De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Prof. dr

Verwante presentaties


Presentatie over: "Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Prof. dr"— Transcript van de presentatie:

1 Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Prof. dr
Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Prof. dr. Lies Sercu 30 maart 2010

2 Overzicht Waarom de academische lerarenopleiding volgen?
Waarom je lerarenopleiding aan de K.U.Leuven volgen? De SLO Talen Voor welke talen wordt een lerarenopleiding aangeboden? Heb ik de juiste vooropleiding? Hoe ziet het opleidingstraject eruit? Wat is de structuur van de opleiding? Nog een aantal prangende vragen! Kan ik vrijstellingen krijgen voor verworven credits uit de basisopleiding? Waarom moet ik nog 6 studiepunten per taal verwerven op masterniveau? Over hoeveel jaar mag ik de SLO spreiden? Kan ik de SLO wel met een andere opleiding combineren? Stel, ik kan niet afstuderen voor de SLO in één jaar, wat dan? Kan ik toleranties meenemen uit de Master? Hoe vind ik nu zo’n LIO-baan? Hoe vind ik mijn stageplaatsen? Meer informatie?

3 1 Waarom volg je een academische lerarenopleiding?

4 Mogelijke persoonlijke redenen (1/2)
Je hebt die leraar/lerares voor ogen die voor jou het verschil heeft gemaakt; je wil zelf ook dat verschil maken voor jonge mensen. Je lief doet het ook en jullie kunnen elkaar geen minuut missen. Je ouders willen het: eerst leraar worden en dan mag je naar het conservatorium. Als leraar heb je veel vakantie en dat maakt de combinatie van werk en gezin gemakkelijker, toch zeker tijdens de vakanties. Je kan al wat verdienen tijdens je opleiding door hier of daar een interim aan te nemen. Je wil in combinatie met je masteropleiding (nog) een professionele opleiding volgen die praktisch is en voorbereidt op een mogelijk beroep; het mag best wat praktischer zijn vanaf nu.

5 De meerwaarde van het diploma (2/2)
Je weet nog niet of je leraar wil worden, maar wil dit diploma niet laten liggen; je weet maar nooit; en bovendien: zonder dit diploma verdien je minder in het onderwijs. Je staat al in het onderwijs en wil graag vast benoemd worden; je hebt het diploma dus echt nodig voor zo’n vaste benoeming. Je weet nog niet wat je wil worden, maar weet dat het diploma van leraar een bonus betekent wanneer je solliciteert voor een educatieve job (bvb. in het hoger onderwijs) of een job waarbij communicatieve vaardigheden gevraagd worden.

6 2 Waarom aan de K.U.Leuven je lerarenopleiding volgen?

7 10 uitstekende redenen! Je kan nog een jaar in Leuven studeren ;-). Je kan je lerarenopleiding zo combineren met nog een andere studie. Je kan ze ook combineren met werken als werkstudent, al moet je zelf zeer realistisch zijn in wat jij zal kunnen combineren. Je krijgt een opleiding op jouw academische niveau. Je krijgt een opleiding die sterk vakdidactisch georiënteerd is. Je krijgt een opleiding die voortdurend inspeelt op vernieuwingen in het werkveld (ICT, BZL, Taalbeleid; CLIL; zorgbeleid voor leerlingen met leerachterstand, etc.)

8 10 uitstekende redenen (2/2)
Je wordt begeleid door praktijklectoren uit het werkveld die vakdidactisch zeer veel in hun mars hebben. Wij bemiddelen voor jou bij het vinden van goede stageplaatsen. Je hebt een diploma van de K.U.Leuven en dat opent deuren, zeker in het onderwijs. Je kan je lerarenopleiding afwerken in één, weliswaar intensief jaar. Onze plaatsingsdienst brengt je op de hoogte van mogelijkheden om al een interim aan te nemen tijdens je opleiding; je krijgt informatie over de mogelijkheid om een beurs aan te vragen voor een educatieve stage in een ander Europees land; etc.

9 Is de lerarenopleiding iets voor mij?

10 Even aftoetsen bij mijn vrienden en ouders…

11

12 SLO Talen K.U.Leuven!

13 SLO Talen K.U.Leuven! Want
Ik ga voor een opleiding die me meester in het talenonderwijs zal laten worden aan de K.U.Leuven! Ik wil een opleiding op mijn niveau. Ik wil dat diploma van leraar met specialisatie talenonderwijs behalen! Ik wil een kortlopende opleiding.

14 3.1 Voor welke talen wordt een specifieke lerarenopleiding met een specifieke taaldidactische en vakdidactische component aangeboden aan de K.U.Leuven?

