De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

School segregatie Sjoerd Karsten Universiteit van Amsterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "School segregatie Sjoerd Karsten Universiteit van Amsterdam."— Transcript van de presentatie:

1 School segregatie Sjoerd Karsten Universiteit van Amsterdam

2 Vragen  Wat is het belang van segregatie (mogelijke effecten)?  Wat is de omvang (vergelijkenderwijs)?  Wat zijn de oorzaken?  Wat zijn beleidsopties?

3 Vooraf  School segregatie = onevenredige verdeling van individuen uit bepaalde groepen (SES, etnische, migranten status etc) over scholen in een bepaald gebied – met mogelijke gevolgen op individueel en sociaal niveau  Betere term: school- en klascompositie (hoeveelheid hulpbronnen per leerling)  Klascompositie is belangrijkste schoolkenmerk (bijv. meer nog dan klassengrootte), maar minder belangrijk dan individuele leerlingkenmerken (bijv. gezinsachtergrond, land van herkomst, taal)

4 Mogelijke effecten  Effecten op prestaties  Peer effects (middelgroot voor SES, niet of nauwelijks voor etniciteit als zelfstandig effect, wel diversiteit, taal wel een effect, een-ouder gezinnen)  Verlagen van standaarden of specialisatie (onduidelijk; effect is niet- lineair dus…)  Effecten op sociale integratie  Discriminatie, zelfwaardering, identiteit (gemengd)  Burgerschap (?)  Effecten op de arbeidsmarkt van leraren  Ongelijke verdeling (VS, enige indicaties)  Lange termijn effecten  Perspectieven op werk (sociaal kapitaal, diversiteit bedrijven)

5 Omvang  Wat is je indicator?  Onevenredigheid (spreiding)  Mate van contact (concentratie)  Wat is je referentiepunt?  Basisonderwijs: buurt, voedingsgebied, (deel) gemeente, agglomeratie  Voortgezet onderwijs: scholen van hetzelfde type in een gebied  Bij landenvergelijking oppassen  Gebaseerd op populatie of steekproef  Welk type onderwijs  Ongelijke verdeling over het land

6

7

8 Wat zijn oorzaken? 1. Demografische ontwikkelingen en woonsegregatie  Groei (immigratie, hogere geboortes; gezinshereniging)  Ongelijke spreiding over het land (aantrekkingskracht steden)  Ontwikkeling wijken; woonsegregatie 2. Sociaal en etnisch gemotiveerde schoolkeuze  Nederlandse vrijheid van schoolkeuze 3. Ontstaan scholen met religies van niet-westerse migranten

9 Beleidsopties? 1Directe sturing • Selectief toelatingsbeleid op landelijk niveau • Spreiding over het land, stad (quotering, huisvesting) • Leerling moet in eigen wijk/postcode naar school • Maxima stellen bij scholen • Wachtlijnen bij scholen • “Controlled choice” (centrale aanmelding, mix voorkeur en balans) 2Indirecte sturing • Oudervoorlichting • Ouderinitiatieven • Afspraken tussen scholen (doorverwijzing, gezamenlijke activiteiten) 3 Schoolverbetering • Uitruil contact/verbetering; aanvulling of exclusief • Vergroting leertijd • Aantrekken van “beste” leraren • Specialisatie/minder diversiteit • Drempel voor problematische leerlingen

10 Belemmeringen  Tegenstrijdige belangen en keuzes (scholen, schoolbesturen, leerlingen, ouders, gemeenten)  ‘Nimby’-principe: spreiden prima, maar niet met mijn kind  Demografische verscheidenheid en onvoorspelbaarheid  Ongewenste neveneffecten van maatregelen


Download ppt "School segregatie Sjoerd Karsten Universiteit van Amsterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google