De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het eHealth-platform gaat voor goud Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het eHealth-platform gaat voor goud Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel."— Transcript van de presentatie:

1 Het eHealth-platform gaat voor goud Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ksz.fgov.beFrank.Robben@ksz.fgov.be Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben

2 2 22 mei 2008 Frank Robben Structuur van de uiteenzetting doel van het eHealth-platform enkele opportuniteiten voorziene bouwstenen –samenwerkingsplatform –ontsluitingskanalen –aangepast juridisch kader –eHealth-platform als organisatie bescherming van de persoonlijke levenssfeer stand van zaken nieuwe aanvragen om ondersteuning kritische succesfactoren

3 3 22 mei 2008 Frank Robben Doel eHealth-platform hoe ? –door een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling tussen alle actoren in de gezondheidszorg –met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat ? –optimaliseren van de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking –optimaliseren van de veiligheid van de patiënt –vereenvoudigen van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg –degelijk ondersteunen van het gezondheidszorgbeleid

4 4 22 mei 2008 Frank Robben Wat het eHealth-platform niet beoogt wijzigingen aanbrengen aan de inhoudelijke taakverdeling tussen de onderscheiden actoren in de gezondheidszorg centraal opslaan van persoonsgegevens monopoliseren van de elektronische dienstverlening aan de eindgebruikers zelf uitvoeren van studies zelf verstrekken van inhoudelijke beleidsondersteuning op het vlak van de gezondheidszorg aangestuurd worden op basis van technologie eerder dan vanuit de doelstellingen vervat in de visie

5 5 22 mei 2008 Frank Robben Enkele opportuniteiten elektronische toegang door zorgverleners tot de relevante gegevens bewaard in zorgdossiers bij andere zorgverleners/zorginstellingen vereenvoudiging en informatisering van de administratieve formaliteiten van zorgverleners en zorginstellingen elektronische zorgvoorschriften codering en anonimisering van persoonsgegevens met het oog op beleids- en onderzoeksondersteuning

6 6 22 mei 2008 Frank Robben Minimaal mededeelbare inhoud zorgdossier afspraken over de minimale inhoud van een zorgdossier die elektronisch kan worden meegedeeld –informatie over patiënt –informatie over verstrekte zorgen –informatie over resultaten van verstrekte zorgen bepaling, door de patiënt en het onafhankelijk Sectoraal Comité (zie lager) –welke soorten zorgverleners/ zorginstellingen –in welke situaties mededeling kunnen krijgen –van welke soorten gegevens –over welke soorten patiënten –en over welke periodes

7 7 22 mei 2008 Frank Robben Minimaal mededeelbare inhoud zorgdossier incentives voor zorgverleners/zorginstellingen om elektronische zorgdossiers met minimaal mededeelbare inhoud bij te houden en permanent elektronisch ter beschikking te stellen aan de toegangsgemachtigden geleidelijke permanente elektronische toegankelijkheid en beschikbaarheid van minimaal mededeelbare inhoud zorgdossiers voor de toegangsgemachtigden –hetzij bij de zorgverlener zelf –hetzij bij een door de zorgverlener gekozen onderaannemer zorginstelling samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners … met de nodige back-up voorzieningen

8 8 22 mei 2008 Frank Robben Vereenvoudiging formaliteiten elektronische toegankelijkheid voor de zorgverleners en de zorginstellingen van de verzekerbaarheidstoestand in de ziekteverzekering en van andere relevante administratieve informatie over de patiënt gecoördineerde en eenmalige inzameling, over de onderscheiden overheidsdiensten, overheidsniveaus en ziekenfondsen heen, van de informatie nodig voor –het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen –beleids- en onderzoeksondersteuning

9 9 22 mei 2008 Frank Robben Elektronische zorgvoorschriften gestandaardiseerde inhoud en elektronisch formaat van onderscheiden soorten zorgvoorschriften methoden voor de aanmaak van juridisch geldige, elektronische zorgvoorschriften met een minimale administratieve last –binnen zorginstellingen –ambulant methoden voor de elektronische uitwisseling van zorgvoorschriften waarborg van de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt incentives voor zorgverleners/zorginstellingen om elektronische zorgvoorschriften aan te maken en uit te wisselen

10 10 22 mei 2008 Frank Robben Codering en anonimisering beroep op trusted third party belast met –het coderen en anonimiseren van informatie –het ter beschikking stellen van de gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers controle op de conformiteit van de coderings- en anonimiseringsmethoden met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Sectoraal Comité trusted third party doet zelf geen beleidsondersteuning of studies !!!

