De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse financiering van onderwijs en onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen Deel 1 – financieringskanalen voor onderzoek en innovatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse financiering van onderwijs en onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen Deel 1 – financieringskanalen voor onderzoek en innovatie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse financiering van onderwijs en onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen Deel 1 – financieringskanalen voor onderzoek en innovatie Deel 2 – werkingstoelagen Marc Luwel

2 INLEIDING – KENNIS (1) Economische groeimodelen tot ± 1950 : kapitaal en arbeid Vanaf 60’s progressief : meer inzicht in de rol van (soorten) kennis in de economische groei MAAR (TPF) → niet alleen R&D, ook andere immateriële investeringen → R&D Capital Stock (opgebouwd over jaren) → relatie tussen R&D en groei is complex Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

3 INLEIDING – KENNIS (2) Kennis als een publiek goed In tegenstelling tot arbeid en kapitaal, wordt kennis gekenmerkt door - ‘non-rivalness’ -niet exclusief Kennis uit onderzoek als publiek goed → fundamendeel onderzoek / grensverleggend / bleu sky onderzoek / ‘basic research’ Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

4 INLEIDING – KENNIS (3) MAAR een belangrijk deel van de kennis uit R&D is niet een zuiver publiek goed -Gedeeltelijk ‘rival’ : ‘tacit’ in hoofden of organisaties -Vaak (tijdelijk) exclusief : geheimhouding / octrooien / … ---- hoe meer rival en hoe meer exclusief hoe meer privaat goed Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

5 INLEIDING – KENNIS (4) • Innovatie in de vorm van commercialiseerbare toepassingen --- privaat goed / eigendom →→ meer geschikt voor prive investering • Fundamenteel onderzoek --- publiek goed →→ quasi exclusief (direct of indirecte) publieke financiering Continuum hiertussen met groeiend ‘marktfalen’ en dus noodzaak voor groeiende publieke financiering Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

6 INLEIDING – KENNIS (5) Geen ‘lineair’ model / watervalsysteem Fundamenteel basis →basisonderzoek →(technologische) innovatie → product/dienst → commercialisering →groei MAAR COMPLEX : Veel terugkoppelingen / niet lineaire effecten Innovatie is veel meer dan (technologische) innovatie --- een firma kan sterk innovatief zijn zonder in technologische innovatie te investeren (e.g. DELL, RYANAIRLINES) Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

7 INLEIDING – KENNIS (6) Alternatieve manier om R&I te kenmerken -Werk waarvan de onderzoeker het onderwerp bepaalt VERSUS -Werk waarvan derden (bedrijven, financierende overheid, …) het thema vastleggen Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

8 Financiering O&I aan Vlaamse universiteiten en hogescholen TALRIJKE FINANCIERINGSBRONNEN -Vlaamse overheid (werkingstoelagen en specifieke R&I financiering) -Federale overheid -Europese Unie (o.a. EU KP) -Bedrijven (zonder tussenkomst overheden) -Eigen inkomsten (e.g. uit octrooien, licenties, spin-offs, …) -Mecenaat -….. Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

9 Universitaire werkingstoelagen (1) Waarvoor worden werkingstoelagen gebruikt? -Onderwijs (ZAP, AAP, ATP, leeromgeving) -Collectieve voorzieningen voor onderwijs en onderzoek (financiele dienst, personeelsdienst, bibliotheek, ICT, …) -Onderzoek (ZAP, AAP, ATP, onderzoeksomgeving) Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

10 Universitaire werkingstoelagen (2) • Behoudens klein aantal onderzoekers met contract van onbepaalde duur, is ZAP enige personeelscategorie met vaste aanstelling • ZAP eindverantwoordelijk voor (kwaliteit) van -Onderzoek; -Onderwijs; -Dienstverlening en valorisatie Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

