook de sociale, persoonlijke, lichamelijke en morele ontwikkeling een belangrijke plek in het onderwijs.

17 In de praktijk… Het Leonardo Lyceum in Antwerpen Sint – Claracollega in Arendonk De scholengemeenschap Harlindis – Relindis in Maaseik De scholengroep Sint- Rembert in Torhout Sint – Laurens in Zelzate


Download ppt "In dialoog rond onderwijs Is dit nu beter voor mijn kind?"

Verwante presentaties


Ads door Google