De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Bestuurssovereenkomsten : verfijnde aandachtspunten Mei 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Bestuurssovereenkomsten : verfijnde aandachtspunten Mei 2008."— Transcript van de presentatie:

1 FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Bestuurssovereenkomsten : verfijnde aandachtspunten Mei 2008

2 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 2 Inhoud Voor meer info : –Tom Auwers : tom.auwers@minsoc.fed.betom.auwers@minsoc.fed.be –Amaury Legrain : amaury.legrain@minsoc.fed.beamaury.legrain@minsoc.fed.be FOD Sociale Zekerheid, Victor Horta Plein, 40/20, 1060 Brussel – 02/528.63.12 BasisvragenPagina’s 1. Het inhoud van beheersovereenkomsten4 2. De actoren en hun verantwoordelijkheden11 3. Het organiseren van het contractproces16 4. Het ondersteuningsarchitectuur25 Conclusie29

3 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 3 Het inhoud van beheersovereenkomsten Directie-generaal Beleidsondersteuning 1 Mogelijk inhoud Basisvragen Situatie bij de BO van de sociale zekerheid

4 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 4 Basisvragen rond de inhoud Vraag I a: aard van de verbintenissen ?

5 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 5 Basisvragen rond de inhoud (2) Vraag I b: financiële indicatoren ? Programma- & beheerskredieten Programma- kredietenBeheers-kedieten Programma- kredieten Beheers- kredieten Specifiekekredieten Welke kredieten ? Efficientië en productiviteit indicatoren? Voorbeeld contract Franse belastingadministratie >>> Ratio, per fiscale opdracht, van de beheerskredieten voor de inning op de omvang van de geïnde belastingen Andere mogelijke indicatoren : nodige krediet per product (dossier) / aantal dossiers per agent, etc.

6 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 6 Basisvragen rond inhoud (3) Minister FOD Minister FOD Minister FOD Minister FOD Output Mgt-intenties Beleid outcomes Beleid outcomes Vraag II : operationalisering van de BO ?

7 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 7 Basisvragen rond inhoud (4) Vraag III : welke opdrachten ?

8 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 8 Basisvragen rond de inhoud (5) Vraag IV : gemeenschappelijke indicatoren ? Geen Aangeraden Verplichte thematieken Verplichte indicatoren Verplichte normen NEE JA Mogelijke thematieken : HRM, interne beheer, relaties met de burger, e-gov, beleidsadviesering

9 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 9 Situatie bij de sociale zekerheid : gedekte opdrachten

10 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 10 Situatie bij de sociale zekerheid : situering tov de basisvragen Minister(s) Output OISZ OISZ Intenties OISZ de BO dekt de meerderheid van de opdrachten de BO bepaalt de intenties en de output van de OISZ Programma- kredietenBeheers-kedieten De BO hebben enkel betrekking op de beheerskredieten Sommige BO bevatten productiviteits-ratio Aangeraden gemeenschappelijke thematieken zoals het respect van de Handvest van de Sociale Verzekerde Opdrachten Interne beheer BO Interne operationele plannen Verwachtingen op beheer Visie over de uitvoering van de opdrachten Output in het kader van de basisopdrachten Operationele finaliteit

11 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 11 De actoren en hun verantwoordelijkheden Directie-generaal Beleidsondersteuning 2 Basisregels voor de relaties tussen de actoren Basisvragen Situatie bij de BO van de sociale zekerheid

12 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 12 Basisvragen rond de verantwoordelijkheden Vraag V : verantwoordelijkheden tussen de ministers Principale Beleid Minister FOD Andere Beleid Ministers Functionele Ministers Beleid Minister(s) FOD Functionele Ministers Beleid Minister(s) FOD Functionele Ministers Beleid Minister(s) FOD Functionele Ministers Eén voogdijminister als ondertekenaar van de BO Alle betrokken beleidsministers als ondertekenaars van de BO Alle betrokken ministers als ondertekenaars van de BO maar voorrangsrol gegeven aan de beleidsminister(s) Alle betrokken ministers als ondertekenaars van de BO

13 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 13 Basisvragen rond de verantwoordelijkheden (2) Vraag VII : verantwoordelijkheden van de leidende ambtenaar Vraag VI : verantwoordelijkheden van het Parlement

