De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.khk.be Situering K-point binnen de KHK. www.khk.be Katholieke Hogeschool Kempen VorselaarLierTurnhoutGeel GEZONDH. TECHN.W. GEZONDH. LERAREN H W B.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.khk.be Situering K-point binnen de KHK. www.khk.be Katholieke Hogeschool Kempen VorselaarLierTurnhoutGeel GEZONDH. TECHN.W. GEZONDH. LERAREN H W B."— Transcript van de presentatie:

1 Situering K-point binnen de KHK

2 Katholieke Hogeschool Kempen VorselaarLierTurnhoutGeel GEZONDH. TECHN.W. GEZONDH. LERAREN H W B K I I B T SOC.WERK 1 hogeschool vestigingen

3 1 oktober 2006 Clusters ICT :696 Sociaal werk :448 Bedrijfskunde :1000 Agro- en biotechnologie :618 Gezondheidszorg :1446 Energie en milieu :614 Onderwijs :1237 Totaal :6059

4 Doelstellingen van de associatievorming  Ordening van een rationeel onderwijsaanbod  Afstemming van de opleidingsprofielen  Structurering van de opleidingstrajecten  Verbetering van de doorstroommogelijkheden  Organisatie van trajectbegeleiding  Afstemming van de interne reglementen

5 Doelstellingen van de associatievorming  Opstellen en uitvoeren van een meerjarenplan voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering aansluitend bij een gezamenlijk systeem van interne kwaliteitszorg voor onderwijs  Opstellen van een meerjarenplan voor het onderzoek en de maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening aansluitend bij een gezamenlijk systeem voor kwaliteitszorg voor onderzoek

6

7 De zending van de KHKempen Onderwijs Onderzoek Maatschappelijke dienstverlening

8 De innovatieketen FundamenteelToegepastProjectmatig wetenschappelijkwetenschappelijkwetenschappelijk onderzoekonderzoekonderzoek nieuwe vertalingverspreiding kennisvan kennisvan kennis Universiteiten Hogescholen DoctoraatMasterBachelor Kennis + Creativiteit = Innovatie

9 Kennis + creativiteit = Innovatie Technologische kennis Marktkennis Marketingkennis Organisatiekennis Kennis van mensen en groepen Idee Concept Product Dienst

10 Strategische doelen Voldoen aan de accreditatienormen; –onderwijs gestoeld op wetenschappelijk onderzoek (academische Ba/Ma) –afstemming op beroepenveld (prof. Ba) Toonaangevend zijn in een aantal afgebakende onderzoeksdomeinen en toepassingsdomeinen Regionaal kennisportaal zijn voor KMO’s, instellingen en lokale besturen; toegangspoort tot de expertisedomeinen van de Associatie

11 Onderzoek i.f.v. academisering Academisch gerichte opleidingen –Master in industriële wetenschappen –Master in biowetenschappen Onderwijs is gestoeld op wetenschappelijk onderzoek Onderzoek met een toegepast karakter

12 Onderzoek in de professionele bachelor biotechniek gezondheidszorg handelswetenschappen en bedrijfskunde industriële wetenschappen en technologie onderwijs sociaal-agogisch werk

13 Onderzoek in de professionele bachelor Afstemming en verwevenheid met het beroepenveld realiseren Zeer toepasbaar onderzoek Veel aandacht voor implementatie en disseminatie van onderzoeksresultaten Zo mogelijk i.s.m. onderzoek van academisch gerichte opleidingen

14 Opdracht tegenover de maatschappij en de regio Slagkracht van betrokken bedrijven, besturen en instellingen helpen verhogen Maximale synergie realiseren –Kennisinstellingen –Kennisintermediairen –Bedrijven, overheden en instellingen

15 10 onderzoeksdomeinen Structuur Onderzoeksgroep wordt aangestuurd door stuurgroep Samenstelling stuurgroep: - KHK-onderzoekers - werkveldvertegenwoordigers - socio-economische actoren - wetenschappelijke wereld Streeft maximale synergie na Vorming van consortia

16 1.Energiemanagement 2.Duurzame gewasbescherming 3.Biomedische technologie 4.Dierenwelzijn 5.Functionele voeding 6.ICT 7.Lokaal sociaal en economisch beleid 8.Gerontologie en ouderenzorg 9.Effectiviteit van onderwijsprocessen 10.Moeder- en kindzorg Tien onderzoeksdomeinen

17 Eigenheid van het onderzoek Multidisciplinaire aanpak binnen KHK –Geeft meerwaarde –Vereist efficiënte coördinatie, overleg –Onderzoeksraad Maximale synergie nastreven met –Andere kennisinstellingen (VITO, …) –Kennisintermediairen (Innotek, Voka, …) –Bedrijven en instellingen Kennis en innovatiekracht bij voorkeur complementair bundelen (naar inhoud)

18 K-point 6 maart 2007


Download ppt "Www.khk.be Situering K-point binnen de KHK. www.khk.be Katholieke Hogeschool Kempen VorselaarLierTurnhoutGeel GEZONDH. TECHN.W. GEZONDH. LERAREN H W B."

Verwante presentaties


Ads door Google