De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Overzicht van het SBO-programma. Paul Schreurs, IWT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Overzicht van het SBO-programma. Paul Schreurs, IWT."— Transcript van de presentatie:

1 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Overzicht van het SBO-programma. Paul Schreurs, IWT

2 home > sitemap > 2 Overview. 1.Basiskenmerken van een SBO-project. 2.Monitoring van een lopend SBO-project en van de effecten en outcomes.

3 home > sitemap > 3 1. Basiskenmerken van een SBO- project. SBO = hoogwaardig ("high risk-high potential“) strategisch basisonderzoek geïntegreerd in een strategisch kennisplatform met brede opportuniteiten voor de toepassing en de benutting van de onderzoeksresultaten + een (pro-)actief commitment van het consortium om bij te dragen tot de effectieve benutting van de resultaten door economische of maatschappelijke organisaties (bv. gebruikerscommissie als mechanisme)

4 Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen ECONOMISCHE ACTOREN (Bedrijven) MAATSCHAPPELIJKE ACTOREN (o.m. overheid, social profit) KENNISCENTRA (o.m. universiteiten)

5 home > sitemap > 5 1. Basiskenmerken van een SBO- project. Essentie van het steunkanaal = betekenisvolle dynamiek, interacties, alignering, synergie, mobilisering over de “grenzen” heen (kennisinstellingen – economische of maatschappelijke actoren) d.i. méér dan de “klassieke mechanismen” voor de verspreiding van academische onderzoeksresultaten

6 home > sitemap > 6 1. Basiskenmerken van een SBO- project. Positionering binnen de IWT-steunkanalen. - individuele doctoraats- en post-doc mandaten - industriële O&O-projecten -“collectieve projecttypes” (met een platformwerking of netwerkopbouw) -Balans tussen “generatie van nieuwe kennis” versus “transfer en implementatie” SBO-programma versus VIS-programma and Tetra- Fonds -“competentiepolen” and “strategische onderzoekscentra”

7 home > sitemap > 7 1. Basiskenmerken van een SBO- project. Potentiële meerwaarde van een SBO-project voor doctorale en postdoc onderzoekers; voor projectleiders en hoogleraren; voor de universiteiten; voor economische of maatschappelijke actoren in Vlaanderen; voor het IWT; voor Vlaanderen; Voor Europa (7KP; TP http://www.forestplatform.org )http://www.forestplatform.org

8 home > sitemap > 8 2. Monitoring van lopende SBO- projecten. Belangrijkste verwachtingen Ontwikkelen van een “goede dynamiek” binnen het consortium. Ontwikkelen van een interactie in twee-richtingen met het “afnemend veld” (gebruikerscommissie). (deelname van de IWT-adviseur als waarnemer) Ontwikkelen van “Goede praktijk” op vlak van beheer en transfer/benutting van onderzoeksresultaten. Handleiding op IWT-website. http://www.iwt.be/downloads/documenten/sbo/SBO_handleiding_verslagge ving_v1.02003.pdf doelgericht, beknopt, flexibel

9 home > sitemap > 9 2. Monitoring van lopende SBO- projecten. Mid-term evaluatie na twee jaren. Basiscriteria : - wetenschappelijke-technologische vooruitgang; - kwaliteit van de interacties met de gebruikerscommissie; -stand van zaken met betrekking tot de economische of maatschappelijke valorisatie opportuniteiten; - indien van toepassing: de vooruitgang naar het business plan van de beoogde nieuwe spin-off

10 home > sitemap > 10 2. Monitoring van lopende SBO- projecten. Langere termijn succesindicatoren voor effecten en outcomes. de propagatie en diffusie van de onderzoeksoutput in vervolg O&O-projecten en implementatie-activiteiten (desgevallend gefinancierd met andere steunkanalen of mechanismen) -bilaterale O&O-projecten met individuele organisaties; -implementatie in overheidsbeleid; transfer en benutting door maatschappelijke organisaties; vervolgonderzoek of dienstverlening in kader steunpunten of opdrachten voor beleidsondersteunend onderzoek -andere collectieve projecttypes (e.g. the VIS- or Tetra- fonds programmas) met een focus op transfer en implementatie); nieuwe spin-off bedrijven ; waarde van de IP portfolio – octrooien en licenties -‘intangibles’ and gedragsadditionaliteiten (e.g. meer open attitude, meer convergentie en alignering tussen actoren)

11 home > sitemap > 11 Contact voor verdere informatie Paul Schreurs SBO-programma coördinator IWT-Vlaanderen Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel tel. 02-2090945 fax 02-2231181 E-mail sbo@iwt.be Internet http://www.iwt.be/sbo.htmhttp://www.iwt.be/sbo.htm

12 Bischoffsheimlaan 25 B-1000 Brussel Tel.: +32 (0)2 209 09 00 Fax.: +32 (0)2 223 11 81 E-mail: info@iwt.be www.iwt.be Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen


Download ppt "Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen Overzicht van het SBO-programma. Paul Schreurs, IWT."

Verwante presentaties


Ads door Google