11 11 22 mei 2008 Frank Robben Voorziene bouwstenen samenwerkingsplatform voor de veilige elektronische uitwisseling van informatie tussen alle actoren in de gezondheidszorg –netwerk –basisdiensten –ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur ontsluitingskanalen aangepast aan de gebruikers aangepast juridisch kader het eHealth-platform als organisatie

12 12 22 mei 2008 Frank Robben Samenwerkingsplatform en -standaarden gebruik van bestaande netwerkinfrastructuur (internet, Carenet, extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) met end-to-end encryptie van de inhoudelijke informatie (concept van virtuele private netwerken (VPN)) door het eHealth-platform aangeboden basisdiensten –gebruikers- en toegangsbeheer –orchestratie van processen –verwijzingsrepertorium –logging –codering en anonimisering –time stamping –portaalomgeving met o.a. een content management system en een zoekmotor –persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener

13 13 22 mei 2008 Frank Robben Samenwerkingsplatform en -standaarden zoveel mogelijk uitwisseling aan de hand van gestructureerde elektronische berichten van toepassing tot toepassing zoveel mogelijk uitwisseling op basis van open standaarden of, op zijn minst, open specificaties

14 14 22 mei 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer doel –waarborgen dat enkel toegangsgerechtigde zorgverleners/zorginstellingen toegang krijgen –tot die persoonsinformatie waartoe zij toegang mogen hebben overeenkomstig de wet, de machtigingen van het Sectoraal Comité en/of de toestemming van de patiënt –en m.b.t. de patiënten waarover zij de betrokken persoonsinformatie nodig hebben voor de zorgverstrekking

15 15 22 mei 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer vereisten –beheer van toegangsautorisaties met aanduiding welke zorgverlener/zorginstelling/toepassing in welke hoedanigheid in welke situatie toegang mag hebben tot welke soorten gegevens m.b.t. welke patiënten over welke periode –authenticatie van de identiteit van de zorgverlener –on-line verificatie van de hoedanigheid van de zorgverlener –eventueel on-line verificatie van het mandaat van de gebruiker om op te treden namens een zorgverlener/ zorginstelling –authenticatie van de identiteit van de patiënt, behalve indien er een vaste zorgrelatie geregistreerd is tussen de zorgverlener/zorginstelling en de patiënt (zie lager, verwijzingsrepertorium) in noodgevallen

16 16 22 mei 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer uitgewerkte organisatie –de autorisatie tot gebruik van een toepassing wordt verstrekt door de aanbieder van de dienst, indien nodig mits een machtiging door het Sectoraal Comité –de conformiteit van een concrete vraag om toegang met de toegangsautorisaties wordt preventief gevalideerd door de onafhankelijke instelling die het samenwerkingsplatform beheert –alle toegangen worden elektronisch gelogd op het niveau van de gebruiker om in geval van klachten achteraf te kunnen nagaan of de toegang rechtmatig was (enkel wie-wat-wanneer, geen inhoud) –de toegang tot de loggings is strikt beveiligd

17 17 22 mei 2008 Frank Robben Gebruikers- en toegangsbeheer uitgewerkte organisatie –de authenticatie van de identiteit van de zorgverlener geschiedt in functie van het vereiste beveiligingsniveau door de elektronische identiteitskaart een gebruikersnummer, paswoord en burgertoken een gebruikersnummer en paswoord –de verificatie van hoedanigheden en mandaten van de gebruiker geschiedt door een toegang tot gevalideerde authentieke bronnen (zie lager) –de authenticatie van de identiteit van de patiënt geschiedt aan de hand van diens elektronische identiteitskaart of SIS-kaart –het geheel is uitgebouwd via een generiek policy enforcement model

18 18 22 mei 2008 Frank Robben Policy Enforcement Model Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Authentieke bron Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Policy repository Actie op toepassing GEWEIGERD Beheerder Autorisatie beheer Authentieke bron

19 19 22 mei 2008 Frank Robben Policy Enforcement Point (PEP) onderscheppen van de autorisatieaanvraag met alle beschikbare informatie inzake de gebruiker, de gevraagde actie, de resources en de omgeving de autorisatieaanvraag doorsturen naar het Policy Decision Point (PDP) en een autorisatiebeslissing afdwingen toegang verlenen tot de toepassing en relevante credentials meegeven Gebruiker Policy Toepassing (PEP) Toepassing Policy Beslissing(PDP) Actie op toepassing Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Actie op toepassing TOEGESTAAN Actie op toepassing GEWEIGERD

