De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Wonen en Zorg Maatschappelijk Kosten Baten Analyse

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Wonen en Zorg Maatschappelijk Kosten Baten Analyse"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop Wonen en Zorg Maatschappelijk Kosten Baten Analyse
Yvonne van Veen, Eigen Haard Jeroen Cras en Carin Turi, WonenBreburg, 30 januari 2014

2 Programma workshop Welkom en kennismakingsronde Presentatie MKBA 2013
Zelf aan het werk in 2 groepen Terugkoppeling plenair en discussie Waar zou jij MKBA voor in willen zetten? Afsluiting Terugkoppeling plenair: (richting elkaar presenteren in rol woningcorporatie - gemeente en wonigcorporatie - zorg of pitch van 3 min en daarna discussie)

3 Waarom doen Eigen Haard en WonenBreburg mee met 10 voor MKBA?
We willen laten zien wat we doen en wat de maatschappelijke effecten van onze projecten zijn We willen niet geprijsde effecten ( leefbaarheid, kwaliteit leven woongenot enz.) van projecten in beeld krijgen Extra argumenten om Stakeholders enthousiast te krijgen om mee te werken aan onze projecten We willen leren van ervaringen van andere corporaties en een gezamenlijk instrument ontwikkelen om ook zelf MKBA’S te kunnen uitvoeren

4 Hoe werkt een MKBA? Een goede MKBA uit zeven standaardstappen:
Probleem- en omgevingsanalyse Definiëring van nul- en projectalternatief Kwalitatieve effectbepaling Kwantificeren en monetariseren van effecten Opstellen van een MKBA overzicht Stakeholders- en gevoeligheidsanalyse Opstellen eindrapportage

5 Onze ervaring Afwachten in het begin Verrast door de resultaten
Brengen en halen (tijd) Stakeholders enthousiast om mee te werken

6 De inhoud in MKBA Woningcontingent
Probleemstelling WonenBreburg stelt jaarlijks woningen ter beschikking aan cliënten uit de opvang onder voorwaarde van woonbegeleiding met als doel voorbereiden op zelfstandig wonen. De vraag naar deze voorrangsregeling “Woningcontingent “, neemt toe en zal, naar verwachting, door scheiden van wonen en zorg verder toenemen. Hoe krijgen we zicht op de maatschappelijke kosten en baten?

7 Project en nulalternatief Cruciaal De maatschappelijke effecten van het projectalternatief worden afgezet tegen dat nulalternatief.

8 Effecten woningcontingent

9 Uitkomsten

10 Vraag aan jullie Hoe kan WonenBreburg de uitkomst van deze MKBA benutten in afspraken met de Gemeente? Hoe kan WonenBreburg met behulp van MKBA afspraken maken met de Zorgverzekeraar? voor compensatie uren inzet van medewerkers van  WonenBreburg – terwijl verdienste bij gemeente en zorgverzekeraar zit?

11 Programma Onbezorgd Wonen Eigen Haard
Vergrijzing en overheidsbeleid maakt dat er een opgave ligt om voldoende toegankelijke woningen te creëren. In het programma worden jaarlijks minimaal 300 woningen in de bestaande voorraad de toegankelijkheid verbeterd. Algemene ruimten toe-en doorgankelijk maken, verbeteren verlichting, plaatsen deuropeners. Individuele bewoners aanpassingen in de woning aangeboden.

12 Vraag in MKBA: op welke wijze kunnen deze maatregelen het best worden ingezet.
3 complexen zijn onderzocht: Laan van Vlaanderen in Amsterdam West Kolfschotenstraat in Amsterdam Zuidoost Statenjachtstraat in Amsterdam Noord Projecten zijn vergeleken met een nulalternatief: alleen regulier onderhoud nulalternatief is echter een fictie: er zijn sowieso aanpassingen nodig.

13 Overzicht van kosten en baten over de periode 2010-2030; NCW x 1000 euro

14 Saldi van maatschappelijke kosten en baten van investering tot aan de voordeur ( x1000 euro’s)

15 Saldi van maatschappelijke kosten en baten van investering in de toegankelijkheid van de woningen( x1000 euro’s)

16 Saldi van maatschappelijke kosten en baten van investering achter de woning (balkons) ( x1000 euro’s)

17 Aanbevelingen: zes randvoorwaarden die de efficiency kan vergroten
Kies een complex met hoge concentratie ouderen en/of ander minder mobiele doelgroepen; Voorkom collectieve aanpassingen t.b.v. het individu. Individuele aanpassingen kunnen efficiënter zijn; Investeer in bestaande gebouwen opdat er voldoende aangepaste woningen beschikbaar zijn, maar houdt deze investeringen zo klein mogelijk; Bezie of het mogelijk is ouderen in een deel van het complex te concentreren; Bij enkele aangepaste woningen in een complex kan bij mutatie, voorrang aan zittende bewoners met mobiliteitsbeperkingen uit het complex een optie zijn; De kosten van aanpassingen achter de woning (balkonophoging) is relatief duur en de maatschappelijke baten minimaal. Een toegankelijk gebouw en aanpassingen in de woning zijn het meest belangrijk;

18 Vragen Welke aanpassingen moet Eigen Haard aan haar programma Onbezorgd Wonen doen? Welke rol speelt de overheid in het aanpassen van bestaande voorraad ter vergroting van de toegankelijkheid?

19 Waar zou jij MKBA voor willen inzetten?


Download ppt "Workshop Wonen en Zorg Maatschappelijk Kosten Baten Analyse"

Verwante presentaties


Ads door Google