De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth"— Transcript van de presentatie:

1 Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth
Europass Vlaanderen Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth

2 Europass Europass Transparantie van kwalificaties

3 Obstakels voor mobiliteit
Verwachte moeilijkheden bij migratie (eurobarometer 2005) Taal (58%) Baan vinden (29%) Aanpassen cultuur (23%) Huisvesting (16%) Gezondheidszorg (13%) Pensioen (12%) Erkenning van kwalificaties (8%)

4 Europass Doelen van Europass
Transparantie: kwalificaties en competenties zichtbaar maken over heel Europa Mobiliteit bevorderen Tussen landen Tussen opleiding en job Tussen jobs Tussen opleidingen Kwalificaties behaald in 1 lidstaat zijn vaak moeilijk te vergelijken met kwalificaties behaald in een andere lidstaat. Dit werkt beperkend voor de mobiliteit van werknemers, studenten en burgers in Europa.

5 Europass Individueel portfolio van 5 documenten waarin het cv centraal staat Eengemaakt kader voor transparantie van kwalificaties en competenties

6 Historiek Europass 1998: Europees forum over transparantie van beroepskwalificaties Europees CV en certificaatsupplement 1999: Europass-beroepsopleidingen Diplomasupplement (diploma hoger onderwijs) 2000: Taalpaspoort (deel taalportfolio) 2004: Europass-beschikking 5 documenten Netwerk van Nationale Europass Centra

7 Europass Deelnemende landen Europese Unie (27 landen)
Kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije, Macedonië) Europese Economische Ruimte (EU + Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) Totaal: 32 landen

8 Europass-Portfolio Het Europass portfolio biedt elke Europese burger een format aan om zijn hele loopbaan zichtbaar te maken: Studies Leerervaringen buiten formele onderwijs Werkervaringen Buitenlandse ervaringen Instrument bij o.a. sollicitaties

9 Europass-documenten Europass-CV Europass-Taalpaspoort
Europass-Diplomasupplement Europass-Certificaatsupplement Europass-Mobiliteit

10 Europass-documenten Twee documenten kan je zelf invullen Europass-CV
Europass-Taalpaspoort Documenten in zelfbeheer; niet gevalideerd

11 Europass-CV Standaard cv, identiek in alle EU-talen, uniform voor Europa Centraal in Europass-portfolio Alle Europese burgers kunnen cv gebruiken bij sollicitaties - Europass-cv ziet er in alle talen identiek uit. - Bij het ontwerpen van het Europass-cv heeft de EC zich gebaseerd op het Mijn VDAB-cv. De inhoud is dan ook identiek dezelfde, maar de lay-out is verschillend. - Via mijn VDAB kun je niet enkel je cv aanmaken maar ook bewaren in je persoonlijke ruimte, je cv matchen met vacatures edm

12 Europass-CV Zelf in te vullen via de CEDEFOP-website europass.cedefop.europa.eu 26 talen sjablonen en voorbeelden meer dan bezoekers per maand cv’s aangemaakt in 2008 Engels Nederlands

13 Europass-CV Meerwaarde van Europass-CV: Uniform in heel Europa
Beschrijving in competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) Formeel, niet-formeel, informeel leren Europees Referentiekader voor Talen

14 Europass-CV Je kan cv meteen doorsturen naar werkgever
CV zichtbaar maken voor werkgevers op Eures: European Employment Services Netwerk van Europese arbeidsbemiddelingsdiensten Vacature- en cv-databank op Europees niveau

15 Europass-Taalpaspoort
Zelfinschatting en documenteren van taalvaardigheden Op basis van Europese Referentiekader voor Talen Zelf invullen op europass.cedefop.europa.eu - Verduidelijkt je talenkennis

16 Europass-Taalpaspoort
Europees Referentiekader voor Talen A1 A2 B1 B2 C1 C2 Begrijpen Luisteren Lezen Spreken Interactie Productie Schrijven

17 Europass-Taalpaspoort
keer aangemaakt op Europese Europasswebsite in 2008 Engels 1.143 Nederlands Taalonderwijs: Deel taalportfolio Eindtermen taalonderwijs Taalkennis stimuleren Coördinatie Vlaanderen: Entiteit Curriculum - De Raad van Europa ontwikkelde het Taalpaspoort als een onderdeel van het Europees Taalportfolio. De entiteit Curricumum, toen nog de Dienst Voor Onderwijsontwikkeling (DVO) nam deel aan het ontwerp van het taalportfolio. - Europass beperkt zich tot het Taalpaspoort. Klant- en gebruiksvriendelijkheid … het duurt een hele tijd om je taalkennis volledig te documenteren. Zelfs het invullen van taalpaspoort vraagt al enige kennis en vaardigheid bij de gebruiker. - De Europese Raad kan de taalpaspoorten van elk EU land valideren. Voor Vlaanderen is dat nog niet gebeurd (omwille van 2 redenen): Het experimentele taalpaspoort is niet helemaal conform aan de laatste richtlijnen van de Raad van Europa Nederland en Vlaanderen moeten in de TAALUNIE tot overeenstemming komen voor de Nederlandstalige matrix. Deze matrix is een hulpmiddel om je taalpaspoort aan te maken. - Het Taalportfolio kan gedownload worden op de website van de entiteit Curriculum. - Taalbiografie: ? - Taaldossier?