15 Lerarenopleidingen met 2 talen
2 talen: een troef! Nederlands moedertaal / Frans / Engels / Duits / Spaans / Italiaans / Latijn / Klassiek Grieks / Russisch. 2 talen op basis van bacheloropleiding = 2 talen waarvoor je per taal 54 studiepunten op bachelorniveau kan voorleggen. Geen Nederlands moedertaal voor Vertalers en Tolken. + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak zonder extra kosten.

16 Lerarenopleidingen met 1 taal
Chinees, Japans, Russisch 1 taal omdat slechts 1 taal grondig werd bestudeerd tijdens de bachelor Taal- en Regiostudies. + mogelijkheid om vakdidactiek Nederlands voor Anderstaligen te volgen als boventallig vak zonder meerkost.

17 3.2 Heb ik de juiste vooropleiding?

18 Uit het OER (Onderwijs- en examenreglement K.U.Leuven)
Art. 31. De specifieke lerarenopleiding (SLO) kan aangevat worden na het behaald hebben van een diploma van academische bachelor of master (of een gelijkwaardig einddiploma). Tot het volgen van een specifieke lerarenopleiding kan de student ook worden toegelaten - als hij conform de algemene bepalingen van dit reglement reeds wordt toegelaten om in te schrijven voor de masteropleiding naast de bacheloropleiding; - op grond van een diploma van kandidaat; - op grond van een professionele bachelor op voorwaarde dat hij ten minste tegelijkertijd is ingeschreven voor een schakelprogramma. Als de student nog geen masterdiploma heeft behaald, moet hij gelijktijdig inschrijven in een masteropleiding. M.O.: Om te kunnen afstuderen, moet je uiterlijk in de zittijd waarin je voor de SLO afstudeert je masterdiploma behalen.

19 Art. 31. Een student kan rechtstreeks inschrijven in een afstudeerrichting van een lerarenopleiding die aansluit bij zijn basisopleiding (bachelor- en masteropleiding samengenomen). Als aansluitende opleidingen worden beschouwd: de basisopleidingen waarin ten minste 60 studiepunten per taal zijn verworven of verworven zullen worden in het jaar van inschrijving in de discipline van de vakdidactiek(en) van de afstudeerrichting. Minstens 6 sp. per taal moeten verworven zijn op het masterniveau. Voor de niet-aansluitende lerarenopleidingen kan de student een toelating vragen via een gemotiveerd schrijven aan de programmadirecteur van de lerarenopleiding waarin hij uiteenzet waarom hij denkt over voldoende voorkennis en competenties te beschikken om deze niet-aansluitende lerarenopleiding te kunnen volgen.

20 3.3 Hoe ziet je opleidingstraject eruit?

21 Samengevat Meesterschap verwerven in talenonderwijs: hoe word ik begeleid? Via een voorbereidingstraject (30 stp.) Via een praktijktraject (30 stp.) Van geleidelijke opbouw en veel begeleiding naar minder begeleiding en veel zelfverantwoordelijkheid

22 Inhoudelijke foci in het opleidingstraject
Eindtermen van de opleiding en een aantal foci focus op de leerkracht (lesgever, begeleider, innovator) focus op de leerling of student (ondersteuning, opvoeding) focus op de school als organisatie (lid van een team: klastitularis, graadcoördinator, zorgcoördinator, vakgroepvoorzitter, ...) focus op de school als onderdeel van het onderwijs- en ondersteuningsveld (ouders, CLB, politie, culturele dienst, etc.) focus op de relatie onderwijs – maatschappij (afstemming arbeidsmarkt, socialisatie in maatschappij)

23 Specifiek tijdens de stage
Wat je hebt geleerd tijdens het voorbereidingstraject mag je uitproberen zonder te grote gevolgen; Je krijgt feedback van experten; Je krijgt aanzetten tot nieuw leren; Je krijgt een gevarieerd opdrachtenpakket; Je kan instappen in een buddyproject (infosessie di 11 mei van 17u tot 18u30 in PI (Pedagogisch instituut, Vesaliusstraat 2). Je kan alle basiscompetenties verwerven van een beginnende leraar; Je kan met je medestudenten terugblikken op je stage-ervaringen; jullie leren van elkaar.