20 20 22 mei 2008 Frank Robben Policy Decision Point (PDP) op basis van de ontvangen autorisatieaanvraag de passende autorisation policy opzoeken in de Policy Administration Point(s) (PAP) de policy evalueren en, zo nodig, de relevante informatie ophalen uit de Policy Information Point(s) (PIP) de autorisatiebeslissing (permit/deny/not applicable) nemen en doorsturen naar het PEP Policy Toepassing (PEP) Policy Beslissing(PDP) Beslissings aanvraag Beslissings antwoord Policy Informatie (PIP) Vraag / Antwoord Policy Administratie (PAP) Ophalen Policies Policy Informatie (PIP) Informatie Vraag/ Antwoord Informatie

21 21 22 mei 2008 Frank Robben Policy Administration Point (PAP) omgeving voor het bewaren en beheren van de autorisation policies door de bevoegde perso(o)n(en) aangeduid door de verantwoordelijke voor de toepassing ter beschikking stellen van de autorisation policies aan het PDP PDP PAP Ophalen Policies Beheerder Autorisatie beheer Policy repository

22 22 22 mei 2008 Frank Robben Policy Information Point (PIP) ter beschikking stellen aan het PDP van informatie voor het beoordelen van de autorisation policies (authentieke bronnen met hoedanigheden, mandaten, …) PDP PIP1 Informatie Vraag/ Antwoord Authentieke bron PIP2 Authentieke bron Informatie Vraag/ Antwoord

23 23 22 mei 2008 Frank Robben APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider PIP Attribute Provider Role Provider DB UMAF PIP Attribute Provider DB XYZ WebApp XYZ APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER WebApp XYZ PIP Attribute Provider PAP ‘’Kephas’’ Role Mapper DB PDP Role Provider Role Provider DB Beheer GAB PIP Attribute Provider DB XYZ PIP Attribute Provider DB Gerechts- deurwaar- ders PIP Attribute Provider DB Mandaten eHealth-platform APPLICATIONS AuthorisationAuthen- tication PEP Role Mapper USER PAP ‘’Kephas’’ Provider DB Mandaten Sociale sector (KSZ) Niet-sociale FOD’s (Fedict) Beheer GAB DB XYZ Architectuur

24 24 22 mei 2008 Frank Robben Principe van "cirkels van vertrouwen" doel –vermijden van onnodige centralisatie –vermijden van onnodige bedreigingen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer –vermijden van meervoudige identieke controles en opslag van loggings methode: taakverdeling tussen de bij elektronische dienstverlening betrokken instanties met duidelijke afspraken inzake –wie welke authenticaties, verificaties en controles verricht aan de hand van welke middelen en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is –hoe tussen de betrokken instanties de resultaten van de verrichte authenticaties, verificaties en controles op een veilige wijze elektronisch worden uitgewisseld –wie welke loggings bijhoudt –hoe ervoor wordt gezorgd dat bij onderzoek, op eigen initiatief van een controle-orgaan of n.a.v. klacht, een volledige tracing kan geschieden van welke natuurlijke persoon welke dienst of transactie m.b.t. welke burger of onderneming wanneer, via welk kanaal en voor welke doeleinden heeft gebruikt

25 25 22 mei 2008 Frank Robben Verwijzingsrepertorium inhoud –aanduiding, op vraag van de patiënt, geïdentificeerd aan de hand van zijn patiëntidentificatienummer, van de plaatsen waar welke soort elektronische informatie beschikbaar is over de patiënt, de verstrekte zorgen en de resultaten van de verstrekte zorgen –enerzijds tabel met actuele vaste zorgrelaties tussen zorgverleners en hun patiënten, de aard van de relatie, en de begin- en einddatum van de relatie –anderzijds tabel met plaatsen waar buiten een vaste zorgrelatie elektronische informatie over de onderscheiden patiënten aanwezig is –eventueel via een getrapt systeem (algemeen verwijzingsrepertorium verwijst door naar specifieke verwijzingsrepertoria per groep van zorgverleners of per zorginstelling) –geen inhoudelijke informatie !!!

