De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een sociale weg naar gemengd onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een sociale weg naar gemengd onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Een sociale weg naar gemengd onderwijs
Dessie Lividikou Zita Pels Maartje Schouten

2 Overzicht Wat we hebben gedaan tot nu toe Aanleiding probleemstelling
De feiten in Amsterdam 4 deelonderwerpen Aannamebeleid Ouderinitiatieven Onderadvisering Kwaliteit van onderwijs Help!: 3 vragen/Discussie: 3 stellingen

3 Wat we hebben gedaan Gesegregeerd op geslacht. Inlezen
Formuleren deelonderwerpen en deelvragen.

4 Aanleiding Ru Paré: slechte basisschool Slotervaart School van Prem
Zwarte en zwakke scholen Cito-toetsen niet mogen maken Witte scholen weigeren allochtone kinderen

5 De feiten in Amsterdam 203 scholen in Amsterdam
29 te zwart 17 te wit In Oud-West, Bos en Lommer, De Baarsjes, Oost-Watergraafsmeer, Oud-Zuid, Noord en Slotervaart Onderwijssegregatie op basis van ethniciteit bestaat in Amsterdam

6 De feiten in Amsterdam Paulle en Gemeente Amsterdam: Het gaat niet om etniciteit maar om sociaal-economische status Sociaal-economische achterstand en niet-westerse allochtoon valt vaak samen Onderwijssegregatie op basis van kansarm-kansrijk

7 De feiten in Amsterdam Vrijheid van onderwijs is belangrijk voor Amsterdam Vrijheid is echter in conflict met gelijkheid Amsterdam wil diversiteit op school en de school als afspiegeling van de buurt

8 Vier deelonderwerpen Hoe zit het aannamebeleid in elkaar?
Wat gebeurt er door ouders en andere betrokkenen? Hoe zit het met onderadvisering? Hoe kan de kwaliteit van het onderwijs op zwakke scholen verbeterd worden?

9 Aannamebeleid In Amsterdam is het mogelijk om kinderen vanaf 2 jaar in te schrijven. Duo-inschrijvingen van een kansarm en een kansrijk kind krijgen voorkeur. In het convenant Kleurrijke scholen zijn streefcijfers voor diversiteit afgesproken. Nieuwe pilot in Nijmegen: kinderen plaatsen in eigen buurt (postcodebeleid). Tiel wil graag gedwongen spreiding met busing.

10 Aannamebeleid Welke afspraken bestaan er over aanname in Amsterdam?
Hoe kunnen we witte scholen ‘dwingen’ om meer zwarte / zwakke lln aan te nemen? Welke prikkels zijn mogelijk om scholen hun aannamenbeleid te laten aanpassen? Wat is de rol van voorscholen in de vergroting van diversiteit? Wat kunnen we leren vanuit andere steden: Nijmegen en Tiel?

11 Ouderinitiatieven Ouders zijn degene die hun kinderen aanmelden.
Er zijn voorbeelden van initiatieven van (kansrijke) ouders om diversiteit en kwaliteit op scholen te bevorderen. In De Baarsjes wilden 2 moeders hun kinderen naar de buurtschool sturen om hen beter voor te bereiden op het leven in Amsterdam. De gemeente ondersteunt deze initiatieven nauwelijks.

12 Ouderinitiatieven Wat is de rol van ouders bij het vergroten van diversiteit op scholen? Wat kunnen we leren van het initiatief in De Baarsjes? 2 moeders wilden hun kinderen naar de buurtschool sturen om hen beter voor te bereiden op het leven in Amsterdam. Hoe kunnen we ouderinitiatieven ondersteunen en promoten?

13 Onderadvisering Voornamelijk zwarte kinderen hebben te maken met negatieve stereotypen. Vaak krijgen zij een middelbare school-advies beneden het niveau dat zij halen op de Cito-toets Ook mogen zwakke kinderen soms de Cito-toets niet maken

14 Onderadvisering Komt onderadvisering voor? Waar komt het vandaag?
Kunnen we er iets aan doen?

15 Onderwijskwaliteit Onderwijssegregatie is een feit: richt je op de verbetering van de kwaliteit van zwakker scholen. Essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs zijn de docenten en een goede organisatie van de scholen.

16 Onderwijskwaliteit Is de kwaliteit van onderwijs op kansarme scholen slechter? Welke rol heeft de docent in de kwaliteit van onderwijs? Hoe kunnen docenten beter worden en de betere docenten naar de zwakkere scholen toe gaan? Hoe kunnen we meer mannelijke allochtone docenten aantrekken? Kunnen scholen beter georganiseerd worden en levert dit beter onderwijs?

17 Help! Hoe ziet de ideale school er uit? Wat is goed onderwijs?
Wat is belangrijker: vrijheid van onderwijs of gelijke kansen?

18 Discussie: Stelling 1 Op de ideale school zitten kinderen uit dezelfde milieus want daar voelen ze zich het fijnst (soort zoekt soort) en presteren ze het best want de omgeving is minder complex zodat ze zich het beste kunnen concentreren op hun schoolwerk.

19 Discussie: Stelling 2 Voor goed onderwijs is het voldoende om te voldoen aan de eisen van de onderwijsinspectie: Gebouw is in orde (i.e. toiletten, luchtkwaliteit, verwarming), de lestijd wordt voldoende efficient gebruikt, de schoolprestaties zijn gemiddeld.

20 Discussie: Stelling 3 Keuzevrijheid van onderwijs is het belangrijkste criterium waarop het onderwijs moet worden georganiseerd, het is de meest fundamentele waarde van onze (liberale) samenleving, als daardoor gelijke kansen in het geding komen is dat pech.


Download ppt "Een sociale weg naar gemengd onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google