De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Casus: Master Verpleegkunde en vroedkunde Prof. W. Sermeus K.U.Leuven Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Dwarsverbanden Hogescholen – Universiteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Casus: Master Verpleegkunde en vroedkunde Prof. W. Sermeus K.U.Leuven Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Dwarsverbanden Hogescholen – Universiteit."— Transcript van de presentatie:

1 Casus: Master Verpleegkunde en vroedkunde Prof. W. Sermeus K.U.Leuven Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Dwarsverbanden Hogescholen – Universiteit 11 februari 2010 (Sermeus W., TH&MA, 2009/2, p. 44-49)

2 Inhoud Korte situering opleiding verpleegkunde in Vlaanderen Samenwerking tussen hogescholen en universiteit: huidig, knelpunten en toekomst

3 Inschrijvingen Bachelor verpleegkunde 2008-2009 InstellingMVTOTAAL Associatie Leuven 57827233301 Totaal Vlaanderen 98945915580 58%59% Bron: http://www.ond.vlaanderen.be (incl. Brugprogrammastudenten)

4 Inschrijvingen Bachelor vroedkunde 2008-2009 InstellingMVTOTAAL Associatie Leuven 4846850 Totaal Vlaanderen 915681577 44%54% Bron: http://www.ond.vlaanderen.be

5 Inschrijvingen master verpleegkunde- vroedkunde 2006-2007 InstellingSchakelMasterTOTAAL KU Leuven8864152 U Antwerpen8958147 U Gent8574159 VU Brussel61824 TOTAAL268214482 Bron: http://www.vlir.be, onderwijsvisitatie master verpleegkunde / vroedkunde, 2008http://www.vlir.be

6 Samenhang bachelor – master verpleegkunde en vroedkunde Bachelor in Verpleegkunde (180stp.) Schakelprogramma (60stp.) Master in de verpleegkunde/ de vroedkunde (60stp.) Afstudeerrichting verpleegkunde Afstudeerrichting vroedkunde Bachelor in Vroedkunde (180stp.)

7 Finaliteiten Bachelor en Master Bachelor: –Kennis, vaardigheden, attitudes –Professionele verpleegkundige praktijkvoering –Wetenschappelijk verantwoorde zorgverlening Schakelprogramma en Master: –Wetenschap en onderzoek –Overhevelen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk –Klinisch & professioneel leiderschap –Geavanceerde klinische kennis & vaardigheden

8 Resultaten onderwijsvisitatie master verpleegkunde- vroedkunde 2008 UniversiteitOnvoldoendeVoldoendeGoedExcellent Vrije universiteit Brussel31430 Universiteit Antwerpen08111 Universiteit Gent31070 Katholieke Universiteit Leuven 06113 Excellent voor: domeinspecifieke eisen, eisen professionele en academische gerichtheid, onderwijsrendement (Bron: www.vlir.be) (Score op 20 beoordeelde facetten van het onderwijs)

9 Inhoud Korte situering opleiding verpleegkunde in Vlaanderen Samenwerking tussen hogescholen en universiteit: huidig, knelpunten en toekomst

10 Samenwerking tussen hogescholen en universiteit voor verpleegkunde / vroedkunde 2002, associatiewerkgroep verpleegkunde-vroedkunde departementshoofden hogescholen en ZAP Centrum Ziekenhuis- enVerplegingswetenschap KULeuven 2004 start master verpleegkunde en vroedkunde als gemeenschappelijk initiatief associatie (via samenwerkingsovereenkomst) Opstart van (deel)werkgroepen –Curriculumontwikkeling verpleegkunde, curriculumontwikkeling vroedkunde, banaba en navorming, opleiding en vorming, netwerk stage, Internationalisering Oprichting van leergemeenschappen –Geriatrie, geestelijke gezondheidszorg, wetenschappelijke vorming, gezondheidsrecht, gezondheidspsychologie

