De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten

Verwante presentaties


Presentatie over: "De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten"— Transcript van de presentatie:

1 De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten
Preventief Onderhoud De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten

2 Wat kan Preventief Onderhoud inhouden?
Periodiek bezoek aan “alle” woningen Technische en sociale schouw ZAV en plattegrondswijzigingen Veiligheidsinspectie gas en elektra Kleine technische gebreken herstellen Opnemen andere gevraagde gegevens (Planmatig Onderhoud of EPC bijv.) Preventief Onderhoud is het “ding” van de corporatie, het Onderhoudsbedrijf voert uit

3 Waarom Preventief Onderhoud?
Woningen “schoon – heel – veilig” Woningen worden nu uitsluitend bezocht n.a.v. reparatieverzoeken Goede inhoudelijke kennis van “achter de voordeur” (Woningcartotheek) Reparatieverzoeken “voor zijn” Effectiever en efficiënter mutatieproces Adequater kunnen reageren op sociale problemen

4 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)
Corporatie in Groningen – Stad: is inmiddels ruim 5 jaar bezig met Serviceonderhoud op Vhe’n -> 97% deelname 86% tot 88% van het bezit wordt jaarlijks bezocht aantal reparatieverzoeken 80% lager -> kostenreductie 50% normaliter bij mutaties geen voorinspecties meer

5 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)
Corporatie in regio Den Haag: is sedert 1999 bezig met Service Abonnement; per 1 januari 2008 (1x controle per 1½ jaar): bijna 81% deelname ( abonnementen) tussen de controlemomenten nog maar 0,5 reparatieverzoek per Vhe (gemiddelde leeftijd complexen 32 jaar)

6 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)
Corporatie in regio Den Haag (vervolg): bij mutatiewerk minder werk aan kleine (onderhouds)activiteiten; bespaart gemiddeld € 150,= per mutatie Voor 80% van de Vhe’n geen discussie bij de Intake meer over kosten huurder of niet: besparing intake-kosten € 8,= per Vhe

7 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)
Overige effecten uit de praktijk: meetbare hoge(re) klanttevredenheid beter inzicht in “wat (en hoe) er achter de voordeur zit” planmatig en groot onderhoud wordt nog beter “gevoed” (up-to-date)

8 Workshop Hoofdvragen:
Wat zou voor u een reden zijn om met Preventief Onderhoud te beginnen (of is het al)? Wat zou voor u een reden zijn om niet met Preventief Onderhoud te beginnen (of is het al)?

9 Workshop (sub)groepdiscussie voor- en tegenargumenten op basis van de aspecten: Kosten bij de opstart Directe baten: Reparatieonderhoud en Mutatieonderhoud Indirecte baten/voordelen (cartotheek?) Bestaand serviceabonnement Volledige inhoud of deel?

10 Workshop Gezamenlijk de conclusies bezien
Eindscore: wel of geen Preventief Onderhoud (# en %)

11 Mogelijke rol van Kjenning Advies
Inrichten proces Inrichten benodigde documenten Inrichten registratie terugkomende gegevens Begeleiden in- en externe communicatie Voorbereiden, begeleiden en evalueren (eventuele) pilot Begeleiden implementatie


Download ppt "De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten"

Verwante presentaties


Ads door Google