De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 1 13-06-2007 Beheers- en beleidscoördinatie binnen een verzelfstandigde overheidslandschap De ervaring van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 1 13-06-2007 Beheers- en beleidscoördinatie binnen een verzelfstandigde overheidslandschap De ervaring van."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 1 13-06-2007 Beheers- en beleidscoördinatie binnen een verzelfstandigde overheidslandschap De ervaring van de FOD Sociale Zekerheid SAMENWERKING EN COÖRDINATIE BINNEN DE PUBLIEKE SECTOR 13 juni 2007

2 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 2 13-06-2007 1. Afstemming beleidsvoorbereiding en –uitvoering : taakverdeling

3 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 3 13-06-2007 Verschillende modellen Mogelijke modellen van beleidsondersteuning  A. Beleidsdepartement - strikt uitvoerend agentschap  B. Beleidsdepartement – uitvoerend agentschap met beperkte beleidsondersteunende taken  C. Beleidsdepartement – uitvoerend agentschap met ruime beleidsondersteunende taken  D. Beleidsdepartement – beleidsagentschap  E. Bestuursdepartement - beleidsagentschap

4 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 4 13-06-2007 Sociale Zekerheid in België Belgische regering Federale centrale departementen Primaire netwerk Secundaire netwerken Vakbonden Werkgevers- organisaties

5 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 5 13-06-2007 Officiële taakverdeling tussen het ministerie en de instellingen voor 2000 Departement = 1ste aanspreekpunt met politiek Voogdij over beheersmatige materies Ministers & kabinetten Centrale tucht- en beleidsdepartemen ten Uitvoerende instellingen (ION)

6 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 6 13-06-2007 Echte situatie Evoluties = ontwikkeling (beleids)capaciteiten instellingen Afslanking dpt Bestuursoverrenkomst = individualisering relatie tss politiek en instelling Rol regeringscommissaris Grotere beheersautonomie voor instellingen Gevolgen voor het centrale departement : Concurrentie met de instellingen over beleidsmateries (beleidsondersteuning) Niet in staat om op alle vlakken aanwezig te zijn Nieuwe profilering nodig

7 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 7 13-06-2007 Organigram van de FOD Sociale Zekerheid Nog enkele uitvoerende diensten Een studiedienst 3 beleids- ondersteunen de diensten

8 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 8 13-06-2007 Beleidsopmaak : twee modellen  Beleidsvoorbereiding en – ondersteuning in de handen van de beleidscellen  OISZ als uitvoerder  FOD als juridische assistentie en dossieropvolger  Beleidsvoorbereiding en – ondersteuning in de handen van de beleidscellen  OISZ als uitvoerder  FOD als juridische assistentie en dossieropvolger  Beleidsvoorbereiding bij de beleidscellen  B eleidsondersteuning “specifieke” materies bij OISZ  B eleidsondersteuning “overschrijdende” materies bij FOD  Coördinatie bij FOD  Beleidsvoorbereiding bij de beleidscellen  B eleidsondersteuning “specifieke” materies bij OISZ  B eleidsondersteuning “overschrijdende” materies bij FOD  Coördinatie bij FOD Klassieke model Partnerschap

9 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 9 13-06-2007 Vertikale beleid : link tussen beleid & voorbereiding Specifieke beleid = eigen beleidsveld van instelling –takspecifiek (sociale riscico : werkloosheid, kinderbijslagen, pensioenen, etc.); –Stelselsspecifiek (verzelfstandigen) Principe : geïndividualiseerde relatie Bij opmaak : –Beleidsdienst bij instelling –Overleg/informatie bij beleidsvoorbereiding –Beleidsadvies op aanvraag / op eigen initiatief Bij uitvoering : bestuursovereenkomst –Prestaties & initiatieven over al besloten beleid –Contractuele afspraken rond niuewe beleid Communicatie van beslissing Overleg over implementatiestrategie Aanhangsel om gevolgen op beheer te dekken

10 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 10 13-06-2007 Horizontale beleid Bevoegdheidsveld : gemeenschappelijk aan sector –Internationale luik van « vertikale » beleidsvelden –Stelsel- of tak overschrijdende thematieken Conceptuele ontwikkeling Beleidsadvies Coördinatie Onderhandelen Communicatie& Informatie Evolutie Sociale Bescherming ‘Governance’ ‘Undeclared Work’ Multlilaterale Relaties Bilaterale Relaties Sociale Indicatoren

