De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 1 Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning Situering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 1 Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning Situering."— Transcript van de presentatie:

1 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 1 Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning Situering

2 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 2 URBAIN-2  URBAIN-2 – Digitaal visum van de architect – Architect vult online aanvraagformulier in – Volledige beschrijving van “Gebouw” – “Only Once” principe  Vraag aan de Gewesten om samen te werken  Ja, maar: – RO is Gewestelijke bevoegdheid  Gewest : Aanvraagformulier  Federaal : Statistisch Formulier – Er zijn ook aanvragen zonder tussenkomst van architect  Uitbreidbaar naar en bruikbaar voor andere types van aanvragen en meldingen – Maximaal gebruik van Authentieke Databronnen

3 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 3 Dienstenrichtlijn Uniek Loket  Uniek loket België is doorgeefluik naar loketten bij de verschillende overheden  Elke overheid zorgt voor zijn “uniek loket”  Gevarieerd gebruik van tools naargelang van de gewenste functionaliteiten  (Her)gebruik van generieke bouwstenen  Opbouw en gebruik van authentieke databronnen  Realisatie en integratie via de eGovernment-koepel

4 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 4 Doelstellingen van het project  Volledig digitale afhandeling van een aanvraag  Eénmalige invoer en maximaal hergebruik van data  Opvolgen van de procedure door betrokkenen  Uniformiteit voor burger en architect  Inplugbaar op gemeentelijke web-sites  Gecentraliseerde opslag van de data en documenten  Verschillende manieren van interactie: – Manuele invoer via web-interface – Upload / download van bestanden – Toegang via web-services  Geen alles of niets verhaal

5 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 5 Scope – fase 1  RAMONA / URBAIN-2 – digitale bouwaanvraag Soorten aanvragen – Aanvraag stedenbouwkundige vergunning – eenvoudige dossiersamenstelling – Aanvraag stedenbouwkundige vergunning – uitgebreide dossiersamenstelling De burger / de architect – vult online de bouwaanvraag + statistisch formulier in – wordt hierbij ondersteund door authentieke databronnen (rijksregister, kadaster, CRAB/BEST, …) – voegt de noodzakelijke bijlagen toe (plannen, foto’s,…) – volgt de ingediende aanvragen op De vergunning-, adviesverlenende en toezichthoudende overheden – haalt de ingevulde gegevens op – verwerkt de gegevens met eigen toepassingen – voegt bijkomende elementen toe (advies of beslissing) Centraal staat een databron met een subset van relevante gegevens

6 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 6 Samenstellen Aanvraag dossier Opmaken Ontvangstbewijs Behandelen Aanvraag Indienen Beroep Notificatie Beslissing Uitvoeren werken As-Builtattest Behandelen Beroep EPCBTW-aangifteIngebruikname XML Verg.Reg XML EPB XML Lijst 220+ XML Planbaten Indiening Aanvraag Afgifte Ontvangstbewijs Beslissing Aanvraag Beslissing Beroep Start der werken Einde de werken

7 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 7 BURGER / ARCHITECT WEB-SERVICES FOD URBAIN-2 RWO RAMONA GEMEENTE / PROVINCIE / RWO ABC GIS ADVISERENDE INSTANTIE OPQ SERVICE BUS / MAGDA AUTHENTIEKE DATABRONNEN VLAANDEREN Alfa-num GDI geo AUTHENTIEKE DATABRONNEN FEDERALE OVERHEID KadasterGebouw Stedenbouwkundige Vergunning

8 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 8 Complexiteit  Diverse betrokken partijen – Burger / Architect – Orde van Architecten – Federale overheid Kadaster (+ andere gewesten ?) – Gemeenten / Provincies / RWO – Adviesverlenende overheden (gewestelijke en federale)  Gebruik van authentieke databronnen – Rijksregister en kruispuntbank ondernemingen – Architecten – Kadastrale plannen en kadastrale legger – CRAB adressenbestand – Geografische datalagen (bestemmingen, beschermingen, infrastructuur,...) GDI-MercatorNet of GDI-Vlaanderen

9 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 9 Voordelen  Eénmalige input van gegevens  Digitaal visum van architect  Kwaliteitsvolle gegevens – Persoonsgegevens (RR) – Adresgegevens (CRAB / BEST ) – Perceelsgegevens (Cadmap / GRB )  Recuperatie (geo-)grafische bestanden – Liggingsplan – Inplantingsplan (Cadmap / GRB)  Online opvolging verloop van de procedure

10 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 10 Voordelen  Burger / Architect – Wordt ondersteund bij invullen van aanvraagformulier  Gebruik van authentieke databronnen (CRAB, Kadaster, GRB,...)  Liggingsplan / Inplantingsplan  Ophalen geografisch gekoppelde data (indien beschikbaar) – Kan verloop “mijn dossiers” opvolgen – Kan na de vergunning start en einde der werken invoeren  Vergunningverleners / Advieserende instanties – Recuperatie van kwaliteitsvolle data, geen dubbele invoer – Adviesvragen kunnen digitaal – Minder vragen naar stand van zaken over dossiers – Minder papieren documenten

11 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 11 Voordelen  Andere instanties – Centrale actuele bron voor stedenbouwkundige vergunningen  EPB  URBAIN – lijst 220+  Vergunningenregister  planbatenheffing

12 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 12 Aandachtspunten  Rechtsgeldigheid van digitale documenten  Digitale handtekening  Formaten (XML / grafische bestanden)  Aandacht voor werkbaarheid / gebruiksvriendelijkheid  Privacy – Wat mag bijgehouden worden – Wie mag wat zien  Wetgeving

13 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 13 Korte termijn = fase 1  Analoge formulieren en plannen blijven noodzakelijk  Burger en architect kunnen online bouwaanvraag voorbereiden en afdrukken  Vergunning- en adviesverlenende overheden recupereren digitale input en vullen aan  Ontsluiting centrale databron stedenbouwkundige vergunningen  Ontsluiting authentieke databron kadaster  Afstemming (inhoudelijk en technisch) met milieuvergunningsaanvragen  Integratie in het Uniek Loket van de federale overheid

14 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 14 Lange termijn  Andere types van aanvragen – Technische werken – Verkavelingen – Attesten – Meldingen  Andere instanties gebruiken de authentieke databron – Lijsten vergunningenregister – Lijsten EPB – Lijsten kadaster (lijst 220+) – As-builtattest – EPC  Integratie met milieuvergunningsaanvragen

15 22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 15 Digitale aanvragen – Timing  Eind 2009 – Begin 2010 – Afronding Analyse – Definiëren webservices + XML-structuur  2010 – Uitbouw centrale databron – Ontwikkeling webservices – Ontwikkeling online-toepassing voor  Het invullen van de aanvraag  Het opvolgen van de procedure – Aanpassen van de eigen workflow-systemen


Download ppt "22 september 2009 Workshop Digitale Aanvraag Stedenbouwkundige Vergunning 1 Workshop Digitale Aanvraag van een Stedenbouwkundige Vergunning Situering."

Verwante presentaties


Ads door Google