De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P. 1 Samenwerking onderwijs & FVB Globaal Convenant BSO/TSO/BuSO Ondertekenende partijen Doelstellingen Engagementen Toetredingsvoorwaarden Duurtijd en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P. 1 Samenwerking onderwijs & FVB Globaal Convenant BSO/TSO/BuSO Ondertekenende partijen Doelstellingen Engagementen Toetredingsvoorwaarden Duurtijd en."— Transcript van de presentatie:

1 p. 1 Samenwerking onderwijs & FVB Globaal Convenant BSO/TSO/BuSO Ondertekenende partijen Doelstellingen Engagementen Toetredingsvoorwaarden Duurtijd en opzegprocedure Vragenronde p. 1

2 p. 2 A. Ondertekenende partijen Vlaamse Minister van onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen – dhr. Pascal Smet Fonds voor Vakopleiding i/d Bouwnijverheid – dhr. Rik Hinnens Provinciaal Onderwijs Vlaanderen – dhr. Patrick Weyn Onderwijssecretariaat Steden en Gemeenten v/d Vlaamse Gemeenschap – dhr. Patriek Delbaere GO! – onderwijs v/d Vlaamse Gemeenschap – mevr. Raymonda Verdyck Vlaams Secretariaat v/h Katholiek Onderwijs – mevr. Mieke Van Hecke

3 p. 3 B. Doelstellingen Kwaliteit van de opleidingen ondersteunen en waarborgen Kwaliteit van de stages ondersteunen en waarborgen Investeren in transitie onderwijs-arbeidsmarkt

4 p. 4 B. 1. Kwaliteit opleidingen Vaktechnische opleidingen voor lkn. en hun lln. stimuleren ■Erkende opleidingen: Eucora, Edutec ■VDAB: via RTC 72u-regeling voor laatstejaars Nieuwe technologieën integreren ■Duurzaam bouwen/energie RTC-projecten : VWOH, parketopleidingen Scholen ondersteunen in uitrustingen en voorzieningen in bouwopleidingen: ■FEMA/FEPROMA-actie

5 p. 5 B. 2. Kwaliteit stages Organisatie bouwplaatsstages voor lln. : minimale duurtijd, goede voorbereiding & begeleiding (stagecharter) Stages gericht op verwerven van competenties om door te stromen naar de arbeidsmarkt Stimuleren bedrijfsstages leerkrachten

6 p. 6 B. 3. Transitie onderwijs – arbeidsmarkt Stimuleren partnerschappen school ↔ bouwbedrijf, in samenwerking met sociale partners Regionale matching regionale opleidingsbehoeften sector en studie-aanbod scholen Goede stagebegeleiding  toeleiding naar arbeidsmarkt Persoonlijke ontwikkelingsplannen POP  Bouwbaan

7 p. 7 C. Engagementen FVB-FFC Constructiv Onderwijsverstrekkers BSO/TSO/BuSO

8 p. 8 C. 1. Engagementen FVB Constructiv  FVB-bijscholingen voor leerkrachten en lln. : gratis voor onderwijsverstrekker Financiering in bouwprojecten RTC-OVL FVB-handboeken : korting 75% Fema-Feproma : ter ondersteuning van uitrusting en voorzieningen voor bouwopleidingen in de school Lokaal vacatureaanbod i.s.m. werkgeversorganisaties bij afgestudeerde leerlingen kenbaar maken Digitaal lesmateriaal : samenwerken bij ontwikkeling digitaal lesmateriaal en didactische lessenpakketten m.b.t. nieuwe technologieën

9 p. 9  Helpen zoeken naar kwaliteitsvolle stageplaatsen voor lln. (en lkn.  bedrijfsstages) Instroom leerlingen in bouwopleidingen verhogen : tonen recente bouwrealisaties, getuigenissen arbeiders met succesvolle carrière, … POP voor leerling  op vraag van school : geschikte stageplaats en traject naar werk Afgestudeerde leerlingen  opmaak van begeleidingstraject met intensieve ondersteuning, bemiddeling, begeleiding, jobcoaching en registratie voor en tijdens tewerkstelling

10 p. 10 C. 2. Engagementen onderwijsverstrekkers  Toetreden met al haar bouwopleidingen Persoonsgegevens alle leerlingen uit 3e graad + aanduiden welke leerlingen geslaagd zijn op einde schooljaar Up-to-date houden databank via webinterface : vroegtijdige schoolverlaters! Stimuleren van bedrijfsstages voor lkn. minimum 1 week

11 p. 11  Bereid om nieuwe technologieën te integreren i/d bouwopleidingen School staat open voor samenwerking met alle actoren voor organisatie GIP (BSO/TSO) en/of kwalificatieproef (BuSO) Samenwerking met FVB en lokale sociale partners om instroom in bouwopleidingen te verhogen School wendt zich tot FVB indien ondersteuning gewenst bij realisatie van POP van haar leerlingen

12 p. 12 Kwaliteitsvolle stages voor bouwleerlingen  In overeenstemming met : ■Regelgeving op organisatie schooljaar voor wat stageperiodes betreft (SO 74) ■Onderrichtingen van de ministeriële omzendbrieven betreffende stages Kwaliteitsvolle stages in bouwbedrijven PC 124 Bijzondere aandacht  rol stagementor (bedrijf) en stagebegeleider (school) ■Stagecharter = hulpmiddel

13 p. 13 5 e + 6 e jaar7 e jaar BSO6w of 30d4w of 20d TSO3w of 15d6w of 30d (Se-n-Se) KwalificatiefaseIntegratiefase 4 e jaar5 e jaarabo-jaar BuSO3w of 15d (max) 6w of 30d (max) 700u werkervaring (min)

14 p. 14 D. Toetredingsvoorwaarden  Toetredingsovereenkomst ondertekenen vóór 7/12/2010 School levert persoonsgegevens (incl. rrn. !) van alle bouwleerlingen uit de 3e graad (BSO/TSO) of KF+IF (BuSO) via webinterface www.constructiv.be en duidt op het einde van het schooljaar aan welke lln. geslaagd zijn (opvolgen doorstroming, stage, vca,…): deadline 15/12/2010www.constructiv.be School bezorgt namen van de vroegtijdige schoolverlaters  FVB kan mogelijkheden van bijkomende opleidingen kenbaar maken

15 p. 15 E. Duurtijd en opzegprocedure  Afgesloten voor onbepaalde duurtijd Jaarlijks opzegbaar door aangetekend schrijven

16 p. 16 Vragenronde Contacpersoon FVB Constructiv : mevr. Karolien Moens  karolien.moens@constructiv.bekarolien.moens@constructiv.be


Download ppt "P. 1 Samenwerking onderwijs & FVB Globaal Convenant BSO/TSO/BuSO Ondertekenende partijen Doelstellingen Engagementen Toetredingsvoorwaarden Duurtijd en."

Verwante presentaties


Ads door Google