De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderbijslag BRC Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderbijslag BRC Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderbijslag BRC Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten
24 september 2013 Koen Meesters

2 Meerdere aspecten Een “nieuwe” kinderbijslag
Een budget, maar voldoende ? Brusselse accenten zijn nodig Demografie Kinderbijslag en de sociale zekerheid Sociale partners, op regionaal niveau Het FCUD

3 Een nieuwe kinderbijslag
Staatshervorming gaat uit van nieuwe regels… Vroeger drie personen, driehoek kind, vader en moeder. Nu recht van het kind. Vroeger federale SZ. Nu is de gemeenschap bevoegd (+Brussel). Autonomie ? Ja, maar in de context. Vroeger op basis van werkplaats. Nu bevoegd op basis van woonplaats.

4 Een nieuwe kinderbijslag

5 Een nieuwe kinderbijslag
Aanknopingspunt ? Kinderbijslag wordt een recht. Belang van ouders’beroepsstatuut stopt. Vier regimes (werkn, zelfst, ambt, gewaarb) worden één. Recht op basis van sociaal statuut ? Niet evident. Sociale toeslagen. En wat met de rest ? Staatshervorming zou een verbetering moeten zijn.

6 Een budget, maar voldoende
Overheveling middelen volgens reële uitgaves. Evolutie volgens de kinderen 0-18 j. die wonen op het grondgebied. Bijzondere bevoegdheid voor de sociale partners om cfr. de scholingsgraad aan te vullen (welvaartsvastheid).

7 Een budget, maar voldoende ?

8 Een budget, maar voldoende ?

9 Een budget, maar voldoende ?

10 Een budget, maar voldoende ?
We moeten handelen : “Sociale zekerheid” bereiken is het doel. Crisis – sporen van aanvullende financiering ? Herdenken van de kinderbijslag, rekening houden met nieuwe realiteiten.

11 Brusselse accenten zijn nodig
Budget – geen groeivooruitzichten Brussel – vaste en grootste groep sociale toeslagen. Demografie – On – Belgische vooruitzichten in Brussel Vereenvoudiging waar het kan (optimaliseren). De GGC-Cocom

12 Demografie Een jonge stad (aangroei van 19,11 % , gem. 8,83 %). Een bijzondere sociale structuur, ook vb. door de lage scholingsgraad, eenoudergezinnen en de aanwezigheid van vb. Euro-ambtenaren. Vooruitzichten versnellen dit nog. Is het mogelijk dit niveau van sociale bescherming te handhaven ?

13 Demografie

14 Kinderbijslag en de sociale zekerheid
Kinderbijslag als ondersteuning van gezinnen. Alle ? Discussie van zgn. selectiviteit Inkomensgrenzen. Zorgnoden. Solidariteit van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met kinderen Solidariteit van hoge naar lage inkomens.

15 Kinderbijslag en de sociale zekerheid
Huidige situatie Basisbedrag per kind, oplopend Eerste kind, tweede kind, derde kind, vierde kind en verder Leeftijdstoeslag (0-5, 6-11, 12-17, 18-24). Sociale toeslagen voor sommige situaties (Invaliden, werklozen, gepensioneerden) Wezenbijslag Handicap

16 Kinderbijslag en sociale zekerheid
Mogelijk scenario Vast bedrag voor ieder kind. Aanvullende bijslag (toeslag leeftijd, zorg en sociale toeslag) Hervorming wezenbijslag (afgeleid recht).

17 Sociale Partners-regionaal niveau
Kinderbijslag wordt gefinancierd uit de sociale zekerheid. Toekomst – niet verzekerd. Medebeheer sociale partners onder vuur (verdwijnen link RSZ). Fiscaliseren. Wat met de GGC – Cocom ? Geen eigen fiscale bevoegdheden ?

18 FCUD Het vlinderakkoord heft het FCUD op. Op basis van “verbruik”
Niet de GGC-Cocom zijn bevoegd, maar de gemeenschappen.


Download ppt "Kinderbijslag BRC Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten"

Verwante presentaties


Ads door Google