De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe ? Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe ? Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 eGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe ?
Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid en eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel Website KSZ: Portaal eHealth-platform: Persoonlijke website:

2 Stand van zaken sociale sector 20 jaar gecoördineerd bezig
wet verplicht alle federale instellingen van sociale zekerheid, medewerkende instellingen van sociale zekerheid en OCMW’s tot elektronische samenwerking via de KSZ en waarborgt eenmalige inzameling aan burgers en ondernemingen allerlei andere instanties stappen vrijwillig mee in de samenwerking (gemeenschappen, gewesten, instanties die afgeleide rechten toekennen, …) sterke informatiseringsgraad van meeste sociale actoren 225 geoptimaliseerde elektronische processen tussen sociale actoren, goed voor 700 miljoen elektronische gegevensuitwisselingen 42 geoptimaliseerde elektronische processen van toepassing tot toepassing voor ondernemingen 12 toepassingen voor burgers (nog aanzienlijk uit te breiden) 4/04/2017

3 Stand van zaken sociale sector
grote efficiëntiewinst (sneller, goedkoper en meer voor zelfde kost) voor ondernemingen (minstens 1,7 mia euro per jaar aldus Planbureau) burgers sociale actoren grote effectiviteitswinst (doelstellingen beter bereikt) betere sociale bescherming rechtvaardiger juister transparanter betere beleids- en onderzoeksondersteuning nieuwsoortige diensten (bvb. automatische toekenning van rechten, gepersonaliseerde simulatie-omgevingen, …) minder fraudemogelijkheden 4/04/2017

4 Stand van zaken gezondheidssector 2 jaar gecoördineerd bezig
wet verplicht niet tot elektronische samenwerking, maar voorziet in gratis bruikbare basisdiensten en standaarden uitgewerkt door overheid die kunnen bijdragen tot elektronische samenwerking meeste instanties zien nut in van informatisering en elektronische samenwerking, en hebben bereidheid tot samenwerking, die langzaam tot stand komt zeer verschillende informatiseringsgraad van de actoren in de gezondheidszorg beginnende efficiëntiewinst voor burgers-patiënten zorgverleners en zorginstellingen 4/04/2017

5 Stand van zaken gezondheidssector op naar effectiviteitswinst
betere gezondheidszorg multidisciplinair transmuraal hogere patiëntveiligheid gepersonaliseerde kennisontsluiting meer empowerment van de patiënt betere beleids- en onderzoeksondersteuning nieuwsoortige diensten (bvb. zorg op afstand, mobiele zorg, …) minder fraudemogelijkheden 4/04/2017

6 Stand van zaken in beide sectoren zelfde taakverdeling
KSZ en eHealth-platform als dienstenintegrator gemeenschappelijke visie motor van veranderingen en veranderingsbeheer goede architectuur beheer van goed beveiligd samenwerkingsplatform, met verwijzingsrepertorium voor toegangscontrole routering automatische mededeling van wijzigingen optimalisatie van processen, met lateraal denken standaarden kwaliteit Informatieveiligheid technische en semantische interoperabiliteit actoroverschrijdend programma- en projectmanagement vorming en coaching 4/04/2017

7 Stand van zaken in beide sectoren zelfde taakverdeling
actoren zelf (of hun ICT-dienstverleners) ontwikkeling diensten met toegevoegde waarde intern (voor zichzelf en hun medewerkers) en extern (voor burgers, ondernemingen, …) beheer van informatie volgens afgesproken taakverdeling 4/04/2017

8 Sociale sector Waar kunnen we geraken ?
RSZ FODSZ RSZPPO RSVZ burger en onderneming VSI HVZ FOD WASO RKW RVA Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid PDOS interUI netwerk RIZIV FAO NIC: intermutual. netwerk SIGE-DIS FBZ RVP RJV DOSZ andere actoren sociale sector

