De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 18 21 februari 2006 Geïntegreerd e-government VERA Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 18 21 februari 2006 Geïntegreerd e-government VERA Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 18 21 februari 2006 Geïntegreerd e-government VERA Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 00 29 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@azf.vlaanderen.begeert.mareels@azf.vlaanderen.be Boudewijngebouw 3B, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/ Stefaan Decorte, …… EDS-TELINDUS ……

2 Coördinatiecel Vlaams e-government 2 van 18 21 februari 2006 Komende jaren: focus op de back-office  Extra aandacht voor vereenvoudiging en integratie –éénmalig inzamelen, maximaal hergebruiken van gegevens –gegevensuitwisseling en gebruik authentieke gegevensbronnen  Waarom? –verbeteren van de dienstverlening van de Vlaamse overheid verminderen administratieve lastendruk : niet vragen naar de bekende weg pro-actief aanbieden waar men recht op heeft –verbeteren van de eigen werking van de Vlaamse overheid vermijden van onnodig dubbel werk vereenvoudigen van bestaande processen  Hoe? MAximale GegevensDeling tussen Administraties

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 3 van 18 21 februari 2006 Stelsel van authentieke gegevensbronnen Federale / Vlaamse authentieke gegevensbronnen RR + KSZ / VKBP KBO / VKBO CRAB ??? GRB Kadaster

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 4 van 18 21 februari 2006 Hoe is de situatie nu? informatie diensten informatie diensten informatie diensten Vlaamse portaal informatie diensten informatie diensten informatie diensten eigen website eigen website eigen website informatie diensten informatie diensten informatie diensten eigen website eigen website eigen website front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office MVG FEDERALE OVERHEID LOKALEOVERHEDEN KBO RR KSZ UMEUME   Enkel ad-hoc & puntsgewijze uitwisseling van authentieke gegevens VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s

5 Coördinatiecel Vlaams e-government 5 van 18 21 februari 2006 MAGDA Hoe wordt de situatie in de toekomst? informatie diensten informatie diensten informatie diensten Vlaamse portaal informatie diensten informatie diensten informatie diensten eigen website eigen website eigen website informatie diensten informatie diensten informatie diensten eigen website eigen website eigen website VKBOVKBP UMEUME front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office MVG FEDERALE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALEOVERHEDEN KBO RR KSZ   Geïntegreerde en gestroomlijnde uitwisseling van authentieke gegevens

6 Coördinatiecel Vlaams e-government 6 van 18 21 februari 2006 Doel van MAGDA  Vlaamse overheidsentiteiten toegang geven tot authentieke informatie uit –bestaande federale authentieke gegevensbronnen Rijksregister (RR), Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ), Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) –mogelijke Vlaamse authentieke gegevensbronnen Centraal Referentie Adressenbestand (CRAB), Grootschalig Referentie Bestand (GRB), … ? ontsloten via een Verrijkte Kruispuntbank Ondernemingen (VKBO) en een Verrijkte Kruispuntbank Personen (VKBP)  MAGDA maakt dit mogelijk door : –het opzetten van een technische integratie infrastructuur –het aanbieden van een integratie dienstencataloog voor de ontsluiting van gegevens uit de federale en Vlaamse authentieke gegevensbronnen personen ondernemingen (adressen, percelen, …)  Het ter beschikking stellen van deze authentieke informatiebronnen is een belangrijke stap vooruit in de integratie van de back-offices van de VO

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 7 van 18 21 februari 2006 Wat leveren we vandaag?  Ondernemingen: KBO-nummer –kern- (nummers: ONDnr, RSZnrs, …) –naam- (maatschappelijk, afgekort, commerciëel, …) –levenscyclus- (oprichting, status, stopzetting) –adresgegevens –contactgegevens –alle vestigingen van het bedrijf –aantal werknemers –RSZ-personeelsklasse (0,1,2,3,...) met omschrijving (0, 1 tot 4, 5 tot 9, 10 tot 19, 20 tot 49, 50 tot 99 enz. werknemers)

