De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europass Vlaanderen Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europass Vlaanderen Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth."— Transcript van de presentatie:

1 Europass Vlaanderen Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth

2 Europass 1.Europass 2.Transparantie van kwalificaties

3 Obstakels voor mobiliteit Verwachte moeilijkheden bij migratie (eurobarometer 2005) 1.Taal (58%) 2.Baan vinden (29%) 3.Aanpassen cultuur (23%) 4.Huisvesting (16%) 5.Gezondheidszorg (13%) 6.Pensioen (12%) 7.Erkenning van kwalificaties (8%)

4 Europass Doelen van Europass –Transparantie: kwalificaties en competenties zichtbaar maken over heel Europa –Mobiliteit bevorderen Tussen landen Tussen opleiding en job Tussen jobs Tussen opleidingen

5 Europass Individueel portfolio van 5 documenten waarin het cv centraal staat Eengemaakt kader voor transparantie van kwalificaties en competenties

6 Historiek Europass 1998: Europees forum over transparantie van beroepskwalificaties –Europees CV en certificaatsupplement 1999: –Europass-beroepsopleidingen –Diplomasupplement (diploma hoger onderwijs) 2000: Taalpaspoort (deel taalportfolio) 2004: Europass-beschikking –5 documenten –Netwerk van Nationale Europass Centra

7 Europass Deelnemende landen –Europese Unie (27 landen) –Kandidaat-lidstaten (Kroatië, Turkije, Macedonië) –Europese Economische Ruimte (EU + Liechtenstein, Noorwegen, IJsland) –Totaal: 32 landen

8 Europass-Portfolio Het Europass portfolio biedt elke Europese burger een format aan om zijn hele loopbaan zichtbaar te maken: –Studies –Leerervaringen buiten formele onderwijs –Werkervaringen –Buitenlandse ervaringen Instrument bij o.a. sollicitaties

9 Europass-documenten 1.Europass-CV 2.Europass-Taalpaspoort 3.Europass-Diplomasupplement 4.Europass-Certificaatsupplement 5.Europass-Mobiliteit

10 Europass-documenten Twee documenten kan je zelf invullen 1.Europass-CV 2.Europass-Taalpaspoort

11 Europass-CV Standaard cv, identiek in alle EU-talen, uniform voor Europa Centraal in Europass-portfolio Alle Europese burgers kunnen cv gebruiken bij sollicitaties

12 Europass-CV Zelf in te vullen via de CEDEFOP- website europass.cedefop.europa.eu –26 talen –sjablonen en voorbeelden –meer dan 500.000 bezoekers per maand –2.026.194 cv’s aangemaakt in 2008 613.699 Engels 12.483 Nederlands

13 Europass-CV Meerwaarde van Europass-CV: –Uniform in heel Europa –Beschrijving in competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) –Formeel, niet-formeel, informeel leren –Europees Referentiekader voor Talen

14 Europass-CV Je kan cv meteen doorsturen naar werkgever CV zichtbaar maken voor werkgevers op Eures: –European Employment Services –Netwerk van Europese arbeidsbemiddelingsdiensten –Vacature- en cv-databank op Europees niveau

15 Europass-Taalpaspoort Zelfinschatting en documenteren van taalvaardigheden Op basis van Europese Referentiekader voor Talen Zelf invullen op europass.cedefop.europa.eu

16 Europass-Taalpaspoort Europees Referentiekader voor Talen A1A2B1B2C1C2 BegrijpenLuisteren Lezen SprekenInteractie Productie Schrijven

17 Europass-Taalpaspoort 44.071 keer aangemaakt op Europese Europasswebsite in 2008 –17.354 Engels –1.143 Nederlands Taalonderwijs: –Deel taalportfolio –Eindtermen taalonderwijs –Taalkennis stimuleren Coördinatie Vlaanderen: Entiteit Curriculum

18 Europass-documenten Drie documenten krijg je als je aan bepaalde criteria voldoet 3.Europass-Diplomasupplement 4.Europass-Certificaatsupplement 5. Europass-Mobiliteit

19 Diplomasupplement Informatie over door houder gevolgde Hoger Onderwijs Bijlage bij het diploma (geen vervanging) Verduidelijkt inhoud studies en onderwijssysteem Individueel document, op naam

