De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het bachelorprogramma Geografie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het bachelorprogramma Geografie"— Transcript van de presentatie:

1 Het bachelorprogramma Geografie
Een rondgang in het vakgebied Sociaal-economische geografie Fysische geografie Regionale geografie Een vaklijn: stijgende moeilijkheidsgraad Inleidende geografie Verbredende geografie Gespecialiseerde geografie

2 Het bachelorprogramma Geografie
Vaardighedenlijn Geografische methoden Ondersteunende vaardigheden

3 Het bachelorprogramma Geografie
Vakken: Geografie en ondersteunende vakken Algemene vorming Verbreding

4 Het programma per jaar oud

5 Het programma per jaar nieuw
Ondersteunende basiswetenschap Verbredende geografie Ondersteunende vaardigheid @ faculteit wetenschappen Inleidende geografie Gespecia;liseerde geografie Geografische vaardigheid

6 Het programma per jaar oud Keuze uit andere minoren
Verbreding: 35 stp minor geografie met verbreding minoren biologie geologie wiskunde informatica fysica chemie economie & bedrijfskunde sociologie archeologie Geografische Verbreding 15 stp Soc-econ aardrijksk v Japan: 4 stp Soc-econ aardrijksk v China: 4 stp Bevolkingsgeografie: 3 stp Regionale geogr: Afrika: 4 stp Keuze aanbevolen basiswetenschappen Algemene Biologie: 8 stp Ecologie: 8 stp Beginselen van programm: 6 stp Gegevensbanken: 6 stp Politologie: 6 stp Methoden van soc-wet onderzoek: 6 stp Markten en prijzen: 6 stp Hydrogeologie: 4 stp Keuze uit andere minoren

7 Economie & bedrijfskunde
minor Biologie Algemene biologie: 8 stp Diversiteit van dieren: 8 stp Diversiteit van planten: 6 stp Ecologie: 8 stp Natuurbehoud en beheer: 5 stp minor Geologie Moleculaire architectuur: 5 stp Mineralogie: 8 stp Hydrogeologie: 4 stp Geochemie: 4 stp Struct geologie & tectoniek: 4 stp Petrologie: magm & metam. gest: 4 stp Sedimentologie & sedimentpetrologie: 6 stp minor Informatica Beginselen v programmeren: 6 stp Wisk logica & structuren: 5 stp Computerarch & systeemsoftware: 6 stp Objectgericht programmeren: 6 stp Gegevensbanken: 6 stp Gegevensstr & algoritmen: 6 stp minor Wiskunde Lineaire algebra: 6 stp Meetkunde I: 5 stp Numerieke wiskunde: 5 stp Statistische modellen & data-analyse: 6 stp Wiskundige methoden i/d natuurkunde: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Fysica Algemene natuurkunde II: 8 stp Statistische thermodyn: 6 stp Algemene natuurkunde III: 6 stp Klassieke mechanica: 6 stp Keuze fysica: 5 stp Sterrenkunde: 5 stp Fysica v fluïda & zachte materie: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Chemie Bio-organische chemie: 6 stp Industriële & technische chemie: 3 stp Organische chemie: 6 stp Chemische thermodynica: 5 stp Metalen en katalyse: 5 stp Practicum: synth & karakterisatie: 6 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Economie & bedrijfskunde Keuze economie: 6 stp Inleiding tot accountancy: 6 stp Beg v productie & logistiek management: 6 stp Bank- & financiewezen: 6 stp Internationale handel: 6 stp -Markten en prijzen: 6 stp Bedrijfseconomie: 6 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Sociologie Samenleving: feiten & problemen: 6 stp Sociologie v/h hedend gezin e.a.: 4 stp Meth & techn v soc-wet onderzoek: 6 stp Sociologie v/d arbeidsorganisatie.: 4 stp Politieke sociologie: 5 stp Keuze sociol: min 6 stp Organisatiesociologie: 6 stp Actuele maatschappijdiag: 6 stp Sociologische & politolog. theorieën: 6 stp Bevolkingssociologie: 5 stp Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp minor Archeologie Methodiek v archeologisch onderzoek I: 4 stp Methodiek III + practicum: 5 stp Methodiek IV + praticumc: 3 stp Methodiek V: 4 stp Practicum II: opgravingsstage: 4 stp Keuze archeol: 8 stp één inleidend vak uit specifieke colleges van BA Arch 1 & 2 één verbredend vak uit modules v Ba Arch 3 Algemene verbreding: aan te vullen tot 35 stp

8 Het programma per jaar nieuw
Verbreding: 30 stp minor geografie met verbreding minoren -biologie geologie wiskunde informatica fysica chemie economie & bedrijfskunde sociologie archeologie Keuze Geografische Verbreding 12 stp Soc-econ aardrijksk v Japan: 4 stp Soc-econ aardrijksk v China: 4 stp Natuurwetenschappelijke methodes 4 stp Keuze aanbevolen basiswetenschappen Ecologie: 8 stp Beginselen van programm: 6 stp Gegevensbanken: 6 stp Politieke sociologie: 6 stp Methoden van soc-wet onderzoek: 6 stp Internationale handel: 6 stp Hydrogeologie: 4 stp Keuze uit andere minoren Keuze uit aanbod KULeuven (ook taal)

9

10

11

12

13 Minoren geologie en biologie geprogrammeerd
Gekozen minor speelt geen rol in masterkeuze Naar de toekomst: minor wis- en natuurkunde minor sociale en economische wetenschappen

14 Na de Bachelor Master in de geografie 120 stp (KULeuven-VUB)
terrestrische ecosystemen en global change stadsgeografie ruimtelijke analyse van de omgeving Academische lerarenopleiding ingebouwd (30stp) Master in geography 120stp (KULeuven- VUB) Environmental change Space and society

15 Na de Bachelor Master in de geologie 120 stp
na afstudeerrichting geologie Master in de biologie 120 stp na afstudeerrichting biologie Master in de aardobservatie 120 stp Master in de milieutechnologie en milieuwetenschappen 120 stp Master in de statistiek 60 stp

16 Na de Bachelor Master in de toegepaste informatica 60 stp
na keuzerichting informatica en schakelprogramma Master in toerisme 60 stp na voorbereidingsprogramma 45 stp Master in andere studierichtingen mits brugprogramma Masters na Master (stedenbouw en ruimtelijke ordening)

17 Na de Bachelor European Master in Comparative Urban Studies 60stp

18 Tewerkstellingsperspectieven
Verdeling van de tewerkgestelde geografen naar sector tussen 1980 en nu Voor 1980 Onderwijs Privé Overheid Universiteit

19 Tewerkstellingsperspectieven
Troeven van de opleiding: Harde nauwkeurigheid van de wetenschappen Complexiteit en maatschappelijke relevantie van sociale wetenschappen Heel brede gamma aan vaardigheden: Terreinonderzoek, survey, enquêtes en interviews Statistische analyse Grafische weergave Kritische tekstanalyse, synthese, redactie Groepswerk Intellectueel debat ……

20 Verdere info: Trajectbegeleider: Filip de Maesschalck
Keuzevakken moeten goedgekeurd worden door de POC Chris Kesteloot, programmadirecteur


Download ppt "Het bachelorprogramma Geografie"

Verwante presentaties


Ads door Google