18 Europass-documenten Drie documenten krijg je als je aan bepaalde criteria voldoet Europass-Diplomasupplement Europass-Certificaatsupplement 5. Europass-Mobiliteit Zijn gevalideerde documenten: kwaliteitsborging!

19 Diplomasupplement Informatie over door houder gevolgde Hoger Onderwijs
Bijlage bij het diploma (geen vervanging) Verduidelijkt inhoud studies en onderwijssysteem Individueel document, op naam - Het bestaande Europass-Diplomasupplement is conform het internationale model. - Wordt automatisch en kosteloosafgeleverd aan elke afgestudeerde in het hoger onderwijs in het Nederlands en op vraag ook in het Engels.

20 Diplomasupplement In Vlaanderen: 1992: Universitair Diplomasupplement
opgenomen in Besluit van de Vlaamse Regering 02/12/1992 (uitvoering decreet 12 juni 1991) 1996: Hogeschool Diplomasupplement opgenomen in Besluit van de Vlaamse regering 10/12/1996 (uitvoering decreet 13 juni 1994)

21 Diplomasupplement 1997: Europees Diplomasupplement
Europese Commissie, Raad van Europa, UNESCO / CEPES 1997: Lisbon Recognition Convention Regels rond erkenning van diploma’s Erkenning tenzij substantieel verschil Op faire wijze, binnen redelijke termijn Diplomasupplement Geratificeerd door Vlaanderen, tegen april door België

22 Diplomasupplement 1999: Bolognaverklaring 2003: Communiqué van Berlijn
Eén hoger onderwijsruimte Peilers: ECTS, 3 graden (Bachelor-Master-Doctor), Diplomasupplement 2003: Communiqué van Berlijn DS gratis en verplicht bij elk diploma

23 Diplomasupplement 2004: Diploma en diplomasupplement zijn één geheel
Besluit van de Vlaamse regering 11/06/2004 2005: Europass-portfolio DS toegevoegd aan Europass 2010: EQF Tegen 2012: DS aangepast aan EQF en NQF

24 Diplomasupplement 8 onderdelen
Informatie over de identiteit van de gediplomeerde Informatie over de aard van het diploma Informatie over het niveau van het diploma Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

25 Diplomasupplement Informatie over de functie van het diploma
Aanvullende informatie Authenticiteit van het diplomasupplement Informatie over het hoger-onderwijssysteem

26 Europass-Diplomasupplement
Uitgereikt door instellingen Hoger Onderwijs Verplicht in Nederlands, op aanvraag in Engels, in taal van de opleiding Gecoördineerd door NARIC-Vlaanderen

27 Europass-Diplomasupplement
NARIC: National Academic Recognition & Information Center Erkenning van buitenlandse diploma’s Verschillende procedures Regels rond erkenning: Lisbon Recognition Convention 1571 aanvragen in 2006 Veel vervalsingen

28 Europass-Certificaatsupplement
Bijlage bij certificaat van beroepsopleiding Geen vervanging of automatische erkenning Groepsdocument Verduidelijkt verworven competenties Internationaal herkenbaar – verschillende talen

29 Europass-Certificaatsupplement
Beschrijft vaardigheden en competenties Reeks van toegankelijke beroepen Uitreikende instellingen Niveau certificaat Leerwegen

30 Europass-Certificaatsupplement
In Vlaanderen: Onderwijs, VDAB, Ervaringsbewijs, Syntra In andere landen: Denemarken: 211 Nederland: 145 Oostenrijk: +800 Duitsland: +100

31 Europass-Mobiliteit Een document dat een Europese leerervaring zichtbaar maakt Beschrijving van vaardigheden en competenties verworven tijdens het leertraject Overzicht van gevolgde cursussen en behaalde cijfers en/of studiepunten

32 Europass-Mobiliteit Voorwaarden Iedereen met buitenlandse leerervaring
Lidstaat EU, kandidaat-lidstaat, EER Schriftelijke overeenkomst tussen sturende en ontvangende organisatie Informatie over gezondheid en veiligheid werkplaats Opgelegd door Europese Commissie - De sturende en ontvangende organisatie moeten een schriftelijke overeenkomst afgesloten hebben waarin afspraken staan over de inhoud, de doelstellingen, de duur van de ervaring, waarin taalvoorbereiding voorzien is en waarin een mentor aangesteld wordt die de leerder begeleidt. - De EC gaat er vanuit dat de mobiliteit binnen haar gemeenschapsprogramma’s (Leonardo, Comenius, Grundtvig, Jeugd,…) steeds voldoet aan deze voorwaarden en dus in aanmerking komen voor een Europass-Mobiliteit.