26 26 22 mei 2008 Frank Robben Verwijzingsrepertorium functies –preventieve controle op de rechtmatigheid van de toegang tot informatie over een bepaalde patiënt –routering van vragen om informatie naar de plaatsen waar informatie over de betrokken patiënt beschikbaar is –mogelijkheid tot automatische mededeling van informatie aan bepaalde zorgverleners

27 27 22 mei 2008 Frank Robben Codering en anonimisering eHealth-platform als trusted third party (TTP) belast met –het coderen en anonimiseren van informatie –het ter beschikking stellen van de gecodeerde of geanonimiseerde informatie aan de actoren in de gezondheidszorg, aan beleidsvoerders en aan onderzoekers controle op de conformiteit van de coderings- en anonimiseringsmethoden met de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door het Sectoraal Comité het eHealth-platform doet zelf geen beleids- ondersteuning of studies !!!

28 28 22 mei 2008 Frank Robben Ontsluitingskanalen aangepast aan gebruikers verschillende devices –(draagbare) PC –PDA –GSM –… voor elke doelgroep bij voorkeur georganiseerd door de bestaande dienstverleners aan die doelgroep (geen monopolie van het eHealth-platform !) voor elke doelgroep minstens één gratis en algemeen toegankelijke toepassing voor de geïntegreerde ontsluiting van de informatie, residuair gebouwd door het eHealth-platform als webtoepassing indien nodig zoveel mogelijk geïntegreerde ontsluiting van informatie die de gebruiker mag verkrijgen over informatiebronnen heen

29 29 22 mei 2008 Frank Robben Aangepast juridisch kader instelling van het eHealth-platform als organisatie, met de bepaling van de juridische structuur, de opdrachten, de beheers- en overlegorganen en hun samenstelling verplichting tot gebruik van het unieke patiënt- identificatienummer bij gebruik van het eHealth-platform bewijskracht van elektronische voorschriften en elektronische gegevensuitwisselingen aanpassing van specifieke regelgeving in functie van de uit te voeren projecten

30 30 22 mei 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –ontwikkelen van een visie en een strategie voor een effectieve, efficiënte en goed beveiligde elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling in de gezondheidszorg, met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en in nauw overleg met de onderscheiden openbare en private actoren in de gezondheidszorg –vastleggen van nuttige ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden, specificaties en basisarchitectuur voor een inzet van de ICT ter ondersteuning van deze visie en strategie –nagaan of softwarepakketten voor het beheer van elektronische patiëntendossiers voldoen aan de vastgelegde ICT-gerelateerde functionele en technische normen, standaarden en specificaties, en het registreren van deze softwarepakketten

31 31 22 mei 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –concipiëren, beheren en ontwikkelen van een samenwerkings- platform voor de veilige elektronische gegevensuitwisseling met de bijhorende basisdiensten (zie hoger) –afspreken van een taakverdeling inzake de inzameling, validatie, opslag en terbeschikkingstelling van gegevens die over het samenwerkingsplatform worden uitgewisseld en van de kwaliteitsnormen waaraan deze gegevens dienen te voldoen, en het verifiëren van de naleving van deze kwaliteitsnormen –bevorderen en coördineren van de verwezenlijking van programma’s en projecten die de visie en strategie uitvoeren en gebruik maken van het samenwerkingsplatform en/of de bijhorende basisdiensten

32 32 22 mei 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie opdrachten –beheren en coördineren van de ICT-gerelateerde aspecten van gegevensuitwisseling in het kader van elektronische patiëntendossiers en elektronische medische voorschriften –optreden als onafhankelijke trusted third party (TTP) voor het coderen en anonimiseren van persoonsgegevens m.b.t. de gezondheid ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek en het beleid –motor zijn van nodige veranderingen voor de uitvoering van de visie en strategie –organiseren van de samenwerking met andere overheids- instanties die belast zijn met de coördinatie van de elektronische dienstverlening

33 33 22 mei 2008 Frank Robben eHealth-platform als organisatie organen –Beheerscomité zorgverleners en zorginstellingen ziekenfondsen overheidsdiensten met bevoegdheden inzake gezondheidszorg: FOD Volksgezondheid, RIZIV, FOD Sociale Zekerheid, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg, Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten vertegenwoordigers van de Ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken, Informatisering en Begroting met raadgevende stem, vertegenwoordigers van de Ordes van Geneesheren en Apothekers en van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –Overlegcomité met werkgroepen: alle relevante stakeholders

