De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wanneer kan ik aan de SLO beginnen?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wanneer kan ik aan de SLO beginnen?"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW)

2 Wanneer kan ik aan de SLO beginnen?
Tijdens de basisopleiding ? - ingedaalde lerarenopleiding in tweejarige masters: 30 stp van de 60 stp: - biomedische wetenschappen (20 stp 1ste Ma, 10 stp 2de Ma) - farmaceutische wetenschappen (30 stp 2de Ma) - revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (30 stp 2de Ma) - in combinatie met je basisopleiding: extra vak opnemen Na je basisopleiding ?

3 Inschrijven in het nieuwe SLO programma ?
Voorwaarde: Houder van een academisch bachelorsdiploma Inschrijving samen met of na inschrijving 1ste Master (of met een schakeljaar) 40 stp verworven of te verwerven in de discipline van de vakdidactiek Diploma: pas na behalen van mastergraad Te vermelden: mogelijkheid tot volgen van andere SLO’s, bvb. natuurwetenschappen

4 Waarom de vernieuwde ALO studeren?
- ze garandeert een degelijke vakvoorbereiding, - ze sluit aan bij je basisopleiding, - ze is gebaseerd op vakdidactisch en algemeen didactisch onderzoek, - je krijgt een opleiding die aansluit bij de basiscompetenties van de leraar, - je krijgt kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd die ook bruikbaar zijn buiten de schoolcontext.  Enige weg om een vaste baan in het secundair onderwijs te bekomen !

5 Theoretisch gedeelte (30 stp)
Inhoud programma SLO Gezondheidswetenschappen Leren en onderwijzen (5 stp) Alg. ped.-didactisch Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp) Gemeenschappelijk gedeelte Interpersoonlijke vaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (3 stp) SLO-overschrijdend Reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (5 stp) Theoretisch gedeelte (30 stp) Specifiek gedeelte Didactiek Gezondheidswetenschappen (6 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek Gezondheidswetenschappen (4 stp) Keuzevakken (4 stp), o.a.: Keuzevakken Tweede vakdidactiek (4 stp) Onderwijs en gezondheid (4 stp) Didactiek van volwassenenv. en … (5 stp) Psychologie van leren en stud. (4 stp) School en burgerschap (4 stp) Psychologie van de adol. en …(4 stp) Filosofische vorming voor adol. (4 stp) Leer- en gedragsm. op school (4 stp) Probleemgedrag en delinquentie op school (4 stp) Praktijk (30 stp) Stage Gezondheidswetenschappen (30 stp)

6 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren
Volgtijdelijkheid: Leren en Onderwijzen (5 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek GZW (4 stp) Didactiek GZW (6 stp) Stage (30 stp) of =

7 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren

8 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren

9 Theoretisch gedeelte OPM: Concretisering thema’s: de student kiest 2 modules uit de lijst van 4

10 Theoretisch gedeelte OPM: het keuzevak (4 stp) staat niet vermeld.

11 Praktijkgedeelte Opbouw: Microtaken 18 stp Observatiestage Lesstage
Stageactiviteiten op microniveau Meso- en macrotaken Stageactiviteiten op meso- en macroniveau Begeleiding en verwerkingstaken Stagevoorbereidende seminaries Het uittekenen en updaten van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en portfolioreflecties Contactmomenten met je stagebegeleider Keuze 18 stp 4 stp 3 stp 5 stp de stageverantwoordelijke = de (coördinerende) titularis van het opleidingsonderdeel stage de stagebegeleider = een staflid van de lerarenopleiding aan de K.U.Leuven, die je persoonlijk zal begeleiden tijdens je stagetraject. Dit is je contactpersoon de mentor-coach of stagementor = de begeleider in de stageschool die het verloop van je stage binnen de stageschool coördineert de vakmentor of vakleerkracht = de leerkracht bij wie je voor een welbepaald vak in de klas komt te staan en die je inhoudelijk zal begeleiden Wat is het verschil tussen een stagiair en een leraar-in-opleiding (LIO)? De praktijkcomponent van de nieuwe lerarenopleiding kan op twee manieren worden vervuld (cf. Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, 15 dec. 2006): 1. als stagair (preservice-opleiding) De student heeft het statuut van stagair. Zijn stage wordt begeleid door een stagebegeleider van de K.U.Leuven, en door een mentor-coach van de stage-instelling. De staigair moet voorafgaand aan zijn stage een stageovereenkomst in orde brengen, waarin de afspraken tussen de stagair, de K.U.Leuven en de stage-instelling zijn vastgelegd. 2. als leraar-in-opleiding (LIO) (inservice-opleiding) De student heeft in dit geval een arbeidsovereenkomst met de school en is dus personeelslid van de instelling waar de praktijkcomponent wordt vervuld. Een LIO-baan kan enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. Enkel studenten van de SLO lichamelijke opvoeding kunnen ook een LIO-baan vervullen in het basisonderwijs. De LIO wordt begeleid door een mentor--coach van de instelling waar hij werkt en een stagebegeleider van de K.U.Leuven. De K.U.Leuven en de school sluiten een LIO-baanovereenkomst af. Klik hier voor een model dat gebruikt kan worden om de overeenkomst op te stellen in afspraak met de stageverantwoordelijke. De LIO-baan moet ten minste 500 lesuren (of lestijden of uren-leraar) bedragen. Dit mag hoogstens over twee schooljaren gespreid worden. Op het einde van de  LIO-baan wordt de student gedurende een assessment voor de inservice-opleiding beoordeeld door het centrum, de instelling of de school enerzijds en de K.U.Leuven anderzijds. Indien de leraar-in-opleiding er niet in slaagt deze 500 uren te presteren, kan hij dit tekort aanvullen met preservice-opleiding. Buddyproject = naschoolse huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren in de 14 secundaire scholen van Leuven