24 De stage is een “whole school experience”, gericht op een optimale praktijkgerichte training onder begeleiding van ervaren leerkrachten en praktijkbegeleiders van de K.U.Leuven Microtaken: schooltaken in klasverband (o.m. minstens 20 lessen observeren en 40 lessen zelf geven) en jouw onderwijs situeren in het ruimere onderwijsgebeuren op school (jaarplanning, graadplanning, jaarthema, vakoverschrijdende eindtermen (bvb. milieuzorg, ICT-vaardigheden, autonoom leren, etc.) Mesotaken: schooltaken buiten klasverband leren kennen en er een rol in opnemen (o.m. Wat doet de klastitularis? Hoe werkt de vakgroep? Welke vernieuwingsprojecten lopen er op school? Hoe gaat de school om met spijbelen? Wat houdt het taalbeleid van deze school in? etc.) Begeleidings- en verwerkingstaken (o.m. het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan en een portfolio) Vrijwillig: buddy-project

25 3.4 Hoe worden de 60 studiepunten concreet over vakken verdeeld?

26 Structuur van de opleiding: de studiepunten
Theoretisch gedeelte – 30 stp. algemeen pedagogisch didactisch deel (10) Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en de samenleving Praktijkoriëntatie keuzedeel (6 of 12) keuze uit universiteitsbrede Vakspecifieke (credit!) vakspecifiek deel (14) Vakdidactiek vakdidactische seminaries Praktijkcomponent – 30 stp. 1. Stagiair in het onderwijs (30): observatie lesgeven andere activiteiten van de leraar stageseminaries alternatieve stage (buddy) 15 stp. stage per taal 30 stp. voor Chinees/Russisch/Japans Bemiddelde stageplaatsen 2. LIO-baan (30): 500 uren leraar, wat neerkomt op 13u lesgeven per week; zelf baan zoeken. 3. Combinatie LIO en stage (niet aan te bevelen)

27 Nog een aantal prangende vragen!
Kan ik vrijstellingen krijgen voor verworven credits uit de basisopleiding? Waarom moet ik nog 6 studiepunten per taal verwerven op masterniveau? Over hoeveel jaar mag ik de SLO spreiden? Kan ik de SLO wel met een andere opleiding combineren? Stel, ik kan niet afstuderen voor de SLO in één jaar, wat dan? Kan ik toleranties meenemen uit de Master? Hoe vind ik nu zo’n LIO-baan? Hoe vind ik nu een stageplaats?

28 Kan ik vrijstellingen krijgen voor verworven credits?

29 Concrete vakken (telkens 6 studiepunten):
Ja! Keuzevakken van lerarenopleiding talen zijn ook opgenomen als keuzevakken in Masters T&L, TK, WL, Bedrijfscommunicatie en kunnen op aanvraag gevolgd worden in het kader van andere masters. Concrete vakken (telkens 6 studiepunten): Taalverwerving II: Expliciete en impliciete taalverwerving CALL Literatuur & Onderwijs Kies verstandig!

30 Waarom moet ik nog 6 studiepunten per taal verwerven op masterniveau?

31 Je kan enkel onderwijsbevoegdheid krijgen voor talen die je op masterniveau verder bent blijven activeren, ook al heb je de lerarenopleiding gevolgd voor 2 talen. Anders gezegd: je basisdiploma bepaalt mee welke onderwijsbevoegdheid je kan krijgen. van diploma naar vak van vak naar diploma

32 Over hoeveel jaar mag ik mijn lerarenopleiding spreiden?

33 In principe kan je eindeloos studeren om leraar te worden; verworven credits blijven 5 jaar geldig.
Onze ervaring is dat gemotiveerde studenten die in één jaar willen afstuderen ook effectief in één jaar afstuderen. Om te kunnen afstuderen in één jaar moet jij een goede planning opmaken en niet te laat met je stages starten (al in het eerste semester!). Veel scholen wensen geen lessen meer te laten geven door stagiairs tijdens het derde trimester. Lukt het niet om in één jaar af te studeren, dan kan je tijdens een tweede jaar afstuderen, al in januari, of in juni of september zoals in jaar 1.

34 Kan ik de SLO wel met een andere opleiding combineren?

35 Dat kan (T&L, TK, WL, BC, CS), maar…
Combineren is ook verliezen. De keuzes zullen aan jouw kant gemaakt moeten worden. Je moet immers aanwezig zijn op de seminaries van de lerarenopleidingen. Voor andere vakken hoeft dit niet noodzakelijk. Een aantal vakken van de SLO worden in twee semesters aangeboden, zodat overlap met vakken uit een andere opleiding te vermijden is. Via zelfstudiepakketten kan je ook een deel van de vakken zelf instuderen. 2 x 60 studiepunten behalen in één jaar is niet mogelijk. Je combinatie zal wellicht tot 2 jaar studie leiden. Een meesterproef afwerken en tegelijkertijd ook stage lopen, blijkt niet ideaal.