14 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 14 Basisvragen rond de verantwoordelijkheden (3) Vraag VIII : verantwoordelijkheden van de N-1 Minister CEO Optie 1 : formele verantwoordelijk voor CEO N-1 Minister CEO N-1 Optie 2 : formele verantwoordelijk voor CEO + informatie rond interne verantwoordelijkhen van de N-1 Minister Optie 3 : formele verantwoordelijkheid voor N-1 – coördinatierol voor CEO N-1 CEO

15 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 15 Situatie bij de sociale zekerheid : situering tov de basisvragen Voogdij Minister(s) OISZ B&B / P&O Ministers De ministers van B&B / P&O ondertekenen de BO maar de Staat wordt officieel vertegenwoordigd door de Voogdijminister(s) Parlement geïnformeerd via publicatie KB bij SB Mandaten AG en adjunct-AG geëvalueerd op basis van BO en mandaatcriteria Minister AG / adjunct-AG formele verantwoordelijkheid voor AG / adjunct-AG N-1

16 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 16 Het organiseren van het contractprocess Directie-generaal Beleidsondersteuning 3 Basisvragen Situatie bij de BO van de sociale zekerheid

17 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 17 Basisvragen rond het onderhandelingsproces Vraag IX a: hoeveel overeenkomsten ? Coördinatie tss de ministers ? Minister FOD Optie 1 : één contract Minister FOD Optie 2 : één beleidsplan/contract en één outputcontract Minister FOD Optie 3 : verschillende beleidsplannen/contracten en één ouputcontract Optie 4 : verschillende contracten naargelang de minister Minister FOD Optie 5 : verschillende beleidsplannen/contracten en verschillende outputcontracten Minister FOD Minister

18 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 18 Basisvragen rond het onderhandelingsproces (2) Vraag IX b: hoeveel overeenkomsten ? Coördinatie tss de administraties ? Minister(s) FOD OIP Minister(s) FODOIP Minister(s) FODOIP Minister(s) FODOIP Minister(s) FODOIP SLA Optie 1 : één globale outcomecontract + volledige individuele BO Optie 2 : één globale outcomecontract + individuele ouput BO Optie 3 : enkel individuele BO’s Optie 4 : Gemeenschappellijke HST bij de BO’s Optie 5 : SLA voor gemeenschappelijke doelstellingen

19 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 19 Basisvragen rond het onderhandelingsproces (3) Vraag IX c : hoe worden de beleidsodelstellingen bepaald ?

20 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 20 Basisvragen rond het onderhandelingsproces (4) Vraag IX d : hoe en wanneer worden de output bepaald ? NN+1 N+2 NN+1 N+2 NN+1 N+2 Beleid Mgt prioriteiten Output Output meerjaarlijks onderhandeld Output jaarlijks onderhandeld Eindoutput onderhandeld

21 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 21 Basisvragen rond het onderhandelingsproces (5) Vraag IX d : hoe en wanneer worden de output bepaald (2) ? NN+1 N+2 N+1N+2 N+3 N+2 N+3 N+5 Output jaarlijks onderhandeld en strategie jaarlijks geactualiseerd

22 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 22 Basisvragen rond de jaarlijkse cyclcus Management plan ? Tussentijdse opvolging ? Jaarlijkse Opvolging ? Aanpassing Procedure ? Jaar Cyclus Vraag X : door wie en hoe wordt de uitvoering van de BO opgevolgd ?

23 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 23 Individuele sanctiesOrganisatieverbonden sancties Positieve sanctiesNegatieve sanctiesPositieve sanctiesNegatieve sancties Structurele sancties Automatische hernieuwing van het mandaat van de CEO en van de DG Onmiddellijke eind aan het mandaat van de CEO en van de DG Disciplinaire sancties Uitbreiding van de autonome van de FOD Verschraling van de autonomie van de FOD Benoeming bijzonder commissaris Afname van bepaalde bevoegdheden Afschaffing van de FOD Financiële sancties Individuele premie voor de CEO en de DG Individuele premie voor alle agenten Boete voor de CEO en de DG Globale premie voor de FOD Specifieke investeringen Forfaitaire vergoedingen Forfaitaire vergoedingen per mand van niet-uitvoering Basisvragen rond de eindevaluatie Vraag XI : hoe en welke sancties ?

