De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 E-idee: VKBO Workshop e-idee Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 E-idee: VKBO Workshop e-idee Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 E-idee: VKBO Workshop e-idee Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Jan Godderis, Coördinator lokale besturen, Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: (02) 553 53 12 – Fax: (02) 553 55 42 – E-mail: lieven.raes@bz.vlaanderen.believen.raes@bz.vlaanderen.be Tel: (02 553 20 14 – Fax: (02) 553 55 42 – E mail: jan.godderis@bz.vlaanderen.bejan.godderis@bz.vlaanderen.be Boudewijngebouw 4 e verd, Boudewijnlaan 30, B-1000 Brussel, België Web: http://www.vlaanderen.be/e-government/http://www.vlaanderen.be/e-government/

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 2 0. Inhoud 1. VKBO e-ideeën / CORVE projecten 1.1. VKBO visualiseren 1.2. VKBO bevragen 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijkingen 2.Andere ideeën 2.1. Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO 2.2. Voeden van toepassingen 3.Samenwerken

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 3 1.1. VKBO visualiseren  Doel van het project: VKBO verrijken met geografische gegevens zodat VKBO kan ingezet worden als beleids- en promotie instrument. –VKBO-gegevens geocoderen (CRAB- en streetnet-coördinaten) –VKBO-gegevens op een kaart weergegeven –Bijkomende functionaliteiten aan de VKBO toevoegen die toelaten geografisch verrijkte VKBO gegevens eenvoudig te bevragen

4 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 4 1.1. VKBO visualiseren  CORVE zorgt met het AGIV voor het geo-coderen van de VKBO adressen met: –CRAB: absolute coördinaten (centraal referentie adressenbestand) –Streetnet / navstreets: benaderende coördinaten  Maximale scope van het project: 1.VKBO-Geo webservices 2.Waar relevant geografische gegevens toevoegen aan de bestaande dienstverlening 3.Toevoegen kaartinformatie aan de VKBO-GO 4.Toevoegen van een geo-bevragingtool: Geef ondernemingen binnen straal / binnen polygoon 5.Ontwikkelen van een lichtgewicht GIS-loket voor integratie in gemeentelijke websites.

5 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 5 1.1. VKBO visualiseren  1) Geo-webservices die toelaten om vanuit applicaties eenvoudig VKBO te bevragen. Dit vormt een aanvulling op de bestaande VKBO-webservicesbestaande VKBO-webservices •Opvragen van de CRAB-code aan de hand van een het ondernemings- of vestigingsnummer •Opvragen van het ondernemings- of vestigingsnummer aan de hand van een CRAB- code  2) Waar relevant, integratie van de geo-codering in de bestaande dienstverlening (webservices en publicatie), zodat u ook hier de geografische coördinaten ontvangt.  3) Toevoegen van kaartinformatie aan de VKBO-GO webtoepassing. Bij het consulteren van de VKBO gegevens over een onderneming via uw webbrowser, ziet u de onderneming en de eventuele vestigingen nu ook gelokaliseerd op kaart.

6 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 6 1.1. VKBO visualiseren  4) Toevoegen van een geo-bevragingtool aan de VKBO-GO webtoepassing. Vanuit uw webbrowser bevraagt u de VKBO op ondernemingen binnen een bepaald geografisch gebied (straal rond een bepaald punt, polygoon). Op die manier kunt u de ondernemingen binnen een geografisch gebied automatisch oplijsten, voor vb. mailings. Dit biedt een antwoord op vragen zoals vb. het verwittigen van ondernemingen die hinder ondervinden van bepaalde wegenwerken. Ook kunt u bijvoorbeeld alle ondernemingen in een bepaalde wijk selecteren.  5) Een lichtgewicht GIS-loket dat geïntegreerd kan worden binnen een bestaande gemeentelijke website. Een voorafgaande analyse van de behoeften van de lokale besturen zal gebruikt worden om te bepalen welke functionaliteiten dit GIS-loket al dan niet kan hebben.

7 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 7 locali- satie Meche- len MalleEekloDesselIeper West- Vlaan- deren VERA Sint- Niklaas … Ware- gem Wevel- gem Lommel Ginge- lom Oost- kamp Brugge Localisatie ondernemingen 1.1. VKBO visualiseren

8 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 8 Geo- bevragings- tool 1.1. VKBO visualiseren

9 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 9 Geo- loket- ten MalleEeklo Oost- kamp Ginge- lom Lommel Wevel- gem Ware- gem BruggeIeper… West- Vlaan- deren VERA Meche- len Sint- Niklaas Componen- ten voor geoloketten 1.1. VKBO visualiseren

10 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 10 1.2. VKBO bevragen  Doel: Lokale besturen zelf de mogelijkheid bieden om VKBO bestanden aan te maken naar hun wensen (Lange termijnvisie)  Inhoudelijk: Data-transmissie van ruwe VKBO data (KBO + essentiële verrijkingen zoals CRAB, RSZ, Jaarrekeningen, hoedanigheden)  Uitdaging: VKBO data op gebruiksvriendelijke wijze aanbieden  Hoe: VKBO bestanden beter (ver)werkbaar maken –1. inhoudelijk => aanbod van intelligentie (queries): Eerste resultaten van uit de stad Mechelen •Fase 1: interpretatie v.d. bestanden bv. Scheiden van ondernemingen en vestigingen: met behoud van relatie ondernemingen en vestigingen (zie Mechelen) •Fase 2: Update logica (updates binnenhalen)

