De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De E-government strategie van de federale overheid Kruispuntbank Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De E-government strategie van de federale overheid Kruispuntbank Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 De E-government strategie van de federale overheid Kruispuntbank Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.be

2 2 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Wat is E-government ? n E-government heeft als doel de dienstverlening en de beleidsvoering voortdurend te verbeteren door interne en externe relaties om te vormen door technologie, internet en nieuwe media n interne relaties -tussen overheden onderling -tussen de overheid en haar werknemers n externe relaties -tussen de overheid en de burgers -tussen de overheid en de ondernemingen •gebruiker van overheidsdiensten •dienstverlener

3 3 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Waarom E-government ? n voorwaarde voor een betere dienstverlening aan klanten (burgers en ondernemingen) en de dienstverleners n modernisering van de openbare sector -voorbeeldfunctie en katalysator voor inzet van nieuwe technologieën -verhoging van efficiëntie en toegevoegde waarde -meer uitdagende werkomgeving voor overheidspersoneel

4 4 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 ãvermindering reisduur, wachttijd, administratieve formaliteiten,... ãrealtime feedback ãpermanente toegang van overal ãgemakkelijk vindbare informatie ãgepersonaliseerde dienst- verlening ãeenmalige gegevensinzameling ãproactief beheer ãgrotere inspraak bij beslissingen ãrechtstreekse communicatie met bevoegde overheidsdienst ãtoegang tot persoonlijke gegevens Verbetering dienstverlening

5 5 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 E-government: structureel hervormingsproces n E-government vereist: -re-engineering van de bedrijfsprocessen -reorganisatie -verandering van mentaliteit (klantgericht) -aanpassing regelgeving -samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus

6 6 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Back office integratie is noodzakelijk n eenmalige gegevensinzameling n geïntegreerd gegevensbeheer (principe van de authentieke bron) n elektronische gegevensuitwisseling en work flow n architectuur & horizontale diensten: -unieke identificatiesleutels (elektronische identiteitskaart) -PKI -messaging and transaction services -portaal-architectuur -content management system n standaarden (XML, IP, enz.) n globale maar gedecentraliseerde aanpak

7 7 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Klantgericht n interactie met portaal op basis van -gebeurtenissen (geboorte, huwelijk, enz.) -leefgewoonten (sport, cultuur, enz.) -statuut (werkloos, gepensioneerd, enz.) n p-channels and e-channels moeten naast elkaar bestaan n multi device access (PC, TV, WAP, GSM, PDA, …) n geïntegreerde diensten -informatie -interactie -transactie

8 8 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Klantgericht n kritisch nadenken over wijze van informatie- inzameling en creëren van nieuwe toegevoegde waarde, -leesbare en begrijpbare teksten -analyse van behoefte aan gegevensinzameling -harmoniseren begrippenapparaat -eerst controle van de gegevens, daarna gegevensinzameling -voorstellen van defaultwaarden op basis van vorige gegevensoverdracht -on-line hulp -simulatie-omgevingen

9 9 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Niveaus van dienstverlening bij realisatie E-government Niveau 1 Informatie Overheidsdiensten publiceren informatie op het web Niveau 2 Interactie Gebruikers kunnen elektronisch communiceren met afzonderlijke overheidsdiesnsten maar diensten kunnen niet per definitie elektronisch communiceren met de gebruiker Niveau 3 Transactie Gebruiker kan elektronisch communiceren met afzonderlijke overheids- diensten en de toepassingen van de overheidsdiensten antwoorden elektronisch op het verzoek van de gebruiker Niveau 4 Integratie Overkoepelende informatie en transacties zijn toegankelijk via intentiegerichte portalen De back offices zijn geïntegreerd en de bedrijsprocessen zijn re-engineered Complexiteit / Kostprijs Waarde voor de klant

10 10 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Elektronische identiteitskaart n mogelijke functies -identificatie van houder -authentificatie van houder -genereren van elektronische handtekening -elektronisch bewijs van kenmerken van houder -uitvoering van programma’s -elektronische gegevensopslag -elektronische portemonnee

11 11 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Elektronische identiteitskaart n weerhouden functies -visuele en elektronische identificatie van houder -authentificatie van houder dmv techniek van digitale handtekening -genereren van elektronische handtekening dmv techniek van digitale handtekening -bewijs van kenmerken van houder dmv techniek van digitale handtekening op initiatief van houder -enkel drager van elektronische gegevens -geen elektronische portemonnee -geen biometrie

12 12 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Voordelen n voor de gebruiker -snellere communicatie/dienstverlening -kwaliteitsvollere dienstverlening -meer geïndividualiseerde dienstverlening -vermindering administratiekosten -betere bereikbaarheid (24/7) -grotere openbaarheid van bestuur

13 13 Kruispuntbank Sociale Zekerheid 24.10.2001 Voordelen n voor de overheidsdiensten -verhoging arbeidssatisfactie door vermijden nutteloos werk -beheersing administratiekosten -verbetering imago overheidsdiensten -directere relatie met doelgroepen -doelmatigere beleidsondersteuning en -uitvoering -efficiëntere fraudebestrijding

14 D@nk u ! Kruispuntbank Sociale Zekerheid


Download ppt "De E-government strategie van de federale overheid Kruispuntbank Sociale Zekerheid Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google