De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CVN algemene voorstelling NME-platform 24 oktober 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CVN algemene voorstelling NME-platform 24 oktober 2008."— Transcript van de presentatie:

1 CVN algemene voorstelling NME-platform 24 oktober 2008

2 2 1.Ontstaan

3 NME-platform 24 oktober 2008 3 1. Ontstaan 1965: Werkgroep Natuurbeschermings- edukatie van Nationaal Verbond voor Natuurbescherming 1966: Centrum Voor Natuurbeschermings- edukatie opgericht door Vlaamse natuurbehoudsverenigingen  geen ledenvereniging ten dienste van ganse natuurbehoud

4 NME-platform 24 oktober 2008 4 1. Ontstaan 1966: eerste cursussen natuurgids in navolging van IVN (Nederland) 1969: erkenning op KB 1967  CVN ziet NME als een (sociaal-)culturele opdracht 1979: erkenning als vormingsinstelling  verbreding van het aanbod

5 NME-platform 24 oktober 2008 5 2. Cursus natuurgids

6 NME-platform 24 oktober 2008 6 2. Cursus natuurgids 1966 1980 1999

7 NME-platform 24 oktober 2008 7 voorbereidende module geen voorkennis beleving en basiskennis centrale module voorkennis NIZ kennis en vaardigheden  alg. publiek in recreatieve sfeer Vervolgmodules inhoudelijke en methodische specialisatie Cursustraject natuurgids Natuur-in- zicht Natuurgids bosNG landbouwNG ScheldeNG Voorkempen NG Historische kruidentuinen 2. Cursus natuurgids

8 NME-platform 24 oktober 2008 8 3. Krachtlijnen beleidsplan 2006/10

9 NME-platform 24 oktober 2008 9 3. Krachtlijnen beleidsplan 2006/10 3.1 ‘Getrokken door beroepskrachten – gedragen door vrijwilligers’ cursus ‘door en voor vrijwilligers’ = lesgevers en excursieleiders maximaal rekruteren uit oud-cursisten  hoge betrokkenheid lage kostprijs = breed bereik beroepskrachten produceren lesmateriaal en verkennen nieuwe wegen

10 NME-platform 24 oktober 2008 10 3. Krachtlijnen beleidsplan 2006/10 3.2 Educatie voor duurzame ontwikke- ling (EDO) NME als sociaal- ecologische educatie NATUUR milieuproblemen MAAT- SCHAP- PIJ MAAT- SCHAP- PIJ oplossingen maatschappelijke voorwaarden maatschappelijke voorwaarden MAAT- SCHAP- PIJ MAAT- SCHAP- PIJ NATUUR NATUUR ecologische voorwaarden ecologische voorwaarden EDO

11 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Visievorming Cursustraject natuurgids Tandem Samenwerking met partners Samenwerking met IVN Afstemming met NPE NME-platform 24 oktober 2008 11

12 NME-platform 24 oktober 2008 12 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Visievorming Is EDO een nieuw soort NME? Nieuwe kansen?

13 NME-platform 24 oktober 2008 13 Cursustraject natuurgids Herwerking cursus NIZ (voltooid) Herwerking cursus NG (bezig) Ontwikkeling vervolgmodules Vorming cursusmedewerkers  inhoudelijk methodisch organisatorisch 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

14 Erkend bosnatuurgids Opdrachtgever: ANB Opdrachtgever: ANB Partner: Inverde Natuurbehoud >< bosbouw? Natuurgids: duurzaam bosbeheer Voorjaar 2009: BC Palingbeek Het Leen 14NME-platform 24 oktober 2008

15 Landbouwnatuurgids Opdrachtgever: Departement LNE i.s.m. Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Partner: Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw Natuurgids: objectieve wijze voorlichten vanuit perspectief van natuurbehoud en duurzame ontwikkeling 15NME-platform 24 oktober 2008

16 Strand- en duingids & Poldergids Opdrachtgever: ANB Partners: Inverde en Natuurpunt Educatie Natuurgids: deskundige en objectieve info over werking van de Vlaamse overheid inzake gebiedsgericht natuurbehoud. 16NME-platform 24 oktober 2008

17 Scheldenatuurgids Partners: Grenzeloze Schelde en Scaldisnet Natuurgids: oog voor aspecten van integraal waterbeleid (economische, ecologische, veiligheids-, sociale en culturele aspecten) 17NME-platform 24 oktober 2008

18 Voorkempen natuurgids Opdrachtgever: RL De Voorkempen Partners: PIH, bosgroep, VLM, Natuurpunt, VZB,… Natuurgids: samenwerken met RL en alle meewerkende partners met oog voor sociaal-recreatieve en cultuurhistorische aspecten

19 NME-platform 24 oktober 2008 19 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Vorming cursusmedewerkers: Vorming voor beoordelaars van stages Vorming voor vaste begeleiders van cursussen Vorming voor lesgevers: zie Tandem (ook CVN-cursusmedewerkers kunnen zich hierop inschrijven)

20 NME-platform 24 oktober 2008 20 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Tandem = verenigingensteunpunt naar gemeenten in het raam van de Samenwerkingsovereenkomst cursussen en vormingsactiviteiten voor lokale beleidsvrijwilligers niet uitsluitend voor vrijwilligers uit milieu- beweging of natuurbehoud

21 NME-platform 24 oktober 2008 21 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) Vorming voor leden van lokale milieuraden Vorming m.b.t. onderhandelen in de milieubeweging Vorming m.b.t. het opzetten van publieksgerichte activiteiten Vorming voor lesgevers uit de milieubeweging

22 NME-platform 24 oktober 2008 22 Samenwerking met partners CVN = vormingsinstelling voor de milieubeweging educatieve competenties < Netwerk Bewust Verbruiken 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

23 NME-platform 24 oktober 2008 23 Samenwerking met IVN IVN = Nederlandse CVN  samen meer dan 80 jaar expertise Grenspark-NG cursus Kalmthout 2008: project ‘EDO in de natuurexcursie’ (publicatie + trainingsweekeind) 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)

24 NME-platform 24 oktober 2008 24 Afstemming met NPE Natuurpunt Educatie: complementaire activiteiten met grotendeels gelijk netwerk  (meer) samenwerking of fusie? 3.2 Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO)


Download ppt "CVN algemene voorstelling NME-platform 24 oktober 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google