11 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 11 1.2. VKBO bevragen –2. transmissie (doorgeven van gegevens naar de lokale besturen): • Per mail-aanvraag met aanlevering gegevens per mail of via ftp diensten • Later via webrapportering (via een web bevragingstool zie volgende slide) • Korte termijn: –Eenvoudige lijsten per gemeent downloadbaar aanbieden op internet met een maandelijkse update –Gemeentebestanden met instroom van ondernemingen »Instroom (informatie over nieuwe ondernemingen) »Verhuisbewegingen binnen de gemeente »Nieuw opgestarte ondernemingen »Uitstroom (wie verlaat de gemeente)

12 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 12 1.2. VKBO bevragen –Lange termijn : web-bevragingstool waarmee VKBO bestanden worden aangemaakt •Tool om kleine, specifieke VKBO-bestanden aan te maken (Doel: aanleveren van ad hoc-bestanden voor concrete processen, toepassingen, of voor welbepaalde doeleinden) •Vorm: d.m.v. een webinterface •Hoe: Stap voor stap uitbouwen –Mogelijkheden (een aantal voorbeelden): •Opvragen van lijsten van ondernemingen per straat •Opvragen van starters/instroom en uitstroom van ondernemingen •Mutaties van ondernemingsgegevens •Output in diverse formaten (o.a. excel, CSV, XML) –Grotere bestanden: aanmaak door CORVE + verzenden via e-mail  Randvoorwaarde: Usermanagement

13 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 13 VKBO Bevragen VilvoordeOostkampDesselMalleBruggeWevelgemWaregemBornem…EekloZedelgemLennik West- Vlaan- deren VKBO bevragen 1.2. VKBO bevragen

14 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 14 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking  1e Doelstelling: Lokale Verrijkingen. Uit de e-ideeën blijkt de behoefte aan extra verrijkingen bij de VKBO, die niet vanuit authentieke bronnen aangeleverd kunnen worden.  Het gaat daarbij vaak om informatie die bij lokale besturen beschikbaar is, maar ook voor andere overheidsorganisaties belangrijk is.  Onder Lokale Verrijkingen begrijpen we die gegevens die door lokale besturen aangeleverd kunnen worden, en ook voor andere besturen belangrijk is.  Deze informatie kan gecentraliseerd worden, en in de bestaande VKBO-dienstverlening geïntegreerd worden

15 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 15 1.3 VKBO verbeteren en lokale verrijkingen  Voorbeelden: –Contactgegevens –Lokale activiteitencategorisatie –Gegeven i.v.m. veiligheid –…

16 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 16 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking  2e Doelstelling: VKBO verbeteren (fouten verbeteren) Niet: alternatief voor ondernemingsloketten! Wel: doorgeven van manifeste en structurele fouten aan KBO Definitie van “lokale verrijkingen” = Zijn gegevens van de lokale besturen die gekoppeld worden aan de VKBO en niet in KBO of VKBO zijn opgenomen = Gegevens worden als authentieke bron beheerd door lokale besturen en kunnen geconsolideerd worden en aangeboden worden via het MAGDA platform  Beperkte en welbepaalde set aan gegevens worden geconsolideerd via MAGDA  Geen verplichting voor de lokale besturen

17 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 17 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking  Potentiële problemen i.v.m. verrijkingen –Juridische problemen door koppeling van persoonsgegevens –Technische (gedistribueerd beheer en consolidatie via MAGDA, authenticatie, verwerkingsprocessen,…) –Inhoudelijk (welke gegevens worden geconsolideerd)  Nood aan twee sporen –Analyse van de gewenste functionaliteiten –Juridische en technische analyse  Voorstel: besturen worden betrokken bij de functionele analyse

18 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 18 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijkingVKBOVerbeteringen

19 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 19 Mechelen De Pinte Malle Wevel- gem Ware- gem GingelomMechelenGent… Antwer- pen West- Vlaan- deren Ieper Sint- Niklaas Lokale verrijkingen 1.3. VKBO verbeteren en lokale verrijking

20 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 20 2.1. Authentieke verrijkingen VKBO  Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO –Financiële gegevens over ondernemingen –Tewerkstelling –Sociale en fiscale schulden –Faillissementendienst –Erkende of geregistreerde aannemers –Gegevens over stedenbouwkundige vergunningen –Milieuvergunningsgegevens –Kadastergegevens  Voorstel –Tijdens de analysefase kunnen geïnteresseerde gemeente de gewenste verrijkingen verder aanvullen en prioritiseren

21 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 21 2.1. Authentieke verrijkingen VKBO VilvoordeGentAntwerpenOudenaarde…VERABrugge Sint- Katelijne- waver Nieuwe authentieke verrijkingen

22 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 22 2.2. Voeden van toepassingen  Verwachting –De bestaande en binnen deze e-idee projecten nieuw te ontwikkelen VKBO diensten kunnen aangesproken worden om er zijn toepassingen mee te voeden: •Voor bestaande toepassingen van de uiteenlopende dienstenleveranciers •Nieuw te ontwikkelen projecten zoals bijvoorbeeld POGO, uitgebreidere ondernemingsgidsen,.. –Afhankelijk van het succes zal de nodige IT capaciteit voorzien moeten worden. Belangrijk hierbij is: •Voldoende performantie om de aanvragen te kunnen verwerken •24/7 beschikbaarheid van de omgeving –Regelmatige communicatie met de lokale besturen en de leveranciers van de toepassingen

23 Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 23 3. Samenwerken  Meewerken aan de realisatie van de e-ideeën –Diensten mee aan sturen (analyse) –Effectief gebruik van de ontwikkelingen  Projecten bepalen –Aan welk project wenst uw bestuur mee te werken? –Contactpersoon Jan Godderis •Jan.godderis@bz.vlaanderen.beJan.godderis@bz.vlaanderen.be •Tel. 02 553 20 14


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government Slide 1 E-idee: VKBO Workshop e-idee Lieven Raes, adviseur geografische informatie, Coördinatiecel Vlaams e-government."

Verwante presentaties


Ads door Google