11 Vervolg, Associatiedag (aan het begin van elk academiejaar) Dag van het onderzoek (uitwisseling van PWO-projecten) –Volgende is 12/03/2010 Gemeenschappelijk programma voor inkomende internationale studenten « diversity and unity » Vorming voor docenten –Initiatiecursus wetenschappelijk onderzoek voor docenten verpleegkunde / vroedkunde Gemeenschappelijk onderzoek binnen OOF –BAOBAB, voortgangstoets,…

12 Nood aan een meer gestructureerde samenwerking Waarom? –Meerlagige organisatie –Vnl. Samenwerking op programmalaag en kennislaag –Vereist logische samenhang

13 Organisaties zijn meerlagig Projecten en programmalaag kennislaag bedrijfsysteemlaag Bron: Damhuis et.al., bestuurders aan het bed, 2009 KULKHL KHM KHLim HUBKATHOKAHOSLKHBOKHK Associatie Wetenschappelijke vorming geriatrie gezondheidsrecht Curriculum verpleegkunde bachelor Master verpleegkunde/vroedkunde Diversity & unity

14 Organisaties zijn meerlagig Projecten en programmalaag kennislaag bedrijfsysteemlaag Bron: Damhuis et.al., bestuurders aan het bed, 2009 Actieterrein van de werkgroep en deelwerkgroepen KULKHL KHM KHLim HUBKATHOKAHOSLKHBOKHK Associatie Wetenschappelijke vorming geriatrie gezondheidsrecht Curriculum verpleegkunde bachelor Master verpleegkunde/vroedkunde Diversity & unity Actieterrein van de associatie, hogescholen, universiteit Actieterrein van de leergemeenschappen

15 Dwarsverbanden in meerlagige organisaties Projecten en programmalaag kennislaag bedrijfsysteemlaag Bron: Damhuis et.al., bestuurders aan het bed, 2009 Actieterrein van de werkgroep en deelwerkgroepen KULKHL KHM KHLim HUBKATHOKAHOSLKHBOKHK Associatie Wetenschappelijke vorming geriatrie gezondheidsrecht Curriculum verpleegkunde bachelor Master verpleegkunde/vroedkunde Diversity & unity Actieterrein van de associatie, hogescholen, universiteit Actieterrein van de leergemeenschappen Associatie

16 Voorbeelden van noden aan geïntegreerde dwarsverbanden Onderwijs: –Gemeenschappelijk competentieprofiel voor verpleegkunde (Associatie, Vlaanderen) –Voordelen: kwaliteit naar praktijk, flexibiliteit (doorstroommogelijkheden) –Probleem: implementatie Navorming: –Waaier van banaba’s en postgraduaten –Nood aan eenduidig aanbod –Formulering van beleidskader voor banaba’s en posthogeschoolvorming

17 Vervolg, Onderzoek: –PWO: versnippering van onderzoeksmiddelen –Weinig verpleegkundigen / vroedvrouwen met doctoraat in hogescholen –Nood aan versterken van onderzoekscapaciteit voor verpleegkunde en vroedkunde: vraagt geïntegreerd plan Internationalisering: –In vele landen (Scandinavië, UK, Spanje, …) is de volledige opleiding verpleegkunde (bachelor-master) aan de universiteit –Internationale samenwerking op vlak van onderwijs & onderzoek vraagt gezamenlijke aanpak

18 Wat brengt de toekomst ? Sterkte/zwakte huidige samenwerking: –Sterk: in samenwerking en informatie-uitwisseling –Zwak: in besluitvorming en implementatie –Reden: gebrek aan logische samenhang tussen programmalaag/ kennislaag en bedrijfssysteemlaag. Nood aan coördinatie: –Doel: versterken van logische samenhang tussen de verschillende lagen –Met aandacht voor eigen profilering en regionale verankering –Geen nieuwe structuur, maar wel (be)sturen: keuzes maken, beslissen en implementatie


Download ppt "Casus: Master Verpleegkunde en vroedkunde Prof. W. Sermeus K.U.Leuven Hoger onderwijs: binair, complementair, circulair? Dwarsverbanden Hogescholen – Universiteit."

Verwante presentaties


Ads door Google