De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand VVOB ALS ACTOR VOOR DE SAMENWERKINGSONTWIKKELING:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand VVOB ALS ACTOR VOOR DE SAMENWERKINGSONTWIKKELING:"— Transcript van de presentatie:

1 Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand VVOB ALS ACTOR VOOR DE SAMENWERKINGSONTWIKKELING:

2 Partnerlanden van VVOB (2002) Zuid -Afrika China Vietnam Suriname Chili Ecuador Vlaamse & Federale RegeringIOC Marokko Frankrijk Cuba Nicaragua Botswana Zimbabwe Kenya Zambia Ruanda

3 VVOB-realisaties in 2002 (in milj. BEF)

4 Sectorale spreiding VVOB- programma’s in 2002 Beroeps Technisch (BT)50% Leraren Opleiding (LO)19%19% Universitair Onderwijs (UO) 4%4% Basis Vorming (BV)16% Toegepaste Research (TR) 11%

5 Markante stappen DGIS-werking  Behalen sectorale en geografische doelstellingen globaal plan 1998 – 2002: - sectorale prioriteiten: basisvorming, beroepstechnische opleiding, lerarenopleiding - geografische prioriteiten: 50 % Sub-Sahara  Goede samenwerking met DGIS-administratie binnen stuurgroep VVOB - DGIS  Opstellen globaal plan 2003 - 2007  Jaarprogramma 2003  Interne evaluatie voor bijsturing projecten

6 Bijdrage VVOB bij samenwerking van Vlaanderen in 2002 -Uitvoering van de Vlaamse VVOB-projecten in Cuba, Zuid-Afrika, Chili en Tunesië -Deelname VVOB aan de hervorming van de Vlaamse administratie (Beter Bestuurlijk Beleid) -Ondersteuning Ministerie Vlaamse Gemeenschap bij de uitbouw van de Vlaamse directe samenwerking -Uitbouw VVOB-vertegenwoordiging in Zuid-Afrika

7 VVOB en KPMG

8  Raad: staat in voor het strategisch beleid van VVOB, voor de evaluatie en de controle op de uitvoering van dit beleid  Uitvoering van het beleid wordt gedelegeerd naar het VVOB- secretariaat  Nieuwe organisatiestructuur van VVOB dient ingepast binnen Beter Bestuurlijk Beleid KPMG: beleidsstructuur VVOB

9 KPMG-audit en de werking van het VVOB-secretariaat  Delegatie operationele uitvoering beleid naar SG en managementcomité  Overleg met de overheid via een platform (stuurgroep DGIS, stuurgroep Vlaanderen)  Inhoudelijke sturing via SWA en stuurgroepen  Behoefte aan aangepaste personeelsformatie, personeelsstatuut en decentralisatie (delegatie)  Voorstel tot harmonisatie methodologische aanpak (PCM) voor DGIS en Vlaanderen

10 KPMG-audit: besluit  VVOB is een professionele organisatie met gedreven medewerkers  VVOB past een strikt financieel beheer en controle toe met sluitende budgetten  De werking van VVOB kan worden ingepast binnen de hervorming van het Vlaams overheidsbeleid met scheiding tussen beleid en uitvoering  Naast een aantal technische verbeterpunten kan de werkdruk verlaagd worden door een grotere stroomlijning van de processen

11 Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand VVOB en Beter Bestuurlijk Beleid

12 REORGANISATIE VLAAMSE OVERHEID Krachtlijnen van de hervorming

13 VVOB en BBB: STRUCTUUR AGENTSCHAP IS/SO


Download ppt "Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand VVOB ALS ACTOR VOOR DE SAMENWERKINGSONTWIKKELING:"

Verwante presentaties


Ads door Google