De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOK in de bijzondere bepalingen Inspiratie- en begeleidingsdocument VCLB- project kansenbevordering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOK in de bijzondere bepalingen Inspiratie- en begeleidingsdocument VCLB- project kansenbevordering."— Transcript van de presentatie:

1 GOK in de bijzondere bepalingen Inspiratie- en begeleidingsdocument VCLB- project kansenbevordering

2 Aanleiding – Proces - Doel Onderzoek ‘CLB en GOK’ door inspectie Op vraag van/ in samenwerking met CLB- directeurs en andere begeleiders Groei- document ter inspiratie voor centra en op koepel- niveau

3 Inventarisering mogelijke CLB- activiteiten GOK en KB 1.Schoolgebonden + schooloverstijgende CLB- activiteiten omtrent GOK 2.GOK < Kansenbevordering 3.Schoolondersteuning + leerlingen- en ouderondersteuning Maar we houden de focus op kansarmoede

4 Overzicht CLB- activiteiten m.b.t. GOK en KB Schoolgebonden Activiteiten => BB School- overstijgende Activiteiten GOK – activiteiten (1)(3) Andere KB- activiteiten (2)(4)

5 Overzicht CLB- activiteiten m.b.t. GOK en KB School-gebondenSchool-overstijgend GOK 1. School-ondersteuning GOK 2. School- ondersteuning LOP (afspraken op schoolniveau) 3. Overleg bij weigering (BuO - draagkracht) LOP Zoeken andere school (geweigerde leerlingen) Andere KB 4. Schoolondersteuning (andere KB) 5. Ondersteunen kansarme leerlingen 6. Ondersteunen kansarme ouders Schooloverstijgend ondersteunen kansarme leerlingen en ouders Netwerkvorming centrum (KB) Centrum- beleid (KB)

6 Schoolgebonden (GOK + KB) GOK 1.Schoolondersteuning (GOK) 2.Schoolondersteuning (LOP) 3.Overleg weigering Andere KB 4. Schoolondersteuning (andere KB) 5. Ondersteuning kansarme leerlingen 6. Ondersteuning kansarme ouders

7 1.Schoolondersteuning (GOK) 1.Preventie en remediëring 2.Taalvaardigheidsonderwijs 3.Intercultureel Onderwijs 4.Doorstroming en oriëntering 5.Socio- emotionele ontwikkeling 6.Leerlingen- en ouderparticipatie Een waaier van mogelijkheden: zie tekst Brede definiëring => grote overlap!

8 2. Schoolondersteuning (LOP) (LOP- afspraken op schoolniveau) Inschrijving / Onthaal Bekendmaking afspraken inschrijving Verduidelijken schoolreglement Info over ‘thuis leren leren’ …

9 3. overleg weigering (BuO; draagkracht) In kaart brengen: –pedagogische consequenties problematiek kind –Implicaties problematiek op het onderwijsleerproces en het functioneren in klas- en schoolcontext Verduidelijken aan de ouders van de draagkracht van de school (kan)

10 4. Schoolondersteuning (andere KB- thema’s) Netwerkvorming (KB) van de school Gezondheidsbeleid (KB) van de school Kostenbeleid van de school Heterogeniseren schoolbevolking …

11 5. Ondersteuning van kansarme leerlingen Begeleiden anderstalige nieuwkomers Begeleiden risicoleerlingen Extra- aandacht voor kansarmen bij medische consulten …

12 6. Ondersteuning van kansarme ouders Afgestemde info (studiemogelijkheden, inschrijvingsrecht, gezondheidszorg, opvoeding, leren…) Sensibiliseren kansarme ouders belang kleuteronderwijs Opzetten moedergroepen Huisbezoeken …

13 Beleidsvoerend vermogen centra Men kan niet alles overal doen Afstemmen activiteiten en beschikbare middelen KEUZES maken; prioriteiten leggen (= moeilijk!)

14 Schoolondersteuning (GOK-LOP-KB) CLB informeert zich over de inhoud van de thema’s CLB gaat het gesprek aan met de school over de keuze van de thema’s, de BSA… CLB ondersteunt leerkrachten en/of school bij het ontwikkelen en realiseren van doelstellingen en acties

15 Schoolondersteuning: mogelijke werkvormen Deelname overleg Informeren/ sensibiliseren van leerkrachten Contact met andere ondersteunende instanties bevorderen (bv. DPB) Ondersteunen van leerkrachten via bv. klasobservatie en feedbackgesprek …

16 GOK in de BB (voorstel) GOK-, LOP e.a. KB- activiteiten samenvoegen Aparte rubriek ‘GOK en KB’ (bv. bij ‘Verzekerd Aanbod’) Twee luiken: –schoolondersteuning GOK/KB en – ondersteuning kansarme leerlingen en ouders

17 Waarom dit voorstel? CLB doet meer dan GOK (valoriseren) –schoolondersteuning andere thema’s (bv. PGZ) –Rechtstreekse ondersteuning leerlingen en ouders Versterken KB- werking centra Ondersteunen GOK- en KB- beleid in scholen

18 Schooloverstijgende activiteiten i.v.m. GOK en KB LOP- activiteiten Mee zoeken naar een andere school (gegrond geweigerde leerlingen) Schooloverstijgend ondersteunen van kansarme leerlingen en ouders Netwerkvorming van het centrum (GOK en KB) Algemeen centrumbeleid GOK en KB

19 Schooloverstijgende activiteiten GOK en KB: Waar plannen en registreren? “Ergens” vermelden/ bewaren (GOK/KB- plan van het centrum? Registratie? Nico?…) Motivering: –Valoriseren / transparantie – Vergroten kansbevorderend vermogen van het centrum

20 Schoolondersteuning (KB) door CLB CLB- decreet en GOK- decreet (GOK-KB-Zorg) Niet dweilen met de kraan open; niet enkel de ‘leerling moet zich aanpassen’ Meewerken aan het dichten van de sociale kloof Samenwerking pedagogische begeleiding (PBD) CLB: vaak impliciet, incidenteel, inpikkend op concrete problemen (meerwaarde) Onvermijdelijkheid van impliciete boodschappen bij schoolcontacten => bewustzijn Dient verder uitgewerkt en ondersteund

21 Unieke positie CLB Belang van kind/jongere centraal “TUSSEN” ouders en school Aan BEIDE ‘kanten’ (vertrouwensrelaties) Vgl. SOW of PBD NIET vanuit een conflictmodel S  G Soms ouders ondersteunen/sensibiliseren Soms de school ondersteunen/sensibiliseren


Download ppt "GOK in de bijzondere bepalingen Inspiratie- en begeleidingsdocument VCLB- project kansenbevordering."

Verwante presentaties


Ads door Google