De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten enquête tuchtwet Directie Politiebeheer - Beleid Integrale Veiligheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten enquête tuchtwet Directie Politiebeheer - Beleid Integrale Veiligheid."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten enquête tuchtwet Directie Politiebeheer - Beleid Integrale Veiligheid

2 Inleiding  Opzet verkenning mogelijke knelpunten bij de toepassing van de tuchtwet, alsook een inventarisatie van ondersteuningsbehoeften in dit domein.  Onderzoeksvragen Ondervindt men problemen bij de toepassing van de tuchtwet? Op welk niveau bevinden zich de problemen bij de toepassing van de tuchtwet? Of beter gezegd welke problemen ondervindt men? Op welke externe dienst doet men beroep bij problemen? Heeft men nood aan een andere soort ondersteuning

3 Methode van onderzoek  Aanpak Schriftelijke bevraging bij de 196 politiezones omtrent de toepassing van de tuchtwetgeving  Steekproef De beoogde en operationele populatie van deze enquête zijn de 196 politiezones. Uiteindelijk werd de enquête verwerkt op basis van 139 ‘valide’ enquêteformulieren (dit betekent een responsgraad van ongeveer 71%). Statistisch betekent dit dat het onderzoek een betrouwbaarheid van 95% heeft, met een foutenmarge van ten hoogste 4,5%.

4 Methode van onderzoek Verdeling steekproef cf. politiezonecategorie Ruimtelijke spreiding respons

5 Methode van onderzoek  Redenen non-respons Onbereikbaarheid van de respondenten; onwilligheid om mee te werken aan de enquête; problemen bij het invullen van de enquête en de verzending van de formulieren  Vragenlijst De vragenlijst is opgebouwd uit vijf vragen. De vijf vragen bestaan uit twee gesloten (inventarisende) vragen en drie open (explorerende) vragen. Het aantal vragen werd beperkt, teneinde de respons te bevorderen.

6 Methode van onderzoek  Dataverzameling/analyse Verzending kort bericht met de aanleiding en doelstelling van de enquête op basis van een e-mailbestand van de politiezones Enquête in bijlage van het e-mailbericht verzonden Antwoorden kunnen per e-mail terugverzonden worden naar een speciaal e-mailadres of via fax naar het secretariaat van de dienst die instaat voor de dataverzameling en -analyse.

7 Resultaten Vraag 1 : Ondervindt u problemen bij het toepassen van de tuchtwet (n=139)? (1/2) 79 politiezones (57% v/d steekproefomvang) geven aan ‘soms’ problemen te ondervinden bij de toepassing van de tuchtwet. 39 politiezones (28% v/d steekproefomvang) geven aan ‘vaak’ problemen te ondervinden bij de toepassing van de tuchtwet. 15 politiezones (11% v/d steekproefomvang) geven aan ‘altijd’ problemen te ondervinden bij de toepassing van de tuchtwet.

8 Resultaten Vraag 1 : Ondervindt u problemen bij het toepassen van de tuchtwet (n=139)? (2/2)  De zones van type 1 ondervinden “vaak” of “soms” problemen.  De zones van type 2 tot 5 ondervinden “soms” of “vaak” problemen.  Gemiddeld ondervindt 39% van de zones problemen.

9 Resultaten Vraag 2 : Gelieve aan te geven waar de problemen zich bevinden ? (1/1)  35% : problemen i.v.m. de complexiteit van de procedure  25% : problemen i.v.m. gebrek aan expertise bij de interpretatie van de reglementering  15% : problemen i.v.m. gebrek aan expertise bij de beoordeling van de sanctie  14% : problemen i.v.m. gebrek aan personeel  12% : andere reden voor de problemen.

10 Resultaten Vraag 3 : Op welke externe dienst doet u beroep wanneer u problemen ondervindt bij de toepassing van de tuchtwet? (1/1)  Er werden drie uitschieters waargenomen op basis van het totaal aantal antwoorden, namelijk Federale Politie, andere zone en de Tuchtraad.

11 Resultaten Vraag 4 : Heeft u nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht (n=139)? (1/4)  19% van de zones heeft geen nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht  77% van de zones heeft nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht

12 Resultaten Vraag 4 : Heeft u nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht? (2/4)  19% van de zones heeft geen nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht  Waarom? Deze zones vinden de bestaande ondersteuning voldoende:  De opleidingen van de Federale Politie of van de Tuchtraad  Beroep op andere zones en op de verschillende instanties die hun een juridisch advies kunnen geven. Zij zijn zeer tevreden over de opleidingen en de adviezen verstrekt door de Federale Politie en de Tuchtraad.

13 Resultaten Vraag 4 : Heeft u nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht? (3/4)  77% van de zones heeft nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht  De meest genoemde soorten ondersteuning zijn: contactpunt of gespecialiseerde externe dient (37% volgens groepering van de vermeldingen « contactpunt, externe dienst, externe deskundige, bovenlokale dienst ») opleidingen (19%) databank jurisprudentie (16% volgens groepering van de vermeldingen « gegevensbank, jurisprudentie en codex »)

14 Resultaten Vraag 4 : Heeft u nood aan een ander soort ondersteuning inzake tucht? Hoe moet deze ondersteuning eruit zien? (4/4)


Download ppt "Resultaten enquête tuchtwet Directie Politiebeheer - Beleid Integrale Veiligheid."

Verwante presentaties


Ads door Google