De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financiering hoger onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financiering hoger onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Financiering hoger onderwijs
Academisering en integratie, Brussel-factor, Rationalisering Presentatie commissie ad hoc hoger onderwijs 3 mei 2010 Nic Van Craen Financieel beheerder

2 agenda: Financieringsmodel in schema Integratie en academisering
Huidige financiering Financiering en impact in onderwijsbegroting Impact op de onderzoeksbegroting Brussel-factor Rationalisering en niet opgenomen kosten

3 Beperking financieringsbonus: 15/10/10% totaal
Middelen universiteiten 2007: 616 mln € Middelen hogescholen 2007: 607 mln € Toevoeging in model 2007 : 18.7 mln € Rechtzetting art 136 (art 41): 24 mln € Vlaamse gemeenschap basisfinanciering onderwijs voor universiteiten en hogescholen In 2010 (incl index) : mln€ Lerarenopleiding: 7.6 mln € Academisering Bijkomend vakantiegeld HS: 8.9 mln € Rationalisatie-middelen: eenmalig Voorafname Per associatie 100 D€ x 5 Onderwijssokkel: 103.8 mln € Instellingsnorm: opgenomen sp > 90 k =nt kub, sint lukas <360 k hfdin= factor 3 <720 k hfdin=factor 2 >720 k hfdin=factor 0 Onderwijsgerelateerd gedeelte 857.9 mln € - first 60 sp INPUT ->61 sp OUTPUT -x 1.5 beurs in&outstud -x 1.5 ftiebeperking -x 1.5 werkstudent Prof Ba/ma dipl: 30 sp Ma na ma nt; ba na ba 0.5 Onderzoeksokkel: 103.8 mln € mln € SOZUGent Norm (schaal): 50% ISI p (10jr) 600,3000,10.000 50% # doctoraten 50,400 (4jr) Onderzoeksgerelateerd gedeelte 182.9 mln € 0,24: % dipl geacc. ma & ba assoc 0,4: # ongew doct dipl 0,3: % p&c ISI 0,06: (1ste aanst. ZAP) BOF verhoudingen & tijdsvenster Historische sokkel 7.3 mln € Aanmoedigings-fonds 08: 3mln 09: 6 mln 2010: 6.2 mln =kansen&div Cofin instelling Beheersover-eenkomst 3 budgetten evolueren onafhankelijk van elkaar Halfopen klik 2% Tot 2014: opgenomen sp Vanaf 2015: fp Academiseringsmiddelen hs : basis 14,38 mln + bijkomend 8 mln € mln € uit wetenschapsbeleid # financierbare studenten VOWprof: 372 mln € HOSP 0.36 mln VOWac: mln € VOWhko: mln € 55 % onderwijs VOWun: mln € % Onderzoek Beperking financieringsbonus: 15/10/10% totaal Weging volgens: Studiegebied leerkrediet: 140 SP,opname = -, verworven = + Eerste 60 verw x2 Leerkrediet = <0: Gn financiering Instelling beslist Max dubbel ingeld Historische sokkel(08-13): if  SOW, VOW, SOZ, VOZ < € 2007: € 2007

4 Financiering academisering in onderwijsbegroting:
impact OBE’s ? Impact €/fp Owvar (57€/fp aca – 52,6 €/fp) ? Impact op de onderwijssokkel voor betrokken hogescholen vanwaar de opleiding vertrekt (3 instellingen vallen zelfs op 0) ACA: 12 M€ ACA + HKO: 18M€ VOWac wordt toegevoegd bij VOWun VOWhko ? Wijziging 45/55 verhouding

5 Financiering academisering in onderwijsbegroting:
Van academiseringsmiddelen naar opname in OZvar Tijdspad voor de introductie van onderzoeksparameters OZvar ter vervanging van huidige studentenaantallen (cf tijdspad output ontwikkeling aca opleidingen) Aparte component in OZvar zolang output geacademiseerde opleidingen op basis parameters OZvar niet leidt tot aandeel geïnjecteerde M€ Van zodra prestaties > injectie M€ opname in OZvar zonder kleuring Financieringsmodel is een parameterinkomstenmodel, geen bestedingsmodel: het verkrijgen van inkomsten op basis van OZ parameters leidt niet noodzakelijk tot een besteding van het zelfde bedrag aan OZ in instelling. Zolang ook kleuren binnen besteding van de instellingen ? Economies of scale academisering door infrastructuur-impact op bestaande campussen (eveneens particiuliere voordelen benutten)