12 Praktijkgedeelte Begeleiding: Stagemodaliteiten:
K.U.Leuven: - de stagecoördinator - de stagebegeleider Stageschool: - de mentor-coach - de vakmentor Stagemodaliteiten: als stagiair (preservice-opleiding) als leraar-in-opleiding (LIO) (inservice-opleiding) - arbeidsovereenkomst met de school (personeelslid) - enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. de stageverantwoordelijke = de (coördinerende) titularis van het opleidingsonderdeel stage de stagebegeleider = een staflid van de lerarenopleiding aan de K.U.Leuven, die je persoonlijk zal begeleiden tijdens je stagetraject. Dit is je contactpersoon de mentor-coach of stagementor = de begeleider in de stageschool die het verloop van je stage binnen de stageschool coördineert de vakmentor of vakleerkracht = de leerkracht bij wie je voor een welbepaald vak in de klas komt te staan en die je inhoudelijk zal begeleiden Wat is het verschil tussen een stagiair en een leraar-in-opleiding (LIO)? De praktijkcomponent van de nieuwe lerarenopleiding kan op twee manieren worden vervuld (cf. Decreet betreffende de lerarenopleidingen in Vlaanderen, 15 dec. 2006): 1. als stagair (preservice-opleiding) De student heeft het statuut van stagair. Zijn stage wordt begeleid door een stagebegeleider van de K.U.Leuven, en door een mentor-coach van de stage-instelling. De staigair moet voorafgaand aan zijn stage een stageovereenkomst in orde brengen, waarin de afspraken tussen de stagair, de K.U.Leuven en de stage-instelling zijn vastgelegd. 2. als leraar-in-opleiding (LIO) (inservice-opleiding) De student heeft in dit geval een arbeidsovereenkomst met de school en is dus personeelslid van de instelling waar de praktijkcomponent wordt vervuld. Een LIO-baan kan enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. Enkel studenten van de SLO lichamelijke opvoeding kunnen ook een LIO-baan vervullen in het basisonderwijs. De LIO wordt begeleid door een mentor--coach van de instelling waar hij werkt en een stagebegeleider van de K.U.Leuven. De K.U.Leuven en de school sluiten een LIO-baanovereenkomst af. Klik hier voor een model dat gebruikt kan worden om de overeenkomst op te stellen in afspraak met de stageverantwoordelijke. De LIO-baan moet ten minste 500 lesuren (of lestijden of uren-leraar) bedragen. Dit mag hoogstens over twee schooljaren gespreid worden. Op het einde van de  LIO-baan wordt de student gedurende een assessment voor de inservice-opleiding beoordeeld door het centrum, de instelling of de school enerzijds en de K.U.Leuven anderzijds. Indien de leraar-in-opleiding er niet in slaagt deze 500 uren te presteren, kan hij dit tekort aanvullen met preservice-opleiding. Buddyproject = naschoolse huiswerkbegeleiding voor kansarme jongeren in de 14 secundaire scholen van Leuven

13 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen
Coördinator: Prof. Nathalie Charlier Programmadirecteur: Prof. Daniel Behets Docenten Prof. Nathalie Charlier Prof. Wivine Decoster Prof. Bieke De Fraine Prof. Luc Dekeyser Prof. Bernadette Dierckx de Casterlé Prof. Annie Lecoutere Prof. Jan Seghers Prof. Maarten Simons Prof. Luc Vanhees Prof. Inge Zink

14 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen
Praktijklectoren: Steven Bieseman Liesbet Cauwenberg Lieven De Maesschalck Marie-France Finné Jos Luyten Catty Van Riet Elke Van den Brande Bob Van De Putte Tina Vertommen

15 Administratie - inschrijvingen
K.U.Leuven – ISP – Toledo Secretariaat: Faculteit FaBeR, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee Ann Paredis (Katleen Samuël)

16 Wegwijs op het internet
Algemene info ALO: Info onderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs - Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs - Gemeenschapssonderwijs Specifieke info SLO → Community “SLO Gezondheidswetenschappen”


Download ppt "Wanneer kan ik aan de SLO beginnen?"

Verwante presentaties


Ads door Google