De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten Jaarvergadering f-Cap Teylingereind, 15 december 2006 Mw. dr. Joanne van der Leun Criminologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten Jaarvergadering f-Cap Teylingereind, 15 december 2006 Mw. dr. Joanne van der Leun Criminologie."— Transcript van de presentatie:

1 Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten Jaarvergadering f-Cap Teylingereind, 15 december 2006 Mw. dr. Joanne van der Leun Criminologie

2 De ideale stad •Pierro della Franscesca

3 Realiteit •Steeds meer mensen in steden •Veel sociale processen komen versterkt samen in steden •Bevolking is selectief samengesteld –Relatief jong –Veel alleenstaanden –Veel kansarmen –Veel migranten

4 Criminaliteit in steden •Politiecijfers hoog •Slachtoffer-enquêtes hoog •Relatie bestaat vrijwel overal en wordt o.a. verklaard vanuit de stedelijke functies, maar ook vanuit meer anonimiteit en selectieve bevolkingssamenstelling.

5 Aandeel bevolking (CBS 2006) 19962000200420052006 Autochtoon83,8782,5181,0180,8580,71 Allochtoon waarvan16,1317,4918,9919,1519,29 Westers allochtoon8,578,618,73 8,75 Niet-westers allochtoon7,568,8810,2610,4210,54

6 Etnische samenstelling steden (CBS) CBS data

7 Allochtonen & criminaliteit •Taboe? •Opmerkelijk veel onderzoek in Nederland van jaren ’80 – oververtegenwoordiging van bepaalde groepen •Lange tijd vooral gericht op vertekening van gegevens •Nu veel betere data en genuanceerder beeld

8 Hoofdbevindingen •Marokkanen, Antillianen probleemgroepen •Diversificering naar herkomst

9 Verdachtenpercentages naar afkomst, leeftijd en geslacht M 12- 17 V 12- 17 M 18- 24 V 18- 24 M 25- 44 V 25 -44 M 45 -79 V 45- 79 Tota al Autoch Toon 2.00.53.80.51.90.40.80.20.9 Alloch toon 4.91.27.51.24.80.81.70.42.2 WODC: Blom et al. 2005

10

11 Correctie •Leeftijd •Geslacht •Sociaal economische status •Bij correctie hiervor valt deel van het verschil weg, maar zeker niet alles.

12 Risicofactoren •Man < 20 jaar •Lage opleiding/ SES •Urbanisatie •Etniciteit

13 Meer specifiek •Stressvolle gebeurtenissen rond de migratie, bijvoorbeeld het (tijdelijk) gescheiden zijn van gezinsleden. •Traumatische ervaringen in het land van herkomst •Lang verblijf in opvangvoorzieningen, lange onzekerheid over de verblijfsstatus •Discriminatie •Dulturele discontinuïteit tussen gezin en school.

14 Integratie?

15 Delictpatronen •Geweld: Marokkanen en Antillianen hoog •Vermogensdelicten: Antillianen, Marokkanen en Surinamers •Eerste generatie meer geldelijk gewin dan tweede

16 Toekomst? •Criminaliteit onder groepen met zwakke verblijfsstatus •Problemen met nieuwere groepen •Meisjes?

17 Prognose jongeren (0-15 jr) CBS

18 Stellingen: Criminaliteit is niet alleen een gevolg van de stedelijke demografie, maar ook een oorzaak. Voor de toekomst is niet zozeer het aandeel niet- westerse of islamitische migranten van belang, maar veeleer de vraag of er verbindingen komen/ zijn tussen ‘reguliere’ criminaliteit en radicaliseringsprocessen. Bij een sterk repressief beleid tegenover illegale migranten/ uitgeprocedeerden in de steden nemen de buffers tegen criminaliteit af.


Download ppt "Allochtone jongeren en criminaliteit, demografische aspecten Jaarvergadering f-Cap Teylingereind, 15 december 2006 Mw. dr. Joanne van der Leun Criminologie."

Verwante presentaties


Ads door Google