De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government 1 4/07/2014 Het Magda diensten aanbod door CORVE Overleg Centrumsteden 02/10/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 4/07/2014 Het Magda diensten aanbod door CORVE Overleg Centrumsteden 02/10/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government 1 4/07/2014 Het Magda diensten aanbod door CORVE Overleg Centrumsteden 02/10/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: 02 553 52 95 – Fax: 02 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@bz.vlaanderen.begeert.mareels@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Het MAGDA platform UMEUME KBO RR KSZ   Geauthenticeerde en geïdentificeerde beveiligde toegang tot websites: ACM   Ontsluiting authentieke gegevensbronnen en gegevensuitwisseling: MAGDA platform MAGDA platform informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten VKBOVKBP front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office (VKBGeo) Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website FEDERALE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID LOKALEOVERHEDEN ACM (Access Control Management) gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen 2 4/07/2014 FOD FIN

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Kruispuntbanken : VKBO en VKBPKSZRRKBO authentieke gegevensbronnen netwerk sociale zekerheid VKBO VKBP FTP Kind & Gezin Vaccinnet EWBL referentiebestand ondernemingen (Graydon) webontsluiting ondernemings- gegevens WVG databanken Fod FIN 3 4/07/2014 webontsluiting persoons- gegevens webservice FTP Lokale Besturen

4 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO: opvragen van authentieke ondernemingsgegevens 4 4/07/2014 Detail onderneming

5 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBP: opvragen van authentieke persoonsgegevens  Interactieve webtoepassing VKBP-GUI –opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit,...) van personen •als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! •voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR –gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen  Voordelen van het gebruik van deze toepassing: –iedere Vlaamse overheidsdienst die nood heeft aan persoonsgegevens (en gemachtigd is om deze op te vragen) kan deze toepassing gebruiken binnen zijn bestaande business processen 5 4/07/2014

6 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBP: opvragen van authentieke persoonsgegevens 6 4/07/2014 Detail persoon

7 Coördinatiecel Vlaams e-government MAGDA platform: na releases 4-5 VKBO-GO PubliceerMutatie, StatusNietNormaal, FusieOvernameSplitsing, … Events, Rapporten GeefOnderneming, Vestigingen … ZoekOnderneming … RegistreerDossier … GeefJaarRekening, GeefTewerkstelling PubliceerMutatie Events, Rapporten GeefPersoon, Gezinssamenstelling … ZoekPersoon … RegistreerDossier … CreeerBIS Handicap Werkend VKBP-GUI BouwVergunning VO (VLAO, ORAFIN, …) VDAB (AB21) Inspectie Werkgelegenheid, AIW Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT Europees Sociaal Fonds, ESF Onderwijs (Lerende Mens) Dienstencheques Kinder Opvang Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) JongerenWelzijn (DOMINO) Medisch Verantwoord Sporten, MVS Energie Prestatie & Binnenklimaat, EPB Landbouw & Visserij, ALV (EPR) VKBO KBO + NBB JrRek + RSZ Werk cache + Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” KBO Kruispunt Bank Ondernemingen KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid Federale DienstenMAGDA DienstenaanbodVlaamse Organisaties Lokale Besturen Gemeentes RKW RSVZ Kinder Bijslag Fondsen RR (Rijksregister) Ag Geografische Informatie Vl, AGIVCRAB Adressen / Geografie / Ligging File Transfer Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO WVGZorg & Gezondheid (Vaccinnet) BeheerAttestInschrijving LIMOSA Arbeidsvergunningen (MIA) Gemeenten De Lijn (eLoket) Zorg&Gezondheid, ZorgFonds(Vaccinnet) VKBP Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” RSZ (LATG) NBB Onderwijs (Lerende Mens) Successierechten In Ontwerp Nieuw In Productie Netwerk Sociale Zekerheid 7 4/07/2014

8 Coördinatiecel Vlaams e-government Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden”  Doel: –aanleveren van gemeentelijke basisbestanden (gegevens over alle ondernemingen & vestigingen op het grondgebied van …) –voldoen aan sterke vraag vanuit de gemeenten naar gegarandeerd volledige, juiste en actuele ondernemingsgegevens  Geplande Magda diensten: –aanleveren van authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO •waar mogelijk verrijkt met dossiergegevens uit de Vlaamse overheid •aangevuld met authentieke Vlaamse adresgegevens uit CRAB  Verwachte voordelen: –een belangrijke stap voorwaarts in het beter beheer van de gemeentelijke processen naar ondernemingen toe (op het vlak van fiscaliteit, lokale economie, mobiliteit, milieu, communicatie…)  gemiddeld 1 VTE per gemeente uitgespaard, verlaagde kosten 8 4/07/2014