9 Gezondheidssector Waar kunnen we geraken ?
zieken- huis andere zorg- instelling andere zorg- verlener burger zieken- huis arts hub zieken- huis zieken- fonds apotheker zieken- huis eHealth-platform basisdiensten hub zieken- fonds NIC zieken- huis zieken- fonds voorschriften server zieken- huis FAGG RIZIV gemeen- schappen FOD VG

10 Netwerk van dienstenintegratoren
GOD GOD Extranet gewest of gemeenschap Diensten repository Diensten integrator (KSZ) Diensten repository ISZ Extranet sociale zekerheid ISZ Internet Zorginstelling FOD ISZ VPN POD Diensten repository FEDMAN Diensten integrator (FEDICT) Diensten integrator (eHealth- platform) Zorgverlener FOD Diensten repository 4/04/2017

11 Netwerk van dienstenintegratoren
taken dienstenintegrator: zie rol KSZ en eHealth-platform nood aan permanent overleg tussen dienstenintegratoren op de diverse vlakken van de architectuur (zie lager) informatie processen technisch Commissie Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: elke actor wordt slechts aangesloten op het technisch samenwerkingsplatform van één dienstenintegrator, zodat “shopping” bij dienstenintegrator met laagste veiligheidsvereisten wordt vermeden doel is geïntegreerde processen voor gebruikers afgestemd op situaties die zich voordoen in hun bestaan, met eenmalige inzameling van informatie en automatische toekenning van rechten en disease management/preventie waar mogelijk 4/04/2017

12 Kritische succesfactoren
gemeenschappelijke visie en doelstellingen cooperative governance goede architectuur 4/04/2017

13 Kritische succesfactoren
gemeenschappelijke visie gericht op efficiëntie- en effectiviteitswinst en toegevoegde waarde voor alle gebruikers (burgers, ondernemingen, zorgverleners en -instellingen, actoren in de sociale sector, …) best vertrekkende van gezondheids- en sociale beschermings-doelstellingen over overheidsniveaus en actoren heen met vertaling naar doelstellingen per overheidsniveau en groepen van actoren, in functie van de bevoegdheids- of taakverdeling met daarvan afgeleide doelstellingen inzake informatiebeheer en informatieveiligheid voor alle betrokken actoren basisprincipes voor iedereen, best vastgelegd in afdwingbaar wettelijk kader doelstellingen per groep van actoren en per actor vertaald in operationele programma’s en projecten goede mix van lange termijn en quick wins multidisciplinaire aanpak (BPR, veranderingsbeheer, juridisch, technisch, …) 4/04/2017

14 Kritische succesfactoren
cooperative governance aansturing door organen (beheersorganen, overlegorganen) met vertegenwoordigers van alle relevante actoren gericht op klantgerichtheid bereidheid tot samenwerking en taakverdeling vertrouwen gebaseerd op transparantie en respect buy in en engagement gebruik van expertise en kennis gecoördineerd programma- en projectmanagement 4/04/2017

15 Kritische succesfactoren
goede architectuur informatie-architectuur datamodellering semantische interoperabiliteit authentieke bronnen met kwaliteits-, beschikbaarheids- en performantievereisten procesarchitectuur waardeketens uitgebouwd onder coördinatie van dienstenintegratoren onderscheiden aspecten inzameling van informatie validatie van informatie beheer van informatie terbeschikkingstelling van informatie mededeling van vermoedelijke fouten 4/04/2017

16 Kritische succesfactoren
goede architectuur technische architectuur (SOA - service oriented architecture) modulair => flexibel herbruikbare diensten => goedkoper en snellere time to market schaalbaar gericht op samenwerking tussen actoren 4/04/2017

17 Voor meer informatie portaal van de sociale zekerheid
website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid persoonlijke website Frank Robben 4/04/2017

18 u ! Vragen ? 4/04/2017


Download ppt "EGovernment in de sociale en gezondheidssector: waar staan we en waar gaan we naartoe ? Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank Sociale Zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google