11 Vlaamse O&I financiering aan univs Intrauniv. competitieInterunivcompetitie Fundamenteel onderzoekBOF met als onderdelen -Projecten -PhD-bursalen en post- docs -Tenure track mandaten -Methusalem FWO -Projecten -PhD-bursalen en post- docs -Odysseus -Aantal acties in internationaal kader Basis onderzoek ↓ Technologische innovatie ↓ Valorisatie & dienstverlening IOF -programma’s met valorisatie als doel -mandaten Interface-diensten IWT (deel van opdracht) SBO-projecten Toegepast Biomedisch PhD-bursalen en post-docs Baekeland mandaten IWT-projecten (univs als onderaannemers) Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

12 VlaamseO&I financiering aan hogescholen Intra-hogeschool competitie Inter-hogeschool competitie Fundamenteel onderzoekNIHIL want onderzoek sluit aan bij profiel opleidingen Basis onderzoek ↓ Technologische innovatie ↓ Valorisatie & dienstverlening PWO –middelen Primair naar prof. BA maar in samenwerking Interface-diensten op nivo van de associaties IWT (deel van opdracht – in de praktijk vooral ex 2- cycli) Tetra-projecten SBO -projecten PhD-bursalen en post-docs IWT-projecten (hogescholen als onderaannemers) Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

13 Vlaamse O&I financiering aan univs en hogescholen (1) Onderzoeksinfrastructuur EEN financieringsinstrument voor zowel fundamenteel als basisonderzoek (te weinig middelen voor 2 / duale natuur veel instrumenten / open voor univs, hogescholen (SOCs, postinitieel onderwijs) en open voor derden (mits inbreng) Middelzware infra : combinatie intra en inter-associatie competitie Zware infra : open competitie tssn univs, hogescholen, SOCs en postinitiele onderwijsinstellingen Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

14 Vlaamse O&I financiering aan univs en hogescholen (2) Additioneel een aantal kanalen van eerder beperkte omvang -Beleidsondersteunend onderzoek op ministerieel initiatief -Steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek -Beleidsondersteuning op korte als lange termijn -Onderzoek op initiatief van onderzoekers -Dataverzameling en beheer -Onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek -Wetenschapspopularisering -…. Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

15 Kenmerken van Vlaamse financieirngsinstrumenten voor univs / hogescholen • INGEWIKKELD??? NEEN – specifieke instrumenten voor schakels in de kennisketen → specifieke beoordelingscriteria • WAAROM DEELS DUAAL (inter / intra) Voor de beoordeling van de wetenschappelijke kwaliteit : ‘peer review’ <> alleen onderzoekers kunnen dat !!! PEER REVIEW is als democratie : beste van slechte systemen ---- zeker niet optimaal DAAROM : tweede kans voor ideeen en personen moet er zijn voor zover het organiseerbaar/beheersbaar is Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

16 Kenmerken van Vlaamse financieirngsinstrumenten voor univs / hogescholen (2) Kenmerken van Vlaams systeem -eindverantwoordelijkheid bij de univs --- univs beslissen over grootste projecten en loopbaan ZAP (methusalem, BOF, tenure track, …) -In zeer hoge mate competitief -FWO, IWT, Herculesstichting : lage slaagkans (aan de grens van intern. erkende benedengrens 1/3) -Competitie tssn univs via verdeelsleutels voor BOF, IOF, Hercules (vandaag % verdeling van globale enveloppe ---- niet naar groeimodel?) -Erg gericht op innovatie en samenwerking met industrie -In verhouding met werkingstoelagen zijn Vlaamse univs bij de hoogste aan inkomsten uit samenwerking met industrie -Lange traditie -Inschakeling van hogescholen Financiering O&I univs & hogescholen Marc Luwel 09/06/2010

17 Ik dank u Deel 2 - Werkingstoelagen


Download ppt "Vlaamse financiering van onderwijs en onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen Deel 1 – financieringskanalen voor onderzoek en innovatie."

Verwante presentaties


Ads door Google