33 Europass-Mobiliteit Minimum duur van het leertraject: 1 week
Uitgereikte Europassen-Mobiliteit in Vlaanderen: * 2008: 545 * Sinds 2005: 1500 In EU tot einde 2007: In Vlaanderen - NEC had eerst 2 weken voorgesteld maar de Raad van Bestuur van DIVA vzw heeft deze termijn ingekort tot 1 week op voorwaarde dat een duidelijke leerervaring kan worden aangetoond => wat is een ‘duidelijke leerervaring’? - Alle mobiliteit binnen de gemeenschapsprogramma’s van minstens 1 week komt in aanmerking voor de uitreiking van een Europass-Mobiliteit: acties binnen Socrates programma (Arion studiebezoeken, Erasmus uitwisselingen, Comenius en Grundvig), Leonardoprogramma, Jeugdprogramma

34 Europass-Mobiliteit Automatisch goedgekeurd binnen LLP
Ook voor personeelsleden Aan te vragen op

35 Europass-Mobiliteit Enquête eind 2007 bij Vlaamse Europass-houders:
81% zegt dat Europass-Mobiliteit goed beeld geeft van buitenlandse ervaring 84% vindt dat vaardigheden en competenties goed tot zeer goed ingevuld zijn 63% denkt dat Europass-Mobiliteit kans op werk verhoogt

36 Europass Europass Transparantie van kwalificaties

37 Transparente kwalificaties
1984: NARIC Advies en info over internationale erkenning diploma’s 1987: Erasmus Uitwisseling van studenten en docenten 1988: ECTS European Credit Transport System 1992: Verdrag van Maastricht Subsidiariteit, onderwijs en vorming

38 Transparente kwalificaties
1994: Socrates & Leonardo da Vinci Samenwerking en uitwisseling bevorderen 1994: ENIC UNESCO / Raad van Europa Gemeenschappelijk beleid rond erkenning van diploma’s

39 Transparente kwalificaties
1997: Diplomasupplement Europese Commissie, Raad van Europa, UNESCO / CEPES 1997: Lisbon Recognition Convention Regels rond erkenning van diploma’s Erkenning tenzij substantieel verschil Op faire wijze, binnen redelijke termijn Diplomasupplement Geratificeerd door Vlaanderen, tegen april door België

40 Transparente kwalificaties
1999: Verklaring van Bologna (1999) Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs 3 cycli: Bachelor Master Doctor ECTS: overdraagbare studiepunten Kwaliteit: accreditering Mobiliteit vergroten (Erasmus) - Het bestaande Europass-Diplomasupplement is conform het internationale model. - Wordt automatisch en kosteloosafgeleverd aan elke afgestudeerde in het hoger onderwijs in het Nederlands en op vraag ook in het Engels.

41 Transparente kwalificaties
2000: Verklaring van Lissabon Meest concurrerende en dynamische kennis-economie ter wereld tegen 2010 2002: Onderwijs en opleiding 2010 Open Coördinatie Methode Benchmarks: opleidingspeil, levenslang leren, vroegtijdige schoolverlaters, sociale uitsluiting, tekort leerkrachten

42 Transparante kwalificaties
2002: Verklaring van Kopenhagen Bologna voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET) Versterken Europese dimensie Doorzichtige structuren en kwalificaties EQF, Europass Erkennen van competenties en kwalificaties ECVET: studiepunten Afstemmen nationale certificeringmechanismen Waarborgen kwaliteit

43 Transparante kwalificaties
2005: Europass Ééngemaakt kader voor transparantie van Kwalificaties en competenties 2005: Dublin descriptoren 3 cycli hoger onderwijs 2007: LLP-programma Alle Europese programma’s voor onderwijs en opleiding (Socrates en Leonardo)

44 Transparante kwalificaties
2008: EQF-aanbeveling Vlaamse Kwalificatiestructuur tegen 2010 Nieuwe kwalificaties en Europass 2012 European Qualification Framework Een kwalificatiestructuur in 8 niveaus Neutraal referentiepunt op basis van leeruitkomsten Competenties: kennis, vaardigheden en attitudes Vrijwillige implementatie door lidstaten (2010) Vlaamse Kwalificatiestructuur Transparantie vergroten: Europass

45 EQF Acht referentieniveau’s (2 voorbeelden): Niveau 1
Algemene basiskennis herinneren Basisvaardigheden uitvoeren voor eenvoudige taken Werken of studeren onder toezicht in gestructureerde omgeving (attitude)

46 EQF Niveau 8 Meest geavanceerde kennis vakgebied + raakvlak tussen vakgebieden Meest geavanceerde vaardigheden en technieken, m.i.v. synthese en evaluatievaardigheden… Blijk geven van grote mate van autoriteit, autonomie, wetenschappelijke en professionele integriteit… (attitude)

47 EQF Kennis Vaardigheden Competentie 1 2 3 4 5 6 7 8

48 EQF Verenigbaar met Dublin descriptoren
3 cycli: Bachelor, Master, Doctor Competenties zijn anders geformuleerd Vanuit Dublin descriptoren kan men EQF-niveau koppelen, niet omgekeerd

49 Meer info? www.europass-vlaanderen.be europass.cedefop.europa.eu
Josee: Xavier: europass.cedefop.europa.eu


Download ppt "Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth"

Verwante presentaties


Ads door Google