11 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 11 13-06-2007 Andere mogelijke vragen Bij taakverdeling: mogelijke en belangrijke keuzes Onderscheid beleidsvoorbereiding / inhoudelijke operationalisering / beleidsinvoering / beleidstoepassing Onderscheid primaire en adviserende bevoegdheid Onderscheid permanente en projectmatige beleidsopdrachten Beleidsdomeinsbrede en beleidssectorspecifieke beleidsvoorbereiding

12 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 12 13-06-2007 2. Coördinatie-instrumenten : voorbeeld voor Governance

13 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 13 13-06-2007 De bestuursovereenkomst Bestuursoverenekomsten voor 15 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) :  Tussen Federale Staat en ieder OISZ  12.000 werknemers betrokken  Budget 870 miljoenen €/jaar  Periode tussen 3 en 5 jaren Bestuursoverenekomsten voor 15 openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) :  Tussen Federale Staat en ieder OISZ  12.000 werknemers betrokken  Budget 870 miljoenen €/jaar  Periode tussen 3 en 5 jaren Klassieke “performance agreement”  Lange termijn visie  Operationele output  Nieuwe accountability  Beheersautonomie (begroting, HRM, facility) Klassieke “performance agreement”  Lange termijn visie  Operationele output  Nieuwe accountability  Beheersautonomie (begroting, HRM, facility) Specificiteiten  enkele beheersmateries  Two-way agreement  Geen inmenging centrale departementen Specificiteiten  enkele beheersmateries  Two-way agreement  Geen inmenging centrale departementen

14 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 14 13-06-2007 Het pandemonium Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Ondersteuning van minister Toezicht, Opvolging, Overleg Ondersteuning Minister Begroting Regerings- commissarissen Regerings- commissarissen Ondersteuning van minister Toezicht, Opvolging, Overleg Ondersteuning College van de RC ? IKW Minister Openbaar Ambt Minister Openbaar Ambt Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Openbare Instelling Sociale Zekerheid Rekenhof Revisoren Regering FOD WASO FOD SZ Beheerscomité Voogdijminister Collège van de OISZ AG FOD P&O FOD B&B

15 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 15 13-06-2007 Koppelingsarrangement Organisatorisch : –Beheerscomité : link met sociale partners –Collège van de OISZ : onderlinge coördinatie –Regeringscommissaris : de vertegenwoordiger van de Minister Economisch –Sturing FOD Begroting / FOD P&O –Controle Rekenhof / Revisoren Juridisch –Handvest van de Sociale Verzekerde –Bestuursovereenkomst Communicatie –Rapportering contractcyclus –Personeelsplan

16 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 16 13-06-2007 Rol Domein Governance Procescoördinatie en –ondersteuning –Bestuursovereenkomst –Legistiek rond HRM

17 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 17 13-06-2007 Rol Domein Governance Conceptuële ontwikkeling –Onderzoeken rond bestuursovereenkomst: Juridische aard van een bestuursovereenkomst, Gevolgen voor sturing secundaire netwerken –Opmaak managementmethodologiën : risicomanagement, prestatiebegroting, prestatiemeting Valorisatie en informatie –Artikel in wetenschappelijke of praktijkgerichte tijdschriften –Deelname congressen + opleidingen

18 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 18 13-06-2007 Belangrijke vragen Twee vragen –Afstemming tussen beleids- en beheersmateries binnen de beheers-/bestuursovereenkomst –Afstemming tussen functionele toezichthoudende overheid en de middelendepartementen Te vermijden –Waterdichte overeenkomsten >>> andere kanalen –Verschillende communicatie naargelang de materies

19 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 19 13-06-2007 3. Voorwaarde : de netwerk kennen

20 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 20 13-06-2007 Een nuttige instrument : the landscape review

21 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 21 13-06-2007 Optiek 1 : strategische dekkingsgraad

22 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 22 13-06-2007 Optiek 2 : coördinatie-verbanden analyseren

23 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 23 13-06-2007 Optiek 3 : dienstverlening aan de burger

24 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 24 13-06-2007 Optiek 4 : de risicograad

25 Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 25 13-06-2007 Voor meer info Amaury Legrain FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning amaury.legrain@minsoc.fed.be 5E20 Victor Hortaplein 40, bus 20 1060 Brussel 02/528.63.12


Download ppt "Coördinatie binnen de sociale zekerheid Pagina 1 13-06-2007 Beheers- en beleidscoördinatie binnen een verzelfstandigde overheidslandschap De ervaring van."

Verwante presentaties


Ads door Google