De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator

2 Partner tussen onderwijs en industrie Hoogtechnologische apparatuur en infrastructuur meer toegankelijk maken voor secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs. Ondersteunen en aanmoedigen van gezamelijke initiatieven van onderwijs-, opleidings- en vormingsverstrekkers en het bedrijfsleven.

3 Netoverschrijdend Praktijklessen voor leerlingen Bedrijfsstages voor leerlingen Opleiding & navorming leerkrachten Ontwikkeling didactisch materiaal Initiatie-, kennis- en studiedagen …

4 Doelstellingen RTC Antwerpen Bewerkstelligen van een synergie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Verbeteren van de doorstroming naar het bedrijfsleven. Opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs. Optimalisering gebruik infrastructuur en uitbouw samenwerkingsmodellen.

5 Doelpubliek Leerlingen en hun leerkrachten Derde graad TSO en BSO Chemie en mechanica/elektriciteit Beroepenvelden: –Onderhoudstechnieken –Chemische procestechnieken –Kunststoffen

6 Het RTC Antwerpen Wil een (virtueel) centrum zijn: met regionale satellieten die aangestuurd en ondersteund worden vanuit rationele behoeften van de industrie en het onderwijs. Wil een overlegplatform zijn. Is gestart op 1 september 2005

7 Werkingsgebied: Provincie Antwerpen en het Waasland

8 Actiepunten RTC Antwerpen Organiseren van praktische opleidingen op hoogtechnologische apparatuur Het trainen van leerkrachten Optimaliseren van infrastructuur en samenwerkingsmodellen onderwijs/bedrijfsleven Leerlingen en leerkrachten laten kennis maken met nieuwe innovatieve technieken

9 Actiepunten RTC Antwerpen Het ondersteunen van de ontwikkeling van specifiek didactisch materieel voor het BSO en het TSO. Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van de technische stages. …

10 Wie is het RTC Antwerpen ? In de raad van bestuur zetelen zowel schooldirecties als afgevaardigden uit de industrie.

11 Financiële middelen Vanwege de Vlaamse overheid Cofinanciering door : – Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid (arbeiders en bedienden) – FTMA (Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid)

12 Projectenoverzicht 1.Onderhoudstechnieken (reeds 20-tal): – Predictieve onderhoudstechnieken – Epson-handlingrobot – Instellen en werken met lasrobot – Plasmasnijden met robot – Opmeten van werkstukken met 3D meetbank – Sensortechniek

13 Projectenoverzicht 1. Onderhoudstechnieken: – Flensmontage – Pompen – Profibus Siemens – Regeltechniek – Debietmeting – …

14 Projectenoverzicht 2. Procesoperatoren (15 tal projecten): – Distillatiekolom (DCS simulatie) – PH meting – Procesbeheersysteem (Honeywell) – Temperatuurmeting – Niveaumeting – ….

15 Projectenoverzicht 3. Kunststoffen: – Het RTC Antwerpen ondersteunt – Kogeka Geel = centrumschool  6 daagse opleiding voor leerkrachten  1 dag praktische opleiding met leerlingen

16 Projectenoverzicht 4. Stages: – Stage Award – Omgaan met diversiteit – Opleiding voor stagementoren/stagebegeleiders – Stagedatabank ? – …

17 Projectenoverzicht 5. Studiedagen,…. – studiedag op 19 september 2005  bedrijfsbezoek Exxonmobil  toelichting SAM-schaal  De Magie van de Chemie

18 Het RTC Antwerpen Doet aan Projectenfinanciering : – Het RTC Antwerpen = een centrum met regionale satellieten - is pas opgestart en heeft nog een lange weg af te leggen tijdens de drie jaren van de overeenkomst...


Download ppt "Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google