De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Relaties FOD-OISZ inzake beleids- ondersteuning : visie van de FOD Sociale Zekerheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Relaties FOD-OISZ inzake beleids- ondersteuning : visie van de FOD Sociale Zekerheid."— Transcript van de presentatie:

1 Relaties FOD-OISZ inzake beleids- ondersteuning : visie van de FOD Sociale Zekerheid

2 Werking en structuur van de Belgische sociale zekerheid

3 Social SecurityWerknemers Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Zieke- en invaliditeits- verzekering Kinder- bijslagen Werkloos- heids- uitkeringen Beroeps- ziekten Pensioenen en overlevings- pensioenen ZelfstandigenAmbtenaren 1. Sociale bescherming verschilt naargelang beroepscategorie en risico

4 2. Paritair beheer High level overleg Beheer overheidsinstellingen

5 3. Een verdeelde financiering vervangen… Bijdragen voor ziekte en invaliditeitsverzekering Bijdragen voor arbeidsongevallen Bijdragen voor beroepsziekten Bijdragen voor werkloosheidsuitekeringen Bijdragen voor pensioenen Biijdragen voor kinderbijslagen Uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Uitgaven voor arbeidsongevallen Uitgaven voor beroepsziekten Uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen Uitgaven voor pensioenen Uitgaven voor kinderbijslagen

6 3. …door een globaal beheer Bijdragen voor ziekte en invaliditeitsverzekering Bijdragen voor arbeidsongevallen Bijdragen voor beroepsziekten Bijdragen voor werkloosheidsuitekeringen Bijdragen voor pensioenen Biijdragen voor kinderbijslagen Uitgaven voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Uitgaven voor arbeidsongevallen Uitgaven voor beroepsziekten Uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen Uitgaven voor pensioenen Uitgaven voor kinderbijslagen

7 4. Beheerd door een primaire netwerk en secundaire netwerken van organisaties

8 Belgische bevolking

9 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen

10 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Pensioenen ambtenaren

11 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP RSZ FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Zeelieden HVKZ

12 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Zeelieden HVKZ Lokale ambtenaren RSZPPO Pensioenen ambtenaren

13 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Zeelieden HVKZ Lokale ambtenaren RSZPPO Pensioenen ambtenaren Overzee DOSZ

14 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Belgische bevolking Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Zeelieden HVKZ Lokale ambtenaren RSZPPO Pensioenen ambtenaren Overzee DOSZ RSVZ Zelf- standigen

15 FAO RJV RIZIV RKW RVA RVP FBZ Arbeids- ongevallen Jaarlijkse vakantie Ziekte en invaliditeit Kinder- bijslagen Werkloos- heid Beroeps- ziekten Pensioenen Zeelieden HVKZ Lokale ambtenaren RSZPPO Pensioenen ambtenaren Overzee DOSZ RSVZ Zelf- standigen FOD WASO FOD SZ Belgische bevolking

16 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidscyclus

17 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidscyclus

18 Agenda bepaling Beslissing Beleids- uitvoering Beleids- evaluatie Bijsturing Beleids- voorbereidi ng Beleidsondersteuning Beleidscyclus

19 RVP ?

20 Wie en Hoe ?Wie en Hoe ?

21 In the good old time…

22 Relaties met OISZ voor Copersoc From dream…

23 RVP

24 Relaties met OISZ voor Copersoc …to reality

25 Dat behoort tot hun bevoegdheden denk ik ! Zij hebben het wel voorgesteld ! Die ken ik wel ! Die is goed, denk ik ! Die werken goed, denk ik ! Die kunnen wij vertrouwen ! Die is mijn vriend ! Waarom : geen regels bij het toevertrouwen van dossiers

26 Future format for policy support

27 Wij maken geen kans Qualiteit van beleidsondersteuning is onvoldoend BPR : evaluatie van de situatie

28

29 Toekomst voor de sociale zekerheid ?

30 Onze antwoord, onze visie

31 ‘ Wij ’ zijn de sociale zekerheid niet

32 Respect voor OISZ ‘ Wij ’ zijn de sociale zekerheid niet

33 Respect voor OISZ ‘ Wij ’ zijn de sociale zekerheid niet Een globale aanpak is nodig

34 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

35 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

36 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ (bijhalve…) FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT Reglementering

37 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

38 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT Bilaterale relaties Multilaterale relaties

39 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ FOD met OISZ’s A New FORMAT

40 Verschillende OISZ Een OISZ OISZ FOD met OISZ A New FORMAT Strijd tegen sociale fraude Sociale beleids- indicatoren Governance Evolutie v/d sociale zekerheid Budgetaire kerngegevens Geschillen

41 Gevolgen ?

42 Evoluties bij de medewerkers : van hun eiland…

43 …naar onzekere taken en werk

44 …naar policy watch

45 …naar klantgerichte aanpak

46 …naar lobby werk

47 …naar het management van netwerken

48 …naar een vertrouwrelatie met de OISZ

49 En nu ?

50 Amaury Legrain Tom Auwers FOD Sociale Zekerheid – DG Beleidsondersteuning amaury.legrain@minsoc.fed.be tom.auwers@minsoc.fed.be 02/528.63.12 http://www.socialsecurity.fgov.be


Download ppt "Relaties FOD-OISZ inzake beleids- ondersteuning : visie van de FOD Sociale Zekerheid."

Verwante presentaties


Ads door Google