De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerd e-government

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerd e-government"— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerd e-government
VERA April 4, 2017 Geïntegreerd e-government Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) – Fax: (02) – Boudewijngebouw 3B, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: Stefaan Decorte, …… EDS-TELINDUS …… 21 februari 2006

2 Komende jaren: focus op de back-office
Extra aandacht voor vereenvoudiging en integratie éénmalig inzamelen, maximaal hergebruiken van gegevens gegevensuitwisseling en gebruik authentieke gegevensbronnen Waarom? verbeteren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid verminderen administratieve lastendruk : niet vragen naar de bekende weg pro-actief aanbieden waar men recht op heeft verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid vermijden van onnodig dubbel werk vereenvoudigen van bestaande processen Hoe? MAximale GegevensDeling tussen Administraties 21 februari 2006

3 Stelsel van authentieke gegevensbronnen
Federale / Vlaamse authentieke gegevensbronnen RR + KSZ / VKBP KBO / VKBO CRAB ??? GRB Kadaster 21 februari 2006

4 Hoe is de situatie nu? FEDERALE OVERHEID MVG VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website U M E front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten KSZ RR back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office KBO Enkel ad-hoc & puntsgewijze uitwisseling van authentieke gegevens 21 februari 2006

5 Hoe wordt de situatie in de toekomst?
FEDERALE OVERHEID MVG VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website U M E front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten KSZ RR back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office KBO MAGDA VKBO VKBP Geïntegreerde en gestroomlijnde uitwisseling van authentieke gegevens 21 februari 2006

6 Doel van MAGDA Vlaamse overheidsentiteiten toegang geven tot authentieke informatie uit bestaande federale authentieke gegevensbronnen Rijksregister (RR), Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ? ontsloten via een Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) en een Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP) MAGDA maakt dit mogelijk door : het opzetten van een technische integratie infrastructuur het aanbieden van een integratie dienstencataloog voor de ontsluiting van gegevens uit de federale en Vlaamse authentieke gegevensbronnen personen ondernemingen (adressen, percelen, …) Het ter beschikking stellen van deze authentieke informatiebronnen is een belangrijke stap vooruit in de integratie van de back-offices van de VO 21 februari 2006

7 Wat leveren we vandaag? Ondernemingen: KBO-nummer
kern- (nummers: ONDnr, RSZnrs, …) naam- (maatschappelijk, afgekort, commerciëel, …) levenscyclus- (oprichting, status, stopzetting) adresgegevens contactgegevens alle vestigingen van het bedrijf aantal werknemers RSZ-personeelsklasse (0,1,2,3, ...) met omschrijving (0, 1 tot 4, 5 tot 9, 10 tot 19, 20 tot 49, 50 tot 99 enz. werknemers) 21 februari 2006

8 Wat leveren we vandaag? Personen: Rijksregisternummer (INSZ-nummer)
naam en voornamen geslacht levenscyclus (geboortegegevens, gegevens burgerlijke stand, overlijdensgegevens) adresgegevens wettelijk adres (in België of het buitenland, of zoals gespecificeerd door een diplomatieke post) tijdelijk adres (in België of het buitenland) postadres in het buitenland nationaliteit inschrijvingsregister 21 februari 2006

9 Loginscherm 21 februari 2006

10 Zoekscherm 21 februari 2006

11 VKBO : Identificatie van een onderneming
21 februari 2006

12 VKBO : Alle vestigingen
21 februari 2006

13 VKBO : Jaarrekening en Sociale Balans
21 februari 2006

14 VKBO : Publicaties in Belgisch Staatsblad
21 februari 2006

15 En wat kan het worden? (we have a dream)
Bedrijven moeten geen RSZ- of BTW- attesten meer afleveren bij aanbestedingen Milieuvergunningen consulteerbaar door andere administraties Adreswijziging 1 keer aanmelden (en het juiste adres opslaan) Verbetering van de privacy: Inkomenstoets in administratieve processen: burger hoeft niet telkens weer aanslagbiljetten op te sturen om zijn inkomen te bewijzen “Afgeleide rechten”: automatisch Ja/Nee antwoord i.p.v. een eigen onderzoek van het dossier van een gehandicapte / werkloze / leefloner / ... Vaccinatiegegevens van Volksgezondheid aan CLB’s bezorgen Onderwijs kan RKW rechtstreeks informeren of iemand nog school loopt: attesten per jaar minder Studietoelagen: van een aanvraagformulier in 3 delen met 16 bijlagen nog slechts 4 vragen die men volledig online kan invullen 21 februari 2006

16 VIP – projecten 2006 De Lijn : e-loket
Landbouw : Eénmalige Perceelsregistratie Bouwen en wonen: de Premiezoeker Bouwen en wonen: Voorkooprecht Cultuur: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen Welzijn: Vaccinnet Milieu - VWM: Digitaal waterloket Overheid: Producten-catalogus Bestuurszaken: Vrijstellingsattesten voor successierechten Onderwijs: formulier goed gedrag en zeden (voor wervingen) Onderwijs: Studietoelagen : simulatie 21 februari 2006

17 Een E-government decreet?
Basisprincipes van het Vlaams E-governmentbeleid Eenmalige opvraging van gegevens Maximale gegevensdeling tussen administraties Rechten van burgers en bedrijven m.b.t. hun gegevens Juridische regeling van gegevensuitwisseling tussen Vlaamse administraties onderling en met “derden” Quid Privacycommissie? Decretale oprichting van een entiteit die de “kruispuntbankfunctie” kan vervullen 21 februari 2006

18 En het lokaal E-government ?
Schuchter begin : Productcatalogus EPB Service op de VKBO Begrotingsvoorstel : 1 expert mét een (start) budget Minister Geert Bourgeois bereidt studie voor om samen met de lokale besturen de ideale aanpak uit te werken : Beheersmodel, Technologische aanpak, Juridisch kader Definiëren van prioritaire projecten 21 februari 2006

19 Vragen? Meer informatie over alle projecten van de Coördinatiecel Vlaams e-government: 21 februari 2006


Download ppt "Geïntegreerd e-government"

Verwante presentaties


Ads door Google