De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe toekomstvisie voor het Vlaamse volwassenenonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe toekomstvisie voor het Vlaamse volwassenenonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe toekomstvisie voor het Vlaamse volwassenenonderwijs
Kick-off Naar een nieuwe toekomstvisie voor het Vlaamse volwassenenonderwijs

2 Programma van de kick-off
Tijd Activiteit 13u00-13u30 Outline activiteiten evaluatie Jeroen Backs – Departement Onderwijs en Vorming 13u30-14u30 European Agenda for Adult Learning Martina Ni Cheallaigh – DG EAC 14u30-15u00 Koffiepauze 15u00-15u30 Getuigenis Els Willems - Het Perspectief PCVO 15u30-16u00 Carmen Wullaert – CVO VSPW Kortrijk 16u00-17u00 Receptie

3 Outline activiteiten evaluatie
Kick-off Outline activiteiten evaluatie Jeroen Backs afdelingshoofd Strategisch Beleidsondersteuning Departement Onderwijs en Vorming

4 Van evaluatie naar visieontwikkeling (1)
Decretale verplichting tot evaluatie Art. 51 => systeem van ondersteuning in het volwassenenonderwijs (extra middelen PBD, VOCVO en kennis- en expertise-ontwikkeling) Art. 72septies => aanvullende middelen gecombineerd onderwijs Art. 79 => consortia volwassenenonderwijs Art. 96 => subsidiëring van de CBE Art. 113 => financiering/subsidiëring van de CVO Hoe evalueren? Artikelen 51, 79, 96 en 103: tussentijdse evaluatie in 2009 (financiële en kwalitatieve audit) grondige evaluatie in 2012 Resultaten aan Vlaams Parlement voorgeleggen Artikelen 96 en 103: in samenspraak met consortia en centra

5 Van evaluatie naar visieontwikkeling (2)
Tussentijdse evaluatie decreet volwassenenonderwijs ( ) Vier thema’s Ondersteuning en expertiseontwikkeling Consortia volwassenenonderwijs Subsidiëring CBE Financiering/subsidiëring CVO eindrapport november 2010 studiedag februari 2011

6 Van evaluatie naar visieontwikkeling (3)
Niet-succesvolle stappen in totstandkoming grondige evaluatie Aanbesteding van evaluatie van de beleidsdoelstellingen via OBPWO (2 keer: 2011 en 2012) Geen evaluatie meer van de consortia volwassenenonderwijs als gevolg dossier leeradvies en –oriëntering Evaluatie financiering door Rekenhof omvat niet volledige scoop Succesvolle stappen in totstandkoming grondige evaluatie Audit van de financiering van de personeelsmiddelen in volwassenenonderwijs door Rekenhof Evaluatie van ondersteuning & kennis- en expertiseontwikkeling (UA) Cursistentevredenheidsmeting (onder voorbehoud)

7 Van evaluatie naar visieontwikkeling (4)
Is het nog zinvol grondig te evalueren? Scoop audit Rekenhof was te beperkt als grondige evaluatie van de financiering en subsidiëring Twee pogingen tot aanbesteding via OBPWO => geen goede uitvoerders gevonden Decreet 2007 ≠ decreet 2012 Grondige tussentijdse evaluatie Een sterk gewijzigde context voor het volwassenenonderwijs Veel uitdagingen Nieuwe ontwikkelingen

8 Van evaluatie naar visieontwikkeling (5)
Capaciteit SLO HBO5 Statutarisering Harmonisering CBE/CVO Leerwinkels Programmatie schaalvergroting Groeinorm

9 Van evaluatie naar visieontwikkeling (6)
Vroegere en nieuwe uitdagingen Veel beleidsontwikkelingen in aanverwante dossiers (VKS, EVC, geïntegreerd kwaliteitskader, …) Onafgewerkte debatten uit 2007 Positie van de basiseducatie in het volwassenenonderwijs Rechtspositieregeling personeel in het volwassenenonderwijs Positie van volwassenenonderwijs het globale onderwijslandschap (secundair versus hoger onderwijs) Financieringsmodel volwassenenonderwijs Resultaten onderzoek (o.a. ook tussentijdse evaluatie) Nieuwe ontwikkelingen en beleidslijnen van uit de Europese Unie