9 Coördinatiecel Vlaams e-government  Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: –op basis van de NACE codes in de aangeleverde VKBO gegevens de ICT bedrijven binnen de 12 steden en gemeenten van het arrondissement Kortrijk volledig in kaart brengen Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden” 9 4/07/2014

10 Coördinatiecel Vlaams e-government Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden”  Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: –bepaling van de impact van openbare werken op de lokale economie 10 4/07/2014

11 Coördinatiecel Vlaams e-government Geo-lokalisatie vlaamse Ondernemingen 11 4/07/2014   Website Waregem   Burgers krijgen overzicht van alle vrije beroepen en zelfstandigen, geprojecteerd op een kaart van de gemeente   Stadsbestuur krijgt lijst van nieuwkomers en vertrekkende vennootschappen en kan daardoor een onthaalbeleid of een opvolgingsactie opzetten.

12 Coördinatiecel Vlaams e-government Wat staat er nog op stapel?  E-Idee : Wat kan de Vlaamse overheid nog doen voor de lokale besturen?  VKBO visualiseren : geocodering, VKBO-GEO  VKBO bevragen : gebruiksvriendelijker ontsluiting bestanden  VKBO verbeteringen en lokale verrijkingen  Lokale verrijkingen : contactgegevens, activiteitencategorisatie, veiligheid,...  Verbetering : “Foutenmanagement” : zorgen dat een burger of een bedrijf de “overheids”data gemakkelijk kan inzien en eventuele fouten melden (aan de authentieke bron : KBO, KSZ, Rijksregister, …)  E-governmentdecreet juli 2008 : – De Vlaamse administraties mogen niet meer vragen wat de overheid al weet. Voor lokale besturen geen verplichting, wel aanbod. –Uitbouw van eigen “Vlaamse” authentieke bronnen (Vlaams Agentschap Personen met Handicap, Vlaams Energie Agentschap, milieuvergunningen, diploma’s, Landbouw, ….) 12 4/07/2014

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 13 4/07/2014 Studie Interbestuurlijk e-government Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be Overleg Centrumsteden 02/10/2008

14 Coördinatiecel Vlaams e-government Strategische studie geïntegreerd e-government 14 4/07/2014

15 Coördinatiecel Vlaams e-government Tijdsas 15 4/07/2014

16 Coördinatiecel Vlaams e-government  Eerste Golf : grootste stromen –DL5 Dienstverlening loketten –FI7 Beheer Stamgegevens –IV Integrale Veiligheid –PM7 Personeelsadministratie - Sociaal Secretariaat –SW1 Vergunningen –SW4 Ondersteuning bedrijven - Bedrijvenloket –SW5 Ruimtelijke Ordening –SZ8 Trajectbegeleiding - Inburgering  Tweede Golf : zekere stromen –CS, FI3, FI8, LS11, LS12, PM1, SB5, SB7, SB8, SW3, SW13, SZ6, SZ7, SZ13,...  Derde Golf : potentiële stromen –Via telefoon, email,... Bedrijven en processen 16 4/07/2014

17 Coördinatiecel Vlaams e-government SW1 Vergunningen - Overzicht 17 4/07/2014

18 Coördinatiecel Vlaams e-government SZ13 Woonkwaliteit – Patrimoniumgegevens 18 4/07/2014   Probleem actualisering patrimoniumgegevens stelt zich bij alle gebruikers van patrimoniumgegevens :   SW1 Vergunningen   SW5 Ruimtelijke Ordening   SZ13 Woonkwaliteit  ...   SW3 Waardevol Patrimonium   SB5 Beheer Groen   IV Integrale Veiligheid

19 Coördinatiecel Vlaams e-government FI7 Beheer Stamgegevens - Patrimoniumgegevens 19 4/07/2014

20 Coördinatiecel Vlaams e-government SW1 Vergunningen – Patrimoniumgegevens 20 4/07/2014

21 Coördinatiecel Vlaams e-government 21 van 20 30 Juni 2008 Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning : Proces

