De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderbijslag Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten BRC 24 september 2013 Koen Meesters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderbijslag Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten BRC 24 september 2013 Koen Meesters"— Transcript van de presentatie:

1 Kinderbijslag Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten BRC 24 september 2013 Koen Meesters kmeesters@acv-csc.be

2 Meerdere aspecten  Een “nieuwe” kinderbijslag  Een budget, maar voldoende ?  Brusselse accenten zijn nodig  Demografie  Kinderbijslag en de sociale zekerheid  Sociale partners, op regionaal niveau  Het FCUD

3 Een nieuwe kinderbijslag Staatshervorming gaat uit van nieuwe regels…  Vroeger drie personen, driehoek kind, vader en moeder. Nu recht van het kind.  Vroeger federale SZ. Nu is de gemeenschap bevoegd (+Brussel). Autonomie ? Ja, maar in de context.  Vroeger op basis van werkplaats. Nu bevoegd op basis van woonplaats.

4 Een nieuwe kinderbijslag

5  Aanknopingspunt ? Kinderbijslag wordt een recht. Belang van ouders’beroepsstatuut stopt. Vier regimes (werkn, zelfst, ambt, gewaarb) worden één.  Recht op basis van sociaal statuut ? Niet evident. Sociale toeslagen.  En wat met de rest ? Staatshervorming zou een verbetering moeten zijn.

6 Een budget, maar voldoende 1. Overheveling middelen volgens reële uitgaves. 2. Evolutie volgens de kinderen 0-18 j. die wonen op het grondgebied. 3. Bijzondere bevoegdheid voor de sociale partners om cfr. de scholingsgraad aan te vullen (welvaartsvastheid).

7 Een budget, maar voldoende ?

8

9

10  We moeten handelen : “Sociale zekerheid” bereiken is het doel.  Crisis – sporen van aanvullende financiering ?  Herdenken van de kinderbijslag, rekening houden met nieuwe realiteiten.

11 Brusselse accenten zijn nodig  Budget – geen groeivooruitzichten  Brussel – vaste en grootste groep sociale toeslagen.  Demografie – On – Belgische vooruitzichten in Brussel  Vereenvoudiging waar het kan (optimaliseren).  De GGC-Cocom

12 Demografie  Een jonge stad (aangroei van 19,11 % 2001-2010, gem. 8,83 %).  Een bijzondere sociale structuur, ook vb. door de lage scholingsgraad, eenoudergezinnen en de aanwezigheid van vb. Euro-ambtenaren.  Vooruitzichten versnellen dit nog.  Is het mogelijk dit niveau van sociale bescherming te handhaven ?

13 Demografie

14 Kinderbijslag en de sociale zekerheid  Kinderbijslag als ondersteuning van gezinnen.  Alle ? Discussie van zgn. selectiviteit • Inkomensgrenzen. • Zorgnoden. • Solidariteit van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met kinderen • Solidariteit van hoge naar lage inkomens.

15 Kinderbijslag en de sociale zekerheid  Huidige situatie • Basisbedrag per kind, oplopend  Eerste kind, tweede kind, derde kind, vierde kind en verder • Leeftijdstoeslag (0-5, 6-11, 12-17, 18-24). • Sociale toeslagen voor sommige situaties (Invaliden, werklozen, gepensioneerden) • Wezenbijslag • Handicap

16 Kinderbijslag en sociale zekerheid Mogelijk scenario  Vast bedrag voor ieder kind.  Aanvullende bijslag (toeslag leeftijd, zorg en sociale toeslag)  Hervorming wezenbijslag (afgeleid recht).

17 Sociale Partners-regionaal niveau  Kinderbijslag wordt gefinancierd uit de sociale zekerheid.  Toekomst – niet verzekerd.  Medebeheer sociale partners onder vuur (verdwijnen link RSZ). Fiscaliseren.  Wat met de GGC – Cocom ? Geen eigen fiscale bevoegdheden ?

18 FCUD  Het vlinderakkoord heft het FCUD op.  Op basis van “verbruik”  Niet de GGC-Cocom zijn bevoegd, maar de gemeenschappen.


Download ppt "Kinderbijslag Van zelfsprekendheid naar nieuwe inzichten BRC 24 september 2013 Koen Meesters"

Verwante presentaties


Ads door Google