10 Van evaluatie naar visieontwikkeling (7)
“Wie de toekomst als tegenwind ervaart, loopt in de verkeerde richting”

11 Visie-ontwikkeling (1)
Ambtelijke begeleidende stuurgroep : Departement O&V, AHOVOS, AKOV en inspectie 6 thematische werkgroepen: Indeling, curriculum en curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs (incl. evaluatie en studiebekrachtiging) Maatschappelijke opdracht, bestuurlijke organisatie, landschap, programmatie en regionale spreiding in het volwassenenonderwijs Kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole in het volwassenenonderwijs, de ondersteuning van de centra en de kennis- en expertiseontwikkeling De positie, de rechten en plichten voor de cursisten in het volwassenenonderwijs (incl. toelatingsvoorwaarden, inschrijvingsgelden gekoppeld aan vrijstellingenbeleid) Het personeel van het volwassenenonderwijs en de centrumorganisatie De financiering van de instellingen van het volwassenenonderwijs

12 Visie-ontwikkeling (2)
Voorbereiding en input: Externe (inter)nationale sprekers op het vlak van volwasseneneducatie Databundel en aanlevering relevant wetenschappelijk onderzoek en evaluatie Kortlopend onderzoek naar bepaalde vragen is mogelijk Output Lange termijnvisie: waar willen we naar toe met het volwassenenonderwijs? Input voor volgende legislatuur Geen nieuwe regelgeving Voor HBO5/SLO: uitvoering van de afspraken gemaakt n.a.v. het ontwerpdecreet

13 Thematische werkgroepen (1)
Indeling, curriculum en curriculumontwikkeling in het volwassenenonderwijs (incl. evaluatie en studiebekrachtiging) Voorzitter: Katlijn Schroyens Mogelijke thema’s Hoe laten we het aanbod beter aansluiten op de missie en taakstelling van het volwassenenonderwijs? Hoe ontwikkelen we aaneensluitende leerwegen voor de lerenden? Hoe organiseren we ons volwassenenonderwijs i.f.v. de verschillende doelgroepen? Hoe ontwikkelen we in de toekomst het curriculum in het volwassenenonderwijs? Hoe genereren we niet alleen meer participatie, maar ook meer leerwinst? Hoe implementeren we evoluties inzake EQF, VKS, EQVET, … ?

14 Thematische werkgroepen (2)
Maatschappelijke opdracht, bestuurlijke organisatie, landschap, programmatie en regionale spreiding in het volwassenenonderwijs Voorzitter: Liesbet Vermandere Mogelijke thema’s Waar positioneert het volwassenenonderwijs zich binnen Onderwijs en Vorming? Wat onderscheidt het volwassenenonderwijs van andere vormen van LLL? Welke rol heeft de overheid t.a.v. de organisatie van volwassenenonderwijs? Wat is dan uiteindelijke de missie en opdracht van het volwassenenonderwijs? Voor welke doelgroepen moet het volwassenenonderwijs open staan? Hoe zetten we het volwassenenonderwijs in zodat dat het toegankelijk en bereikbaar is?

15 Thematische werkgroepen (3)
Kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitscontrole in het volwassenenonderwijs, de ondersteuning van de centra en de kennis- en expertiseontwikkeling Voorzitter: Naomi Wauterickx Mogelijke thema’s Hoe kunnen we de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van het volwassenenonderwijs versterken? Welke uitdagingen kennen de instellingen van het volwassenenonderwijs op het vlak van interne kwaliteitszorg? Hoe organiseren we onze externe kwaliteitscontrole? Hoe professionaliseren we verder de medewerkers in het volwassenenonderwijs? Hoe bouwen we in de toekomst kennis en expertise op?

