De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thema 1 Inleiding op Leren en Instructie Aanpak van de cursus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thema 1 Inleiding op Leren en Instructie Aanpak van de cursus."— Transcript van de presentatie:

1 Thema 1 Inleiding op Leren en Instructie Aanpak van de cursus

2 Wat is Leren en Instructie?

3

4

5

6

7 Gemeenschappelijke elementen Gemeenschappelijk aan de voorbeelden is dat het feit dat het telkens situaties zijn waarin (1) leren en (2) instructie centraal staan. De situaties verschillen in de mate waarin ze formeel of informeel zijn opgezet. De doelgroepen kunnen sterk verschillen: volwassenen, kinderen, families, individuen, …

8 Formeel Formele contexten –Leren en instructie geregeld via wetten, decreten of interne regelgeving. –Bijvoorbeeld in schoolse contexten: kleuter-, lager- secundair, hoger-, beroepsonderwijs, VDAB- opleidingen, privé-opleidingscentra, nascholing voor leerkrachten, vervolgtraining van chirurgen in functie van hun erkenning door ziektefondsen, specialisatieopleidingen voor verpleegsters in functie van palliatieve zorgen, enz.

9 Informeel Informele contexten –Hebben geen systematisch, verplicht of gereguleerd karakter. –Bijvoorbeeld : tentoonstellingen, een EHBO- opleiding voor vrijwilligers, speelleervakanties, alfabetiseringscampagne voor ouders van allochtone kinderen, een gezondheidsactie in een asielcentrum voor politiek vluchtelingen, enz.

10 Leren en Instructie Onderwijskunde is het wetenschapsgebied dat zich richt op leren en instructie; en dit binnen een grote variatie aan formele en informele contexten, toepasbaar op alle leeftijdsgroepen en in traditionele en alternatieve contexten.

11 Aanpak van deze cursus Hoofddoel cursus: toepassen van evidence-based theoretische inzichten Leermaterialen Wekelijks werkcollege: Theorie Praktijkopdrachten: toepassingen van theorie in de onderwijspraktijk Toetsing: 50%-50%

12 Hoofddoelstelling: toepassingsgericht Het kunnen toepassen van de theoretische basis m.b.t. leren en instructie in de school- en klaspraktijk. THEORIE EN TOEPASSING in CONCRETE SITUATIES (school en klasniveau)

13 Leermaterialen: bronnenboek Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Een inleiding voor ontwikkelaars van instructie en toekomstige leerkrachten; Gent: Academia Press. Let op!! Nieuwe versie september 2010 –Nieuwe hoofdstukken –Alle bestaande hoofdstukken volledig herwerkt –Didactische uitwerking voor begeleide zelfstudie

14 Leermaterialen: Minerva leeromgeving Minerva

15 Leermaterialen: handboek Nieuw handboek editie 2010

16 Leermaterialen: cursuswebsite http://users.ugent.be/~mvalcke/LI_1213/

17 Leermaterialen: on-line omgeving Planning: checken! Nieuws: just-in-time - Minerva Toetsing theorie: zie vroegere examens Toetsing praktijkopdrachten: uitwerking praktijkopdrachten - feedbacksessies Cursus: per thema doelen, ppt-slides en extra leermaterialen

18 Twee formele onderdelen: Theorie Theorie –Uitwerking in oktober 2012; examen in januari 2013 –50% van de scores

19 Twee formele onderdelen: 2 praktijkopdrachten Gekoppeld aan theorie: twee praktijkopdrachten Zie planning Worden opgegeven na een les VERPLICHT ONDERDEEL EN NIET AFZONDERLIJK AAN TE PAKKEN IN EEN VOLGEND SEMESTER! Opdrachten op 50% van de punten Criteria: kwantitatief en kwalitatief Voorwaarde voor scoring: ALLE opdrachten tijdig ingediend

20 Samenvatting toetsing Continue toetsing 50% Schriftelijke eindtoets 50% –Gesloten vragen –Stam + stellingen + keuzeoptie –Voorbeelden: zie website Toegang tot het schriftelijk examen enkel wanneer de praktijkopdrachten tijdig zijn ingediend!

21 Wekelijkse werksessie Wat is de rol van de wekelijkse werksessie? Wat met vragen? –eerste lijn: discussiefora –tweede lijn: e-mail sylvie.vandaele@ugent.be –derde lijn: afspraak via vakgroep (spreekuur donderdag 10u00 – 09 264 6251) Veel gestelde vragen: zie website, geordend naar thema

22 Enkele opmerkingen Taal: Engels en Nederlands Planning: zie website

23 Thema 1 Inleiding op Leren en Instructie Aanpak van de cursus


Download ppt "Thema 1 Inleiding op Leren en Instructie Aanpak van de cursus."

Verwante presentaties


Ads door Google