36 Wil je de MA Culturele studies combineren met de lerarenopleiding, dan kan je bvb. de theoretische vakken voor beide opleidingen volgen in jaar 1 en in jaar 2 je beide stages doen. Bij deze combinatie moet je er zelf voor zorgen dat je ook 6 studiepunten per taal op masterniveau verwerft. Volgens Artikel 70 van het OER van de K.U.Leuven mag je minder dan 25 studiepunten opnemen van de lerarenopleiding in een studiecontract. Je kan dus zelf uitmaken hoeveel studiepunten van de SLO je al opneemt in het jaar waarin je de SLO met een Masterstudie combineert. Art 70 Een student kan voor minder dan 25 studiepunten opnemen in eenzelfde inschrijving voor een diplomacontract of examencontract met het oog op het verwerven van een diploma als - deze opleiding niet zijn hoofdinschrijving uitmaakt; - de opleiding een lerarenopleiding of een master-na-masteropleiding betreft;

37 Stel, ik kan niet afstuderen in één jaar voor de lerarenopleiding, wat dan?

38 Geen groot probleem. Je behaalde credits worden overgedragen naar je volgende studiejaar. Je zal opnieuw moeten betalen voor OPO’s die je in jaar 1 aanvinkte, maar niet aflegde.

39 Kan ik een tolerantie uit de master meenemen naar de SLO?

40 Tolereerbare resultaten die zijn ingezet in een masteropleiding, kunnen ook worden ingezet in de lerarenopleiding met een maximum van 6 studiepunten. Let wel: voor alle SLO-vakken die jij in of later voor het eerst opneemt in je ISP geldt de nultolerantie. Dit betekent dat je voor elke OPO minimaal 10/20 moet halen. Om dit resultaat te halen, krijg je 4 examenkansen (2 per academiejaar). Heb je het credit dan nog niet verworven, dan moet je een bijzondere aanvraag indienen om een 5de of 6de examenkans te krijgen.

41 Hoe vind ik nu zo’n LIO-baan?

42 Je bevraagt het best nu al de scholen waar jij zou willen werken
Je bevraagt het best nu al de scholen waar jij zou willen werken. Je doet navraag naar hun interesse in een LIO. De school moet voor jou een begeleider voorzien. Je takenpakket moet minstens 13u per week bedragen. De school moet met jou en het Departement Onderwijs een contract aangaan. Je wordt tijdelijke werknemer van het Departement Onderwijs en wordt betaald als master zonder pedagogisch bekwaamheidsbewijs (70% van de wedde van iemand mét een dergelijk bewijs)

43 Hoe vind ik nu mijn stageplaatsen?

44 Je loopt stage in tenminste 2 scholen of instellingen (bvb
Je loopt stage in tenminste 2 scholen of instellingen (bvb. Instelling voor Sociale Promotie (bvb. voor Spaans, Italiaans, etc.)). Eén van deze scholen mag je oude school zijn. Via het online aanmeldingsformulier kan je stagescholen aanvragen. Je geeft aan in welke regio je stage wenst te lopen. Hou er rekening mee dat plaatsen in Leuvense scholen beperkt zijn, en het dus vaak makkelijker is een goede stageplek te vinden in je thuisregio. De toewijzing van je stageplaatsen gebeurt door de K.U.Leuven die jou aanmeldt als stagiair bij jouw scholen. Vanaf dat moment kan jij contact opnemen met je scholen om concrete afspraken te maken voor jouw stages. ZELF contact opnemen met een school MAG NIET, tenzij met toestemming van de stagecoördinator van de K.U.Leuven.

45 5. Meer informatie?

46 Informatiesessies begin academiejaar niet missen!
= Eerste week academiejaar - dinsdag 28 september om 18.00u (algemene informatie) en woensdag 29 september om 18.00u (informatie over stages) Informatiebrochures op de website van de faculteit Letteren en op Toledo > Community STB Letteren > SLO Letteren (beschikbaar vanaf midden augustus) Dus: zorg dat je tijdig ingeschreven bent als student van de K.U.Leuven. Anders heb je geen toegang tot deze community. Voor de lessenroosters: zie programmaboek (vanaf 15 september) Voor alle administratieve regelingen (ISP, examens enz.): Voor trajectbegeleiding: met een rubriek FAQ en informatie over bijvoorbeeld werken in het onderwijs.

47


Download ppt "Specifieke LerarenOpleiding (SLO) Talen Prof. dr"

Verwante presentaties


Ads door Google