De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventief Onderhoud De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventief Onderhoud De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten."— Transcript van de presentatie:

1 Preventief Onderhoud De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten

2 Wat kan Preventief Onderhoud inhouden?  Periodiek bezoek aan “alle” woningen  Technische en sociale schouw  ZAV en plattegrondswijzigingen  Veiligheidsinspectie gas en elektra  Kleine technische gebreken herstellen  Opnemen andere gevraagde gegevens (Planmatig Onderhoud of EPC bijv.)  Preventief Onderhoud is het “ding” van de corporatie, het Onderhoudsbedrijf voert uit

3 Waarom Preventief Onderhoud?  Woningen “schoon – heel – veilig”  Woningen worden nu uitsluitend bezocht n.a.v. reparatieverzoeken  Goede inhoudelijke kennis van “achter de voordeur” (Woningcartotheek)  Reparatieverzoeken “voor zijn”  Effectiever en efficiënter mutatieproces  Adequater kunnen reageren op sociale problemen

4 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)  Corporatie in Groningen – Stad: is inmiddels ruim 5 jaar bezig met Serviceonderhoud op 11.000 Vhe’n -> 97% deelname 86% tot 88% van het bezit wordt jaarlijks bezocht aantal reparatieverzoeken 80% lager -> kostenreductie 50% normaliter bij mutaties geen voorinspecties meer

5 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)  Corporatie in regio Den Haag: is sedert 1999 bezig met Service Abonnement; per 1 januari 2008 (1x controle per 1½ jaar): bijna 81% deelname (25.400 abonnementen) tussen de controlemomenten nog maar 0,5 reparatieverzoek per Vhe (gemiddelde leeftijd complexen 32 jaar)

6 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)  Corporatie in regio Den Haag (vervolg): bij mutatiewerk minder werk aan kleine (onderhouds)activiteiten; bespaart gemiddeld € 150,= per mutatie Voor 80% van de Vhe’n geen discussie bij de Intake meer over kosten huurder of niet: besparing intake-kosten € 8,= per Vhe

7 Ervaringen met Preventief Onderhoud (2 voorbeelden)  Overige effecten uit de praktijk: meetbare hoge(re) klanttevredenheid beter inzicht in “wat (en hoe) er achter de voordeur zit” planmatig en groot onderhoud wordt nog beter “gevoed” (up-to-date)

8 Workshop  Hoofdvragen: 1.Wat zou voor u een reden zijn om met Preventief Onderhoud te beginnen (of is het al)? 2.Wat zou voor u een reden zijn om niet met Preventief Onderhoud te beginnen (of is het al)?

9 Workshop (sub)groepdiscussie voor- en tegenargumenten op basis van de aspecten: Kosten bij de opstart Directe baten: Reparatieonderhoud en Mutatieonderhoud Indirecte baten/voordelen (cartotheek?) Bestaand serviceabonnement Volledige inhoud of deel?

10 Workshop  Gezamenlijk de conclusies bezien  Eindscore: wel of geen Preventief Onderhoud (# en %)

11 Mogelijke rol van Kjenning Advies  Inrichten proces  Inrichten benodigde documenten  Inrichten registratie terugkomende gegevens  Begeleiden in- en externe communicatie  Voorbereiden, begeleiden en evalueren (eventuele) pilot  Begeleiden implementatie


Download ppt "Preventief Onderhoud De ogen en oren krijgen nu ook handen en voeten."

Verwante presentaties


Ads door Google