De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

@ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Een rondgang in het vakgebied –Sociaal-economische geografie –Fysische geografie –Regionale geografie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "@ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Een rondgang in het vakgebied –Sociaal-economische geografie –Fysische geografie –Regionale geografie."— Transcript van de presentatie:

1 @ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Een rondgang in het vakgebied –Sociaal-economische geografie –Fysische geografie –Regionale geografie Een vaklijn: stijgende moeilijkheidsgraad –Inleidende geografie –Verbredende geografie –Gespecialiseerde geografie

2 @ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Vaardighedenlijn –Geografische methoden –Ondersteunende vaardigheden

3 @ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Algemene vorming Verbreding Geografie en ondersteunende vakken Vakken:

4 @ faculteit wetenschappen Het programma per jaar oud

5 @ faculteit wetenschappen Het programma per jaar nieuw Ondersteunende basiswetenschap Inleidende geografie Verbredende geografie Gespecia;liseerde geografie Ondersteunende vaardigheid Geografische vaardigheid

6 @ faculteit wetenschappen Het programma per jaar oud Verbreding: 35 stp minoren -biologie -geologie -wiskunde -informatica -fysica -chemie -economie & bedrijfskunde -sociologie -archeologie minor geografie met verbreding Keuze uit andere minoren Geografische Verbreding 15 stp -Soc-econ aardrijksk v Japan: 4 stp -Soc-econ aardrijksk v China: 4 stp -Bevolkingsgeografie: 3 stp -Regionale geogr: Afrika: 4 stp Keuze aanbevolen basiswetenschappen -Algemene Biologie: 8 stp -Ecologie: 8 stp -Beginselen van programm: 6 stp -Gegevensbanken: 6 stp -Politologie: 6 stp -Methoden van soc-wet onderzoek: 6 stp -Markten en prijzen: 6 stp -Hydrogeologie: 4 stp

7 @ faculteit wetenschappen minor Informatica -Beginselen v programmeren: 6 stp -Wisk logica & structuren: 5 stp -Computerarch & systeemsoftware: 6 stp -Objectgericht programmeren: 6 stp -Gegevensbanken: 6 stp -Gegevensstr & algoritmen: 6 stp minor Geologie -Moleculaire architectuur: 5 stp -Mineralogie: 8 stp -Hydrogeologie: 4 stp -Geochemie: 4 stp -Struct geologie & tectoniek: 4 stp -Petrologie: magm & metam. gest: 4 stp -Sedimentologie & sedimentpetrologie: 6 stp minor Biologie -Algemene biologie: 8 stp -Diversiteit van dieren: 8 stp -Diversiteit van planten: 6 stp -Ecologie: 8 stp -Natuurbehoud en beheer: 5 stp minor Wiskunde -Lineaire algebra: 6 stp -Meetkunde I: 5 stp -Numerieke wiskunde: 5 stp -Statistische modellen & data-analyse: 6 stp -Wiskundige methoden i/d natuurkunde: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Fysica -Algemene natuurkunde II: 8 stp -Statistische thermodyn: 6 stp -Algemene natuurkunde III: 6 stp -Klassieke mechanica: 6 stp Keuze fysica: 5 stp -Sterrenkunde: 5 stp -Fysica v fluïda & zachte materie: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Chemie -Bio-organische chemie: 6 stp -Industriële & technische chemie: 3 stp -Organische chemie: 6 stp -Chemische thermodynica: 5 stp -Metalen en katalyse: 5 stp -Practicum: synth & karakterisatie: 6 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Economie & bedrijfskunde Keuze economie: 6 stp -Inleiding tot accountancy: 6 stp -Beg v productie & logistiek management: 6 stp -Bank- & financiewezen: 6 stp -Internationale handel: 6 stp -Markten en prijzen: 6 stp -Bedrijfseconomie: 6 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Sociologie -Samenleving: feiten & problemen: 6 stp -Sociologie v/h hedend gezin e.a.: 4 stp -Meth & techn v soc-wet onderzoek: 6 stp -Sociologie v/d arbeidsorganisatie.: 4 stp -Politieke sociologie: 5 stp Keuze sociol: min 6 stp -Organisatiesociologie: 6 stp -Actuele maatschappijdiag: 6 stp -Sociologische & politolog. theorieën: 6 stp -Bevolkingssociologie: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Archeologie -Methodiek v archeologisch onderzoek I: 4 stp -Methodiek III + practicum: 5 stp -Methodiek IV + praticumc: 3 stp -Methodiek V: 4 stp -Practicum II: opgravingsstage: 4 stp Keuze archeol: 8 stp één inleidend vak uit specifieke colleges van BA Arch 1 & 2 één verbredend vak uit modules v Ba Arch 3 Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp

8 @ faculteit wetenschappen Het programma per jaar nieuw Verbreding: 30 stp minoren -biologie -geologie -wiskunde -informatica -fysica -chemie -economie & bedrijfskunde -sociologie -archeologie minor geografie met verbreding Keuze uit andere minoren Keuze Geografische Verbreding 12 stp -Soc-econ aardrijksk v Japan: 4 stp -Soc-econ aardrijksk v China: 4 stp -Natuurwetenschappelijke methodes 4 stp Keuze aanbevolen basiswetenschappen -Ecologie: 8 stp -Beginselen van programm: 6 stp -Gegevensbanken: 6 stp -Politieke sociologie: 6 stp -Methoden van soc-wet onderzoek: 6 stp -Internationale handel: 6 stp -Hydrogeologie: 4 stp Keuze uit aanbod KULeuven (ook taal)

9 @ faculteit wetenschappen

10

11

12

13 Naar de toekomst: minor wis- en natuurkunde minor sociale en economische wetenschappen Minoren geologie en biologie geprogrammeerd Gekozen minor speelt geen rol in masterkeuze

14 @ faculteit wetenschappen Na de Bachelor Master in de geografie 120 stp (KULeuven-VUB) –terrestrische ecosystemen en global change –stadsgeografie –ruimtelijke analyse van de omgeving –Academische lerarenopleiding ingebouwd (30stp) Master in geography 120stp (KULeuven- VUB) –Environmental change –Space and society

15 @ faculteit wetenschappen Na de Bachelor Master in de geologie 120 stp –na afstudeerrichting geologie Master in de biologie 120 stp –na afstudeerrichting biologie Master in de aardobservatie 120 stp Master in de milieutechnologie en milieuwetenschappen 120 stp Master in de statistiek 60 stp

16 @ faculteit wetenschappen Na de Bachelor Master in de toegepaste informatica 60 stp –na keuzerichting informatica en schakelprogramma Master in toerisme 60 stp –na voorbereidingsprogramma 45 stp Master in andere studierichtingen mits brugprogramma Masters na Master (stedenbouw en ruimtelijke ordening)

17 @ faculteit wetenschappen Na de Bachelor European Master in Comparative Urban Studies 60stp

18 @ faculteit wetenschappen Tewerkstellingsperspectieven Verdeling van de tewerkgestelde geografen naar sector tussen 1980 en nu Voor 1980 1987-1997 1980-1986 Onderwijs Privé Overheid Universiteit 1998-2003

19 @ faculteit wetenschappen Tewerkstellingsperspectieven Troeven van de opleiding: –Harde nauwkeurigheid van de wetenschappen –Complexiteit en maatschappelijke relevantie van sociale wetenschappen –Heel brede gamma aan vaardigheden: Terreinonderzoek, survey, enquêtes en interviews Statistische analyse Grafische weergave Kritische tekstanalyse, synthese, redactie Groepswerk Intellectueel debat ……

20 @ faculteit wetenschappen Verdere info: Trajectbegeleider: –Filip de Maesschalck Keuzevakken moeten goedgekeurd worden door de POC –Chris Kesteloot, programmadirecteur


Download ppt "@ faculteit wetenschappen Het bachelorprogramma Geografie Een rondgang in het vakgebied –Sociaal-economische geografie –Fysische geografie –Regionale geografie."

Verwante presentaties


Ads door Google