De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regioscreening Verkennende vergadering Demervallei/Noord-Hageland 12 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regioscreening Verkennende vergadering Demervallei/Noord-Hageland 12 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte."— Transcript van de presentatie:

1 Regioscreening Verkennende vergadering Demervallei/Noord-Hageland 12 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte

2 Dagorde Verwelkoming Situering regioscreening Situatieschets Vlaams-Brabant & Demervallei/Noord-Hageland Verkennend debat Besluiten – afspraken – opvolging Broodjeslunch Agentschap voor Binnenlands Bestuur

3 Verwelkoming Agentschap voor Binnenlands Bestuur 1 ste verkennend debat 12 gemeenten uitgenodigd geen voorafname of afspiegeling van nieuwe vaste regio-omschrijvingen vragenlijst ter voorbereiding doel: afbakenen verdere discussie -> detecteren behoeften en verwachtingen inzake samenwerking in Demervallei/Noord-Hageland & agendasetting

4 Situering regioscreening Agentschap voor Binnenlands Bestuur sleutelproject interne staatshervorming aanleiding: kluwen aan SWV -> vraag naar vereenvoudiging, coherentie en efficiëntie in de schalen en manier van samenwerken essentieel: opbouw van onderuit provinciegouverneur: coördinerende en ondersteunende rol op vraag van minister

5 Situering regioscreening Agentschap voor Binnenlands Bestuur fase 1 afgerond: exhaustieve inventarisatie van bestaande SWV fase 2: analyse- en evaluatiefase op basis van evaluatie huidig landschap acties en aanbevelingen formuleren om aansturing SWV te versterken, SWV beter (eenvoudiger, efficiënter…) te structuren of nieuwe vormen van samenwerking op te zetten tegen eind 2013

6 Situatieschets-Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur geen correlatie tussen aantal inwoners en aantal samenwerkingsverbanden gem. 49 SWV’s per gemeente MAAR: slechts 15-tal beogen beleidsvoorbereidende en –uitvoerende samenwerking tussen lokale besturen explosieve toename na 2000: - gebiedsgericht beleid provincie - streekgericht sectoraal beleid VO - politiezones FO

7 Situatieschets-Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur 85% van de SWV’s niet volgens decreet IGS 2001 georganiseerd: vzw’s, op basis van sectoraal decreet, wet of samenwerkingsakkoord schalen van samenwerking: - provinciaal - arrondissementeel - cluster van gem. 7 gemeenten

8 Situatieschets Demervallei/Noord-Hageland Agentschap voor Binnenlands Bestuur Gelaagdheid: samenwerking op ≠ schaalniveau naargelang beleidsthema Jeugd, wonen, werk, PZ, preventiedienst Toerisme, natuur, cultuur, sport

9 Verkennend debat Agentschap voor Binnenlands Bestuur welke relevante SWV’s ? andere initiatieven: RESOC’s - streekontwikkelingsintercommunales Van onderuit tot stand gekomenVan bovenaf geïnitieerd Focus op beleids­voorbereiding Voorbeelden: Burgemeesters­overleg Woonoverleg Voorbeelden: RESOC Bekken- of deelbekkencomité Focus op beleidsuitvoering Voorbeelden: Streekinter­communale Woonwinkel Voorbeelden: Sportregio’s

10 Verkennend Debat Inleiding Agentschap voor Binnenlands Bestuur Feedback bevraging: Respons Vlaams-Brabant: 37 van de 65 gemeenten (56,9 %). Respons Demervallei/Noord-Hageland: 9 van de 12 gemeenten (75 %). Algemene bevindingen : Samenwerking binnen de gemeenten loopt nog niet zoals het moet: betere structuren, inbedden en evaluatie van initiatieven is wenselijk. Een betere wisselwerking en opvolging tussen de verschillende gemeente zelf en de SWV is belangrijk. Debat op basis van 4 vragen: 1.Hoe kijken jullie naar samenwerking en bestuurskracht? 2.Willen jullie verder investeren in samenwerking om de slagkracht te verhogen en zo ja, voor welke beleidsdomeinen? 3.Is er een behoefte om minder versnipperd samen te werken? 4.Wat zijn de randvoorwaarden voor samenwerking?

11 Verkennend Debat Vraag 1: Evaluatie huidige swv Agentschap voor Binnenlands Bestuur 1. Hoe kijken jullie naar samenwerking en bestuurskracht? Feedback bevraging : De huidige SWV’s dekken de behoeften en opportuniteiten niet altijd voldoende af. Bestaande SWV worden als nuttig ervaren maar men dient rekening te houden met het verschil in resultaat en intensiteit van de SWV en de vraag of het resultaat wel in verhouding staat tot de geleverde inspanning. Het geleverde werk binnen SWV overlapt soms met het werk van de eigen diensten van een gemeente. Omdat de terugkoppeling van de initiatieven naar de gemeente beperkt blijft, is er geen duidelijk zicht op deze overlap. Debat: Welke swv’s bieden een meerwaarde? Sterktes huidige swv’s? Aandachtspunten/verbeter-opportuniteiten? Relevante versus niet-relevante swv’s? …

12 Verkennend Debat Vraag 2: Behoeften Agentschap voor Binnenlands Bestuur 2. Willen jullie verder investeren in samenwerking om de slagkracht te verhogen en zo ja, voor welke beleidsdomeinen? Feedback bevraging : Men wil verder investeren in samenwerking. Vooral rond de thema’s onderwijs en milieu maar ook rond politie, wonen, cultuur, sport, RO, toerisme, openbare werken, mobiliteit, personeel en ICT is samenwerking wenselijk. Debat: Behoeften die niet gedekt worden? Welke beleidsdomeinen? …

13 Verkennend Debat Vraag 3: Landschap Agentschap voor Binnenlands Bestuur 3. Is er een behoefte om minder versnipperd samen te werken? Feedback bevraging: Er is een beperkte mate van overlap tussen de verschillende SWV maar als die er is, is het wenselijk dat ze weggewerkt wordt. Het merendeel van de respondenten heeft behoefte aan een overzichtelijk en efficiënt SWV-landschap. Er zijn weinig intenties om de huidige vormen van SWV te wijzigen naar een hoger of lager bestuursniveau is. Debat: Overlappingen (regio of beleidsdomein)? Leemtes? Welke schaal? Eenzelfde werkingsgebied voor alle? Is er een uitgesproken wens om dit binnen een groep gemeenten te gaan doen? …

14 Verkennend Debat Vraag 4: Randvoorwaarden 4. Wat zijn de randvoorwaarden voor samenwerking? Feedback bevraging: SWV moeten beter gestructureerd worden. Betere inbedden van SWV in het gemeentelijk landschap en in de BBC is cruciaal. Evaluatie van de lopende SWV is wenselijk. Men verwacht een betere wisselwerking en opvolging door het maken van goede afspraken met de diensten en het bestuur van de gemeente en door een duidelijk invulling van mandaat van gemeentelijke vertegenwoordigers. Transparante informatiedoorstroming tussen SWV en gemeenten. Debat: Reglementering? Ondersteuning? …

15 Dagorde Verwelkoming Situering regioscreening Situatieschets Vlaams-Brabant & Verkennend debat Besluiten – afspraken – opvolging Broodjeslunch Agentschap voor Binnenlands Bestuur


Download ppt "Regioscreening Verkennende vergadering Demervallei/Noord-Hageland 12 juni 2013 Gouverneur Lodewijk De Witte."

Verwante presentaties


Ads door Google