De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MASTER IN DE GEOLOGIE (120 studiepunten) GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN (30 studiepunten) - Geology and Society (3 studiepunten, verplicht) -

Verwante presentaties


Presentatie over: "MASTER IN DE GEOLOGIE (120 studiepunten) GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN (30 studiepunten) - Geology and Society (3 studiepunten, verplicht) -"— Transcript van de presentatie:

1 MASTER IN DE GEOLOGIE (120 studiepunten) GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN (30 studiepunten) - Geology and Society (3 studiepunten, verplicht) - Applied Sedimentology (6 studiepunten, verplicht) - Geologisch karteren (9 studiepunten, verplicht) INHAALOPLEIDINGSONDERDELEN Deze opleidingsonderdelen zijn verplicht per gekozen specialisatie voor zover ze nog niet zijn gevolgd in de bachelor. - Geologische kartering: veldstage (4 studiepunten) - Geochemie I (6 studiepunten) Biogeologie - Algemene paleontologie (4 studiepunten) - Paleobiologie (4 studiepunten) Geodynamica en geofluïda - Structurele geologie en tektoniek (4 studiepunten) - Ertsen en industriële mineralen (4 studiepunten) Toegepaste geologie en mineralogie - Geofysica (4 studiepunten) - Hydrogeologie (4 studiepunten) SPECIALISATIE GEOLOGIE (30 studiepunten) De student kiest één van deze specialisaties, waarin hij ook zijn masterproef zal maken. Biogeologie - Biogeografie (6 studiepunten) - Micropaleontologie en paleomilieureconstructie (6 studiepunten) - Stratigraphy (6 studiepunten) - Evolutie van de geobiosfeer (6 studiepunten) - Late Quaternary Environmental Change (6 studiepunten) Geodynamica en geofluïda - Diagenesis and Low Grade Metamorphism (6 studiepunten) - Tectonics and Geomorphology (6 studiepunten) - Geofluids and Metallogenic Processes (6 studiepunten) - Continental Tectonics (9 studiepunten) - Deformation of Sediments (3 studiepunten) (UGent) Toegepaste geologie en mineralogie - Applied Mineralogy (6 studiepunten) - Hydrogeology and Hydrochemistry (6 studiepunten) - Stratigraphy (6 studiepunten) - Gevallenstudie: Stage (12 studiepunten)

2 1. OPTIE ONDERWIJS (in detail) GEMEENSCHAPPELIJK DEEL (12 studiepunten, verplicht) Algemeen pedagogisch-didactisch (8 studiepunten, verplicht) - Leren en onderwijzen (5 studiepunten) - Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 studiepunten) Vakoverschrijdend (4 studiepunten, verplicht) - Pedagogisch-didactisch seminarie: wiskunde- technologie-natuurwet. (4 studiepunten) OPTIES: overzicht: De student kiest één optie van 30 studiepunten. OPTIE ONDERWIJSPROFESSIONELE OPTIEOPTIE ONDERZOEK KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN (aanvulling tot 30 studiepunten) De student kiest opleidingsonderdelen uit deze groep tot het totale theoretische pakket minstens 30 studiepunten bedraagt. Hij legt dit programma ter goedkeuring voor aan de programmadirecteur(s) van de opleiding(en) waaronder hij ressorteert. Algemeen - Psychologie van de adolescentie en de jongvolwassenheid (4 studiepunten) - Doelgerichte comm. en taakgericht werken met groepen in het onderwijs (4 studiepunten) - Leer- en gedragsmoeilijkheden op school (4 studiepunten) - Psychologie van leren en studeren (4 studiepunten) - Filosofische vorming voor adolescenten (4 studiepunten) - School en burgerschap (4 studiepunten) - Probleemgedrag en delinquentie op school (4 studiepunten) - Onderwijs en gezondheid (4 studiepunten) Vakoverschrijdend - Tweede vakdidactiek aardrijkskunde (4 studiepunten) - Tweede vakdidactiek biologie (4 studiepunten) - Tweede vakdidactiek chemie (4 studiepunten) - Tweede vakdidactiek fysica (4 studiepunten) - Tweede vakdidactiek informatica (4 studiepunten) - Tweede vakdidactiek wiskunde en statistiek (4 studiepunten) Vakgebonden verdieping - Geschiedenis van de chemie (4 studiepunten) - Geschiedenis van de biologie (3 studiepunten) - Geschiedenis van de fysica (4 studiepunten) - History and Epistemology of Geography (3 studiepunten) - Reflectie en ontwikkeling van natuurwet.: fysica, chemie, biologie, geografie (4 studiepunten) - Opzetten van demonstratie- en practicumexperimenten gericht op het onderwijs van de natuurkunde (4 studiepunten) SPECIFIEK GEDEELTE (10 studiepunten, verplicht) - Didactiek natuurwet. met concretisering: biologie, chemie, fysica, aardrijksk. (10 studiepunten) - Concretisering thema’s vakdidactiek: biologie, chemie, fysica, aardrijkskunde (4 studiepunten)