34 34 22 mei 2008 Frank Robben Bescherming van de persoonlijke levenssfeer goed uitgewerkte reglementering inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer bevat basisprincipes –eerlijke en rechtmatige verwerking –doelbinding: verwerking voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden zowel bij verwerving van de gegevens als bij verdere verwerking (verenigbaarheid met initieel doeleinde) –evenredigheid: gegevens moeten, in functie van het doeleinde van de verwerking, toereikend ter zake dienend en niet overmatig zijn –nauwkeurigheid bijwerken verbeteren verwijderen

35 35 22 mei 2008 Frank Robben Bescherming van de persoonlijke levenssfeer goed uitgewerkte reglementering inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer bevat basisprincipes –redelijke bewaarduur –informatieverstrekking bij inzameling van gegevens bij de betrokkene bij registratie/mededeling van gegevens –gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, gebaseerd op een afweging tussen stand van de techniek en kosten van de maatregelen aard van de gegevens en potentiële risico’s –rechten van het data-subject informatie kennisname verbetering verwijdering –specifieke regelen voor de verwerking van gezondheids- gegevens

36 36 22 mei 2008 Frank Robben Voorstel van concrete vormgeving nood aan homogeen geheel van maatregelen over alle betrokken instanties heen: de zwakste schakel bepaalt de graad van veiligheid –structureel: beveiligende effecten voortvloeiend uit het concept –organisatorisch –qua personeel –juridisch –technisch –fysiek informatieveiligheid en privacybescherming zou moeten worden opgenomen in het waardenkader van elke informatieverwerkende instantie en dus een dagdagelijkse bekommernis zijn van elkeen bij elke taakuitvoering, en vanaf de ontwerpfase in informatiesystemen worden ingebouwd

37 37 22 mei 2008 Frank Robben Voorstel van structurele maatregelen vermijden van onnodige centrale gegevensopslag oprichting van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Gezondheid in de schoot van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) –bestaande uit vertegenwoordigers van de CBPL onafhankelijke specialisten inzake gezondheidszorg aangewezen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers –taken verstrekken van machtigingen tot (elektronische) uitwisseling van persoonsgegevens inzake de gezondheid, buiten de gevallen waarin dit is toegelaten bij wet vaststellen van organisatie en policies inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid verstrekking van adviezen en aanbevelingen inzake informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid behandeling van klachten inzake inbreuken op informatieveiligheid bij de verwerking van persoonsgegevens inzake de gezondheid

38 38 22 mei 2008 Frank Robben Voorstel van structurele maatregelen preventieve controle op de rechtmatigheid van de uitwisseling van persoonsgegevens door een instantie die onafhankelijk is van de betrokken partijen: eHealth- platform informatieveiligheidsdienst bij elke betrokken organisatie erkende, gespecialiseerde informatieveiligheids- dienst(en) werkgroep inzake informatieveiligheid en privacybescherming in de gezondheidssector

39 39 22 mei 2008 Frank Robben Kader voor andere maatregelen kader voor maatregelen op organisatorisch, technisch, fysiek en personeelsvlak: ISO-normenreeks 27000 –beveiligingsbeleid, stapsgewijze verfijnd via policies –beveiligingsorganisatie –classificatie en beheer van bedrijfsmiddelen –beveiligingseisen t.a.v. personeel –fysieke beveiliging van de omgeving (oa encryptie) –beheer van communicatie- en bedieningsprocessen –toegangsbeveiliging –ontwikkeling en onderhoud van systemen –bijzondere eisen bij de verwerking van persoonsgegevens –continuïteitsmanagement –interne en externe controle op de naleving –communicatie t.a.v. de klanten en publieke opinie over het beleid en de maatregelen inzake informatieveiligheid en privacybescherming

40 40 22 mei 2008 Frank Robben Stand van zaken bestaande eHealth-platform bestaande basisdiensten bestaande gevalideerde authentieke bronnen bestaande en in uitbouw zijnde diensten met toegevoegde waarde

41 41 22 mei 2008 Frank Robben Het eHealth-platform Patiënten en zorgverleners Platform met basisdiensten eHealth- platform GABGABGAB Leveranciers Gebruikers Portal eHealth Portal eHealth PortaHealth SVA DTW Site RIZIV Site RIZIV SVA DTW MyCareNet SVA DTW Portaal SZ Portaal SZ SVA DTW Site FOD SZ Site FOD SZ SVA DTW GABGABGAB