20 Diplomasupplement In Vlaanderen: 1992: Universitair Diplomasupplement –opgenomen in Besluit van de Vlaamse Regering 02/12/1992 (uitvoering decreet 12 juni 1991) 1996: Hogeschool Diplomasupplement –opgenomen in Besluit van de Vlaamse regering 10/12/1996 (uitvoering decreet 13 juni 1994)

21 Diplomasupplement 1997: Europees Diplomasupplement –Europese Commissie, Raad van Europa, UNESCO / CEPES 1997: Lisbon Recognition Convention –Regels rond erkenning van diploma’s –Erkenning tenzij substantieel verschil –Op faire wijze, binnen redelijke termijn –Diplomasupplement –Geratificeerd door Vlaanderen, tegen april door België

22 Diplomasupplement 1999: Bolognaverklaring –Eén hoger onderwijsruimte –Peilers: ECTS, 3 graden (Bachelor-Master- Doctor), Diplomasupplement 2003: Communiqué van Berlijn –DS gratis en verplicht bij elk diploma

23 Diplomasupplement 2004: Diploma en diplomasupplement zijn één geheel –Besluit van de Vlaamse regering 11/06/2004 2005: Europass-portfolio –DS toegevoegd aan Europass 2010: EQF –Tegen 2012: DS aangepast aan EQF en NQF

24 Diplomasupplement 8 onderdelen 1.Informatie over de identiteit van de gediplomeerde 2.Informatie over de aard van het diploma 3.Informatie over het niveau van het diploma 4.Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten

25 Diplomasupplement 5.Informatie over de functie van het diploma 6.Aanvullende informatie 7.Authenticiteit van het diplomasupplement 8.Informatie over het hoger- onderwijssysteem

26 Europass-Diplomasupplement Uitgereikt door instellingen Hoger Onderwijs Verplicht in Nederlands, op aanvraag in Engels, in taal van de opleiding Gecoördineerd door NARIC-Vlaanderen

27 Europass-Diplomasupplement NARIC: National Academic Recognition & Information Center –Erkenning van buitenlandse diploma’s –Verschillende procedures –Regels rond erkenning: Lisbon Recognition Convention –1571 aanvragen in 2006 –Veel vervalsingen Naric@vlaanderen.be www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/NARIC/

28 Europass-Certificaatsupplement Bijlage bij certificaat van beroepsopleiding Geen vervanging of automatische erkenning Groepsdocument Verduidelijkt verworven competenties Internationaal herkenbaar – verschillende talen

29 Europass-Certificaatsupplement Beschrijft vaardigheden en competenties Reeks van toegankelijke beroepen Uitreikende instellingen Niveau certificaat Leerwegen

30 Europass-Certificaatsupplement In Vlaanderen: –Onderwijs, VDAB, Ervaringsbewijs, Syntra In andere landen: –Denemarken: 211 –Nederland: 145 –Oostenrijk: +800 –Duitsland: +100

31 Europass-Mobiliteit Een document dat een Europese leerervaring zichtbaar maakt –Beschrijving van vaardigheden en competenties verworven tijdens het leertraject –Overzicht van gevolgde cursussen en behaalde cijfers en/of studiepunten

32 Europass-Mobiliteit Voorwaarden –Iedereen met buitenlandse leerervaring –Lidstaat EU, kandidaat-lidstaat, EER –Schriftelijke overeenkomst tussen sturende en ontvangende organisatie –Informatie over gezondheid en veiligheid werkplaats Opgelegd door Europese Commissie

33 Europass-Mobiliteit Minimum duur van het leertraject: 1 week Uitgereikte Europassen-Mobiliteit in Vlaanderen: * 2008: 545 * Sinds 2005: 1500 In EU tot einde 2007: 90 000 In Vlaanderen

34 Europass-Mobiliteit Automatisch goedgekeurd binnen LLP Ook voor personeelsleden Aan te vragen op –www.europass-vlaanderen.be

35 Europass-Mobiliteit Enquête eind 2007 bij Vlaamse Europass-houders: –81% zegt dat Europass-Mobiliteit goed beeld geeft van buitenlandse ervaring –84% vindt dat vaardigheden en competenties goed tot zeer goed ingevuld zijn –63% denkt dat Europass-Mobiliteit kans op werk verhoogt