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 8 van 18 21 februari 2006 Wat leveren we vandaag?  Personen: Rijksregisternummer (INSZ-nummer) –naam en voornamen –geslacht –levenscyclus (geboortegegevens, gegevens burgerlijke stand, overlijdensgegevens) –adresgegevens wettelijk adres (in België of het buitenland, of zoals gespecificeerd door een diplomatieke post) tijdelijk adres (in België of het buitenland) postadres in het buitenland –nationaliteit –inschrijvingsregister

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 9 van 18 21 februari 2006 Loginscherm

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 10 van 18 21 februari 2006 Zoekscherm

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 11 van 18 21 februari 2006 VKBO : Identificatie van een onderneming

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 12 van 18 21 februari 2006 VKBO : Alle vestigingen

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 van 18 21 februari 2006 VKBO : Jaarrekening en Sociale Balans

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 14 van 18 21 februari 2006 VKBO : Publicaties in Belgisch Staatsblad

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 15 van 18 21 februari 2006 En wat kan het worden? ( we have a dream)  Bedrijven moeten geen RSZ- of BTW- attesten meer afleveren bij aanbestedingen  Milieuvergunningen consulteerbaar door andere administraties  Adreswijziging 1 keer aanmelden (en het juiste adres opslaan)  Verbetering van de privacy: –Inkomenstoets in administratieve processen: burger hoeft niet telkens weer aanslagbiljetten op te sturen om zijn inkomen te bewijzen –“Afgeleide rechten”: automatisch Ja/Nee antwoord i.p.v. een eigen onderzoek van het dossier van een gehandicapte / werkloze / leefloner /...  Vaccinatiegegevens van Volksgezondheid aan CLB’s bezorgen  Onderwijs kan RKW rechtstreeks informeren of iemand nog school loopt: 360.000 attesten per jaar minder  Studietoelagen: van een aanvraagformulier in 3 delen met 16 bijlagen nog slechts 4 vragen die men volledig online kan invullen ……

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 16 van 18 21 februari 2006 VIP – projecten 2006  De Lijn : e-loket  Landbouw : Eénmalige Perceelsregistratie  Bouwen en wonen: de Premiezoeker  Bouwen en wonen: Voorkooprecht  Cultuur: Digitaal Vrijetijdsloket Vlaanderen  Welzijn: Vaccinnet  Milieu - VWM: Digitaal waterloket  Overheid: Producten-catalogus  Bestuurszaken: Vrijstellingsattesten voor successierechten  Onderwijs: formulier goed gedrag en zeden (voor wervingen)  Onderwijs: Studietoelagen : simulatie

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 17 van 18 21 februari 2006 Een E-government decreet?  Basisprincipes van het Vlaams E-governmentbeleid –Eenmalige opvraging van gegevens –Maximale gegevensdeling tussen administraties –Rechten van burgers en bedrijven m.b.t. hun gegevens  Juridische regeling van gegevensuitwisseling tussen Vlaamse administraties onderling en met “derden”  Quid Privacycommissie?  Decretale oprichting van een entiteit die de “kruispuntbankfunctie” kan vervullen

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 18 van 18 21 februari 2006 En het lokaal E-government ?  Schuchter begin : –Productcatalogus –EPB –Service op de VKBO  Begrotingsvoorstel : 1 expert mét een (start) budget  Minister Geert Bourgeois bereidt studie voor om samen met de lokale besturen de ideale aanpak uit te werken : –Beheersmodel, –Technologische aanpak, –Juridisch kader –Definiëren van prioritaire projecten

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 19 van 18 21 februari 2006 Vragen? Meer informatie over alle projecten van de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 van 18 21 februari 2006 Geïntegreerd e-government VERA Geert Mareels, projectleider e-government, Coördinatiecel Vlaams."

Verwante presentaties


Ads door Google