42 42 22 mei 2008 Frank Robben Het eHealth-platform basisdienst –een dienst ontwikkeld en ter beschikking gesteld door het eHealth-platform, die door de aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde kan worden gebruikt bij het ontwikkelen en aanbieden van een dienst met toegevoegde waarde dienst met toegevoegde waarde (DTW) –een dienst die ter beschikking wordt gesteld van de patiënten en/of van de zorgverleners –de instantie die instaat voor de ontwikkeling en de terbeschik- kingstelling van een dienst met toegevoegde waarde kan hiertoe gebruik maken van de basisdiensten aangeboden door het eHealth-platform

43 43 22 mei 2008 Frank Robben Het eHealth-platform gevalideerde authentieke bron (GAB) –een gegevensbank met informatie waarop het eHealth-platform een beroep doet –de beheerder van de gegevensbank is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de (organisatie van de) kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie

44 44 22 mei 2008 Frank Robben Reeds beschikbare basisdiensten netwerk, gebaseerd op bestaande infrastructuur (internet, Carenet, extranet sociale zekerheid, FedMAN, …) portaalomgeving (https://www.behealth.be), met o.a.https://www.behealth.be –content management system –zoekmotor persoonlijke elektronische brievenbus voor elke zorgverlener geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer orchestratie van processen beheer van loggings in ontwikkeling –codering en anonimisatie –time stamping

45 Portaal

46

47 47 22 mei 2008 Frank Robben Gevalideerde authentieke bronnen kadaster van de zorgverleners –beheerder: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –bevat informatie over het diploma en de specialiteit van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn identificatienummer sociale zekerheid (INSZ) gegevensbank met de RIZIV-erkenningen –beheerder: RIZIV –bevat informatie over de erkenning door het RIZIV van een zorgverlener geïdentificeerd aan de hand van zijn INSZ gegevensbank met de personen die gemandateerd zijn om op te treden namens een zorginstelling –beheerder: RSZ (onderdeel gebruikersbeheer ondernemingen) –bevat informatie over welke personen geïdentificeerd aan de hand van hun INSZ gemandateerd zijn om namens een zorginstelling welke toepassingen te gebruiken

48 48 22 mei 2008 Frank Robben Diensten met toegevoegde waarde in productie –invoer in en raadpleging van het Kankerregister –on-line elektronisch bestellen van getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken voor de zorgverleners (Medattest) –anonimisering en codering van persoonsgegevens voor het RIZIV

49 49 22 mei 2008 Frank Robben Diensten met toegevoegde waarde in test –elektronisch beheer van wachtdiensten van artsen en tandartsen (Medega) –elektronische geboorte-aangifte (eBirth) –elektronische overmaking van facturen derde betaler door verplegers(groeperingen) aan ziekenfondsen –elektronische raadpleging van verzekerbaarheid in de ziekteverzekering door verplegers(groeperingen) –gedeeld elektronisch artritisdossier, met inbegrip van elektronische processen voor terugbetaling van anti- TNF-medicatie (Safe - Shared Arthritis File for Electronic use)

50 50 22 mei 2008 Frank Robben Diensten met toegevoegde waarde in ontwikkeling –ondersteuning elektronisch zorgvoorschrift in ziekenhuizen –verdere elektronische processen voor het beheer van registers over verstrekte zorgen en het bekomen van de toelating tot terugbetaling van bepaalde zorgen heup- en knieprothesen cardiologische implantaten … –elektronische invoer en raadpleging van de evaluatie van de gehandicapten in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid (Medic-e)

51 51 22 mei 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen onderzoek vereiste functionaliteiten –functionaliteiten vooraleer voorschrift kan verwerkt worden authenticatie van de identiteit van de voorschrijver verificatie van de hoedanigheid van de voorschrijver systeem dat waarborgt dat het voorschrift niet meer onmerkbaar gewijzigd kan worden na de toepassing van de methoden voor het waarborgen van de integriteit en de elektronische datering authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid van de voorschrijver, waarborgen van de integriteit en elektronische datering moet gebeuren voor elk individueel voorschift de tijd nodig voor de authenticatie van de identiteit, de verificatie van de hoedanigheid en het waarborgen van de integriteit mag niet meer zijn dan ¼ seconde per voorschrift eenzelfde voorschrijver moet zonder overhead kunnen switchen tussen meerdere plaatsen van waaruit hij wil voorschrijven locale validatie dat het voorschrift na het toepassen van de methode voor het waarborgen van de integriteit niet gewijzigd is