36 Europass 1.Europass 2.Transparantie van kwalificaties

37 Transparente kwalificaties 1984: NARIC –Advies en info over internationale erkenning diploma’s 1987: Erasmus –Uitwisseling van studenten en docenten 1988: ECTS –European Credit Transport System 1992: Verdrag van Maastricht –Subsidiariteit, onderwijs en vorming

38 Transparente kwalificaties 1994: Socrates & Leonardo da Vinci –Samenwerking en uitwisseling bevorderen 1994: ENIC –UNESCO / Raad van Europa –Gemeenschappelijk beleid rond erkenning van diploma’s

39 Transparente kwalificaties 1997: Diplomasupplement –Europese Commissie, Raad van Europa, UNESCO / CEPES 1997: Lisbon Recognition Convention –Regels rond erkenning van diploma’s –Erkenning tenzij substantieel verschil –Op faire wijze, binnen redelijke termijn –Diplomasupplement –Geratificeerd door Vlaanderen, tegen april door België

40 Transparente kwalificaties 1999: Verklaring van Bologna (1999) –Europese Ruimte voor Hoger Onderwijs –3 cycli: Bachelor Master Doctor –ECTS: overdraagbare studiepunten –Kwaliteit: accreditering –Mobiliteit vergroten (Erasmus)

41 Transparente kwalificaties 2000: Verklaring van Lissabon –Meest concurrerende en dynamische kennis- economie ter wereld tegen 2010 2002: Onderwijs en opleiding 2010 –Open Coördinatie Methode –Benchmarks: opleidingspeil, levenslang leren, vroegtijdige schoolverlaters, sociale uitsluiting, tekort leerkrachten

42 Transparante kwalificaties 2002: Verklaring van Kopenhagen Bologna voor beroepsonderwijs en -opleiding (VET) Versterken Europese dimensie Doorzichtige structuren en kwalificaties EQF, Europass Erkennen van competenties en kwalificaties ECVET: studiepunten Afstemmen nationale certificeringmechanismen Waarborgen kwaliteit

43 Transparante kwalificaties 2005: Europass –Ééngemaakt kader voor transparantie van Kwalificaties en competenties 2005: Dublin descriptoren –3 cycli hoger onderwijs 2007: LLP-programma –Alle Europese programma’s voor onderwijs en opleiding (Socrates en Leonardo)

44 Transparante kwalificaties 2008: EQF-aanbeveling –Vlaamse Kwalificatiestructuur tegen 2010 –Nieuwe kwalificaties en Europass 2012 European Qualification Framework –Een kwalificatiestructuur in 8 niveaus –Neutraal referentiepunt op basis van leeruitkomsten Competenties: kennis, vaardigheden en attitudes –Vrijwillige implementatie door lidstaten (2010) Vlaamse Kwalificatiestructuur –Transparantie vergroten: Europass

45 EQF Acht referentieniveau’s (2 voorbeelden): –Niveau 1 Algemene basiskennis herinneren Basisvaardigheden uitvoeren voor eenvoudige taken Werken of studeren onder toezicht in gestructureerde omgeving (attitude)

46 EQF –Niveau 8 Meest geavanceerde kennis vakgebied + raakvlak tussen vakgebieden Meest geavanceerde vaardigheden en technieken, m.i.v. synthese en evaluatievaardigheden… Blijk geven van grote mate van autoriteit, autonomie, wetenschappelijke en professionele integriteit… (attitude)

47 EQF KennisVaardighedenCompetentie 1 2 3 4 5 6 7 8

48 EQF Verenigbaar met Dublin descriptoren 3 cycli: Bachelor, Master, Doctor Competenties zijn anders geformuleerd Vanuit Dublin descriptoren kan men EQF- niveau koppelen, niet omgekeerd

49 Meer info? www.europass-vlaanderen.be Josee: josee.janssens@vdab.be +32 2 506 04 53josee.janssens@vdab.be Xavier: xavier.kruth@vdab.be +32 2 506 04 57xavier.kruth@vdab.be europass.cedefop.europa.eu europass@vdab.be


Download ppt "Europass Vlaanderen Infodag Erasmus 19/02/2008 Xavier Kruth."

Verwante presentaties


Ads door Google