De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Internationalisering binnen het MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Internationalisering binnen het MBO"— Transcript van de presentatie:

1

2 Internationalisering binnen het MBO
Manfred Polzin Senior Beleidsadviseur MBO Raad Amsterdam,

3 Heeft Europa iets over het onderwijs te zeggen?
Nee, nationale aangelegenheid Europese Unie heeft een list verzonnen Via de methode van de ‘open coördinatie’ Via aanbevelingen, communicaties Via de Raad, het Ministersoverleg

4 Mooie steden en roulerend voorzitterschap
Lissabon Bologna Kopenhagen Brugge Communiqué

5 Brugge Communiqué (1) Leren van de fouten van Lissabon
Brugge Communiqué geeft aan hoe het Kopenhagenproces moet worden voortgezet na 2010 De crisis benadrukt de noodzaak van economische en sociale hervormingen. Europa wil slimmer, duurzamer, groener, inclusiever en opener worden

6 Brugge Communiqué (2) Een globale visie voor beroepsonderwijs en -opleiding in 2020; 11 strategische doelstellingen voor de periode 22 korte termijn resultaten op nationaal niveau in de eerste 4 jaar ( ), met vermelding van de ondersteuning op Europees niveau;

7 Globale visie (1) Alles moet aantrekkelijker, relevanter, meer loopbaangericht, innovatiever, toegankelijker en flexibeler worden. meer aandacht voor leerresultaten en competenties, en voor EVC procedures meer samenwerking tussen onderwijs- verstrekkers en de bedrijfswereld Er moet voldoende geïnvesteerd worden in beroepsopleidingen.

8 Globale visie (2) Beroepsonderwijs als een volwaardig middel om beroep te leren, maar ook om competenties te verwerven om door te stromen naar vervolgopleidingen, eventueel in het hoger onderwijs Betere benutting van informatie over loopbaanperspectieven en behoeften van de arbeidsmarkt

9 Globale visie (3) Betere begeleiding van leerlingen, cursisten en werknemers. Leerlingen en cursisten moeten aangemoedigd worden om in het buitenland te studeren of te werken. Er zal samengewerkt worden rond concrete doelstellingen op het vlak van beroepsonderwijs (benchmarks).

10 Uitdagingen van vandaag en morgen
In 2010: werkloosheid in de 27 EU landen is 9,6%, jeugdwerkloosheid 22,3 % Europa heeft 76 miljoen laag- of ongeschoolde burgers van jaar. Toename vraag naar middelhoog en hoog opgeleide mensen Laag geschoold kent grotere werkloosheid en lijdt onder polarisatie lonen

11 Meer uitdagingen Opleiden voor een onbekende arbeidsmarkt met nog onbekende eisen meer inzicht nodig in opkomende sectoren en vaardigheden en in veranderingen binnen bestaande beroepen. Nauwe samenwerking met alle stakeholders

12 Onzekerheden en Veranderingen
Wat we wel weten: Bedrijfsleven (MKB) internationaliseert Vrij verkeer van mensen en goederen, ook migratie uit Midden-en Oost Europa Internationale arbeidsmarkt Belang van de mobiliteit Niet in gelijke mate relevant voor iedere sector; Horeca, Toerisme , handel

13 ‘New skills for new jobs’
Effectieve prikkels voor werkgevers en individuen om tot upgrading te komen. (EVC, learning vouchers, belastingvoordelen) Responsief onderwijs/training t.a.v. de behoeften van individuen en werkgevers. (koppeling arbeidsmarktanalyses aan gewenste ‘learning outcomes’, LLL, flexibele leerwegen en betere onderlinge aansluiting van diverse leerwegen.

14 ‘New skills for new jobs’
3. Aanbod van de juiste ‘Mix of Skills’ om tegemoet te komen aan de vraag van de arbeidsmarkt (ondernemerschap, milieubewustzijn) 4. Betere anticipatie op de toekomstige behoefte aan ‘Skills’ om ‘inbalances’ te voorkomen (volgsysteem om succes op arbeidsmarkt tot een kwaliteitscriterium te maken, opzetten van een specific body voor de learning sector)

15 ‘Youth on the move’. WAAR GAAT HET OM?
Europa heeft meer hooggeschoolde, goed geïnformeerde en innovatieve jongeren nodig om de economie concurrerend te houden Tegenwoordig volgen veel jongeren niet de opleidingen die ze aankunnen en dat beperkt hun kansen op de arbeidsmarkt.

16 ‘Youth on the move’ De jeugdwerkloosheid moet worden teruggedrongen en Lifelong Learning bevorderd. Jongeren moeten uitzicht krijgen op een betere carrière.

17 Hoe gaan we dat bereiken?
Meer studenten in hoger onderwijs Betere kwaliteit onderwijs, zodat het aantrekkelijker wordt voor jongeren en beter op hun behoeften aansluit tegen 2020 alle jonge Europeanen de kans bieden om tijdens hun opleiding in het buitenland onderwijs/opleidingen te volgen Minder VSV en meer Lifelong Learning (LLL) Meer mobiliteit voor werknemers en ondernemers.

18 Europese transparantie instrumenten
EQF (heeft voor een NLQF gezorgd) European Qualification Framework, Netherlands Qualification Framework ECVET, European Credit Transfer System for Vocational Education and Training EQARF European Quality Assurance Reference Framework Europass Europass mobility, Diploma supplement, Certificaat supplement, Europass CV, Talen paspoort. Zie ook:

19 Dank voor uw aandacht


Download ppt "Internationalisering binnen het MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google