52 52 22 mei 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen onderzoek vereiste functionaliteiten –functionaliteiten terwijl voorschrift verwerkt wordt de elektronische datering moet onmiddellijk na de toepassing voor de methode voor het waarborgen van de integriteit worden aangevraagd en geschieden binnen maximaal 5 minuten na de aanvraag –organisatorische vereisten snelheid van vervanging van een authenticatiemiddel indien onbruikbaar tracability van wie wanneer welke verwerking heeft verricht m.b.t. het aanmaken van het voorschrift (bijgehouden gedurende een vastgelegde periode) tracability van de inhoud en het moment van elke aanvraag en verwerking van een aanvraag tot revocatie van een authenticatiemiddel –bijzonder aandachtspunt er moet worden vermeden dat zorginstellingen met verschillende systemen voor authenticatie van de identiteit, verificatie van de hoedanigheid, waarborgen van de integriteit van documenten, elektronische datering, … worden geconfronteerd voor verschillende soorten van processen

53 53 22 mei 2008 Frank Robben Elektronisch zorgvoorschrift in zorginstellingen voorstel van oplossing –de authenticatie van de identiteit en de verificatie van de hoedanigheid geschiedt locaal en gebeurt minstens aan de hand van een user-id, een paswoord [en iets dat men bezit], op voorwaarde dat elke voorschrijver een document ondertekent dat alles wat qua identiteit en hoedanigheid wordt geauthentiseerd aan de hand van zijn user-id, zijn paswoord [en zijn element van bezit], onder zijn verantwoordelijkheid valt –de voorschriften worden gehasht –de hashingresultaten (dus niet het inhoudelijk voorschrift zelf !) worden door het eHealth-platform getimestamped –er worden duidelijke organisatorische regels inzake het beheer van de user-id’s, de paswoorden [en de elementen van bezit] neergelegd in een KB in uitvoering van artikel 21 van het KB nr. 78, die worden gebaseerd op de resultaten van Elodis –een reglementering wordt uitgewerkt die de voorwaarden aangeeft waaronder naschriften mogelijk zijn

54 54 22 mei 2008 Frank Robben Nieuwe aanvragen om ondersteuning FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu –rapportering over MUG-interventies (Smureg) –herziening van de toepassing voor het verstrekken van een machtiging tot orgaandonatie (Orgadon) –toepassing voor het verrichten van een wilsbeschikking inzake euthanasie –informatie over therapeutische projecten –Resident Assessment Instrument (BelRAI) –tracering van bloed FOD Mobiliteit –elektronische mededeling van medische attesten met het oog op het verkrijgen van een rijbewijs

55 55 22 mei 2008 Frank Robben Nieuwe aanvragen om ondersteuning consortium ePrescription (apothekers, artsen en ziekenfondsen) –elektronisch voorschift in de ambulante sector Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten –toepassing voor de ethische comités –ontsluiting van een gegevensbank van de geneesmiddelen Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid –VESTA: platform voor gegevensuitwisseling tussen het Agentschap en de door haar erkende diensten

56 56 22 mei 2008 Frank Robben Kritische succesfactoren samenwerking tussen alle actoren in de gezondheids- zorg, gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken adequate maatregelen inzake informatieveiligheid en bescherming van de persoonlijke levenssfeer vertrouwen van alle stakeholders inzake het behoud van de nodige autonomie en van de veiligheid van het systeem eerst verdere uitbouw uitwisselingsplatform en instelling benodigde organen (eHealth-platform als organisatie, samenwerkingsplatform, Sectoraal Comité, …), en daarna inhoudelijke uitwerking in de schoot van deze organen quick wins in combinatie met een visie op lange termijn wettelijk kader

57 57 22 mei 2008 Frank Robben Voor meer informatie portaal eHealth-platform –https://www.behealth.behttps://www.behealth.be persoonlijke website Frank Robben –http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobbenhttp://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben website Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid –http://www.ksz.fgov.behttp://www.ksz.fgov.be

58 D@nk u ! Vragen ?


Download ppt "Het eHealth-platform gaat voor goud Frank Robben Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel."

Verwante presentaties


Ads door Google