6 IOF : 17 mio jaarbegroting (+10 Mio)
Impact van de integratie van 2-cycli opleidingen uit de hogescholen op de Onderzoeksbegroting:“behoud van koopkracht” model gegevens: Jan Cornelis BOF: 110 M€ (+ 60 mio) IWT: Strategisch basisonderzoek (SBO) : 38,6 mio / jaar (+21.5 mio) IWT specialisatiebeurzen en Baekelandprogramma: 31,9 mio/jaar ( mio) FWO: 122 mio (+50 mio) – minder stijging omdat excellentieniveau niet voor iedereen bereikbaar BOF extra’s: Methusalem: 20 mio/jaar (zeer lange termijn) BOF Tenure Track:5,6 mio/jaar ( mio) BOF bijkomende ZAP-mandaten: 4,5 mio ( mio). FWO extra’s: Odysseusprogramma: 12,6 mio (zeer lange termijn), internationale samenwerking: 2,2 mio ( mio), Big Science: 2,3 mio (zeer lange termijn). IOF : 17 mio jaarbegroting (+10 Mio)

7 Spanningsveld TOTAAL : + 60 Meuro/jaar (BOF)
+ 106 Meuro/jaar (onderzoekskanalen) Voorstel tot installatie van een groeipad Onderscheid tussen opstart en recurrente situatie Rationalisering? (cfr K. Maex: infrastructuurzwaartepunt voor elke Campus) Nood aan technische werkgroep voor gedetailleerde becijfering Excellentie + internationaal <-> academisering (cfr. ERC grant success rate; ESRF) Slaagpercentages FWO (~15 %) <-> slaagpercentages EU Wetenschappelijk onderzoeksattitude <-> Innovatie attitude

8 Brussel-factor: Wat? Hoe?  correctie op 3 niveaus
Door hun ligging in het tweetalige hoofdstedelijke gewest kennen de betrokken instellingen bij gelijke opdracht/beleid een negatief effect op de globale kostenstructuur en de inkomstenverwerving via de onderwijsparameters Hoe?  correctie op 3 niveaus Specifieke kostenstructuur: mobiliteitskost opnemen in art. 40 van het financieringsdecreet Beperktere capaciteit inkomstenverwerving: Brussel-factor 1,1 voor studenten die aan een Brusselse instelling studeren Bijzondere situatie Brussel: behoud gegarandeerd minimum (niveau begroting 2009)

9 Mobiliteitskost (cijfers 2008):
VUB: 2697 personeelsleden, Waarvan >75% afkomstig buiten BHG 1381 abonnementen Instellingen betalen allen 100% tussenkomst openbaar vervoer hogescholen ontvangen een subsidie voor deze kosten Kostencompensatie Brussel via artikel 40 van het financieringsdecreet: 788 D€ (Meerkost universiteiten: 3 à 4 M€)

10 Brusselfactor: Rekruteringspo-tentieel uit eigen regio structureel lager dan andere instellingen:

11 Brusselfactor: Vaststellingen:
Kerktorenmentaliteit bij keuze (hoger) onderwijs Aantal leerlingen Vlaams onderwijs secundair (SO) in BHG is beperkt (ong in 2e jaar 3de ASO) Doorstroom van SO naar universiteit is sterk verschillend van andere regio’s waardoor regionale vertegenwoordiging studenten BHG zeer laag ligt (<1/2)

12 Brusselfactor: Populatie 2003-2004 VUB = 619 D fp
Indien 20% uit BHG, ipv 11%: 62 D fp extra Of nog populatie VUB x 1,1 = zelfde effect Indien 25% uit BHG, ipv 11%: 93 D fp extra Of nog populatie VUB x 1,5 = zelfde effect Rekruteringspo-tentieel uit eigen regio structureel lager dan andere instellingen: Meerkost 3,7 M€, en vermindering historische sokkel van 1,3 M€ ! Instellingen stijgen boven gegarandeerd minimum of historische sokkel wordt sterk verkleind.

13 Impact Brusselfactor op financieringsmodel:

14 Rationalisering (concentratie, kwaliteit, reductie):
Voorzien recurrent pad artikel 51 (5M€/jaar + 1M€/jaar extra vanaf 2010) vervangen door een eenmalige injectie Gebrek aan tools in HR: blijvende vaste kost – sociaal passief Studentenoutput verdwijnt uit prestaties instelling en dus financiering Dossier tandheelkunde VUB Rationalisatie “te vroeg” ( academiejaar 0405) Bijgevolg geen toepassing decreet art 24 Alternatief van convenant voor het operationeel houden van het instituut: Stageplaats overige instellingen Toekomstige demografische evoluties Sociale dimensie in BHG Te rijmen met oprichting nieuwe opleidingen? Vb Rechten Uhasselt vragen nu ook MA-opleiding Te rijmen met speerpunten en infrastructuurzwaartepunten op elke campus?

15 Niet opgenomen kosten Ontoereikende investeringsmiddelen huidige universitaire campussen Vb: VUB renovatieprogramma op 25 jaar = nood aan 6M€ per jaar ipv 3,5 M€ per jaar nu Academisering maximaal huisvesten op universitaire campussen Kost internationalisering: tegen 2015/ % van de afgestudeerden een buitenlandse leerervaring van minimum 3 maanden (beleidsnota Onderwijs ) Visitatiekosten

16 Financiering hoger onderwijs
Hartelijk dank. Zijn er vragen ? Nic Van Craen:


Download ppt "Financiering hoger onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google