3 2. OPTIE ONDERZOEK (in detail) Aanvullen tot 120 stpn met opleidingsonderdelen uit onderstaande lijst en uit de andere specialisaties geologie. 3. OPTIE PROFESSIONALISERING (in detail) Aanvullen tot 120 stpn met opleidingsonderdelen uit onderstaande lijst. Hierbij mag de student ook maximaal 12 studiepunten kiezen uit de opleidingsonderdelen van de andere specialisaties geologie. KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN - Geofysica II (3 studiepunten) - Geological Processing of Remote Sensing Data (6 studiepunten) - Geoarchaeology (3 studiepunten) - Geo- and bioarchaeology II: Archaeozoology (3 studiepunten) - Petrogenese: magmatische en hooggradige metamorfe gesteenten (6 studiepunten) - Gegevensverwerking in biologisch onderzoek (6 studiepunten) - Evolutietheorieën (3 studiepunten) - Speciation and Phylogenetics (6 studiepunten) - Basin Genesis and Evolution (6 studiepunten) - Palaeoclimatology (6 studiepunten) - Biogeochemical Cycles (4 studiepunten) - Petroleumwinning (3 studiepunten) - Overzicht van mijnbouwmethoden (3 studiepunten) - Engels in de bedrijfsomgeving (3 studiepunten) - Environmental Geology (6 studiepunten) - Evolutionary Ecology (6 studiepunten) - Origin of the Solar System, Early Earth and Impact Structures (6 studiepunten) - Advanced Micropaleontology (6 studiepunten) - Bodemsanering en –conservering (4 studiepunten) - Engineering Geology (6 studiepunten) - Geofysische opnamen (6 studiepunten) KEUZEOPLEIDINGSONDERDELEN - Practical Geostatistics (6 studiepunten) - Geofysica II (3 studiepunten) - Geological Processing of Remote Sensing Data (6 studiepunten) - Economie (4 studiepunten) - Milieurecht (4 studiepunten) - Petroleumwinning (3 studiepunten) - Overzicht van mijnbouwmethoden (3 studiepunten) - International Environmental Politics and Sustainable Development (4 studiepunten) - Initiatie tot ondernemen (4 studiepunten) - Engels in de bedrijfsomgeving (3 studiepunten) - Inleiding tot de marketing (TEW) (6 studiepunten) - Beginselen van productie en logistiek management (TEW) (6 studiepunten) - Environmental Geology (6 studiepunten) - Bodemsanering en –conservering (4 studiepunten) - Grondmechanica en funderingstechniek (6 studiepunten) - Expressievaardigheid in de technische bedrijfsomgeving (3 studiepunten) - Engineering Geology (6 studiepunten) - Geofysische opnamen (6 studiepunten) MASTERPROEF (30 studiepunten, verplicht) - Masterproef (30 studiepunten)


Download ppt "MASTER IN DE GEOLOGIE (120 studiepunten) GEMEENSCHAPPELIJKE OPLEIDINGSONDERDELEN (30 studiepunten) - Geology and Society (3 studiepunten, verplicht) -"

Verwante presentaties


Ads door Google