De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Didier Nachtergaele Autonome Gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Studienamiddag Larcier 8 juni 2006 Didier Nachtergaele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Didier Nachtergaele Autonome Gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Studienamiddag Larcier 8 juni 2006 Didier Nachtergaele."— Transcript van de presentatie:

1 Didier Nachtergaele Autonome Gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Studienamiddag Larcier 8 juni 2006 Didier Nachtergaele

2 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB) Even voorstellen

3 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Opgericht op 6 augustus 2003 Specifieke doelstellingen - pro-actief grond en pandenbeleid - onroerende uitvoerder van het stadsbeleid - middelen creëren voor succesvolle PPS-structuren - sneller en meer vastgoedprojecten realiseren - complementair werken

4 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Het AG SOB werd gekapitaliseerd : Alle ontwikkelbare onroerende goederen van de Stad Gent Geen liquide middelen Waardering vast activa:17,60 miljoen euro Waardering voorraden: 67,70 miljoen euro Balanstotaal: 86,10 miljoen euro Oppervlakte in eigendom: ha Personeelsleden op 1/06/2006: 26 FTE Vastgoedprojecten: in uitvoering 26, in voorbereiding +6

5 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Uitdagingen uit de praktijk van 3 jaar werking Gebrekkig wettelijk kader Onvoldoende aandacht voor AGB’s vanuit de wetgever Relatie Stad (moeder)  AGB’s (dochter) onder druk Rechtpositie van gespecialiseerd personeel Uitdagingen toetsen aan concrete projecten (o.a. The Loop)

6 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek The Loop Uitdagingen uit de praktijk

7 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek

8

9 Integrale gebiedsontwikkeling Totale opp: 80,3 ha Verschillende eigenaars AG SOB: 35 ha

10 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Oprichting grondbank (filiaal AG SOB) Gelijkheidsbeginsel -Beslissing Gemeenteraad stad Gent Opstelling bevragingsdocument Alle Grondeigenaars

11 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Flexibel instrument -Mede-eigenaars wouden een soepel werkende grondbank Doelstelling zuiver commercieel Geen toepassing wet overheidsopdrachten Aandeelhoudersovereenkomst

12 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Problematiek inbreng van onroerend goed Geen bijzonder fiscaal regime Hebben AGB’s een maatschappelijk kapitaal? WIB: elke vermogensaangroei buiten kapitaal  onderworpen aan vennootschapsbelasting! Aanbeveling toezichthoudende overheid  inbreng van onroerend goed boeken als kapitaal!

13 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Problematiek inbreng van onroerend goed Te grote financiële onzekerheid Verzoek van een voorafgaande beslissing in fiscale zaken ingediend (Ruling)

14 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Moeder/dochter relatie -Stad kan 2 “petten”opzetten: publiekrechtelijke, regulerende  privaatrechtelijke rol -Terughoudendheid private partners -Garanties in bevragingsdocument en aandeelhoudersovereenkomst + eventueel andere contractuele garanties

15 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Moeder/dochter relatie -Stad waakt over het “ontsporen” van het filiaal -Eist garanties voor het uitvoeren van het door de stad bepaald algemeen beleid (bv Park and Ride) -Uitgewerkt participatietraject: - Gemeentelijke stuurgroep - Raad van Bestuur - Projectbureau (Directiecomité)

16 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Onvoldoende aandacht van de wetgever Geen résumé gemaakt van aan te passen wetgevingen - Vlaamse Wooncode (stadsontwikkeling) - Subsidie Grond- en pandenbeleid -Geen aandacht bij nieuwe wetten, decreten, uitvoeringsbesluiten - Subsidieregeling aanleg bedrijventerreinen

17 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Onvoldoende aandacht van de wetgever - Verhouding moeder/dochter - Stad bepaalt beleid - AGB voert binnen dit kader uit met maximale autonomie

18 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Rechtspositie personeelsleden Unieke combinatie Vastgoed/Projectmanagement/Kennis openbare regelgeving/Financiële autonomie Grote investering in selectie en opleiding Huidig remuneratiekader belemmert de verder ontplooiing

19 Autonome gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Einde


Download ppt "Didier Nachtergaele Autonome Gemeentebedrijven en vastgoedpolitiek Studienamiddag Larcier 8 juni 2006 Didier Nachtergaele."

Verwante presentaties


Ads door Google