16 Thematische werkgroepen (4)
De positie, de rechten en plichten voor de cursisten in het volwassenenonderwijs (incl. toelatingsvoorwaarden, inschrijvingsgelden en vrijstellingenbeleid) Voorzitter: Bart Colpaert Mogelijke thema’s Hoe versterken we de betrokkenheid en inspraak van cursisten in het centrumbeleid? Hoe beschermen en waarborgen we de rechten van de cursisten beter? Op welke manier zorgen we ervoor dat cursisten correct en goed geïnformeerd zijn? Hoe houden we het evenwicht tussen het betalen van inschrijvingsgeld en een maximale toegankelijkheid voor de volledige doelgroep? Hoe krijgen we de cursisten met leervragen naar het best passende opleidingsaanbod?

17 Thematische werkgroepen (5)
Het personeel van het volwassenenonderwijs en de centrumorganisatie Voorzitter: Marc Leunis Mogelijke thema’s Welke systemen voor initiële opleiding en professionele ontwikkeling voorzien we om een maximaal kwaliteitsvol volwassenenonderwijs te realiseren? Welke voorwaarden moeten we scheppen om meer mobiliteit te genereren van leraren, opleiders en ander personeelsleden in de centra? Hoe kan een centrum via de centrumorganisatie enerzijds maximaal ten dienste staan van de cursist, en anderzijds voldoende bescherming geven aan het personeel? Welke rechtspositieregeling past het bij de missie, opdrachten, taken , doelgroep, organisatie, …van het volwassenenonderwijs?

18 Thematische werkgroepen (6)
Het financiering van de instellingen van het volwassenenonderwijs Voorzitter: Liesbeth Hens Mogelijke thema’s Hoe realiseren we een beheersbare, voldoende en evenwichtige financiering? Wat is het evenwicht tussen de publieke investering en de persoonlijke investering voor deelname aan het volwassenenonderwijs? Wat doen we met alternatieve financieringsbronnen? Hoe ontwikkelen we een financieringssysteem dat alle onderwijsactiviteiten mee in rekening brengt? Hoe gaan we om met nieuwe werkvormen en –methodes qua financiering?

19 Tijdsplan 6 mei 2013 Kick-off Laatste week mei Eerste bijeenkomst
Laatste week juni Tweede bijeenkomst Zomer Geen samenkomst - Eerste outline nota September Derde samenkomst Oktober Vierde samenkomst November Vijfde samenkomst Voorjaar Gezamenlijke eindbespreking nota

20 Samenkomst mei Werkgroep Wanneer Waar Landschap Maandag 27 mei
9u30-12u00 5E02 Boudewijn Kwaliteit 13u30-16u00 Balkon 5 links Bouwdewijn Personeel Woensdag 29 mei 0G20 Ferraris Cursisten Financiering Maandag 3 juni 4E02 Curriculum

21 Samenkomst juni Werkgroep Wanneer Waar Financiering Maandag 24 juni
9u30-12u00 0G15 Conscience Landschap 13u30-16u00 Kwaliteit Woensdag 26 juni Balkon 2 links Boudewijn Cursisten Personeel Vrijdag 28 juni 0G03 Curriculum

22 Contactgegevens DOV Afdeling Strategische Beleidsondersteuning
Jeroen Backs - afdelingshoofd Naomi Wauterickx Afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs Noël Vercruysse - afdelingshoofd Liesbeth Hens Liesbet Vermandere Bart Colpaert Katlijn Schroyens Afdeling Beleid OnderwijsPersoneel Hilde Lesage - afdelingshoofd Marc Leunis

23

24 European Agenda for Adult Learning Martina Ni Cheallaigh EAC
Kick-off European Agenda for Adult Learning Martina Ni Cheallaigh EAC


Download ppt "Naar een nieuwe toekomstvisie voor het Vlaamse volwassenenonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google