24 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 24 Situatie bij de sociale zekerheid : situering tov de basisvragen Minister OISZ Eén contract Beleidsverwachtingen tov BO formeel bepaald tijdens het onderhandelingsproces Jaar nJaar n+1Jaar n+2 Strategie en output bepaald in BO voor n jaren (Financiële) sancties reglementair voorzien, maar niet ingevoerd Eind/verlenging mandaat AG/adjunct in functie van BO Mogelijkheid om autonomie gedeeltelijk en tijdelijk op te schorsen Minister OISZ Gemeenschappellijke HST & doelstellingen bij de BO’s BO opgevolgd door kabinetten en regerings- commissarissen. De FOD sociale zekerheid maakt een meerjarige rapport over de uitvoering van de BO

25 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 25 Het ondersteunings- architectuur Directie-generaal Beleidsondersteuning 4 Hoe moet men de inhoudelijke ondersteuning organiseren ? Hoe moet men de methodologische ondersteuning organiseren ?

26 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 26 Basisvragen rond het ondersteuningsarchitectuur Vraag XII : wie ondersteunt de contractualisering ? Wie ? Centrale dpt, interdpt werkgroep, externe consultants Wat ? Aanbevelingen, modellen, rechstreekse ondersteuning, validatie Keuze ? Vrij maar uniek, concurrentie, verplicht

27 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 27 Basisvragen rond het ondersteuningsarchitectuur (2) Operationele autonomie Budgetaire enveloppes Autonome HRM Bepaling van operationele doelstellingen Interne beheer Ex post controle Interne controle en audit Externe audit Verantwoordingsverplichtingen Vraag XIII : welke autonomie ? Vraag XIV : welke verantwoording ?

28 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 28 Situatie bij de sociale zekerheid : situering tov de basisvragen De FOD Sociale Zekerheid biedt ondersteuning aan op methodologische vlak (modellen, principes, methoden). De ondersteuning is vrij en de OISZ kunnen beroep doen op externen (zoals consultants) Operationele autonomie van een OISZ Drie enveloppes (personeel, werking, investeringen), transferts mogelijk Paritair georganiseerde eigen beheer Personeelsplan, aangepaste statuten Eigenaar van hun gebouw Ex post en ex ante controle Begin van interne controle en audit Semestriele en jaarlijkse verslagen Jaarlijks overleg met regeringscommissarissen Semestriele en jaarlijkse verslagen Jaarlijks overleg met regeringscommissarissen Verantwoording van de OISZ

29 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 29 4 dimensies te dekken 14 vragen te beantwoorden Directie-generaal Beleidsondersteuning Conclusie

30 Bestuursovereenkomsten : informatie & basisvragen Pagina 30 Samenvatting Vragen over de inhoud van de bestuursovereenkomst 1.Wat is de aard van de verbintenissen van een bestuursovereenkomst ? a.Operationele doelgerichtheid of beleidsmatige effectiviteit ? b.Financiële en efficiëntie-indicatoren ? 2.Zal de bestuursovereenkomst operationele output bevatten of enkel strategische intenties ? 3.Zal de bestuursovereenkomst alle opdrachten van de organisatie dekken ? 4.Zullen de bestuursovereenkomsten gemeenschappelijke indicatoren of gedeelten bevatten ? Vragen over de verantwoordelijkheden van de actoren 5.Hoe zullen de verantwoordelijkheden worden verdeeld tussen alle betrokken ministers ? 6.Hoe zal het Parlement worden betrokken ? 7.Wat zullen de relaties zijn tussen het mandaat van de N-mandatarissen en de bestuursovereenkomst ? 8.Wat zullen de verantwoordelijkheden zijn van de N-1 mandatarissen ? Vragen over het contractproces 9.Onderhandeling : a.Hoe zal de coördinatie tss de met eenzelfde organisatie bevoegde ministers worden georganiseerd ? b.Hoe zal de coördinatie tss organisaties van een zelfde beleidsveld worden georganiseerd ? c.Hoe zullen de beleidsdoelstellingen van de minister(s) worden bepaald ? d.Waar en wanneer zullen de operationele output worden bepaald ? 10.Jaarlijkse cyclus : hoe en door wie wordt de uitvoering van de BO opgevolgd ? 11.Eindevaluatie : door wie ? Hoe ? Welke sancties zullen worden voorzien ? Vragen over het ondersteuningsarchitectuur 12.Door wie en hoe gaat de contractualisering worden ondersteund ? 13.Welke autonomie zal er worden gekoppeld aan de contractualisering ? 14.Welke verantwoordingsmechanismen zullen worden gekoppeld aan de contractualisering ?


Download ppt "FOD Sociale Zekerheid DG Beleidsondersteuning Bestuurssovereenkomsten : verfijnde aandachtspunten Mei 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google