22 Coördinatiecel Vlaams e-government 22 van 20 30 Juni 2008 … Bredero MAGDA Orde Archi- tecten Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning : Componenten Federaal Regio Aanvrager/ Architect Lokaal bestuur Provincie- Regio (Als Vergunner, Advies, Beroep, Controle, …) RAMONA Bron Vergunningen KBO Bron Onder- neming … Toepassing Vergunner Toepassing Advies, … “Alfa-num” Perceel CadNet Services ACM/ IDM URBAIN-2 Bron Gebouw RR Bron Persoon CRAB/ BEST Bron Adres E-ID URBAIN-2 Invoer Gebouw Geo - “loket” “Geo” Perceel CADMAP Services GRB “Geo” Perceel Services E-mail EPB Vergunningen Register “Visum” Architect Activiteiten Architecten Relatieset Milieu Loket Milieu Vergun- ningen 2 5 4.2 4.1 6 7.1 13 9 10 16 1.1 1.2 7.214 12 3 11 15 17 17

23 Coördinatiecel Vlaams e-government SW5 Ruimtelijke Ordening – Uitwisseling RUP’s 23 4/07/2014

24 Coördinatiecel Vlaams e-government PM7 Personeelsadministratie – Persoonsgegevens 24 4/07/2014

25 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Bevolking - Persoonsgegevens   Consultatie RijksRegister voor niet-inwoners   Aanbeveling CBPL maart 2008 op basis KB 3 april 1984 :   Inwoners   Ex-inwoners met lopend dossier   Probleem stelt zich bij alle gebruikers van persoonsgegevens :   FI4 Beheer Stamgegevens   DL5 District en Loket : bevolking   DL5 District en Loket : sociale zaken   SB7 Beheer Begraafplaatsen 25 4/07/2014   PM7 Personeelsadministratie   IV Integrale Veiligheid   LS11 Kinderopvang  ...

26 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Sociale Zaken 26 4/07/2014   Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens

27 Coördinatiecel Vlaams e-government LS11 Kinderopvang - Vaccinatie   Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens 27 4/07/2014

28 Coördinatiecel Vlaams e-government LS11 Kinderopvang - Ouderbijdrage   BeTax / Taxi ; ontsluiting belastingsaanslag   Rol Kind&Gezin 28 4/07/2014

29 Coördinatiecel Vlaams e-government DL5 District en Loket – Burgerlijke Stand 29 4/07/2014

30 Coördinatiecel Vlaams e-government SB5 Beheer Groen – Kapvergunningen   Communicatie met RWO Ruimtelijke Ordening   Bundels papier 3 cm, 4-voud, incl (digitale) foto’s   Tot 1 jaar doorlooptijd, geen opvolging 30 4/07/2014

31 Coördinatiecel Vlaams e-government FI7 Beheer Stamgegevens – Ondernemingsgegevens 31 4/07/2014

32 Coördinatiecel Vlaams e-government   VKBO e-ideeën / CORVE projecten   VKBO visualiseren : geocodering, VKBO-GEO   VKBO bevragen : gebruiksvriendelijker ontsluiting bestanden   VKBO verbeteringen en lokale verrijkingen   Lokale verrijkingen : contactgegevens, activiteitencategorisatie, veiligheid,...   Verbetering : documenteren en doorgeven anomaliën aan KBO   Andere ideeën   Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO   Financiële gegevens, tewerkstelling, faillissementen, vergunningen, kadaster,...   Voeden van toepassingen   Bestaande dienstenleveranciers, nieuwe projecten (POGO)   Samenwerken   Meewerken aan de realisatie van e-ideeën Ondernemingsgegevens - E-idee VKBO 32 4/07/2014

33 Coördinatiecel Vlaams e-government 33 4/07/2014 Overleg Centrumsteden 02/10/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: 02 553 52 95 – Fax: 02 553 55 42 – E-mail: geert.mareels@bz.vlaanderen.begeert.mareels@bz.vlaanderen.be Tel: 02 553 53 12– GSM: 0499 59 36 02 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be GSM: 0495 575 875 – E-mail: mario.peel@et.vlaanderen.bemario.peel@et.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government 1 4/07/2014 Het Magda diensten aanbod door CORVE Overleg Centrumsteden 02/10/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government."

Verwante presentaties


Ads door Google