De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissies ‘t Elzenveld, Antwerpen woensdag 18 april 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissies ‘t Elzenveld, Antwerpen woensdag 18 april 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissies ‘t Elzenveld, Antwerpen woensdag 18 april 2007

2 AGENDA Voorstelling van het SBO-programma en van het onderzoeksconsortium Voorstelling van de leden van de begeleidingscommissies Doelstellingen en werkwijze van het onderzoeksproject Modelbenadering en website van het project Relatie met en werkwijze van de begeleidingscommissies Resultaten en bevindingen van de enquête Bespreking en suggesties Planning toekomstige vergaderingen Receptie

3 SimForTree Een beleidsondersteunend computermodel voor duurzaam bosbeheer gebaseerd op ecofysiologische analyse en simulatie van boomontwikkeling SBO = Strategisch BasisOnderzoek in Vlaanderen ( I W T )

4 Partners 1. Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie – Prof. Reinhart Ceulemans & dr. Gaby Deckmyn (hoofdcontractant) 2. Universiteit Gent, Vakgroep Bos- en Waterbeheer, Laboratorium voor Houttechnologie – Prof. Joris Van Acker & Dr.ir. Dries Vansteenkiste 3. Katholieke Universiteit Leuven, Departement Landbeheer en Economie, Afdeling Bos, Natuur en Landschap, Prof. Bart Muys & Dr.ir. Vincent Kint

5 Looptijd Start: 01/01/2007 Einde: 31/12/2010

6 Doelstellingen Op punt stellen v/e werkinstrument Volledig procesgestuurd model SimForTree dat de groei van bosbomen in Vlaanderen op een realistische wijze simuleert Hoofddoel van SimForTree = zowel socio-economische als ecologische gevolgen van veranderende milieu- omstandigheden (o.a. global climate change, milieuvervuiling) en specifieke beleids- en beheerkeuzes op bossen in VL realistisch inschatten Dus  een hulpmiddel voor duurzame ontwikkeling Hoofddoel  economische omzetverbeteringen te realiseren Maar  ontwikkeling en gebruik van deze simulator kan potentiëel ook een industriële impact hebben op bosbouw- en houtverwerkende sectoren

7 Doelstellingen (vervolg) SimForTree wordt ontwikkeld vanuit filosofie van duurzaam beheer van bosecosystemen en natuurlijke hulpbronnen Dus  SimForTree draagt bij tot verbeteren van het welzijn en de welvaart in onze maatschappij

8 Uitvoering ToepassingModel ontwikkelingVeldwerk Stuurgroepen

9 Praktische bruikbaarheid voor  wetenschappelijk onderzoek op het gebied van landschaps- en bosecologie, bosbeheer, boomfysiologie, houtvorming, boom- en houtkwaliteit  het geven van voorlichting met betrekking tot de impact van boomsoortenkeuzes, bosbehandelingstechnieken, huidige en toekomstige klimaatveranderingen  het nemen van beleids- en beheerbeslissingen door de verschillende belangengroepen binnen de volledige bos-houtkolom

10 Doelgroep 1. Actoren die verantwoordelijk zijn voor bosuitbreiding, bosbeheer en boseducatie 2. Geïnteresseerde actoren in het klimaat-, water- en natuurbeleid Actoren van bosuitbreiding: Agentschap Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij (VLM) Actoren van bosbeheer: Agentschap Natuur en Bos, overige boseigenaars en bosgroepen Actoren van boseducatie op verschillende niveaus: academisch (KULeuven, UGent), hoger onderwijs (Vilvoorde, Roeselare), secundair onderwijs (landbouwscholen), permanente vorming (INVERDE) Actoren in het klimaat-, water- en natuurbeleid: Agentschap Natuur en Bos, drinkwatermaatschappijen en Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), NGO’s (Natuurpunt, Landelijk Vlaanderen, VBV)

11 Commissies Gebruikerscommissie 1: Bos-hout-kolom (Forest Wood chain) Gebruikerscommissie 2: Milieu- natuurbeleid (Environmental)

12 Website http://webh01.ua.ac.be/sft


Download ppt "Eerste bijeenkomst van de begeleidingscommissies ‘t Elzenveld, Antwerpen woensdag 18 april 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google